Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!

                1-6-2006 முதல் இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

Alexa Rank


பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

தமிழ்ச் சிந்தனை மரபுகள் - பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

      

81.நாவுக்கரசர் பாடல்களில் சமுதாய ஆளுமை


சி. மனோசித்ரா
ஆய்வியல் நிறைஞர்,
கந்தசாமிக் கண்டர் கல்லூரி, வேலூர், நாமக்கல் மாவட்டம்.

முன்னுரை

வேகமாகச் சுழன்று கொண்டிருக்கும் இவ்விஞ்ஞான உலகத்தில் சுயநலமே மேலோங்கியுள்ளது. தனக்கென வாழாமல் பிறர்க்கென வாழ முற்படுவோர் மிகக்குறைவே. தொண்டு செய்வோர் ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே காணப்படுகின்றார்கள். பொதுநலத்துடன் வாழ முற்படும் ஒருவனிடம் தான் தொண்டுள்ளம் பிறக்கின்றது. ஆகவே தொண்டே வாழ்க்கையாகக் கொண்ட நாவுக்கரசரின் வாழ்க்கையில் அவர் ஆற்றியுள்ள தொண்டினையும், அவற்றின் மூலம் மக்களை எவ்வாறு இறையாண்மையில் ஈடுபடுத்தினர் என்பதனையும் அவரது பாடலின் வழி அவரது சமுதாய ஆளுமையை ஆராய முற்படுகிறது.

சமுதாயம்

ஒரு பரந்த நிலப்பரப்பில் தங்களுடைய அனைத்துத் தேவைகளையும் நிறைவேற்றிக் கொண்டு, ஒருங்கிணைந்து வாழ்கின்ற மக்கள் கூட்டமே சமுதாயம் எனப்படும். ஒரு குழுவாகச் சேர்ந்து வாழும் மக்கள் ஒரே நெறியில் அல்லது கூட்டமாகச் சேர்ந்து வாழும் மக்கள் ஒரே நெறியில் அல்லது ஒருமித்த பழக்க வழக்கங்களோடு வாழும் மனித இனத்தைச் சமுதாயம் எனலாம். மக்கள் வாழ்வில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கேற்ப சமுதாய மாற்றங்களும் நிகழும். குறிப்பிட்டக் காலச் சமுதாயச் சூழலை அறிந்து கொள்ள அந்தந்தக் காலங்களில் எழுந்த இலக்கியங்கள் பெரிதும் துணைபுரிகின்றன. ஒரே வகையான எண்ணங்கள் உடைய மனிதர்கள் ஒன்றுபட்டு நல்ல நோக்கங்களுக்குப் பாடுபடும் போது அந்தச் சமுதாயம் சிறப்படைகின்றது.

சமுதாயச் சூழல்

சிவபெருமானின் கருணையினை மற்ற மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறும் நெறியில் வாழ்ந்தவர் ‘வாசீகர்’ என்ற பெருமையினை உணர்ந்த சேக்கிழார் உலக மக்களுக்கு அவரை,

“... ... ... வருஞானத்தவமுனிவர் வாசீகர் வாய்மை திகழ்
பெருநாமச்சீர் பரவ ஓறுகின்றேன் உணராதேன”

என்ற பாடல் வரிகளால் விளக்குகிறார்.

ஆட்சி மாறுதலுக்கேற்ப சமுதாயத்திலும் பல மாற்றங்கள் நிகழும், பல்லவர் காலம் முடிந்து, சோழர் காலம் தொடங்கியது, சோழர் காலத்தில் வாழ்ந்த சேக்கிழார் பெருமான் திருத்தொண்டர் புராணத்தில் நாவுக்கரசரின் காலச்சூழலைப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறார்.சமூக ஈடுபாடு

அரிய பிறவியாம் மானிடப் பிறப்பெடுத்தவர்கள். பொது நலம் பேணும் போக்கும் பிறர்க்கென உழைக்கும் நோக்கும் அன்று முதல் இன்று வரை சான்றோர்களிடம் இருந்து வருகிறது. பண்டைய காலத்தில் பலருக்கு இருந்த சமுதாயத் தொண்டுணர்வு இந்தக் காலத்தில் சிலருக்கென அருகிவிட்டது.

தொண்டும் பண்பும்

“தொண்டலால் துணையுமில்லை
தொண்டலாது உயிருக்கு ஊதியமில்லை”

என்ற தொடர்கள் அப்பரின் அருட் சிந்தனைகளாகும்.

ஒருவனது வாழ்க்கைப் பயணத்தில் அவனுக்கு உற்றதுணையாக இருப்பது அவன் செய்யும் தொண்டாகும். ஒருவனின் உயிருக்குரிய பயன் யாதெனில் பிறர்க்குத் தொண்டு செய்தலாகும். தொண்டு செய்யவில்லையாயின், அவன் பெற்ற உயிரால் பயனில்லை. அதாவது பிறர்க்குத் தொண்டு செய்பவனே உயிருடன் இருப்பவன் எனக் கருதப்படுவான்.

ஒருவன் தனக்கென எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் யாரும் ஏவாமல் அன்பை அடித்தளமாகக் கொண்டு அர்ப்பணிப்பு மனப்பான்மையுடன் தானே முன் வந்து பிறருக்கு உதவி செய்வது தொண்டு எனப்படும்.

தொண்டின் வகை

தொண்டு இரண்டு வகைப்படும். ஒன்று கருத்தால் செய்வது, மற்றொன்று கரத்தால் செய்வது. சிந்திக்கும் மற்றவரிடம் தம் கருத்துக்களை எளிதில் புரியும் வண்ணம் எடுத்துக்கூறித் தன் வசப்படுத்துவது கருத்துத் தொண்டாகும். பிறர் நன்மையைக் கவனத்தில் கொண்டு அவரைக் கேட்காமல் அவருக்குத் தெரிந்தும் தெரியாமல் உடல் கொண்டு உழைத்து உதவினால் அது கைத்தொண்டு எனப் போற்றப்படும்.

தொண்டே வாழ்க்கை

வாழ்க்கையானது ஓர் அர்த்தத்தோடு இருக்க வேண்டுமெனில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு குறிக்கோள் இருக்க வேண்டும். குறிக்கோளில்லாத வாழ்வு வாழ்வாகாது என்பதை,

“குறிக்கோளிலாது கெட்டேன்”

என்ற தொடரின் மூலம் அப்பர் விளக்குகிறார்.

இந்த வகையான தொண்டு ஆண்டவனால் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. அத்தகையத் தொண்டு செய்பவர்க்கு அவன் ஒத்துழைப்புத் தருகிறார். தானே உதவி செய்கின்றான். இதனையே அப்பரடிகள்;

“தொண்டர்க்குத் தூநெறியாய் நின்றான் தன்னை”

எனச் சுட்டிக் காட்டிய பெருமிதம் கொள்கிறார்.சரியைத் தொண்டு (கைத்தொண்டு)

உடலால் செய்யும் தொண்டு, திருநாவுக்கரசர் சரியைத் தொண்டு செய்வதற்கு அவருடைய தமக்கையார் திலகவதியார் காரணம் என்பதை சேக்கிழார் பெருமான்

“துயர்யிழந்து தீர், பணிந்து பணி செய்வீர்”

என விளக்கியுள்ளார். தமக்கையாரைப் பின்பற்றித் திருத்தொண்டினைச் செய்வதற்கு தமக்கையாரின் வாக்கும் காரணமாக இருந்தது.

திலகவதியார் தொண்டுக் கோலத்துடன் திருவதிகைக் கோயிலுக்குத் தம்பியாரை அழைத்துச் சென்றார். அவரைப் பின்பற்றிய நாவுக்கரசர் உழவாரப் பணி செய்தல், கூட்டுதல், மெழுகுதல் போன்ற தொண்டுகளைச் செய்தார். அதனை

“நிலைபெறுமாறு எண்ணுமதியேல் நெஞ்சேநீவா
நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில்புக்குப்
தலையாரக் கும்பிட்டுக் கூத்தும் ஆடி”

நாவுக்கரசர் திருவாரூர் இறைவனை வழிபடும் பொழுது கைத்தொண்டின் இன்றியமையாமையை விளக்குகிறார்.

உழவாரத் தொண்டு

உழவாரம் என்பது புல் முதலியவற்றைச் செதுக்கும் கருவியாகும். நாவுக்கரசர் கையில் எந்நேரமும் உழவாரக் கருவியை வைத்துக் கொண்டு தாம் சென்ற இடங்களெல்லாம் தூய்மை செய்தார். இதனையே சரியை என்பர்.

நாவுக்கரசர் தாமே தனித்தும் அடியார்களுடன் சேர்ந்தும் தொண்டு செய்து வந்தார். பூம்புகாரில் முருக நாயனார் மடம் வைத்துப் பணி செய்து வந்தார்.

கிரியைத் தொண்டு

தமக்கும் பிறர்க்கும் பயனில்லாது உண்டும், உடுத்தியும், மாண்டொழியும் இம்மக்களை நல்வழிப்படுத்த கடவுளின் கருணை வழிபாட்டின் இன்றியாமை வழிபாட்டு முறைகள் பல்வகை அறங்களின் கடமைப்பாடுகள், ஒழுக்கங்கள், பண்பாடுகள் முதலியவற்றை எடுத்தோதினார். எல்லா ஒழுக்கங்கட்கு, அறங்கட்கும் மூலமாம் முதல்வனை வழிபட்டுய்யுமாறு நெறிப்படுத்தினார்.

“சொற்பாவும் பொருள் தெரிந்து தூய்மை நோக்கி
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
கோடிவியை நாடுமவர் கேடிலாரே”

என்னும் பாடலின் வாயிலாக இறைவனை வணங்கும் நன்னெறியினை மக்களுக்கு, ஊட்டினார் நாவுக்கரசர் என்பதை அறியமுடிகிறது.

நாவுக்கரசர் சைவ சமயம் சார்ந்து பிறகு மெய்ப்பொருள் உணர்ந்து தாம் இவ்வுலகில் வாழ்ந்த காலமெல்லாம் ஊரூராகச் சென்று மக்களுய்ய அருட்பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். இவை போல மாந்தர் கைத்தொண்டும் மனத்தால் வழிபடுத்தொண்டும் மன ஒருமை கொண்டு இறைவனை எண்ணி நிற்குந்தொண்டும் மெய்யறிவால் இறைவனை உணரும் தொண்டும் (ஞானம்) என்ற இறைவனை அடைவதற்கான நெறிகள் நான்கின் இலக்கணங்களையும் வாழ்வின் குறிக்கோள்களையும் பல்வகைக் கலைகளையும் வாழும் வழிமுறைகளையும் இவை போன்ற பாடல்களின் வாயிலாக உணர்த்தியுள்ளார்.அப்பூதியடிகளாரின் தொண்டு

தண்ணீர் பந்தல் அமைத்தும், சோலைகள் அமைத்தும், அறச்சாலைகள், சத்திரங்கள், குளம், கிணறுகள் பல அமைத்தும் ஏழை எளியவர்களின் துயர் துடைக்கவும் பாடுபடுகிறார். தம் தருமப்பணிகள் அனைத்துக்கும் திருநாவுக்கரசர் என்ற பெயரையே சூட்டுகிறார். தன் பிள்ளைகளுக்கும் மூத்த திருநாவுக்கரசு, இளைய திருநாவுக்கரசு என்று அவர் பெயர் சூட்டியிருந்ததை நோக்கும் பொழுது அவர் நாவுக்கரசர் மீது கொண்ட அன்பின் திறத்தை உணரமுடிகிறது. அப்பூதியடிகளின் மகன் சவத்தை

“ஒன்று கொலாமவர் சிந்தையுயர்வரை”

என்ற பதிகம்பாடி இறையருளால் உயிரை மீட்டுத் தந்தார். இவ்வாறு இறந்த மகனை உயிர் பெற்றெழச் செய்து மக்களிடம் இறைநம்பிக்கை ஊட்டினார் நாவுக்கரசர்.

முடிவுரை

நாவுக்கரசரின் கைத்தொண்டும், வாய்த்தொண்டும் இறைவனிடம் கொண்ட பக்தியும், விடாமுயற்சியும், தன்னம்பிக்கையும் தான் நேரடியாகவே இறைவனைக் காணும் பாக்கியத்தைத் தந்தது என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை. நாவுக்கரசர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை தனக்கென வாழாமல் மக்களின் நன்மைக்காகவே வாழ்ந்தவர் என்று கூறுவது பொருத்தமானதாகும். அவர் “மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டு” என்ற நிலையில் ஊருக்காக வாழ்ந்தவர். ஊருக்காகவும் நாட்டுக்காவும் தம்மை அர்ப்பணிப்பவர்கள் கோடியில் ஒருவர்தான். இத்தகைய சான்றோர்களுக்கு இறைவனே நேரடியாக வந்து காட்சி தருவான் என்ற நம்பிக்கையை இவரது வரலாறு நமக்கு ஊட்டுகிறது. நாவுக்கரசரின் சமுதாய ஈடுபாடு முழுக்க அவரது ஆளுமையின் வெளிப்பாடாகவே அமைந்தது. பக்தியுலகில் நிகரற்ற இடத்தைப் பெற்றுத் தந்துள்ளது என்பதை இக்கட்டுரையின் மூலம் உணரலாம்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s3/p81.html


  2020
  2019
  2018
  2017
சிறந்த நூலாசிரியர் பரிசு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களிடமிருந்து ‘தமிழ் விக்கிப்பீடியா’ எனும் நூலுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த நூலாசிரியருக்கான பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழினைப் பெறுகிறார் தேனி மு. சுப்பிரமணி (13-04-2012)வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...சிரிக்க சிரிக்க
எரிப்பதா? புதைப்பதா?
அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
இலையுதிர் காலம் வராது!
கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
மூன்றாம் தர ஆட்சி
பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
தபால்காரர் வேலை!
எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
சம அளவு என்றால்...?
குறள் யாருக்காக...?
எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
குட்டிக்கதைகள்
எல்லாம் நன்மைக்கே...!
மனிதர்களது தகுதி அறிய...
உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
அக்காவை மணந்த ஏழை?
சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
வேட்டைநாயின் வருத்தம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
எப்படி வந்தது தீபாவளி?
தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
விபூதியின் தத்துவம்
கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயர் மற்றும் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License