இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


ஜோதிடம்
தொடர்

ஜோதிடம் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்!

முனைவர் தி. கல்பனாதேவி


9. யோகங்கள்


ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கோள்கள் கூடியுள்ள நிலையே யோகம் எனப்படும். அவ்விதம் சேரும் போது, அவற்றின் தன்மை, ஆட்சி, உச்சம், நீசம், பகை முதலான பல்வேறு தன்மைகளின் அடிப்படையில் பலன்கள் தருகின்றன. அவை பல்வேறு பெயர்களுடன் சோதிடத்தின் பல நுால்களிலும் பரவிக் காணப்படுகின்றன. பல்வேறு யோகங்கள் காணப்பெறுகின்றன. பல நூல்களின் தொகுப்பு வழியாக இவற்றை நாம் இங்கு பார்ப்போம்.

அக்நி யோகம்

ஞாயிற்றுக் கிழமையில் துவாதசியும், திங்களில் சஷ்டியும், செவ்வாயில் சப்தமியும், வௌ்ளியில் தசமியும், சனியில் ஏகாதசியும் வருவதாம்.

அக்கினியோகம்

அக்கினிக்குரிய யோகம், தக்க யோகம். அது ஞாயிற்றுக் கிழமையிலே சத்தமி, துவாதசிகளும், திங்களிலே சஷ்டி ஏகாதசிகளும், செவ்வாயிலே பஞ்சமி சப்தமிகளும், புதனிலே துதியை அஷ்டமிகளும், வியாழனிலே சஷ்டி நவமிகளும், வௌ்ளியிலே அஷ்டமி தசமிகளும், சனியிலே நவமி ஏகாதசிகளும் வரும் நாள். அங்கச்சனி, செவ்வாய், சோமன். இது, ஞாயிற்றில் துவாதசியும், திங்களில் சஷ்டியும், செவ்வாயில் சப்தமியும். புதனில் அஷ்டமியும். வியாழனில் நவமியும், வௌ்ளியில் தசமியும், சனியில் ஏகாதசியும் வருவனவாம்.

அங்குசாயதார யோகம்

இது இலக்கினம். சர ராசியாய் 11 இல் குருவும், 12 இல் செவ்வாயும் நிற்க, வௌ்ளி, சனி கேந்திர திரிகோணமேற அமாவாசை அல்லது பௌர்ணமி கூடி இருத்தலுமாம். இலக்கினஞ் சரமாய் குரு திரிகோணம் ஏறி, மற்ற கிரகங்கள் ஆறு, எட்டு, பன்னிரண்டில் நிற்பதுமாம். இலக்கினம் ஸ்திர ராசியாய் குரு பார்க்க, ஒரு பாவக்கிரகம் உச்ச கேந்திரத்தில் நிற்பதுமாம்.

அசுப மாலா யோகம்

எல்லாக் கிரகங்களும் ஆறு, எட்டு, பன்னிரண்டு ஆகிய இடங்களில் நிற்பதாம்.

அசுபயோகம்

சுபம் இல்லாத யோகம். அது சாதகனுடைய இலக்கினத்திற்குப் பனிரண்டாமிடத்திலே சந்திர சூரியர் அல்லாத மற்ற கிரகங்கள் கூடி நிற்கும் நிலை.


அதியோகம்

ஓர் சுப யோகம். இது ஜென்ம லக்கினம், சந்திர லக்கினம் இவைகட்கு ஆறிலாவது, ஏழிலாவது, எட்டிலாவது சுபக்கிரகங்கள் அமைய நிற்பதாகும். சென்ம லக்கினத்துக்காவது, சந்திர லக்கினத்துக்காவது ஆறாம், ஏழாம், எட்டாம் இடங்களிற் சுபக் கிரகம் இருக்கும் நிலை. இது ஞானம், கீர்த்தி, மன்னர் பிரியம் முதலிய சுபக் காரியங்களைக் கொடுக்கும் யோகம்.

அநந்தாதியோகம்

இன்ன கிழமையில் இன்ன நட்சத்திரம் வருவது என்பது விபரம்: ஆனந்தாதி யோகத்தில் விவரம் காண்க.

அநபாயோகம்

சந்திரனுக்குப் பன்னிரண்டாம் இடத்திற் சுபக் கிரகங்கள் நிற்கும் நிலை. அனபா யோகத்தைப் பார்க்க.

அநபாதியோகம்

யோகம் அறியும் இடத்து யாவன் ஒருவன் ஜென்மித்த காலத்துச் சந்திரனுக்கு 12 ஆம் இடத்துச் சுபக்கிரகங்கள் நின்றால் அனபா யோகம் என்றும், 2 ஆம் இடத்துச் சுபக்கிரகங்கள் நின்றால் சுனபா யோகம் என்றும், இவை இரண்டு யோகம் உண்டானால் துருதுரா யோகம் என்றும் பெயராம். இதில் அனபா யோகத்துப் பிறந்தால் ஆயுள், ஆரோக்கியம் மிகவுண்டாம். சுனபா யோகத்தும் இப்படியே. துருதுரா யோகத்துப் பிறந்தால் ஆயுள் ஆரோக்கியமும், ஐஸ்வரியமும், சந்தான விருத்தியும் மிக உண்டாம். சென்ம லக்கினத்துக்கு 7 ஆம் இடத்து நின்ற பூரண சந்திரனுக்கு இரண்டு பாரிசங்களினுஞ் சுபக்கோள் நின்றால் அதியோகம் என்றும் பெயராம். இதில் பிறந்தால் மிகவும் பிரபுத்துவமாம். (விதான மாலை.)

அமிர்தயோகம்

சுப காரியங்களுக்கு உபயோகமான வாரமும் நட்சத்திரமும் கூடிய ஒரு கூட்டம். சுப யோகம். விபரம் அமிர்தாதி யோகம் பார்க்க.

அமிர்தாதி யோகம்

சுபா சுபங்களை ஆறு வகையாக விவரித்துக் கூறுவது.

விபரம்.


ஞாயிறன்று, அசுபதி, கார்த்திகை, ரோகிணி, மிருகசீரிடம், திருவாதிரை, புனர்பூசம், பூசம், ஆயிலியம், பூரம், அஸ்தம், சித்திரை, சுவாதி, பூராடம், சதயம், பூரட்டாதி இவை வந்தால் சித்த யோகம் ஆகும். உத்திரம், அஸ்தம், மூலம், உத்திராடம், திருவோணம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி, இவை வரின் அமிர்தயோகம் ஆகும். அஸ்தம் வரின் அமிர்த சித்த யோகம் ஆகும். மகம், அனுசம், கேட்டை, அவிட்டம் இவை வரின் மரண யோகம் ஆகும். பரணி வரின் பிரபலாரிஷ்ட யோகம். விசாகன் வரின் உற்பாத யோகமாகும்.

திங்களன்று, அசுபதி, பரணி, மிருகசீரிடம், திருவாதிரை, பூசம், ஆயிலியம், பூரம், உத்திரம், அஸ்தம், அனுசம், கேட்டை, மூலம், அவிட்டம், சதயம், பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி, ரேவதி இவை வரின் சித்த யோகம் ஆகும். ரோகிணி, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம், சுவாதி, திருவோணம் இவை வரின் அமிர்த யோகம் ஆகும். மிருகசீரிடம் வரின் அமிர்த சித்த யோகமாம். பூராடம் வரின் உற்பாத யோகமாம்.

செவ்வாயன்று, அசுபதி, பரணி, கார்த்திகை, மிருகசீரிடம், புனர்பூசம், முதல் பூரம் வரையில் உள்ளனவும், அஸ்தம், சித்திரை, சுவாதி, அனுசம், பூராடம், திருவோணம், அவிட்டம், ரேவதி ஆகிய இவை வரின் சித்த யோகமாம். ரோகிணி, உத்திரம், மூலம், உத்திரட்டாதி இவை வரின் அமிர்த யோகமாம். அசுபதி வரின், அமிர்த சித்த யோகமாம். திருவாதிரை, விசாகம், சதயம், பூரட்டாதி இவை வரின் மரண யோகமாம். கேட்டை வரின் உற்பாத யோகமாம். உத்திராடம் வரின் பிரபலாரிஷ்ட யோகமாம்.

புதனன்று, பரணி, ரோகிணி முதல் மகம் வரையில் உள்ளனவும், சித்திரை, சுவாதி, விசாகம், அனுசம், கேட்டை, திருவோணம், சதயம், உத்திரட்டாதியும் ஆகிய இவை வரின் சித்த யோகமாம். கார்த்திகை, பூரம், உத்திரம், அனுசம், பூராடம், உத்திராடம், பூரட்டாதி இவை வரின் அமிர்த யோகமாம். அனுசம் வரின் அமிர்த சித்த யோகமாம். அசுபதி, அஸ்தம், மூலம் ஆகிய இவை வரின் மரண யோகமாம். அவிட்டம் வரின் பிரபலாரிஷ்ட யோகமாம். ரேவதி வரின் உற்பாத யோகம்.

வியாழனன்று, பரணி, பூசம், ஆயிலியம், பூரம், அஸ்தம், சித்திரை, விசாகம், அனுசம், மூலம் முதல் அவிட்டம் வரையில் உள்ளனவும், பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி, ரேவதியும் ஆகிய இவை வரின் சித்த யோகமாம், அசுபதி, புனர்பூசம், பூசம், மகம், சுவாதி இவை வரின் அமிர்த யோகமாம். கார்த்திகை, மிருகசீரிடம், திருவாதிரை, உத்திரம், சதயம் இவை வரின் மரண யோகமாம். ரோகிணி வரின் உற்பாத யோகமாம். கேட்டை வரின் பிரபலாரிஷ்ட யோகமாம்.

வௌ்ளியன்று, பரணி, கார்த்திகை, மிருகசீரிடம், திருவாதிரை, புனர்பூசம், பூசம், உத்திரம், சித்திரை முதல் அனுசம் வரையில் உள்ளனவும், உத்திராடம், அவிட்டம் முதல் ரேவதி வரையிலும் உள்ளனவுமாகிய இவை வரின் சித்த யோகமாம். அசுபதி, அஸ்தம், மூலம், ரேவதி, இவை வரின் அமிர்த யோகமாம். ரேவதி வரின் அமிர்த சித்த யோகமாம். கிணி, ஆயிலியம், மகம், கேட்டை. திருவோணம் இவை வரின் மரண யோகமாம். பூசம் வரின் உற்பாத யோகமாம். பூராடம் வரின் பிரபலாரிஷ்ட யோகமாம்.

சனியன்று, அசுபதி, பரணி, ரோகிணி முதல் பூசம் வரையில் உள்ளனவும், பூரம், விசாகம் முதல் அவிட்டம் வரையில் உள்ளனவும், உத்திரட்டாதியும் ஆகிய இவை வரின் சித்த யோகமாம். கார்த்திகை, ரோகிணி வரின் அமிர்த சித்த யோகமாம். ஆயிலியம். அஸ்தம், சித்திரை, பூரட்டாதி, இவை வரின் மரண யோகமாம். உத்திரம் வரின் உற்பாத யோகமாம். ரேவதி வரின் பிரபலாரிஷ்ட யோகமாம்.


அமுத சித்த யோகம்

ஞாயிற்றுக் கிழமையில் அத்தமும், திங்கட் கிழமையில் மிருக சீரமும், செவ்வாய்க் கிழமையில் அச்சுவினியும், புதன் கிழமையில் அனுடமும், வியாழக்கிழமையில் பூசமும், வௌ்ளிக் கிழமையில் இரேவதியும், சனிக்கிழமையில் உரோகிணியும் வருங்காலம்.

அமுத சம்பூதனன், அமுத சித்தயோகம், அமுதயோகம் - ஓர் சுப யோகம். விபரம்: அமுதாதி யோகத்தில் காண்க.

அமுத யோகம்

அமிர்த யோகம். அது ஞாயிற்றுக் கிழமையின் மூலம், திருவோணம், இரேவதி, அத்தம், உரோகிணி, உத்தரம், உத்தராடம், உத்திரட்டாதி ஆன நட்சத்திரங்களிலோ அறுவருங்காலம், திங்கட் கிழமையில் மிருகசிரம், சோதி, உரோகிணி, புநர்பூசம், திருவோணம் ஆகிய நட்சத்திரங்களிலொன்று வருங்காலம், செவ்வாய்க் கிழமையில் உரோகிணி, மூலம், உத்திரட்டாதி, உத்தரமாகிய நட்சத்திரங்களில் ஒன்று வருங்காலம், புதன் கிழமையில் பூரம், பூராடம், பூரட்டாதி, உத்தராடம், கார்த்திகை, உத்தரமாகிய நட்சத்திரங்களில் ஒன்று வருங்காலம், வியாழக்கிழமையில், புனர்பூசம், சோதி, பூசம், அச்சுவினி, மகமாகிய நட்சத்திரங்களில் ஒன்று வருங் காலம், வௌ்ளிக் கிழமையில் மூலம், அத்தம், இரேவதி, அச்சிவினியாகிய நட்சத்திரங்களில் ஒன்று வரும் காலம், சனிக்கிழமையின் மகம், சோதி, கார்த்திகை, உரோகிணி, சதயமாகிய நட்சத்திரங்களில் ஒன்று வரும் காலம்.

அம்ச யோகம்

பஞ்சக் கிரகங்கள் ஆட்சி உச்சமாகிய இடங்களில் கேந்திரிந்து நிற்பதாம் (பலதீ)

அவமிருத்தி யோகம்

இந்த யோகத்திலே வியாதி கொள்ளின் மரணம் வரும் என்பது பற்றி வந்த பெயர். ஓர் கெட்ட யோகம். இது திருவாதிரை கேட்டை, ஆயிலியம், பரணி, கார்த்திகை முப்பூரம் என்னும் நாட்களுடன் பாவ வாரமும், இருத்தையும் கூடி வருவதாம். இதில் நோய் காணில் தீதாம்.

அவயோகம்

துர்ச்சம்பவம், நாச யோகம், அன்றியும் இலக்கினத்திலும், பன்னிரண்டாம் இடத்திலும் ஏழு கிரகங்கள் கூடி நிற்பதாம்.

அஷ்டாங்கயோகம்

அங்க யோகம் காண்க.

அனபா யோகம்

சந்திரனுக்கு முன்னும், பின்னும் சுபர்கள் நிற்பது.

ஆச்சந்திரார்க்கம்

சூரிய சந்திராளுள்ள மட்டும்.

ஆநந்தாதி யோகம்

ஓர் யோகம். இது இன்ன கிழமையில் இன்ன நட்சத்திரம் வரின் இன்ன யோகம் என்பதும், இதற்கு நன்மை தீமையும், விபரம்;


1. ஞாயிறில் - அசுபதி வரின், ஆனந்த யோகம், தன லாபம், பரணி வரின் கால தண்ட யோகம், விக்கினம்: கார்த்திகை வரின் தர்ம யோகம், காரிய சித்தி: உரோகிணி வரின் பிரசாப தியோகம், சித்திகரம்: மிருகசீரிடம் வரின், சௌமிய யோகம், கனலாபம்: திருவாதிரை வரின் துவாம்சயோகம். விக்கினம்: புனர்பூசம் வரின் துவஜ யோகம், வஸ்து லாபம்: பூசம் வரின் ஸ்ரீவத்ச யோகம், லட்சுமி கரம்: ஆயிலியம் வரின் வச்சிர யோகம். கலகம்: மகம் வரின் முத்க்ர யோகம், காரியக் கெடுதி: பூரம் வரின் …. ஷத்திர யோகம், சௌக்கியம்: உத்திரம் வரின் மித்திர யோகம், பூலாபம்: அஸ்தம் வரின் மானசயோகம், ராசிபூசிதம்: சித்திரை வரின் பத்மயோகம், மித்திர லாபம்: சுவாதி வரின் இலம்பயோகம், போசன லாபம்: விசாகம் வரின் உற்பாத யோகம், துக்கரம்: அனுசம் வரின் மிருத்துயோகம், தீமை உண்டாகும்: கேட்டை வரின், சாரண யோகம், சம்பத்து உண்டாகும்: மூலம் வரின் சித்தயோகம், சகல சித்தி. பூராடம் வரின் சுப யோகம், நன்மை உண்டாகும். உத்திராடம் வரின் அமிர்த யோகம், வஸ்திர லாபம். அபிசித்து வரின் முசல யோகம், அசௌக்கியம். திருவோணம் வரின் தண்டயோகம் கெட்டபலன். அவிட்டம் வரின் மாதங்க யோகம், கஷ்ட பலன்: சதயம் வரின் இராக்கத யோகம், அப சகுனம். பூரட்டாதி வரின் சரயோகம், சீக்கிரச் சித்தி: உத்திரட்டாதி வரின் ஸ்திரயோகம், தீர்க்க சித்தி. ரேவதி வரின் வர்த்தமான யோகம், லாபகரம் இவை உண்டு என்பதாம். 2.திங்களில் மிருகசீரிடம் வரின் ஆனந்த யோகம். தன லாபம்: திருவாதிரை வரின் கால தண்ட யோகம், விக்கினம்: புனர்பூசம் வரின் தர்மயோகம், காரிய சித்திப் பூசம் வரின் பிரசாபதி யோகம், சித்திகரம். ஆயிலியம் வரின் சௌமிய யோகம். தன லாபம், மகம் வரின் துவாம்ச யோகம், விக்கினம். பூரம் வரின் துவஜ யோகம், வஸ்து லாபம். உத்திரம் வரின் ஸ்ரீவத்ச யோகம், லட்சுமிகரம். அஸ்தம் வரின் வச்சிர யோகம், கலகம். சித்திரை வரின் முத்கர யோகம். காரியக் கெடுதி. சுவாதி வரின் சத்திர யோகம், சௌக்கியம். விசாகம் வரின் மித்திர யோகம், பூலாபம், அனுசம் வரின், மானச யோகம், ராசபூசிதம், கேட்டை வரின் பத்மயோகம், மித்திர லாபம். மூலம் வரின் இலம்ப யோகம், போசன லாபம். பூராடம் வரின் உற்பாத யோகம், துக்ககரம். உத்திராடம் வரின் மிருத்துயோகம், அசுபகரம், அபசித்து வரின் சாரண யோகம், சம்பத்து உண்டாம். திருவோணம் வரின், சித்த யோகம் சகல சித்தி, அவிட்டம் வரின் சுப யோகம், நன்மை உண்டாம். சதையம் வரின் அமிர்தயோகம். வஸ்திர லாபம், பூரட்டாதி வரின் முசல யோகம், அசௌக்கியம், உத்திரட்டாதி வரின், தண்ட யோகம், அசுபகரம். ரேவதி வரின் மாதங்க யோகம், கஷ்டம். அசுபதி வரின் இராக்கத யோகம், அப சகுனம். பரணி வரின் சர யோகம். சீக்கிரச் சித்தி கார்த்திகை வரின் ஸ்திர யோகம். தீர்க்க சித்தி. ரோகிணி வரின் வர்த்தமான யோகம், இலாபகரம்

3. செவ்வாயில் - ஆயிலியம் வரின் ஆனந்த யோகம். தனலாபம், மகம் வரின் கால தண்ட யோகம், விக்கினம். பூரம் வரின் தர்ம யோகம், காரிய சித்தி, உத்திரம் வரின் பிரசாபதி யோகம், சித்திகரம், அஸ்தம் வரின் சௌமிய யோகம், தன லாபம் சித்திரை வரின் துவாம்ச யோகம் விக்கினம். வாதி வரின் துவசயோகம், வஸ்து லாபம், விசாகம் வரின் ஸ்ரீ வத்சயோகம், லட்சுமீகரம், அனுசம் வரின் வச்சிர யோகம், கலகம். கேட்டை வரின் முத்கர யோகம், காரியக் கெடுதி, மூலம் வரின் சத்திரயோகம், சௌக்கியம், பூராடம் வரின் மித்திரயோகம், பூ லாபம், உத்திராடம் வரின் மானச யோகம், ராசபூசிதம், அபிசித்து வரின் பத்மயோகம், மித்திர லாபம். திருவோணம் வரின் இலம்ப யோகம், போசன லாபம், அவிட்டம் வரின் உற்பாத யோகம், துக்கரம்: சதயம் வரின் மிருத்து யோகம் அசுபகரம். பூரட்டாதி வரின் சாரண யோகம், சம்பத்து: உத்திரட்டாதி வரின் சித்த யோகம், சகல சித்தி. ரேவதி வரின் சுப யோகம், சுப்பிரதம். அசுபதி வரின் அமிர்தயோகம், வஸ்திர லாபம்: பரணி வரின், முசல யோகம், அசௌக்கியம்: கார்த்திகை வரின் தண்ட யோகம். அசுப கர ரோகிணி வரின் மாதங்க யோகட கஷ்டம். மிருகசீரிடம் வரின் ராக்கதயோகம், அப சகுனம். திருவாதிரை வரின் சரயோகம், சீக்கர சித்தி. புனர்பூசம் வரின் ஸ்திர யோகம் தீர்க்க சித்தி. பூசம் வரின் வர்த்தமான யோகம், இலாபகரம்


4. புதனில் அஸ்தம் வரின் ஆனந்த யோகம், தன லாபம். சித்திரை வரின் கால தண்ட யோகம், விக்கினம். சுவாதி வரின் தர்ம யோகம் காரிய சித்தி, விசாகம் வரின் பிரசாபதி யோகம், சித்திகரம். அனுஷம் வரின் சௌமிய யோகம் தன லாபம். கேட்டை வரின் துவாம்ச யோகம் விக்கினம் மூலம் வரின் துவச யோகம், வஸ்து லாபம். பூராடம் வரின் ஸ்ரீவத்ச யோகம், லட்சுமிகரம், உத்திரடம் வரின் வச்சிர யோகம், கலகம். அபிசித்து வரின் முத்கர யோகம், காரியக் கெடுதி. திருவோணம் வரின் சத்திர யோகம், சௌக்கியம். அவிட்டம் வரின் மித்திர யோகம், பூ லாபம். சதயம் வரின் மானச யோகம் ராச பூசிதம். பூரட்டாதி வரின் பத்ம யோகம், மித்திர லாபம். உத்திராட்டதி வரின் இலம்ப யோகம், போசன லாபம். ரேவதி வரின் உற்பாத யோகம், துக்ககரம் அசுபதி வரின் மிருத்து யோகம், அசுபகரம். பரணி வரின் சாரண யோகம், சம்பத்து. கார்த்திகை வரின் சித்த யோகம், சகல சித்தி. ரோகிணி வரின் சுபயோகம், சுபப்பிரதம். மிருகசீரிடம் வரின் அமிர்த யோகம், வஸ்திர லாபம். திருவாதிரை வரின் முசல யோகம், அசௌக்கியம். புனர்பூசம் வரின் தண்ட யோகம், அசுபம். பூசம் வரின் மாதங்க யோகம், கஷ்டம். ஆயில்யம் வரின் ராக்கத யோகம், அப சகுனம். மகம் வரின் சர யோகம், சிக்கிர சித்தி. பூரம் வரின் ஸ்திர யோகம் தீர்க்க சித்தி. உத்திரம் வரின் வர்த்தமான யோகம், இலாபகரம்.

5. வியாழனில் அனுசம் வரின் ஆனந்த யோகம். தன லாபம்: கேட்டை வரின் கால தண்ட யோகம், விக்கினம்: மூலம் வரின் தர்மயோகம், காரிய சித்தி: பூராடம் வரின் பிரசாபதி யோகம், சித்திகரம். உத்திராடம் வரின் சௌமிய யோகம், தன லாபம்: அபசித்து வரின் துவாம்ச யோகம், விக்கினம். திருவோணம் வரின் துவச யோகம், வஸ்து லாபம்: அவிட்டம் வரின் ஸ்ரீ வத்ச யோகம், லட்சுமீகரம். சதயம் வரின் வச்சிர யோகம் கலகம். பூரட்டாதி வரின் முத்கர யோகம், காரியக்கேடு. உத்திரட்டாதி வரின் சத்திரயோகம், சௌக்கியம். ரேவதி வரின் மித்திரயோகம், பூ லாபம், அசுபதி வரின் மானசயோகம், ராசபூசிதம். பரணி வரின், பத்மயோகம், மித்திர லாபம். கார்த்திகை வரின் இலம்ப யோகம், போசன லாபம். ரோகிணி வரின் உற்பாத யோகம், துக்ககரம். மிருகசீரிடம் வரின் மிருத்து யோகம், அசுபகரம். திருவாதிரை வரின் சாரண யோகம், சம்பத்து. புனர்பூசம் வரின் சித்த யோகம், சகல சித்தி. பூசம் வரின் சுப யோகம், சுபப்பிரதம், ஆயிலியம் வரின் அமிர்த யோகம் வஸ்திர லாபம். மகம் வரின் முசலயோகம், அசௌக்கியம். பூரம் வரின் தண்ட யோகம், அசுபம். உத்திரம் வரின் மாதங்க யோகம், கஷ்டம். அஸ்தம் வரின் ராக்கத யோகம், அப சகுனம். சித்திரை வரின், சர யோகம், சீக்கிர சித்தி. சுவாதி வரின் ஸ்திர யோகம், தீர்க்க சித்தி. விசாகம் வரின் வர்த்தமான யோகம், இலாபம்.

6. வௌ்ளியில் உத்திராடம் வரின் ஆனந்த யோகம், தன லாபம். அபிசித்து வரின் கால தண்ட யோகம், விக்கினம். திருவோணம் வரின் தர்ம யோகம், காரிய சித்தி. அவிட்டம் வரின் பிரசாபதி யோகம், சித்திகரம். சதயம் வரின் சௌமிய யோகம், தன லாபம். பூரட்டாதி வரின் துவாம்ச யோகம், விக்கினம். உத்திரட்டாதி வரின் துவச யோகம், வஸ்து லாபம். ரேவதி வரின் ஸ்ரீ வத்ச யோகம், லட்சுமீகரம். அசுபதி வரின் வச்சிரயோகம், கலகம், பரணி வரின் முத்கர யோகம், காரியக் கெடுதி. கார்த்திகை வரின் சத்திரயோகம், சௌக்கியம். ரோகிணி வரின் மித்திரயோகம், பூ லாபம். மிருகசீரிடம் வரின் மானசயோகம், ராசபூசிதம். திருவாதிரை வரின் பத்ம யோகம், மித்திரலாபம். புனர்பூசம் வரின் இலம்பயோகம், போசன லாபம். பூசம் வரின் உற்பாத யோகம், துக்கரம், ஆயிலியம் வரின் மிருத்து யோகம், அசுபகரம். மகம் வரின் சாரண யோகம், சம்பத்து, பூரம் வரின் சித்த யோகம், சகல சித்தி, உத்திரம் வரின் சுபயோகம், சுபப்பிரதம், அஸ்தம் வரின் அமிர்த யோகம் வஸ்திர லாபம். சித்திரை வரின் முசல யோகம் அசௌக்கியம். சுவாதி வரின் தண்ட யோகம், அசுபகரம். விசாகம் வரின் மாதங்க யோகம், கஷ்டம். அனுசம் வரின் இராக்கத யோகம், அபசகுனம். கேட்டை வரின் சர யோகம், சீக்கிர சித்தி, மூலம் வரின் ஸ்திர யோகம், தீர்க்க சித்தி. பூராடம் வரின் வர்த்தமான யோகம், இலாபகரம்.


7. சனியில் சதயம் வரின் ஆனந்த யோகம், தன லாபம், பூரட்டாதி வரின் கால தண்ட யோகம், விக்கினம், உத்திரட்டாதி வரின் தர்ம யோகம், காரிய சித்தி, ரேவதி வரின் பிரசாபதி யோகம், சித்திகரம், அசுபதி வரின் சௌமிய யோகம், தன லாபம், பரணி வரின் துவாம்ச யோகம், விக்கினம், கார்த்திகை வரின் துவசயோகம், வஸ்து லாபம், ரோகிணி வரின் ஸ்ரீ வத்ச யோகம், இலட்சுமீகரம். மிருகசீரிடம் வரின் வச்சிர யோகம், கலகம், திருவாதிரை வரின் முத்கர யோகம், காரியக்கெடுதி, புனர்பூசம் வரின் சத்திர யோகம், சௌக்கியம், பூசம் வரின் மித்திர யோகம், பூ லாபம், ஆயிலியம் வரின் மானச யோகம், ராசபூசிதம், மகம் வரின் பத்மயோகம், மித்திரலாபம், பூரம் வரின் இலம்பயோகம், போசன லாபம், உத்திரம் வரின் உற்பாத யோகம், துக்ககரம். அஸ்தம் வரின் மிருத்து யோகம், அசுபகரம், சித்திரை வரின் சாரண யோகம், சம்பத்து, சுவாதி வரின் சித்த யோகம், சகல சித்தி, விசாகம் வரின் சுப யோகம், சுபப்பிரதம், அனுசம் வரின் அமிர்தயோகம், வஸ்திர லாபம், கேட்டை வரின் முசல யோகம், அசௌக்கியம், மூலம் வரின் தண்ட யோகம், அசுபம், பூராடம் வரின் மாதங்க யோகம், கஷ்டம், உத்திராடம் வரின் இராக்கத யோகம், அப சகுனம், அபிசித்து வரின் சர யோகம், சீக்கிர சித்தி, திருவோணம் வரின் ஸ்திர யோகம், தீர்க்கச் சித்தி. அவிட்டம் வரின் வர்த்தமான யோகம், இலாபகரம்.

(கற்பித்தல் தொடரும்...)


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/astrology/serial/p9.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License