இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
இலக்கியம்

பெரியாழ்வார் பாடல்களில் பிள்ளைத்தமிழ்க் கூறுகள்

முனைவர் பீ. பெரியசாமி
தமிழ்த்துறைத் தலைவர்,
டி.எல்.ஆர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, விளாப்பாக்கம், ஆற்காடு


முன்னுரை

பக்தியிலக்கியக் காலத்தில் சிற்றிலக்கியங்கள் பரவலாகத் தோன்ற ஆரம்பித்தன. கைக்கிளைத் துறையும், பாடாண் திணையும் ஒருங்கமைத்து நாயக நாயகி மனோபாவனையில் தோன்றிய பல பாடல்கள் அகப்பொருள் சிற்றிலக்கிய வளர்ச்சிக்குக் காரணமாயின. பெரியாழ்வார் பாடிய கண்ணன் தாலாட்டுப் பாடல்கள் பிற்கால பிள்ளைத்தமிழ் வளர்ச்சிக்கு எவ்வாறு காரணமாக அமைந்தன என்பதை ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பிள்ளைத்தமிழ்

”குழவி மருங்கினும் கிழவதாகும்” (தொல். பொருள். நூற்பா -84)

என்று தொல்காப்பியர் பிள்ளை பருவம் முடிவையும் முதுமை பருவம் வரைவையும் சிறப்பாகச் சுருங்கச் சொல்லி விளங்க வைத்துள்ளார்.

புறநானூறு பிள்ளைத் தமிழ்

“குழவி யிறப்பினும் ஊன்அடி பிறப்பினும்” (புறம் -74)

இவர் வாழ்க்கையின் நிலையாமையைப் பற்றிக் கூறினாலும் குழவி என்ற சொல்லை தன் பாடலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், பாண்டியன் அறிவுடைநம்பி இவர் அரசர் மரபைச் சார்ந்தவரானாலும் குழந்தைப்பேற்றின் அருமையை தன் பாடலில் கூறியிருப்பது சிறப்புக்குறியதாகும்.

"படைப்பு பல படைத்துப் பலரோடு உண்ணும்
உடைப்பெருஞ் செல்வ ராயினும் கிடைப்படக்
குறுகுறு நடந்து சிறகை நீட்டி
இட்டுந்தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும்
மயக்குறு மக்களை இல்லோர்க்குப்
பயக்குறை இல்லைத் தாம் வாழ நானே" (புறம் - 188)

இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும், குழந்தை உணவைக் களைத்துச் சாப்பிடும் நிகழ்வைக் காணப் பெற்றோர்கள் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்கிறார். மேலும், இப்பாடலை ஒற்றுமைப்படுத்தி திருவள்ளுவர் கூறியிருப்பது பிள்ளைத்தமிழ் வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டியாகவுள்ளன.


திருக்குறள் பிள்ளைத் தமிழ்

"அமிழ் தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை அளவிய கூழ்" (குறள்-64)

தம் பிள்ளைகளுடைய சிறுகையால் அளாவப்பட்ட உணவு அமிழ்தத்தைக் காட்டிலும் பெற்றார்க்கு இனிமையாக இருக்கிறது என்கிறார். மேலும்,

"குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பதாம் மக்கள்
மழலைச் சொல் கோளா தவர்" (குறள்-66)

தம் மக்களுடைய குதலைச் சொற்களை கேளாதவர்கள் குழலிசை இனிது யாழிசை இனிது என்று சொல்லுவர் என்று வள்ளுவர் பிள்ளைப் பருவத்தின் சிறப்புகளை எடுத்துரைத்துள்ளார். இனி, பெரியாழ்வார் பாடல்களில் தமிழ் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட சில பாடல்களையும் பருவங்களையும் கீழ்க்கண்ட பாடல் மூலம் காணலாம்.

வைணவ இலக்கியங்களில் பிள்ளைத்தமிழ்

பெரியாழ்வார் பாடிய பாசுரங்கள் பெரியாழ்வார் பிள்ளைத் தமிழ் எனப் போற்றப்படுகின்றன. பெரியாழ்வாரின் மகளான ஆண்டாள் பாடிய பாசுரங்கள் பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியங்களாக தோன்றுவதற்கு வழிகாட்டியாக அமைந்தன எனலாம். ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழில் சிற்றில் இழைத்தல் தொடங்கும் பதிகத்தால் சிற்றில் சிதைத்தலைக் கூறினாள். பெரியாழ்வார் தன் மகளான ஆண்டாள் சிறுவயதில் சிற்றில் இழைக்காமல் மணலில் சங்கு, சக்கரம் முதலியன வரைவது கண்டு மகிழ்வார் இதனை,

”பொங்கு வெண் மணற்கொண்டு சிற்றிலும் முற்றத் திழைக்கலுறில்
சங்கு, சக்கரம் தண்டு வாள் வில்லும் அல்லது இழைக்க லுறாள்"( பெரியாழ்வார் திருமொழி, பா..288)

என்ற பாசுரத்தால் அறியலாம். மேலும் தன் சிறுவயது முதல் கண்ணன் மேல் காதன்மை கொண்ட ஆண்டாளின் அன்பை உணரலாம். இத்தகைய சிற்றில் இழைத்தல் அனுபவமே சிற்றில் சிதைக்காமை வேண்டும் என்ற மூன்றாம் திருமொழியாய் அமைந்தது எனலாம். ஆய்ச்சியர்கள் சிற்றில் இழைத்த தன்மையை,

"இன்று முற்றும் முதுகுநோவ
இருந்திழைத்த இச் சிற்றிலை" (நாச்சியார் திருமொழி, பா.12)

என்றும்,

"வண்டல் நுண்மணல் தெள்ளியாம்
வளைக் கைகளாற் சிரமப்பட்டோம்" (நாச்சியார் திருமொழி, பா.12)

என்றும் குறிப்பிடக் காணலாம்.

சிற்றில் இழைப்பவர்கள் யாவரும் சிறுமியர் என்ற தன்மையை

"முற்றிலாத பிள்ளைகளோம்" (நாச்சியார் திருமொழி, பா.12)

என்ற தொடராலும் அறியமுடிகின்றது.

இத்தகைய சிற்றில் என்ற பிள்ளைத்தமிழ் கூறு பிற்காலத்தில் முழுமையான ஒர் இலக்கிய வகையாக உருகொண்ட போது ஆண்டாள் பிள்ளைத்தமிழுக்குரிய தாய் மாறியது ஈண்டு எண்ணத்தக்கதாகும்.


காப்புப் பருவம்

தாலாட்டு என்பது குழந்தையைத் தொட்டிலில் கிடத்தித் தாலாட்டும் பருவம். குழந்தையின் எட்டாம் மாதத்தில் நடக்கும் நிகழ்ச்சி. தால் + ஆட்டு = தாலாட்டு. தாலு + நாக்கு, நாக்கை அசைத்து பாடும் பாடல் ஆகையால் தாலாட்டு என்று பெயர்பெற்றதாகும். கண்ணனையே குழந்தையாக எண்ணிப் பாடப்படும் தாலாட்டு என்பதால் திரு என்னும் சிறப்புத் தந்து திருத் தாலாட்டு என்கிறார் பெரியாழ்வார்.

"மாணிக்கம் கட்டி வயிரம் இடைகட்டி
ஆணிப் பொன்னால் செய்த வண்ணச்சிறு தொட்டில்
பேணி உனக்குப் பிரமன்விடு தந்தான்
மாலக்குறளனே தாலேலோ வையம் அளந்தானே தாலேலோ" (பெரியாழ்வார் திருமொழி. பா.44)

வாமனன் என்னும் குறுகிய வடிவம் எடுத்தவனே! உலகை அளந்தவனே! மிகவும் தூய்மையான தங்கத்தால் செய்யப்பட்டது. அந்த அழகான சிறுதொட்டில் மாணிக்கக் கற்களும் வயிரக்கற்களும் இடையிடையே பதிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படிப்பட்ட தொட்டிலைப் படைப்புக் கடவுளாகக் கருதப்படும் பிரம்மதேவன் உனக்குத் தந்தான் தாலேலோ என்று பெரியாழ்வார் பாடுவது முதன்முதல் பிள்ளைத் தமிழ் தோன்றுவதற்கு ஊன்றுகோலாய் இவர் பாடல் இருப்பது புலப்படுகிறது.

அம்புலிப் பருவம்

அம்புலிப்பருவம் - குழந்தையின் பதினாறாம் மாதத்தில் நிகழ்வது பதினெட்டாம் மாதத்தில் நிகழும் குழந்தையின் செயல்கள் என்று கூறுவதும் உண்டு. அம்புலி - நிலவு சந்திரன் அம்புலி என்னும் சொல்லும் சந்திரன் என்னும் சொல்லும் சங்க இலக்கியங்களில் பயின்ற வராத சொற்களாகும். திங்கள் (புறம் 112) என்னும் சொல்லும், மதியம் காட்டி (புறம் -160) என்னும் சொல்லும் நிலவைக் குறிக்கும் பழைய சொற்களாகும். பெரியாழ்வார் காலமாகிய கி.பி.8ஆம் நூற்றாண்டில் அம்புலி, சந்திரன் என்னும் சொற்கள் புழக்கத்தில் வந்துவிட்டன.

“தன்முகத்துச் சுட்டி தூங்கத் தூங்கத் தவழ்ந்து போய்ப்
பொன்முகக் கிண்கிணியார்ப்பப் புழுதி யளைகின்றான்
என் மகன் கோவிந்தன் கூத்தினை இளமா மதீ
நின் முகம் கண்ணுள வாகில் நீ இங்கே நோக்கிப்போ” (பெரியாழ்வார் திருமொழி. பா.54)

என் மகன் கோவிந்தனாகிய கண்ணன் தனது நெற்றியிலுள்ள சுட்டி என்னும் அணிகலன் அசையத் தவழ்ந்து செல்லுகிறான். பொன்னால் செய்யப்பட்ட கிண்கிணி என்னும் தனது அணிகலன் ஓசையிடப் புழுதியைத் துழாவுகிறான். இளம் நிலவே உனக்குக் கண்கள் இருக்குமானால் இங்கே செய்யும் கூத்தினைப் பார்த்துவிட்டுப் போ என்று பெரியாழ்வார் அம்புலியாகிய நிலவிடம் பேசுவது போல் இப்பாடலை இயற்றியுள்ளார்.

செங்கீரைப் பருவம்

செங்கீரைப்பருவச் செயல்கள் குழந்தையின் ஐந்தாம் மாத்த்தில் நிகழ்பவை ஆகும். செம்மை + கீரை =செங்கீரை, கீர்+ ஐ =கீரை, கீரு - சொல் சிறந்த சொற்களைச் சொல்லும் பருவம். செங்கீரை ஆடுதல் - ஒரு காலை மடக்கி ஒரு காலை நீட்டி இரண்டு கைகளையும் நிலத்தில் ஊன்றிக் கொள்ளுதல் குழந்தை தலை நிமிர்ந்து முகம் அசைய ஆடுதல் ஆகும்.

“உய்ய உலகு படைத்து உண்ட மணி வயிறா
ஊழிதோ றூழிபல ஆலினிலை யதன் மேல்
பைய உயோகுதுயில் கொண்ட பரம்பரனே
பங்கய நீள் நயளத்து அஞ்சன மேனியனே
செய்யவள் நின்னகலம் சேமமெனக் கருதிச்
செல்வுபொழி மகரக்காது திகழ்ந்திலக
ஐய எனக்கு ஒரு கால் ஆடுக செங்கீரை
ஆயர்கள் போரேறே ஆடுக ஆடுகவே” (பெரியாழ்வார் திருமொழி, பா.64)

அனைத்து உயிரினங்களும் வாழ்வதற்காக உலகைப் படைத்து பின்பு மீண்டும் ஊழிக் காலத்தில் படைத்த அனைத்தையும் தன்னுள் அடங்கிய அழகிய வயிற்றை உடையவனே! ஆலமரத்தின் ஓர்இலையின் மேல் பல ஊழிக் காலங்களுக்கு மெல்லிய யோகநிலை என்னும் உறக்கம் கொள்ளும் முழுமுதல் பொருளே! தாமரை மலர் போன்ற செந்நிறம் கொண்ட நீண்ட கண்களையுடையவளே! கண்மை போன்ற கரியநிறம் கொண்டவனே! செந்தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கக்கூடிய இலட்சுமியானவள் உனது அகன்ற மார்பில் வாழ்வதே நன்று என்று கருதி இருக்கிறாள். தனது செல்வச் சிறப்பை உன் காதில் இருக்கக்கூடிய மரை குண்டலங்கள் அசையும்படி நீ செங்கீரை ஆடுவாயாக ஆயர்களின் போரிடும் காளையே ஆடுக என்று யசோதை கூறுவதுபோல் இப்பாடலை அமைத்துள்ளார் பெரியாழ்வார்.


சப்பாணிப் பருவம்

சப்பாணிப் பருவம் என்பது குழந்தையின் ஒன்பதாம் மாதத்தில் நிகழும் செயலாகும். சப்பாணி கொட்டுதல் குழந்தை தனது இரு கைகளையும் சேர்த்துக் கொட்டுதல் ஆகும். பாணி - இசைப் பாட்டாகும்.

“மாணிக்கக் கிண்கிணி ஆர்ப்ப மருங்கின்மேல்
ஆணிப் பொன்னால் செய்த ஆய் பொன்னுடையமணி
பேணிப் பவளவாய் முத்திலங்க பண்டு
காணி கொண்ட கைகளால் சப்பாணி
கருங்குழல் குட்டனே சப்பாணி” (பெரியாழ்வார் திருமொழி, பா.64)

மாற்றுக்குறையாத பொன்னால் செய்யப்பட்ட மணிகள் பதிக்கப்பட்ட உடை இடுப்பில் காணப்படுகிறது. மாணிக்கப் பரல்கள் உள்ளீடாக இடப்பட்ட கிண்கிணி ஒலி செய்கிறது. பவளத்தில் சிவந்த நிறமுள்ள வாயில் முத்துப் பற்கள் காணப்படுகின்றன. கரிய தலைமயிர் உள்ள சிறு குழந்தையே! முன்பொரு சமயம் (மாவலி மன்னனிடமிருந்து அவனால் எள்ளும் நீரும் வார்க்கப்பெற்று நிலத்தில் கைகளால் சப்பாணி கொட்டுவாயாக என்று பெரியாழ்வார் பிள்ளைப் பருவங்களையும் அதன் சிறப்பியல்புகளையும் விரிவு செய்துள்ளார்.

முடிவுரை

பாட்டும், தொகையுமாய்க் கிடைக்கும் சங்க இலக்கியங்கள் பலவற்றுள் சிற்றிலக்கியங்களுக்குரிய இலக்கண, இலக்கிய மரபுகளைக் காணலாம். இவ்வகையில் உலா, தூது, மடல், குறவஞ்சி, கோவை, பாவை முதலியன தோன்றின. ஆண்டாள் பாடல்களில் பாவை, பிள்ளைத்தமிழ், தூது போன்ற சிற்றிலக்கியக் கூறுகள் அமைந்துள்ளன. பெரியாழ்வார் பாடிய பாசுரங்கள் பெரியாழ்வார் பிள்ளைத் தமிழ் எனப் போற்றப்படுகின்றன. பெரியாழ்வாரின் மகளான ஆண்டாள் பாடிய பாசுரங்கள் பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியங்களாக தோன்றுவதற்கு வழிகாட்டியாக அமைந்தன எனலாம். இவைகள் இறையனுபவ வெளிப்பாட்டிற்கும் துணை நிற்கின்றன. இவற்றுள் கைக்கிளைத் துறையும், பாடாண் திணையும் ஒருங்கமைந்து நாயக - நாயகி மனோபாவனையில் தோன்றிய பல பாடல்கள் அகப்பொருள் சிற்றிலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் ஆண்டாள் பாடிய பாசுரங்கள் பாவை, பிள்ளைத்தமிழ், தூது போன்ற சிற்றிலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் வித்திட்டன. அதேபோல் பெரியாழ்வார் பாசுரங்களும் பிற்கால பிள்ளைத்தமிழ் வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டன என்பதை இக்கட்டுரை எடுத்துரைத்தது.


துணைநூற்பட்டியல்

1. பரிமேலழகர்(உ.ஆ) திருக்குறள், சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1975.

2. திருவேங்கட ராமானுஜதாசன். த., நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம்,உமா பதிப்பகம், சென்னை-2012.

3. இளம்பூரணர்(உரை), தொல்காப்பியம் (பொருளதிகாரம்), கழக வெளியீடு, சென்னை.பதி.1967.

4. குருநாதன் (ப.ஆ), புறநானூறு, வடிவேல் பதிப்பகம், தஞ்சாவூர்-4. பதி.2003.

5. இணையத்தில் காண்க: http://naachiyaarthirumozhi.blogspot.com/

6. இணையத்தில் காண்க: http://www.dravidaveda.org/

7. இணையத்தில் காண்க: http://www.tamilvedham.org/%20


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p257.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License