இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

மணிமேகலை கால சமயங்களும் அவற்றின் முற்கால நிலையும் பிற்கால நிலையும்


38. மணிமேகலைக்கு பிந்தைய காப்பியநிலை

முனைவர் அயோத்தி

சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் முற்காலக் காப்பியங்கள் என்று போற்றப்படுகின்றன. பாவகைகளில் ஆசிரியப்பா என்ற அமைப்பினில் இக்காப்பியங்கள் இரண்டும் உருவாகியுள்ளன. சங்க இலக்கியங்கள் யாவும் அகவற்பா என்னும் ஆசரியப்பாவில் எழுதப்பட்டுள்ளமையால் இவ்விரண்டு காப்பியங்களும் சங்க காலத்தை ஒட்டியே தோன்றியிருக்க வேண்டும்.

இதனைப் போலவே ஆசிரியப்பா யாப்பில் சங்க காலத்தை ஒட்டிய சில நூல்கள் முழுவதுமாக நம் கைக்குக் கிட்டாத காரணத்தால் அதன் வெளிப்பாட்டுத் தன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டும் அந்நூற்களை ஆராய்ந்த கருத்துக்களை வெளியிட்டுள்ள சான்றோர்களின் சிந்தனைகளை ஒரு முகப்படுத்தியும் மணிமேகலைக்கு முந்தைய காலத்தில் காப்பிய இலக்கியத்தின் தோற்றம், இருப்பு குறித்த சிந்தனைகள் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே உள்ளன. அவ்வகையில் கி.பி. 2ஆம் நூற்றாண்டுக்குப் பின்னர் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதிவரை அமைகின்ற மிக நீண்டதொரு இலக்கியப் பரப்பில் பல்வேறு தரப்பட்ட காப்பிய நூல்கள் எழுந்துள்ளன.

ஒவ்வொரு நூலும் காப்பிய இலக்கணம் என்ற விதிகளுக்குட்பட்டு எழுதப்பட்டுள்ளனவா? என்று ஆராய்ந்தால் இரு மாறுபட்ட சிந்தனைகள் எழுகின்றன. எனவே ஓர் இலக்கியம் குறிப்பிடதொரு வகையைச் சார்ந்தது என்று கூறினால் தான் பெருமை உடையது எனக் கருத வேண்டிதில்லை. ஒவ்வொரு இலக்கியமும் அதனளவில் கொண்டிருக்கும் வகைத்தன்மையே சிறப்பானது.

வகைமை அடிப்படை - கதை உரைக்கும் போக்கு

மணிமேலைக்குப் பின் எழுந்த காப்பியங்களைப் பின்வரும் நிலையில் பகுத்துக் கொள்ள முடிகின்றது.

1. சமயக் கருத்தை நிலை நாட்டல்.

2. சிறுகதைகளைச் சற்று விரிவாகக் கூறல்.

3. பெருங்கதைகளைச் சிறுவடிவில் சுருக்கிக் கூறுதல்.

4. தொகுப்புகளாகக் கதை கூறுதல்.

5. பெருங்கதைகளாக முழுவரலாற்றையும் எடுத்துரைத்தல்.நன்மைகள் - பயன்கள்

இவ்வாறு வகைப்படுத்திப் பார்த்தலால் கீழ்வரும் நன்மைகளும் பயன்களும் ஏற்படலாம்.

1. காப்பியப் பரிமாணங்களை மதிப்பிட வாய்ப்பு நேரும்.

2. காப்பிய வகை எத்தகையது என ஆராய வாய்ப்பு கிட்டும்.

3. கதை கூறினால் மட்டுமே அது காப்பியமாக உருப்பெற்று விடுமா? எனத் தீர்மானிக்கலாம்.

இனி இக் கூறுபாடுகள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாகச் சிந்தித்துப் பார்க்கப்பட்டால் கூடுதல் விபரம் பல கிடைக்கும்.

சமயக் கருத்துக்களை நிலைநாட்டுதல்

மணிமேகலை என்ற நூலில் பௌத்த சமயத் துறவியாகிய இளம்பெண் ஒருத்தி பிற சமய கருத்துடையவர்களிடம் நேரிடையாகச் சொற்போராட்டம் நிகழ்த்தி வெற்றிபெற்று தன் சமயக் கருத்தை (பௌத்தம்) நிலைநாட்டுகின்றாள். இதன் வருகைக்குப் பின்பு இதனைப் போலவே பல நூல்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் நீலகேசியும் குண்டலகேசியும் குறிப்பிடத்தக்கது. நீலகேசி முழுவதுமாகக் கிடைக்கவில்லை. குண்டலகேசியில் சில பாடல்கள மட்டுமே கிடைத்துள்ளன.

நீலகேசி

மணிமேகலை , குண்டலகேசி என்கின்ற பௌத்த சமய நூல்களுக்குப் பின்பு தோன்றிய சமண சமய நூல் நீலகேசி என்பதாகும். பௌத்த சமயக் கொள்கைகளை மறுக்கவும் பௌத்த சமயத்த தலைவர்களைக் கேலி, கிண்டல் செய்வதையும் முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்டு இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. முழுக்க முழுக்க சமண சமயக் கொள்கையைப் பரப்பும் நோக்கில் எழுதப்பட்ட கடுமையான பிரச்சார நூலாக இது அமைகின்றது. பிற காப்பியங்களைப் போலவோ அல்லது தனியாக ஒரு கவினுறு காப்பியமாகவோ இந்நூல் அமையவில்லை என்கின்றார் தா.வே. வீராசாமி (தமிழலக்கியக் கொள்கை- 5,ப.32)

குண்டலகேசி

இந்நூல் குண்டலகேசி விருத்தம் என்றும் அழைக்கப்படும். சமயவாதங்களைக் கூறுகின்ற நீலகேசி பிங்கல கேசி , அஞ்சன கேசி, காலகேசி போன்ற கேசி நூல்களில் இதுவும் ஒன்றாகத் திகழ்கின்றது. காப்பியத் தலைவியின் பெயர் குண்டலகேசி. கி.பி.10 ஆம் நூற்றாண்டு கால அளவில் இதனை இயற்றியவர் நாதகுந்தனார் என்பவர் ஆவார். ஆனால் இவரது பெயரை நாகசேனர் என்று உரைப்பார் மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி.

குண்டலகேசியில் சமண சமய கொள்கைகள் மறுக்கப்படுகின்றது. அம்மறுப்புக்கு விடையளிப்பதாகத் தோன்றியது நீலகேசி, குண்டலகேசி நூல் தற்பொழுது முழுவதுமாக இல்லை. வீரசோழிய உரை, யாப்பருங்கல விருத்தியுரையிலும் மேற்கோளாகவும் புறத்திரட்டில் 10 பாடல்கள் மட்டும் கிடைத்துள்ளன. நீலகேசி நூலின் மூலமாகவும்10 பாடல்கள் கிடைத்துள்ளன.சிறுதைகளைச் சற்று விரிவாகக் கூறுதல்

இராமாயணம், மகாபாரதம், சீவகசிந்தாமணி, சிலம்பு போன்றவற்றின் கதைகள் போல அகன்று விரிந்த பல்வேறு உட்கதைகள் கொண்ட பெருங்கதைகளாக அல்லது மாக்கதைகளாக அமையாமல் இவற்றினுள் இருக்கும் சிறுகதைகளினைச் சற்று விரிவாகக் கூறுதல் என்ற முறையில் அமைவனவற்றை இப்பிரிவினுள் அடைக்கலாம் இவற்றுள் குறிபிடத்தக்கன.

1. புரூவரன் கதை

2. அரிச்சந்திர புராணம்

3. நளவெண்பா

4. குசேலோபாக்கியானம்

5. யசோதர காவியம்

சிறிய அளவில் கதை கூறுதல் எனற இப்பகுப்பு கதை அளவை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு செய்யப்பட்டதன்று. சமுகம், பண்பாடு, அரசு, தத்துவம், என்ற விரிந்த தேசியத் தன்மையை உட்கொள்ளாமல் சுவையாகக் கதை சொல்லுதல் என்ற நிலைகளில் இக்கதைகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. ஒரு கதையை வெறுமனே சொல்லுதல் என்ற நிலையில் இந்நூல்கள் யாவும் எழுந்துள்ளன. செய்யுள் வடிவில் அமைவதால் காப்பியக் கட்டமைப்புக் கூறுகளை உள்ளடக்கி கதையோட்டம் நிகழ்கின்றது. காப்பியக் கட்டமைப்புக் கூறுகளும் ஒரு மாதிரியாக அமைந்திருக்கவில்லை. இந்நூல்கள் ஒவ்வொன்றின் கதையும் அறிமுகமும் விரவஞ்சி விடப்பட்டுள்ளன.பெருங்கதைகளைச் சிறுவடிவில் சுருக்கிக் கூறுதல்

இராமாயணம், மகாபாரதம், உதயணன் கதை போன்ற பழைய பெரிய கதைகளைச் சுருக்கமாகக் கூறுதல் இவ்வகையைச் சாரும். இவற்றில் இன்றியமையாதன.

1. வில்லிபாரதம்

2. பாரத வெண்பா

3. மாவிந்தம்

4. உதயண குமார காவியம்

5. இராமோ தந்தம்

வில்லிபாரதம்

வடமொழியல் எழுதப்பட்ட வியாச பாரதத்தினைத் தமிழில் வில்லிப்புத்தூர் ஆழ்வார் என்பவர் பாடினார். அதனால் இது வில்லி பாரதம் என்று சுருக்கம் பெற்றுள்ளது. வடமொழியில் சொல்லப்பட்டுள்ள பதினெட்டுப் பருவங்களையும் பாடாமல் முதல் ஒன்பது மட்டும் இந்நூலில் கதையாக்கம் பெற்றுள்ளன.

வியாச பாரதத்தைச் சுருக்கிக் கூறுதல் பாண்டவர் கௌரவர் தொடர்புடைய கதைகளை மட்டுமே சொல்லல், நேரடியாகக் கிளைக் கதைகளின்றிக் கதை சொல்லல், இயற்கை, இறந்த நிகழ்ச்சிகள், வருணனைகள் போன்ற காப்பியக்கட்டமைப்பு இடம்பெறல், வருணனைகள் தமிழ்க்காப்பிய மரவிற்கு ஏற்றபடி அமைதல், கிருஷ்ண பக்திக்கு முதன்மையளித்தல் போன்றவற்றை நோக்கமாக் கொண்டு இந்நூல் அமைந்துள்ளது.


பாரத வெண்பா, மாவிந்தம்

இந்நூல்கள் உரைநடையும் செய்யுளுமாக விரவி அமைக்கப்பட்டுள்ளன. உரையிடையிட்ட பாட்டுடைச் செய்யுளாக இந்நூற்கள் அமைகின்றன. செய்யுளில் மட்டும் கதை சொல்லல், உரைநடையில் மட்டும் கதை சொல்லல், இரண்டும் கலந்த நிலையில் கதை சொல்லல் என்ற நிலையில் பாரத வெண்பாவானது, வெண்பா யாப்பில் பாரதக்கதை முழுவதினையும் பாடுகின்றது. பாரதப்போர் முடிந்தபின் பாண்டவர் மோட்சமெய்திய செய்தியினைச் சொல்கிறது மாவிந்தம் என்ற சொல்.

உதயணகுமார காவியம்

பெருங்கதையில் சொல்லப்பட்ட உதயணன் கதையினை இந்நூல் சுருக்கிக் கூறுகின்றது. பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுக் கால அளவில் தோன்றியிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகினறன. இந்நூலின் ஆசிரியர் யாரென்று தெரியவில்லை. முந்நூற்று அறுபத்தேழு பாடல்களைக் கொண்டு ஆறு காண்டங்களாக அமைந்திருந்த போதிலும் இந்நூலில் காப்பியக் கட்டமைப்பு தெளிவாக அமையவில்லை.

இராமோதந்தம்

நூற்றுப் பதினெட்டுப் பாடல்களில் இந்நூல் இராமயணத்தைச் சுருக்கிக் கூறிவிடுகின்றது. குருகுல மாணவர்களுக்கோ அல்லது பொதுமக்களுக்கோ அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில் இராமயணத்தை இராமோதந்தம் என்ற நூலாக இது படைக்கப்பெற்றுள்ளது. சமயச் சார்புடைமை, சமயக்கருத்துக்களைப் பரப்புதல், புராணப் பாங்கு ஆகியன இந்நூலின் பொதுப்பண்பாக அமைகின்றன.

தொகுப்புகளாகத் திரட்டிக் கதை கூறுதல்

ஒரு கதையினையே சொல்லிக் கொண்டு செல்லுதல் என்றில்லாமல், பல நிகழ்ச்சிகளைத் தொகுத்துக் கூறிச் செல்லுதல் இதன் பொதுஅமைதியாகும். பெரும்பாலும் இம்முறையானது சமயத் தலைவர்கள் புகழ் கூறும்படி அமைகின்றது. சைவ சமயப் புராணமாகிய பெரிய புராணம், இசுலாமியக் காப்பியமான இராசநாயகம் போன்ற நூல்களை இவ்வகைகக்குச் சான்றாகக் கொள்ளலாம். பெரியபுராணம், திருவிளையாடற்புராணம், கந்தபுராணம் ஆகியன சைவக் காப்பியமாகவே தமிழ் ஆர்வலர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப் பெற்றுள்ளன. அதேபோல் இஸ்லாமியக் கதையினை உரைக்கின்ற இராசநாயகமும், இசுலாமியக் காப்பியம் என ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது.


பெருங்கதையாக முழுவரலாற்றையும் கூறுதல்

பழைய பாரதம், இராமாயணம், பெருங்கதை போல ஒரு பெரிய முழுமையான கதையினைப் பல்வேறு பாத்திரங்களுடனும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுடனும் உட்கதைகளுடனும் சொல்லிச் செல்வது இதன் பண்பாகும். இத்தகைய வகைதான் இன்று காப்பியத்தன்மை உடையனவற்றிற்குச் சான்றுகளாக அமைகின்றன.

இம்முறையில் முழுமையாக உள்ள நூல் கம்பனின் இராமாவதாரம் மட்டுமே உரியது என்கிறார் துரை. சீனிச்சாமி (ப.38) பிற்காலத்தில் தோன்றிய தேம்பாவணி, சீறாப்புராணம் போன்றவற்றையும் இவற்றில் அடக்கலாமா என்பது ஆராய்ச்சிக்குரியது என்கிறார் துரை. சீனிச்சாமி.

ஏதேனும் ஒரு குறிக்கோள் முதன்மைபெறுதல், அக்குறிக்கோள் கதை நிகழ்ச்சிகளிலும் கதை மாந்தர்களிடமும் ஊடோடியிருத்தல், கவித்துவ ஆற்றலுடன் படைத்தல் ஆகியன இந்நூல்களின் பண்புகளில் சிலவாகும்.

இருபதாம் நூற்றாண்டுக் காப்பியங்கள்

நவீன இலக்கியங்கள் பல்கிப் பெருகியுள்ள இருபதாம் நூற்றாண்டு கால அளவிலும் புதிய புதிய யாப்பிலும் காப்பிய இலக்கிய வகைகள் உருவாகியுள்ளன. பெயரளவிலும், கதை சொல்லும் அளவிலும், இந்நூற்கள் காப்பியம் என்றே பெயரிடப்பெற்றுள்ளன. பாரதி பாடிய பாஞ்சாலி சபதம், கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியார் பாடிய பாரத சக்தி மகாகாவியம், பாரதிதாசனின் கண்ணகி புரட்சிக் காப்பியம், மணிமேகலை வெண்பா, கவிமணிதேசிய விநாயகம் பிள்ளை பாடிய ஆசியசோதி, போன்ற நூல்களையெல்லாம் காவியம், காப்பியம் என்றே கொள்ளத்தக்கன. மேலும் அரங்க சீனிவாசன் எழுதிய மனித் தெய்வம் காந்திகாதை, கவிவாணன் எழுதியுள்ள உதயம் காவியம் போன்றன இக்காலத்தில் தோன்றியனவே. கவிஞர் வாலி எழுதிய அவதார புருஷன், பாண்டவர் பூமி, போன்றன இராமாயண பாரதக் கதையினை புதுக்கவிதை யாப்பில் உணர்த்துகின்றன. இவர் படைத்த இராமானுச காவியமும் இவ்வகையினதே. கவிஞர் வைரமுத்து எழுதிய கவிராசன் கதை போன்றதும் இவ்வகைத்தே.

இவ்வகையில் மணிமேகலைக்குப் பின்னான காப்பிய வளர்ச்சி அமைந்துள்ளது. இவற்றிற்கு மிகச் சிறந்த முன்னோடி இலக்கியமாக மணிமேகலை விளங்குகிறது.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s1/p38.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License