இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
இலக்கியம்

பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் கூறும் 'நட்பு'

ஷா. முஹம்மது அஸ்ரின்
முதுகலைத் தமிழ் இரண்டாம் ஆண்டு,
ஜமால் முகமது கல்லூரி, திருச்சி-620020.


முன்னுரை

சங்க கால நூல்களான எட்டுத்தொகையில் அரசர்களுக்கும், புலவர்களுக்கும் இடையேக் காணப்பட்ட மாசற்ற, சுயநலமற்ற, இழிவற்ற நட்பினை அதியாமான் - ஔவையார், கோப்பெருஞ்சோழன் - பிசிராந்தையார், பாரி - கபிலர் போன்றோரின் வரலாறு படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றன. சங்க காலத்தையடுத்து தோன்றிய கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் நட்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்? எப்படி இருக்கக் கூடாது? என்பனவற்றைத் தெளிவாகக் கூறுகின்றன.

நட்பு - விளக்கம்

“நட்பு” என்னும் சொல்லுக்கு “கேண்மை”, “சிநேகம்”, “உறவு” போன்ற பல பொருள்களைத் தற்கால தமிழ்ச்சொல்லகராதி தருகிறது. இரு உயிரினங்களுக்கு இடையேக் காணப்படும் ஒன்றுபட்ட எண்ணங்களால் ஏற்படும் ஓர் உறவு என நட்பிற்கு இலக்கணம் வகுக்கலாம். மேலும், நட்பானது ஒருவரிடம் காணப்படும் செல்வத்தையோ, பதவியையோ மையமாகக் கொள்ளாது, இறுதி மூச்சு வரை அவரது இன்ப துன்பங்களில் பங்கிடத் தூண்டும் ஓர் உணர்வு என்றே கூறலாம்.

நட்பு பாராட்டத் தகுதிகள்

தெய்வப்புலவர் தனது தமிழ்மறையில், ஒருவனது குணம், குடிப்பிறப்பு, குற்றம் ஆகியவற்றை அறிந்தே நட்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதை,

“குணமும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா
இன்னும் அறிந்தியாக்க நட்பு” (திருக்குறள். 793)

என்ற ஈரடிக் குறளால் விளக்குகிறார்.

1. நற்குணமுடையோர் நட்பு

தம்மோடு நட்பு கொண்டவர் தீமை செய்தாலும், அதனைப் பொறுத்துக் கொள்ளுதல் இருவருக்கும் இடையில் நட்பு வளரக் காரணமாக அமையும் என்ற கருத்தை,

“ஒருவர் பொறை இருவர் நட்பு” (பழமொழி. 247) & (நாலடியார். 223)

என்ற அடி வாயிலாக, பொறுமை குணமுடையேராக நண்பர்கள் இருக்க வேண்டுமென நானூறு பாடல்களைக் கொண்டுள்ள இரு நூல்களும் உரைக்கின்றன.

பொறுமையில்லாது தனது நண்பரின் குற்றத்தைக் கடிந்து உரைப்பதால் இருவருக்கும் இடையேயான நட்பு கெடக் காரணமாகும் என்பதை,

“நா அன்றோ, நட்பு அறுக்கும்?” (நான்மணிக்கடிகை. 79)

என்ற அடி நட்பு கெடாமலிருக்க நாவடக்கம் இன்றியமையாதது என்பதன் வழியாக விளக்குகிறது.


சுயநலமிக்க குணத்தையுடைய மனிதரோடு கொண்டுள்ள நட்பைக் கைவிடாதிருத்தல் துன்பத்தை உண்டாக்கும் எனக் கபிலர் கூறியுள்ளார்.

“… … … … … … ஆங்கு இன்னா,
யாம் என்பவரோடு நட்பு” (இன்னா நாற்பது. 24)

பிற உயிர்களுக்கு கருணை (அன்பு) காட்டும் குணமில்லாதவனின் உள்ளத்தில் நட்பும் உறவும் தோன்றுவதில்லை எனக் கூடலூர்க்கிழார் கூறுகிறார்.

“ஈரம் அல்லாதது கிளை நட்பு அன்று” (முதுமொழிக் காஞ்சி. 43)

ஒற்றுமையாக வாழக்கூடியக் குணத்தை பெறாதவரின் நட்பானது, துன்பத்தை மட்டுமே தரவல்லது என சமண முனிவர்களின் வேளாண் வேதம் கூறுகிறது.

“… … … … … … இன்னாதே,
ஒற்றுமை கொள்ளாதார் நட்பு” (நாலடியார். 237)


2. நற்குடிப்பிறப்பினரின் நட்பு

குடிப்பிறப்பை அறிந்தே நட்பு கொள்ள வேண்டும் எனக் கூறிய வள்ளுவர், எக்குடியில் பிறந்தோரின் நட்பைக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை,

“குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு வானைக்
கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு” (திருக்குறள். 794)

என்ற குறளில் தன்மீது பழிவந்து சேரக் கூடாது என்ற அச்ச உணர்வுடன் நடக்கும் பண்பார்ந்த குடியில் பிறந்தவருடைய நட்பைப் பொருள் கொடுத்தாவது பெற்றிட வேண்டும் என்கிறார்.

இழிவான தொழிலைச் செய்து வரும் குடியில் பிறந்தவரோடு நட்பு கொள்ளக்கூடாது எனக் கபிலர் தனது நூலான இன்னா நாற்பதில் கூறியுள்ளார்.

“இழித்த தொழிலவர் நட்பு இன்னா” (இன்னா நாற்பது. 34)

3. குற்றமற்றவரின் நட்பு

பொருள் கொடுத்தாவது நற்குடிப்பிறந்தவரின் நட்பை பெறுதல் வேண்டும் எனக் கூறிய வள்ளுவர், குற்றமுடையவரின் நட்பையும் அவ்வாறேப் பொருள் கொடுத்தாவது கைவிட வேண்டும் என்பதை,

“மருவுக மாசற்றார் கேண்மைஒன் றீத்தும்
ஒருவுக ஒப்பிலார் நட்பு” (திருக்குறள். 800)

என்ற குறளால் குற்றமற்றவரையே நட்பாகப் பெறுதல் வேண்டும் என்கிறார்.

மேலும், மருத்துவ நூல்களுள் ஒன்றான சிறுபஞ்சமூலமும், வேளாண் வேதமான நாலடியாரும் குற்றம் புரியும் தீயவர்களின் நட்பைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்பதை,

“வெறுமின், வினை தீயார் கேண்மை” (நாலடியார். 172)

“கருங் குணத்தார் கேண்மை கழிமின்” (சிறுபஞ்சமூலம். 25)

ஆகிய அடிகள் வாயிலாக, தீயோரின் நட்பை வெறுத்தொதுக்கி, குற்றமற்ற நல்லோரின் நட்பை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்துகிறது.

4. அறிவுடைய சான்றோரின் நட்பு

நற்பண்புகள் நிறைந்த பெரியோர்களுடைய நட்பானது கேடு விளைவிக்காது, பல நன்மைகளைக் கொடுக்கும் என மூவாதியார் தனது பாடல் வரிகளால் விளக்குகிறார்.

“சான்றவர் கேண்மை சிதைவு இன்றாய், ஊன்றி,
வலி ஆகி, பின்னும் பயக்கும்” (ஐந்திணை எழுபது. 5)

சான்றோருடன் கொள்ளும் நட்பானது, பிறைத் திங்களைப் போல, ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்து கொண்டே வருமெனக் குறளடியும் நாலடியும் சான்றோரின் நட்பை வளர்கின்ற பிறைநிலவுக்கு ஒப்பாகக் கூறுகின்றன.

“நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப்
பின்னீர பேதையார் நட்பு” (திருக்குறள். 782)

“பெரியார் கேண்மை, பிறை போல, நாளும்
வரிசை வரிசையா நந்தும்” (நாலடியார். 125)

தெளிவில்லாத அறிவையுடையோரின் நட்பைக் காட்டிலும், பகையே மேலானது என நாலடி நானூறு விளக்குகிறது.

“தெளிவு இலார் நட்பின் பகை நன்று” (நாலடியார். 219)

அறிவில்லாத மக்களோடு ஏற்படுகின்ற நட்பானது, தீராத துன்பத்தை விளைவிக்க வல்லது என்பதை மூன்றுரையரையனார் பின்வரும் வரியால் கூறியுள்ளார்.

“பின் இன்னா, பேதையார் நட்பு” (பழமொழி. 113)


முடிவுரை

“ஆபத்தில் உதவுபவனே உண்மையான நண்பன்” என்பது அனைவரும் அறிந்த பழமொழியே. அத்தகைய ஆபத்தான (துன்பமான) நேரங்களில் நண்பனைக் கைவிடாது தக்க உதவி புரிவதேச் சிறந்த நட்பிற்கு அடையாளமாகும். இதனையே,

“சோரா நல் நட்பு உதவியின் அறிப” (முதுமொழிக் காஞ்சி. 13)

என்ற பாடலடி, நட்பின் ஆழமானது நண்பனுக்கு செய்யும் உதவியின் அளவைப் பொருத்தது என எடுத்தியம்புகிறது.

பயன்பட்ட நூல்கள்

1. திவான் பஹதூர் ச. பவானந்தம்பிள்ளை,(1925), தற்கால தமிழ்ச்சொல்லகராதி, மாக்மில்லன் & கம்பெனி லிமிடெட், சென்னை.

2. சுப்பிரமணியன் ச. வே., தமிழச் செவ்வியல் நூல்கள் மூலம் முழுவதும், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை-600018. (2008).

3. ஜமால் முகமது கல்லூரி வெளியீடு,(2012), தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, தி பிரிண்டிங் ஹவுஸ், திருச்சி-620023.


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p237.html


  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License