இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
இலக்கியம்

மணிமேகலை உருவாக்கத்தில் உலகவறவி

முனைவர் சு. மாதவன்
உதவிப்பேரசிரியர், தமிழ்த்துறை,
மா. மன்னர் கல்லூரி (த), புதுக்கோட்டை - 622 001.


மணிமேகலைக் காப்பியத்தின் முதன்மை நோக்கங்களுள் ஒன்றான பசிப்பிணி போக்குதற்குரிய இடங்களுள் ஒன்றாக இவ் ‘உலக அறவி’ விளங்குகிறது. அத்தோடு, பௌத்த மெய்யியலின் மேன்மையை உணர்த்தும் இடமாகவும் திகழ்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தகுந்த செய்தியாகும். இச்சொல்லும், இதன் பொருளும், இதன் இயக்கமும், பங்கேற்பும் மணிமேகலை எனும் பௌத்தப் பெருமகளையும், பெருங்காப்பியத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும் இயைபிழையாக உள்ளமை ஆராயத்தக்கது என்னும் நோக்குநிலையில் இக்கட்டுரை அமையப் பெற்றுள்ளது. இச்சொல் முதன்முதலில் மணிமேகலையில் ‘துயிலெழுப்பிய காதை’யில் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், உலகவறவி புக்க காதை (17:78,86), உதயகுமரனைக் காஞ்சனன் வாளாலெறிந்த காதை (20:20-21), சிறைசெய் காதை (22:90), ஆபுத்திரன் நாடடைந்த காதை (24:161-162) போன்ற காதைகளிலும் இச்சொல் பயின்றுள்ளது. ‘உலக அறவி’யைக் குறிப்பிடும் பிற சொற்களாக ‘அம்பலம்’ என்ற சொல் சுமார் 16 இடங்களிலும் (பதிகம் : 67.69, 14:4, 65, 17:98, 18:62, 114, 19:151,20:87, 97, 22:184, 188, 196, 202, 25:141), ‘பொதியில்’ எனும் சொல் ஈரிடத்திலும் (20:79, 21:6-7), ‘அறவோர்க் கோட்டம்’ என்ற சொல் ஓரிடத்திலும் (20:105) இடம் பெற்றுள்ளன. ஆக, மொத்தத்தில் 27 இடங்களில் ‘உலக அறவி’ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 30 காதைகளையுடைய இக்காப்பியத்தில் முறையே, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25-ம் காதைகளான துயிலெழுப்பிய காதை, பாத்திரமரபு கூறிய காதை, உலக அறவி புக்க காதை, உதயகுமாரன் அம்பலம்புக்க காதை, சிறைக் கோட்டம் அறக்கோட்டமாக்கிய காதை, உதயகுமரனைக் காஞ்சனன் வாளாலெறிந்த காதை, கந்திற்பாவை வருவதுரைத்த காதை, சிறைசெய் காதை, ஆபுத்திரன் நாடடைந்த காதை, ஆபுத்திரனோடு மணிபல்லவமடைந்த காதை என்ற 10 காதைகளிலும் உலக அறவியைத் தொடர்புப்படுத்தியே காப்பியம் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதிலிருந்து காப்பியத்தின் உருவாக்கத்தில் இயக்கத்தில் உலக அறவியானது உயிர்நாடியாகத் தொழிற்பட்டுள்ளமை தெள்ளிதின் துலங்குகிறது. ‘உலகவறவி’ என்னும் சொல்லுக்குக் கழகத் தமிழ் அகராதி, ‘எல்லாச் சாதியாரும் வந்து தங்குவதற்குரிய தருமசாலை’ (1984:153) என்று பொருள் கூறுகிறது. தமிழ் அகர முதலி, ‘எல்லா இனத்தாரும் வந்து தங்குவதற்குரிய அறச்சாலை’ (தமிழ் இணையக் கல்விக் கழக இணைய தளம்) என்கிறது. இவ் ‘உலக அறவி’ சக்கரவாளக் கோட்டத்தில் அமைந்திருந்தது. உலக அறவியுடன் அங்கே சம்பாபதிக் கோயிலும், கந்திற்பாவையும் இடம் பெற்றிருந்தன. இச்சக்கரவாளக் கோட்டம் உவவனத்தைச் சூழ்ந்த மதிலின் மேற்குத் திசைவாயில் வழி வெளியே வரும் பகுதியில் அமைந்திருந்தது. இக்கோட்டம் தவமுனிவர்களின் உறைவிடமாகத் திகழ்ந்து வந்தது (6:21-24). இக்கோட்டம் மயன் எனப்படும் தெய்வத் தச்சனால் இழைக்கப்பட்டிருந்தது. (6: 200-203) ‘உலக அறவி’ இடம்பெறும் இடங்களாவன;

துயிலெழுப்பிய காதை (7:93)

புகாரில் இந்திரவிழா நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு நாளில் மலர்கொய்ய சுதமதியுடன் உவவனம் (மலர்வனம்) சென்ற மணிமேகலை உதயகுமரனுக்கு அஞ்சி அங்கேயுள்ள பளிக்கறைக்குள் புகுகிறாள். அப்போது அங்கு தோன்றிய மணிமேகலை தெய்வம் ‘உதயகுமரனிடமிருந்து தப்ப வேண்டுமானால், சக்கரவாளக் கோட்டத்துள் போய்விடுங்கள்’ என்று உரைத்துக் கொண்டே சுதமதி அறியா வண்ணம் மணிமேகலையை எடுத்துச் சென்று மணிபல்லவத் தீவில் வைத்துவிட்டு மீண்டும் உவவனத்திற்கு வருகிறது. அங்கு துயின்று கொண்டிருக்கும் சுதமதியை எழுப்பி அவளுக்கு நிகழ்ந்தவற்றைக் கூறி சக்கர வாளக்கோட்டத்தின் வரலாற்றையும் இயல்புகளையும் அங்கு செல்லும் வழிகளையும் எடுத்துரைக்கிறது. அவ்வழி சென்று அங்கிருந்த ‘உலக அறவி’ யின் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறாள் சுதமதி (7:88-93). இந்த இடத்தில் தான் முதல் முதலில் ‘உலக அறவி’ என்றும் பதிவு இடம் பெற்றுள்ளது.பாத்திரமரபு கூறிய காதை (14: 4,56)

தென்மதுரை சிந்தாதேவி கோயிலின் முன்பிருந்த அம்பலம் (பலரும் தங்குதற்குரிய இடம் - இது உலக அறிவயன்று, (14:16) ஆபுத்திரன் முதலில் ஜயக் கடிகையோடும் பின்னர் அமுதசுரபியோடும் தங்கியிருந்த அம்பலம் (14:65-69).

உலக அறவி புக்க காதை (17: 78, 86, 98)

அமுதசுரபி பெற்றதும் காவிரிப்பூம்பட்டினத்திற்கு வந்த மணிமேகலையால் யானைத்தீ எனும் பசி நீங்கப் பெற்ற காய சண்டிகையின் கூற்றில் இடம்பெறும் உலக அறவி (17: 75-78). இது முனிவர்கள் பலர் உறையும் சக்கரவாளக் கோட்டத்தில் பலரும் வந்து புகுவதற்காகவே எப்பொழுதும் வாயில் திறந்துள்ள இயல்புடையது என்பது காயசண்டிகையின் கூற்றாகும். வலப்புறமாக மும்முறை வலம்வந்து மணிமேகலை வணங்கிய உலக அறவி (17:83-86). வணங்கிய பின் இது ஆபுத்திரன் கை அமுதசுரபி: இதிலிருந்து உணவுண்ண அனைவரும் வருக என அழைத்து அனைவருக்கும் உணவிட அவ்விடத்தில் ஊணொலி அரவத்து ஒலி எழுந்தது என்னும் இடத்தில் இடம்பெறும் அம்பலம் (17:93-98)

உதயகுமரன் அம்பலம் புக்க காதை (18: 62-114)

‘மணிமேகலையின் பிக்குணிக் கோலத்தை ஒழித்து உதயகுமரனிடம் சேர்ப்பேன்’ என்று சித்திரபதி சூளுரைத்த கூற்றில் இடம்பெறும் அம்பலம் (உலக அறவி) (18: 59-62). மணிமேகலையாகிய மலர், மிக்க பெருமையுடைய பூம்புகாரின் கண்னே பாழிடமாகிய புறங்காட்டைச் (சக்கரவாளக் கோட்டம்) சார்ந்த ‘உலக அறவி’யில் உள்ளது என்று சித்திராபதி உதயகுமரனிடம் கூறுகிறாள். உதயகுமரன் மணிமேகலையை மீண்டும் கண்ட இடமாகக் குறிப்பிடப்படும் அம்பலம் (உலக அறவி) (18:112-114).

சிறைகசகோட்டம் அறக்கோட்டமாக்கிய காதை (19:151)

சக்கரவாளக் கோட்டத்து அம்பலத்தில் (உலக அறவி) தீவதிலகை என்னும் தெய்வம் சொல்லக் கோமுகிப்பொய்கை அமுதசுரபியை மணிமேகலைக்குத் தந்தது (19:150-152). இங்கு ‘அம்பல மருங்கோர் தெய்வம் தந்தது’ என்று மட்டுமே மணிமேகலை குறிப்பிடுகிறாள். அம்பலத்தில் (உலக அறவி) இருந்த தெய்வம் தீவதிலகை என்பது பாத்திரம் பெற்ற காதையில் முன்னரே (11:39-54) பதிவு பெற்றுள்ளது. ஆபுத்திரன் மதுரையிலோர் அம்பலத்தில் (பொது இடம்) இருந்தபோது அங்கிருந்த சிந்தாதேவி என்னும் தெய்வம் அமுதசுரபியைக் கொடுத்தது (14: 1-6). மணிமேகலையிடம் கொடுத்தது பூம்புகாரிலுள்ள ‘உலகஅறவி’ என்னும் அம்பலத்திலிருந்த தெய்வமான தீவதிலகை. ஆபுத்திரனிடம கொடுத்தது தென் மதுரையில் அம்பலம் என்னும் பொதுவிடத்திலிருந்த தெய்வமான சிந்தாதேவி இரட்டையும் ஒருசேரக் குறிக்கும் உத்தியில்தான் ‘தெய்வம் தந்தது திப்பியமாயது’ என்று பொருப்படக் கூறியுள்ளார் சாத்தனார்.உதயகுமரனை வாளாலெறிந்த காதை (20: 15, 21, 79, 87, 97)

மணிமேகலை வெளியே வரும் நேரத்தில் உதயகுமரன் சென்ற இடமாகக் குறிப்பிடப்படும் பொதியில் (பொதியில் ஸ்ரீ பொது ஸ்ரீ இல் ஸ்ரீ பலருக்கும் பொது ஸ்ரீ உலக அறவி) (20:15-16). மணிமேகலையைக் காண உதயகுமரன் உலக அறவியனுள்ளே ஏறிச் செல்வதைக் குறிப்பிடுமிடத்தில் இடம்பெறும் உலக அறவி (20:17-21). காயசண்டிகை வடிவில் உதயகுமரனுக்கு அறமுரைப்பது மணிமேகலை என்பதறியாத காஞ்சனன் (விஞ்சையன்) காயசண்டிகை ஒரு புதிய காதலனோடு அளவாளவுகிறாள்: எனவே, அவனைக் கொல்லவேண்டும் என்றெண்ணிக் காஞ்சனன் ஒளிந்திருந்த இடமெனக் குறிப்பிடப்படும் மன்றப் பொதியில் (பொதுஇல் - அம்பலம் - உலக அறவி) (20:77-80). காய சண்டிகை வடிவிலிருந்த மணிமேகலை உதயகுமரனுக்கு நிலையாமைக் கோட்பாட்டை அறிவுறுத்தவும் மணிமேகலைதான் வேற்றுருக் கொண்டுள்ளாள் என உதயகுமரன் அறிந்து கொண்டபோது குறிப்பிடப்படும் அம்பலம் (உலக அறவி) (20:85-88). வேற்றுருக் கொண்டுள்ளது மணிமேகலை தானா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக மாலை நேரத்தில் அரண்மனை சென்றுவிட்டு மீண்டும் நள்ளிரவில் உதயகுமரன் வந்ததைக் குறிப்பிடுமிடத்தில் இடம்பெறும் அம்பலம் (உலக அறவி) (20:89-97)

கந்திற்பாவை வருவதுரைத்த காதை (21: 6-7, 105)

உதயகுமரன் இறந்ததால் மயக்கமுற்ற மணிமேகலை எழுந்து விஞ்சையனுக்குக் கந்திற்பாவை கூறிய மொழிகளைக் கேட்டபோது குறிப்பிடப்படும் மன்றப் பொதியில் (பொதுஇல் - அம்பலம் - உலகஅறவி) (21:1-9). உதயகுமரன் இறந்ததும் ‘பழம்பிறப்பில் கணவனாக இருந்தவனாயிற்றே’ என்று மணிமேகலை வருந்த, ‘பிறவித் துன்பத்தை ஒழிப்பதற்கு முயலும் நீ துன்பப்படாதே’ என்று கந்திற்பாவை உரைக்குமிடத்தில் இடம்பெறும் அறவி (உலக அறவி) (21:105-109).சிறைசெய் காதை (22: 98, 184, 188, 196, 202)

சக்கரவாளக் கோட்டத்து முனிவர்கள் அங்கு கந்திற்பாவையையும் சம்பாதியையும் வழிபட வந்தவர்களிடம் மணிமேகலை வரலாற்றைக் கூறுமிடத்து இடம்பெறும் அம்பலம் (உலக அறவி) (22:180-184). புல இல்லங்களில் பிச்சையேறு அம்பலம் (உலக அறவி) அடைந்தாள் மணிமேகலை என்று முனிவர்கள் இங்கு குறிப்பிடுகின்றனர். சக்கரவாளக் கோட்டத்து முனிவர்கள் உதயகுமரன் மணிமேகலையின் பொருட்டுக் காமமிகுதியால் வந்தடைந்ததாகக் குறிப்பிடும் அம்பலம் (உலக அறவி) (22:185-188). உதயகுமரன் வந்து கண்டபோது காய சண்டிகை உருவில் மணிமேகலை இருந்த இடம் அம்பலம் (உலக அறவி) (22: 188-196). உதயகுமரனைக் கண்டதும் மணிமேகலை காயசண்டிகை உருவில் மாறி இருந்தது உதயகுமரனின் தீவினப்பயன் என்கிறார் சாத்தனார். காயசண்டிகையின் கணவன் விஞ்சையன் உதயகுமரனை வாளாலெறிந்த இடம் இவ் அம்பலம் (உலக அறவி) (22:197-204).


உதயகுமரனின் தீவினை மணிமேகலையைக் காயசண்டிகை உருவில் மாற்றியதோடு மட்டுமின்றி அவள் கணவன் விஞ்சையனையும் அங்கு அழைத்து வந்தது என இயைக்கிறார் சாத்தனார். இதையெல்லாம் சக்கரவாளக் கோட்டத்து முனிவர்கள் உதயகுமரனின் தந்தையான மாவண்கிள்ளியிடம் உரைத்தனர் என்கிறது காப்பியம்

ஆபுத்திரன் நாடடைந்த காதை (24:161)

உதயகுமரன் இறந்ததால் தன்மேல் பழியுண்டாகும் என நினைத்த மணிமேகலை பூம்புகாரை விடுத்து ஆபுத்திரன் நாட்டுக்குச் செல்லும்முன் கந்திற்பாவையையும் சம்பாபதியையும் உலக அறவியையும் வலங்கொண்டு வணங்கும் போது குறிப்பிடப்படும் உலக அறவி (24: 160-163). இவ்வாறு, காப்பியத்தை இயக்கும் மைய அச்சாக ‘உலக அறவி’ விளங்குகிறது. காப்பியக் கதையின் அடிப்படைகளான பௌத்த சமய வினைக் கோட்பாடு. பழம்பிறப்பு உணர்தல், மறுபிறப்பு அறிதல், பசிப்பிணி நீக்குதல், பரத்தமை ஒழித்தல், பௌத்த அறவியல், பௌத்தப் பிரபஞ்சவியல், பௌத்தத் தருக்கவியல் என்றவாறு அனைத்தையும் உலகஅறவியை மையப்படுத்தியே விவரித்துள்ளார் சாத்தனார். காப்பியத்தின் அடிப்படை நோக்கங்களை நிறைவு செய்யும் உயர்நிலையில் ‘உலகஅறவி’யை சாத்தனார் ஏன் முதன்மைப் படுத்தியுள்ளார் என்பது ஆராய்வதற்குரியது. மணிமேகலை இயற்றப்பட்ட காலகட்டமான கி.பி.1-3ஆம் நூற்றாண்டுகளில் பெரும்பான்மையான தமிழக மக்களிடம் மிகுந்த ஈர்ப்புப் பெற்றிருந்த சமயமாகப் பௌத்தம் விளங்கியது. பிற சமயங்களான வைதீகமோ சைவ, வைணவமோ பெரும்பான்மையான மக்களின் ஈர்ப்பைப் பெற்றிருக்கவில்லை. ஏனெனில், அவை மக்களைச் சாதிகளாகவும், அவ்வச் சாதிகளுக்குரிய நியமங்களின்படி ஒழுகும் பொம்மைகளாகவும் ஆக்கி வைத்திருந்தன. இதனால், அவற்றால் ஒரு பொதுவிடத்தில் எல்லா மக்களையும் ஒன்று திரட்ட முடியவில்லை: முயலவும் இல்லை. அப்படி முயற்சியெடுப்பதற்கான தத்துவப் பின்புலமும் அவற்றுக்கு இல்லை. ஆனால், பௌத்த சமயமோ அனைத்துச் சாதி மக்களையும் புத்தம், சங்கம், தம்மம் என்ற மும்மணிக் சரணத்துக்குள் கொண்டு வந்திருந்தது. இத்தகைய பொதுமை ஈர்ப்பு மிக்கது பௌத்தம் என்பதைப் படிப்போரின் நெஞ்சில் ஆழப் பதிவுசெய்வதற்கான குறியீடாகத்தான் இவ் ‘உலக அறவி’ இக் காப்பியம் முழுமையும் விரவி நிற்கிறது எனலாம்.

பயன்பட்ட நூல்கள்

1. தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம் இணைய தளம், 2. உ. வே. சா., 2008, மணிமேகலை - அரும்பதவுரை, டாக்டர் உ வே. சா. நூல்நிலையம், சென்னை -90. 3. நாட்டார். ,ந. மு. வே. துரைசாமிப் பிள்ளை., ஔவை சு.1964, மணிமேகலை, தி. சை. சி. நூ. ப. கழகம், சென்னை. 4. 1985, கழகத் தமிழ் அகராதி, தி. சை. சி. நூ. ப. கழகம், சென்னை.


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p165.html


  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License