Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                1-6-2006 முதல் இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
உங்கள் படைப்புகளை ஒருங்குறி எழுத்துருவில் (Unicode Font)தட்டச்சு செய்து msmuthukamalam@gmail.com எனும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் - ஆசிரியர்.

முத்து: 13 கமலம்: 10
உள்ளடக்கம்

சமையல்

Alexa Rank


பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

தமிழ்ச் சிந்தனை மரபுகள் - பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

      

103.முல்லைப்பாட்டில் தலைவியின் பிரிவாற்றாமை


இரா. ஜெயந்தி
உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
செல்வம் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, நாமக்கல்.

முன்னுரை

பத்துப்பாட்டில் சிறப்பானதாகக் கருதப்படுவது முல்லைப்பாட்டு ஆகும். பாட்டுடைத்தலைவன் இல்லாத நூல் முல்லைப்பாட்டு, மாலை வருணணை, சகுனம் பார்த்தல், பாசறை அமைப்பு, பாகர் யானையைப் பழக்குதல், அரசனின் பள்ளியறை, வீரமங்கை, நாழிகை சொல்பவர், மெய்க்காப்பாளர் ஆகியோரின் செயல், அரசன் படைகளைப் பார்வையிடல், தலைமகளின் வருத்தம், கார்காலத்து முல்லை நில வருணணை போன்ற செய்திகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

தலைவனை எண்ணி வருந்துதல்

பின்பனிக்காலத்தில் பிரிந்து செல்லும் தலைவன் கார்காலத்தில் திரும்பி வருதல் இயல்பு. அதுவரை ஆற்றியிருத்தல் தலைவியின் கடமை. தலைவன் ஆற்றியிரு எனக் கற்பித்த சொல்லைக்கடப்பது கற்புநெறிக்கு மாறானது என்பதை எல்லாம் நினைத்து தலைவி ஆற்றியிருக்கிறாள். தன் விருப்பத்திற்கு நெஞ்சு தலைவன்பால் செல்வதை நிறையழிந்து தனிமையில் துயருறுகிறாள். இதனையே “நெஞ்சாற்றுப்படுத்த நிறையழி புலம்பு” என்கிறார். பிரிவாற்றாமையால் துயருறும் மகளிர்க்கு உடல் மெலிந்து வளை கழலுதல் இயல்பு. இந்நிலையை;

“கெட்டார்க்கு நட்டார்இல் என்பதோ நெஞ்சே நீ
பெட்டாங்கு அவர்பின் செலல்” (குறள்-1293)

“பனைநீங்கிப் பைந்தொடி சோரும் துணைநீங்கித்
தொல்கவின் வாடிய தோள்” (குறள்-1234)

என்னும் குறட்பாக்களும் உணர்த்தும்.

தலைவன் பிரிந்ததை நினைத்து தலைவி உடல்மெலிந்து வருந்தினாள்.

“கருங்கால்வேம்பின் ஒண்பூ யாணர்
ஏன்ஐ இன்றியும் கழிவது கொல்லோ?
ஆற்று அயல் எழுந்த வெண்கோட்டு அதவத்து
எழு குளிரு மிதித்த ஒரு பழம் போலக்
குழைய கொடியோர் நாவே
காதலர் அகலக் கல்லென் றவ்வே” (குறுந்தொகை)

தலைவன் தலைவியைப் பிரிந்து சென்ற வருத்தம் தாங்காது துயருறும் தலைவியை ஊரார் அலர் தூற்றுகின்றனர். நண்டுகள் மிதித்த பழம் போல அவளது மனம் வாடியது என தலைவன் மனதை பழத்திற்கும் ஊரார் நாவை நண்டுக்கும் உவமைபடுத்தியிருக்கிறார்.முதியோர் விரிச்சி கேட்டல்

ஒரு செயலை தொடங்குவதற்கு முன்னால் பிறர் கூறும் சொற்களைச் சகுனமாகக் கொள்ளும் வழக்கம் பண்டுதொட்டே நம்மிடையே நிலவுகிறது. இதனைப் பண்டைய தமிழ் மக்கள் விரிச்சி எனச் சுட்டியுள்ளனர். ஏதேனும் ஒரு செயலை மேற்கொள்ளப் புகுங்கால் அம்முயற்சி இன்னவாறு கைக்கூடும் என்பதனை அறிதற்கே இவ்வாறு செய்வர். இதனை நற்சொல் எனவும் கூறலாம். விரிச்சி கேட்டலை அசரிரீ என்பதனோடு சிலர் தொடர்புபடுத்துவர். முல்லைப்பாட்டில் விரிச்சி கேட்கும் முறை சிறப்பாக சித்தரிக்கப்படுகின்றது.

“விடர்மகை யடுக்கத்து விறல்கெழு சூழிக்கும்
குனும் பூணாம் கைந்நூல் யாவாம்
புள்ளு மோராம் விரிச்சியும் நில்லாம்
ஊள்ளலு முள்ளா மன்றே தோழி” (குறுந்தொகை-1-4)

“நெடுநா பொண்மனி கடிமனை யிரட்டக்
குதிரையிலைப் போகிய விரவுமணற பந்தர்ப்
பெரும்பாண் காவல் பூண்டென வொருசார்த்
திருந்திழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப” (நற்றினை-1-4)

தலைவியை ஆற்றுப்படுத்துதல்

சிறிய கயிற்றால் கட்டப்பட்ட பச்சிளங்கன்றுகள் பாலுண்ணாமையால் ஏற்பட்ட பசியால் வருந்திச் சுழலுவதைப் பார்த்த இடையர் பெண் ஒருத்தி குளிரால் நடுங்கும் தன் தோள்களைக் கையணைத்துத்தடுத்தவளாய் அக்கன்றுகளை நோக்கி கோவலர் பின்நின்று செலுத்த மேய்ச்சலை முடித்துக்கொண்டு இப்பொழுதே வந்து விடுவர் நின் தாயர் வருந்த வேண்டாம் என்று கூறும் நல்ல சொற்களை ஆறுதல் மொழிகளை நாங்கள் கேட்டோம். அதனால் போர் மேற்சென்ற தலைவன் பகைவரை வென்று அவரிடமிருந்து பெற்ற திரைப்பொருள்களுடன் விரைந்து வருதல் உறுதி. ஆதலால் மாமை நிறத்தவளே, நீ உன் மனத்தடுமாற்றத்தால் உற்ற வருத்தத்தைப் போக்கி ஆற்றியிருந்திடுக என்று கூறினாள்.

“செம்முகச் செவிலியர் கைம்மிகக் சூழீஇக்
குறியவும் நெடியவும் உரைபல பயிற்றி” (நெடுநல்வாடை-153-166)

பெருமுது பெண்டிர் எழிலி பொழிந்த மாலைக் காலத்தே விரிச்சி நிற்ப ஆய்மகள் பசலைக்கன்றின் உறுதுயர் போக்கி இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போர். நன்னர் நன்மொழி கேட்டனம்.பாசறைப்பெண்கள்

அரசனுக்கென அமைந்த பாசறையின் கண் குறிய தொடியணிந்த முன்கையினையும், கூந்தல் அலைகின்ற சிறு முதுகினையும் உடைய இரவைப் பகலாக்கும் ஒளிபொருந்திய திண்மையான பிடியமைந்த வாளினைக் கச்சோடு சேர்த்துக்கட்டிய மகளிர் பாவை விளக்கில் நீண்ட திரியை இட்டு நெய் வார்த்து விளக்கேற்றுகின்றனர்.

அரசன் வருவான் என்று மகிழ்தல்

வினைமுடித்து தலைவன் வருவான் என்று காத்திருந்த தலைவிக்கு அரசனின் தேர் ஒலியும், குதிரையின் சப்தமும் மகிழ்வைத் தருவதாக இருந்தது.

“முதிர்காய் வள்ளி அம் காடுபிறக்கு ஒழிய
துனைபரி துரக்கும் செலவினர்
வினைவிளங்கு நெடுந்தேர் பூண்ட மாவே”

இவ்வாறாக தந்நிலையில் பொருள் தேடிச் சென்றத் “தலைவன் மீண்டும் வருகிறான் என்ற செய்தி கேட்ட தலைவி அடையும் மகிழ்ச்சியை ஆசிரியர் வறண்டு கிடந்த நிலத்தில் ஒரு இரவில் பெய்த மழையில் அவ்வூரில் உள்ள குளம், குட்டை, கிணறு, வயல், நிரம்பியதைப் போல பன்மடங்கு தலைவன் வரும் செய்தி தலைவியை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது”

பத்துப்பாட்டில் குறைந்த அடிகளைக் கொண்ட இந்நூல் தலைவனை நினைத்து வருந்தும் தலைவியின் உள்ளன்பை ஆசிரியர் முல்லைப்பாட்டின் வழி வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s3/p103.html


ISSN 2454 - 1990
சிறந்த நூலாசிரியர் பரிசு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களிடமிருந்து ‘தமிழ் விக்கிப்பீடியா’ எனும் நூலுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த நூலாசிரியருக்கான பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழினைப் பெறுகிறார் தேனி மு. சுப்பிரமணி (13-04-2012)


வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...சிரிக்க சிரிக்க
எரிப்பதா? புதைப்பதா?
அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
இலையுதிர் காலம் வராது!
கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
மூன்றாம் தர ஆட்சி
பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
தபால்காரர் வேலை!
எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
சம அளவு என்றால்...?
குறள் யாருக்காக...?
எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
குட்டிக்கதைகள்
எல்லாம் நன்மைக்கே...!
மனிதர்களது தகுதி அறிய...
உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
அக்காவை மணந்த ஏழை?
சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
வேட்டைநாயின் வருத்தம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
எப்படி வந்தது தீபாவளி?
தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
விபூதியின் தத்துவம்
கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                       


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயர் மற்றும் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License