Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                1-6-2006 முதல் இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
உங்கள் படைப்புகளை ஒருங்குறி எழுத்துருவில் (Unicode Font)தட்டச்சு செய்து msmuthukamalam@gmail.com எனும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் - ஆசிரியர்.

முத்து: 14 கமலம்: 13
உள்ளடக்கம்

சமையல்

Alexa Rank


பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


ஜோதிடம்
பொதுத் தகவல்கள்

சடங்குகள்

முனைவர் ஸ்ரீவாலாம்பிகை


சடங்குகள் தமிழர் வாழ்வினில் இன்றியமையாதது. பழங்காலத்திலும், இன்றும் இவை இம்முறையிலேயே பின்பற்றப்பெறுகின்றன.

திருமாங்கலி

திங்கள், புதன், வியாழம், வௌ்ளி - வாரங்களும், பிரதமை, சதுர்த்தி, அட்டமி, நவமி, சதுர்த்தசி, பூரணை, அமாவாசியை ஒழிந்த திதிகளும், அச்சுவினி, ரோகிணி, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம், பூசம், மகம், உத்திரத்திரயம், அத்தம், சுவாதி, அனுடம், திருவோணம், அவிட்டம், சதயம், சேவதி ஆகிய நட்சத்திரங்களும், விருடபம், மிதுனம், கர்க்கடகம், கன்னி, துலாம், தனுசு, மீனம் இராசிகளும், எட்டாமிடம் சுத்தமுமாக ஸ்திரீ புருடர்களுக்கு - பெண், ஆண்களுக்கு நன்மையான நட்சத்திரங்களிலே திருமங்கலியத்திற்குப் பொன் உருக்க நன்று.

சப்தபதி

கல்யாணத்தின் முந்திய நாளில் நடத்தும் சடங்கு. இது மணப்பெண்ணின் கையைக் கணவன் பிடித்துக் கொண்டு இருவருமாக விவாக்னியை ஏழு முறை வலம் வந்து நீ என்னுடன் 7 அடிகள் நடந்து வந்தமையால் நாம் இருவரும் தோழர்களானோம் எனும் கருத்துள்ள மந்திரத்தைக் கூறுவது. (தைத்திரீயம்.)

சிராவணம்

ஆவணி மாதம், திருவோணம் நட்சத்திரம். ஆவணி மாதத்துத் திருவோண நட்சத்திரத்து அனுட்டிக்கும் ஒரு வைதிக காரியம். ஆவணி மாசத்துத் திருவோணம், நட்சத்திரத்திலே இரு பிறப்பாளர் மூவராலும் அநுட்டிக்கப்படுவதாகிய ஒரு வைதிக் கிரியை. அது பதினான்கு வித்தைகளையும் சிரவணஞ் செய்யத் தொடங்குதற்குரிய கிரியை.

நாகப்பிரதிட்டை குழந்தைப்பேறு சடங்கு

நாக விக்கிரப் பிரதிட்டை. ஒரு கருங்கல்லில் ஒரு படம், இரு படம் உள்ளனவாகப் பாம்புகள் எழுதி அச்சிலையை முதனாள் நீரில் இருக்கச் செய்து அச்சிலையை அன்றிரவு தம்பதிகள் உப்பில்லா விரதம் இருந்து மறுநாள் பாம்பு சிலைக்குப் பூசை முதலியன செய்து அரச மரத்தினடியில் அதற்குரிய விதிப்படி அதனை நிறுவி, வலம் வந்து வணங்கி, உறவினர்களுடன் அந்தணர்களுக்கு உணவு அளிப்பதால் குழந்தைப் பேற்றினைப் பெறுவர் என்றும், பெண் குழந்தைகளேப் பிறக்கும் நிலையும் மாறி ஆணாகப் பிறக்கும்.


கர்ப்பாதானம்

இது பிண்டோற்பத்தி செய்தற் பொருட்டு விவாகமான பெண் பூத்தநாள் நான்கிற்கு மேல் பதினாறு நாள்களுக்குள் செய்யும் கிரியையாம்.

விதானமாலை இருதுவான நாள் முதல் 4 நாளும் கற்பாதானம் செய்தல் ஆகாது. அப்படிச் செய்தால் முதல் நாள் கணவனுக்கும், 2 ஆம்நாள் பெண்ணுக்கும், 3 ஆம் நாள் கர்ப்பத்துக்கும், 4 ஆம் நாள் பிறந்த புத்திரனுக்கும் துன்பம் உண்டாகும். ஆகையால் கர்ப்பாதானம் செய்தல் ஆகாது. நீராடிச் சுத்தமான 5 ஆம் நாள் முதல் 12 ஆம் நாள் அளவும் இச்சடங்கு செய்யப்படும் என்று விதானமாலை குறிப்பிடுகின்றது. (விதானமாலை, பாடல் 1, பக்கம்.99)

கர்ப்பாதானத்திற்குரிய நாள்கள்

திருவோணம், அத்தம், அனுஷம், ரேவதி, சோதி, சதயம், உத்திரத்திரயம், உரோகிணி, மூலம் இவை உத்தமம். சித்திரை, மிருகசீரிடம், அசுவிணி, அவிட்டம், புநர்பூசம், பூசம் இவை மத்திமம். பக்கச்சித்திரை ஒழிந்த திதிகளிலே கர்க்கடகம், மிதுனம், மீனம், துலாம், இடபம், தனுசு, சிங்கம், கன்னி இவை உதயமாக இந்த சடங்கு செய்யலாம் என்று விதானமாலை குறிப்பிடுகின்றது. (விதானமாலை, பாடல் 2, பக்கம்.100)

ஏனைய இராசிகளுதயமும் பகலும் தவிரப்படும். உதயமும் 8 ஆம் இடம் சுத்தமாக ஞாயிறு, செவ்வாய், சனி ஆகிய இந்த கிழமைகளின் இரவு அமாவாசி, பூரணை இவை ஒழிந்த நாட்களில் இந்தச் சடங்கு செய்யலாம் என்று விதானமாலை குறிப்பிடுகின்றது. (விதானமாலை, பாடல் 3, பக்கம்.100)

ஆதித்தியனும், சந்திரனும், செவ்வாயும், சுக்கிரனும் தத்தம் அம்சங்களில் நிற்க, வியாழன் இலக்கினத்திற்கு 5, 9 ஆகிய இவ்விடங்களில் நிற்கக் கர்ப்பாதானம் செய்தால், அந்தக் கர்ப்பம் முழுமையாக வளர்ந்து ஆண் பிள்ளையாகப் பிறக்கும். இந்த யோக மலடியான திரியிடத்தில் பயன்படாது என்று விதானமாலை குறிப்பிடுகின்றது. (விதானமாலை, பாடல் 4, பக்கம்.100)


புங்ஸவனம் - பும்சவனம்

ஆதித்திய கெதியான 3 ஆம் மாதத்தில் திருவோணத்தில் ஆதல் பூசத்தில் ஆதல் சுபயோகமான தினத்திலே சந்திரோதயத்துச் சுக்கிரன் பார்வை உண்டாக கர்க்கடகங் கன்னி மிதுனம் ஒழிந்த இராசி உதயங்களில் அட்டம சுத்தி உண்டாகப் புங்சவனஞ் செய்யலாம். (விதானமாலை, பாடல் 1, பக்கம்.104)

இது பிண்டம் அசைவு அடைதற்கு முன்பே இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது மாதத்தில் தரித்த கரு ஆண் மகவாக வேண்டிச் செய்யுங் கிரியையாம். கருப்பத் திருத்தமில்லாத பிள்ளை விராத்தியனாம்.

இது கர்ப்பிணிகள் ஆண் சிசு பெறும்படி செய்யுங் கிரியை. கர்ப்பம் வியக்தமாவதற்கு முன் முதல் மாசத்தில் பூசம் நட்சத்திரத்தில் பொன், வௌ்ளி, இரும்பு இவை முதலியவற்றால் சிறு புருட உருச்செய்து அக்னியிற் சிவக்கக் காய்ச்சி நான்கு பலம் பாலில் தோய்த்து அப்பாலைக் கர்ப்பிணிக்கு அருத்துவது. வெளுத்த தண்டோடு கூடிய நாயுருவி வேர், ஜீவகம், ரிடபகம், முள் ஐவனம் இவைகளை அரைத்துத் தண்ணீரிற் கலக்கி அருந்தச் செய்யுங் கிரியை.

சீமந்தம் - முதுகு நீரிடுகை

இது நாலாம் மாதம் முதல் ஒன்பதாம் மாதம் வரையில் அவரவர் மரபின் வழக்கப்படி செய்யுங் கிரியையாம். கருப்பத் திருத்தமில்லாத பிள்ளை விராத்தியனாம்.

கருப்பம் தரித்த ஆறாம் மாதம் உச்சி வகிர்ந்து, செய்யும் ஓர் சடங்கு. முதுகு நீரிடுகை. முது நீர்ச்சடங்கு - சீமந்தச் சடங்கு. முதுகு நீர்ச்சடங்கு - சீமந்தச் சடங்கு.

கருப்பதான முதலிய கருமம் பதினாறில் ஒன்று. அஃதாவது ஆறாம் மாதத்திலாவது, எட்டாம் மாதத்திலாவது, கருப்பத்தில் இருக்கின்ற சிசுவின் ஆயுள் விருத்தியின் பொருட்டு மனைவியின் தலைமயிர் வகிர்தலைக் குறித்துக் கணவன் செய்வதோர் சடங்கு.

விதானமாலை ஆதித்திய கெதியால் வந்த 4 ஆம் மாதம், 6 ஆம் மாதம், 8 ஆம் மாதத்திலே புநர்பூசம், பூசம், இரேவதி, திருவோணம், உரோகிணி, உத்திரத்திரையம், அத்தம், மிருகசீரிடம் ஆகிய இந்நாட்களிலே விரிச்சிகம், சிங்கம் ஒழிந்த இராசிகளில் அட்டம சுத்தி உண்டாக முன் சொன்ன பஞ்சாங்கயோகம் நன்றாகயிருக்கச் சீமந்தம் செய்தல் என்று விதானமாலை குறிப்பிடுகின்றது. (விதானமாலை, பாடல் 2, பக்கம்.105)


சாதகன்மம் - புத்திரதரிசனம் செய்வது - ஜாதகர்மம்

குழந்தை பிறந்து நீராடினவுடன் கொப்பூழ்க் கொடி அறுப்பதற்கு முன் செய்ய வேண்டிய கிரியையாம். அதாவது புதல்வன் பிறந்த மாத்திரத்தில் தந்தை தரித்திருக்கின்ற வஸ்திரத்தோடு ஸ்நானஞ் செய்து பொன், வௌ்ளி தானியங்களைத் தானஞ் செய்த பின் பொன், தேன், நெய் சேர்த்திழைத்துச் சிசுவுக்குச் செவ்வெண்ணெய் புகட்டுதலுடன் பிதுர்க்களுக்கு இரண்ய சிரார்த்தஞ் செய்தலாம்.

சாதகப்படலம் புத்திரன் பூமிகேதன்னான போதே தந்தையானவன் வடதிசையில் சென்று ஸ்நானம் - குளியல் செய்து வந்து தற்காலத்துச் சுபலக்கினத்திலே சாதகன்மம் செய்து தங்கள் வம்சத்தவர்கள் கூட விருந்து எள்ளும், நெல்லும், பொன்னும், பசுவும், கன்றும், நல்ல பூமியும், வஸ்திரமும் - துணியும் சுத்த பிராமணருக்குத் தானம் செய்து புத்திரதரிசனம் செய்வது என்று விதானமாலை குறிப்பிடுகின்றது. (விதானமாலை, பாடல் 1, பக்கம்.106)

தொடரும்

இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/astrology/general/p74.html


ISSN 2454 - 1990
சிறந்த நூலாசிரியர் பரிசு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களிடமிருந்து ‘தமிழ் விக்கிப்பீடியா’ எனும் நூலுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த நூலாசிரியருக்கான பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழினைப் பெறுகிறார் தேனி மு. சுப்பிரமணி (13-04-2012)வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...சிரிக்க சிரிக்க
எரிப்பதா? புதைப்பதா?
அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
இலையுதிர் காலம் வராது!
கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
மூன்றாம் தர ஆட்சி
பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
தபால்காரர் வேலை!
எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
சம அளவு என்றால்...?
குறள் யாருக்காக...?
எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
குட்டிக்கதைகள்
எல்லாம் நன்மைக்கே...!
மனிதர்களது தகுதி அறிய...
உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
அக்காவை மணந்த ஏழை?
சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
வேட்டைநாயின் வருத்தம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
எப்படி வந்தது தீபாவளி?
தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
விபூதியின் தத்துவம்
கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயர் மற்றும் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License