Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                1-6-2006 முதல் இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
உங்கள் படைப்புகளை ஒருங்குறி எழுத்துருவில் (Unicode Font)தட்டச்சு செய்து msmuthukamalam@gmail.com எனும் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் - ஆசிரியர்.

முத்து: 13 கமலம்: 10
உள்ளடக்கம்

சமையல்

Alexa Rank


பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

தமிழ்ச் சிந்தனை மரபுகள் - பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

      

106.கலித்தொகை காட்டும் பண்பாட்டு மரபுகள்


ஆ. ஜெனிஃபர் ஜாய் உதயா
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழாய்வுத்துறை,
பெரியார் ஈ. வெ. ரா. கல்லூரி, திருச்சி - 620023.

முன்னுரை

தமிழ் இலக்கிய மரபில் தனிச்சிறப்புடன் திகழ்வது சங்க இலக்கியமாகும். ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த தமிழ் மக்களின் சமூகப் பின்னணியும் வாழ்க்கை நெறிமுறையையும் சங்க இலக்கியங்கள் மூலமே அறிய முடிகிறது. எட்டுத்தொகையும் பத்துப்பாட்டும் அகத்திணை, புறத்திணை என இருவகையாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளன. எட்டுத்தொகை நூல்களுள் கலிப்பா வகையில் அமைந்த அகப்பொருள் நூல் கலித்தொகை. ஐந்து திணைகளிலும் அந்தந்த நிலத்திற்கான பண்பாட்டு நிகழ்வுகள் இடம் பெற்றுள்ளன. அத்தகைய பண்பாட்டு மரபுகள் கலித்தொகையில் பல்வேறு இடங்களில் விரவிக் காணப்படுகின்றன. அவற்றுள் சிற்சில மரபுகளை இக்கட்டுரை வாயிலாக காணலாம்.

பண்பாடு

பண்பாடு என்பது பண்படுதல் இதனையே கலித்தொகை,

“பண்பெனப் படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல்” (கலி-133:8)

என்று விளக்கம் தருகிறது. மக்கள் அனைவராலும் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட கருத்துக்களும், சமுதாய நம்பிக்கைகளும், பழக்க வழக்கங்களும் பண்பாட்டு மரபுகளாகப் போற்றப்படுகின்றன.

ஈகைப் பண்பு

தமிழ் மக்களின் தலையாய பண்புகளுள் முதன்மையானது ஈகைப் பண்பு. தமிழர்களின் ஈகைக் குணத்தைப் பற்றிக் கூறும் கபிலர்,

“இடும்பையால்
இன்மை உரைத்தார்க்கு அதுநிறைக்கல் ஆற்றாக்கால்
தன்மை துறப்பான் மலை” (கலி-43:25-27)

என்று கூறுகின்றார். அதாவது தலைவனிடம் வறுமையால் வாடுகின்ற வறியவர்கள் வந்தால் அவர்களின் வறுமையைப் போக்கி, அவர்களை நிறைவடையச் செய்வான். அவ்வாறு செய்யவில்லை எனில் தன் உடலையே துறப்பான் என்று கூறுவதன் மூலம் தமிழர்களின் ஈகைப் பண்பாட்டின் தன்மையை அறிய முடிகிறது.விருந்தோம்பல் மரபு

தமிழர்களின் மிகச்சிறந்த பண்புகளுள் போற்றுதற்குரியது விருந்தோம்பல் பண்பாகும். இல்லறத்தின் சிறப்பாகவும் விருந்தோம்பல் கூறப்படுகிறது. மேலும்,

“மன்னவன் புறந்தர வருவிருந்து ஓம்பி” (கலி-8:21)

என்னும் பாடல்வழி மன்னவனின் நல்லாட்சியில்தான் விருந்தினரைப் பேண முடியும் என்பதை அறிய முடிகிறது,

தமிழர்களின் கடனாக கருதப்பட்ட விருந்தோம்பலின் சிறப்பினைக் கூறுமிடத்து, இளவேனில் தூதாக வந்ததால் அதனையும் அழைத்து அதற்கு விருந்தானவற்றைச் செய்வோம் வா என தோழிக் கூறுவதாக அமைந்த பாடல் விளங்குகின்றது.


“தன் அருவி நறு முல்லைப்
போது அரக் கொள்ளும் கமழ் குரற்கு என்னும் -
தூது வந்தன்றே, தோழி!
துயர் அறு கிழவியோடு; அயர்ந்தீகம் விருந்தே” (கலி-32:16-19)

ஊடல் தீர்க்கும் வாயில்களுள் விருந்தினர் வருகையும் ஒன்றாகும். பரந்தையிடம் சென்று மீண்ட தலைவன், தலைவியின் ஊடலைத் தீர்க்க விருந்துடன் வந்தான் என்பதை,

“விருந்து எதிர்கோடலின் மறப்பல்” (கலி-75:17)

எனவரும் பாடல் வரிகளின் மூலம் அறிய முடிகிறது.

விருந்தோம்பலின் சிறப்பினை பல்வேறு இலக்கியங்கள் காட்டுகின்றன.

தாம்பூலம் தரித்தல்

மனைவி கணவனுக்குத் தாம்பூலம் கொடுத்தல் மரபு

“அம்மென்திரையலோடு அடைக்காய் ஈத்த மையிர் ஓதி” (சிலம்பு)

என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. உரிமை உடையவர்கள் தம்முன் கொடுப்பதும் பெறுவதும் மரபாக கருதப்படுகிறது. தலைவன் ஒருவன் தாம்பூலம் கொடுத்து, ஒரு பெண் பெற்றுக் கொண்டால் அவள், அவனுக்கு இசைந்தனள் என்பது கருத்து, இவ்வாறாக தாம்பூலம் கொடுக்கும் மரபு பண்டைய காலம் முதல் இன்று வரை தமிழர்தம் மரபாக கருதப்பட்டு வருவதை அறிய முடிகிறது. கலித்தொகையில்,

“தையால்! தம்பலம் தின்றயோ? (கலி-65)

என்னும் வரிகள் இம்மரபை விளக்கி அமைகின்றன.நம்பிக்கை

அல்லன அதாவது நன்மைக்கு, எதிரான செயல்களை செய்பவரது நாட்டில் இயற்கையான விளைபொருள் விளையாது என்ற நம்பிக்கை பண்டைய மக்களிடத்துக் காணப்பட்டது. இதனை,

“வள்ளி கீழ் விழர் வரைமிசைத் தேன் தொடா!
கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா - மலை வாழ்நர்
அல்ல புரிந்து ஒழுகலான்” (கலி-39)

என்னும் குறிஞ்சிக்கலிப் பாடல் வரிகள் புலப்படுத்துகின்றன.

மேலும் பிசாசு பற்றிய நம்பிக்கைகள் மக்களிடையே நீண்ட காலமாக உள்ளது. இயல்பான இறப்பின்றி, இறந்தவர்கள் ஆவியாக மாறிச் சுற்றுவர் என்பது பழங்கால நம்பிக்கை. அதிலும் பிசாசுகளில் ஆண், பெண் பாகுபாடு உண்டு,

“ஏனைப் பிசாசு; அருள்; என்னை நலிதரின்,
இவ்ஊர்ப்பலி நீ பெறாஅமல் கொள்வேன்’ (கலி-65)

என்னும் பாடல் வழியாக பிசாசு பற்றிய நம்பிக்கைகள் தமிழர்களிடம் இருந்தமையை அறிய முடிகிறது.

தை நீராடுதல்

தைந்நீராடுதல் இளம் பெண்களால் நிகழ்த்தப் பெறும் ஒரு நிகழ்ச்சி. சங்க இலக்கியங்களில் சுட்டப் பெறும் இது, பண்டைத் தமிழரின் பண்பாட்டோடு தொடர்புடையது. மணமாகாத பெண்கள் மார்கழி முழுமதி நாள் தொடங்கித் தை முழுமதி நாள் வரை அந்த நாளின் காலையில் நீராடி நோன்பிருப்பர்.

தைந்நீராடும் மகளிர் பிறர் இல்லத்திற்குச் சென்று பாடி, தர்மம் பெற்றுக் கிடைத்தவற்றைப் பிறர்க்குக் கொடுக்கும் வழக்கத்தையும் கொண்டிருந்தனர். இது சிறந்த செயலாகக் கருதப் பெற்றது, இதனை;

“வை எயிற்றிவர் நாப்பண், வகை அணிப்பொலிந்து, நீ
தையில் நீர் ஆடிய தவம் தலைப்படுவாயோ?”

என்னும் பாடல் விளக்கி அமைகிறது.திருமணம்

குறிஞ்சி நில மக்கள் வேங்கை மலரும் காலத்தில் திருமணம் செய்யும் மரபினைக் கொண்டிருந்தனர். இச்செய்தி,

“வேங்கை விரிவிடம் நோக்கி”

என்னும் பாடல் வரிகளால் அறியலாகிறது.

இச்செய்தியானது அகநானூற்றில்,

“வேங்கை விரிவிடம் நோக்கி” - மன்ற வேங்கை
மணநாட் பூத்த மணியேர் அரும்பின் பொன்வீ” (அக.நா-232)

என்னும் பாடல் வரிகளால் எடுத்தியம்பப்படுகிறது.

திருமணத்தின் போது புதுமணல் பரப்பி, செம்மண் பூசி, தெய்வமாகப் பெண் எருமையின் கொம்பினை வைத்துப் பெருமணம் எடுக்கின்றனர் என்ற செய்தியும் முல்லைக்கலியில்

“தருமணல் தாழப்பெய்து, இல் பூவல் ஊட்டி,
எருமைப் பெடையோடு” (கலி-114)

என்னும் வரிகளில் அறியப்படுகிறது. மேலும் திருமணம் பெண் வீட்டில் நடைபெற்றது என்பதை,

“வதுவையும் ஈங்கே அயர்ப” (கலி-115)

என்னும் வரிகளில் அறிய முடிகிறது.

நிமித்தம் பார்த்தல்

நல்ல நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்கு நல்ல நாள் நல்ல நேரம் பார்க்கும் பழக்கமும் தமிழர்களிடம் பழங்காலம் முதலே இருந்து வருகிறது. ‘மன்னும் நிமித்தம்’ (தொல்-982) என்னும் நாளும் புள்ளும் பிறவற்றின் நிமித்தமும் (தொல்-1087) என்றும் தொல்காப்பியர் சுட்டியுள்ளார். நல்ல நேரம் பார்க்கும் வழக்கத்தினை,

“நெறி அறி செறி குறி புரிதிரி அறியா அறிவணை முந்துறீஇ,
தகைமிகு தொகை வகை அறியும் சான்றவர் இனமாக,
வேய்புரை மென்தோட் பசலையும், அம்பலுட்,
மாயப் புணர்ச்சியும், எல்லாம் உடன் நீங்க,
சேய் உயர் வெற்பனும் வந்தனன்” (கலி-39)

என்னும் பாடல் வரிகள் புலப்படுத்துகின்றன. மேலும் இப்பாடலின் மூலம் பெண் கேட்டுத் தலைவன் வீட்டார், இனத்தோடு தலைவி வீட்டிற்கு வந்தனர் என்பதையும், திருமண உறுதிப்பாட்டிற்கு நாள் குறிக்க வந்தனர் என்பதையும் இப்பாடல் வரிகள் விளக்கி நிற்கின்றன.

“நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே” (கலி-11)

என்னும் பாலைக்கலி பாடலில் பெண்களின் இடக்கண் துடித்தல் நன்னிமித்தமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. பல்லி இசைத்ததும் தலைவன் இருக்கும்படி தோழி கூறுவதன் மூலம் பல்லி சகுனமும் இருந்ததை அறிய முடிகிறது.

“புனைநலம் வாட்டுஓர் அல்லர் மனைவயின்
பல்லியம் பாங்கு ஒத்து இசைத்தன” (கலி-11)

தெய்வ வழிபாடு

தெய்வ வழிபாடு தொன்று தொட்டு இருந்து வருகின்றது. விரைவில் திருமணம் நிகழ வேண்டி தெய்வத்தை வணங்குவர். குறிஞ்சி நிலப்பகுதியில் வாழ்வதால் குரவைக் கூத்தாடி இறைவனை வழிபட்டனர். பின்வரும் பாடலால் இதனை அறியலாம்.

“வரை உறை தெய்வம் உவப்ப, உவந்து
குரவை தழீஇ யாம் ஆட” (கலி-39)

தொகுப்புரை

* தமிழர்களின் ஈகைப் பண்பாட்டினைப் பல இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. தமிழர்களின் வாழ்வோடு இணைந்த அறமாக இது விளங்கியுள்ளது.

* திருமணம் போன்ற நல்ல நிகழ்ச்சிகளை நடத்தும்போது நல்ல நாள் பார்த்தல் மரபாக கருதப்பட்டது.

* விருந்தோம்பல் தமிழர்களின் தலையாய மரபாக கருதப்பட்டுள்ளது.

* அறமல்லாத செயல்கள் செய்தால் இயற்கையாக நடைபெறும் செயல்கள் நடைபெறாது என்ற நம்பிக்கையும், பிசாசு நம்பிக்கையும் காணப்பட்டுள்ளது.

* நல்ல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற வேண்டி தெய்வ வழிபாடு நிகழ்த்துதல், பெண்கள் தை நீராடுதல், தாம்பூலம் தரித்தல் போன்ற பண்பாட்டு நிகழ்வுகள் சங்க காலம் தொட்டு இன்று வரை நடைபெறுவது இக்கட்டுரை வாயிலாக அறியலாகிறது.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s3/p106.html


ISSN 2454 - 1990
சிறந்த நூலாசிரியர் பரிசு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களிடமிருந்து ‘தமிழ் விக்கிப்பீடியா’ எனும் நூலுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த நூலாசிரியருக்கான பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழினைப் பெறுகிறார் தேனி மு. சுப்பிரமணி (13-04-2012)


வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...சிரிக்க சிரிக்க
எரிப்பதா? புதைப்பதா?
அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
இலையுதிர் காலம் வராது!
கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
மூன்றாம் தர ஆட்சி
பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
தபால்காரர் வேலை!
எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
சம அளவு என்றால்...?
குறள் யாருக்காக...?
எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
குட்டிக்கதைகள்
எல்லாம் நன்மைக்கே...!
மனிதர்களது தகுதி அறிய...
உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
அக்காவை மணந்த ஏழை?
சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
வேட்டைநாயின் வருத்தம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
எப்படி வந்தது தீபாவளி?
தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
விபூதியின் தத்துவம்
கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                       


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயர் மற்றும் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License