இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

தமிழ்ச் சிந்தனை மரபுகள் - பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

      

83.வேதாத்திரி மகரிஷியின் கல்வியியல் கருத்துகள்


பி. முத்துகிருஷ்ணன்
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், இக்கால இலக்கியத்துறை, தமிழியற்புலம்,
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை - 21

முன்னுரை

வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களின் பார்வையில் கல்வி, அதன் நோக்கில் குறிக்கோள்கள், கல்வியின் பரிமாணங்கள், காலத்திற்கேற்ற கல்வி, மொழிக்கல்வி, உடற்பயிற்சிக் கல்வி, குழந்தை வளர்ப்பு தொழில் கல்வி, ஒழுக்கக் கல்வி, பண்பாட்டுக் கல்வி, அருட்கல்வி, நெய்விளக்கக் கல்வி, நடத்தை மாற்றத்திற்கான கல்வி ஆகியவை குறித்தான விளக்கங்களையும் கருத்துகளையும் இக்கட்ரையில் காண்போம்.

கல்வியின் நோக்களும் குறிக்கோள்கள்

நோக்கங்கள்

வேதாத்திரி மகரிஷியின் பார்வையில் கல்வியின் நோக்கங்கள் கீழ்கண்டவைகளாக அமைகின்றன.

* கல்வியின் மூலமாக தனிமனித அமைதியை ஏற்படுத்துதல்

* மனிதன் தன் உரிமையை மற்றும் கடமையாகிய இவற்றின் முழுமையான அறிவைப் பெற்று இருத்தல்

* சமுதாயத்திற்கு ஆண், பெண் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை அறிந்து உணர்தல்

* பிறர்க்குத் தான் பெற்ற அறிவுவைக் கொண்டு போதனையாலும், சாதனையாலும் நல வாழ்விற்கு ஏற்ற முறைகளை அறிவித்தல்

* நமது உரிமைகளையும், கடமைகளையும் உணர்ந்தவர்கள், உணராதவர்களுக்கும் அன்போடு உதவியாற்றி உணர்த்துதல்

குறிக்கோள்கள்

1. போரில் நல்லுலகம் படைத்தல்

2. பொருட்துறையில் சமநீதிமுறையை ஏற்படுத்துதல்

3. நேர்மையான நீதிமுறையை அமைத்தல்

4. நிலவுலகுக்கோர் ஆட்சியை ஏற்படுத்துதல்

5. சீர் செய்த பண்பாட்டையும் சிந்தனை போர் வழி வாழ்வைப் பின்பற்றுதல்கல்வியின் பரிமாணங்கள்

1. சிறந்த கல்வி

2. பயனுள்ள கல்வி

3. முழுக் கல்வி

4. காலத்திற்கேற்ற கல்வி

சிறந்த கல்வி

கல்வி முன்னேற்றமே ஒரு நாடு வளமடைய, வலிமையடைய, மேன்மையடைய உதவும் என்பது உலகினர் அனைவரும் அறிந்த பொது உண்மை. கல்வி அத்தகைய முன்னேற்றத்தை ஒரு நாடு அளிக்குமெனில் எந்தக் கல்வி மக்களின் வாழ்வை இனிதாக்கி உள்ளத்தில் எழும் கேள்விக்களுக்கு எல்லாம் அறிவு சார்ந்த விடை கண்டுவிடுமோ. அக்கல்வித்தான் சிறந்த கல்வியாகும். இத்தகைய கல்வியினால்தான் சிந்தனைத் திறன் பெருகி, செய்தித் திறன், உடல் திறன் இவற்றால் நாடும், வீடும் சிறக்கும் என்கிறார் மகரிஷி அவர்கள்.

பயன்னுள்ள கல்வி

எந்த ஒன்றும் பிறருக்குப் பயனாகும் போதுதான் மதிக்கப்படுகின்ற ஒன்றாய் அது விளங்கும். அந்த வகையில் தனக்கும் பயனாகிய சமுதாயத்திற்கும் பயனாகும். அப்படியான கல்வியை மகரிஷி வடிவமைக்கிறார். அதாவது;

“கல்வியெனில் எழுத்து தொழில் ஒழுக்கம் ஞானம்
கற்பதும் பின் வழுவாது நிற்பதும் ஆம்”

என்கிறார். அதாவது, எழுத்து, தொழில், ஒழுக்கம், ஞானம் ஆகியவற்றை முறையாகக் கற்பதும், பின் அதன்படி வழுவாது தனது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வதும், தான் கருத்துயர்ந்து அன்பை ஒழுங்குவிக்கின்ற முறையாகும் என்கிறார்.

முழுக்கல்வி

தற்காலக் கல்வி முறைமைதனை நாம் நன்கு உற்றுணர்ந்தோமேயானால் அதனில் எழுத்தறிவு மற்றும் தொழிலறிவு ஆகியவை மட்டுமே உள்ளதென அறிவோம். ‘இவ்வாறு வாழ்க்கையை முழுமையாக, நிறைவுடையதாக, அறநெறிப்படி வாழ மேற்கண்ட இரண்டும் போதுமா? எனில் போதாது என்பதே நமக்குக் கிட்டும் பதிலாக உள்ளது. இயற்கைத் தத்துவ அறிவும், ஒழுக்கப் பழக்கங்கள் இவையும் இணையும் போதுதான் அந்தக் கல்வியானது முழுக்கல்வியாகிறது என்கிறார் மகரிஷி. ஒழுக்கப் பழக்க அறிவும் இயற்கைத் தத்துவயறிவும் கிட்டாமையால் தற்போதைய மாணவா;களின் நடத்தைகளை வன்முறைகளை நாம் அவ்வப்போது நாளேடுகளால் அறிவோம். இவைகளைக்களைய எழுத்தறிவு, தொழிலறிவு, இயற்கைத் தத்துவம், ஒழுக்கப்பழக்க அறிவு ஆகிய நான்கும் அத்யாவசியம் என்று மகாஷி சொல்கிறார்.காலத்திற்கேற்ற கல்வி

“குற்றவாளி, பாவியென்று யாருமில்லை உலகிலே குறைகளுக்கு காரணமோ பழைய சமுதாயமே கற்றிடுவோம் புதிய கல்வி கருத்துயர்த்தி மேலாம் கடமையினைச் சிந்தித்து செயலாற்றி உய்வோம்” என்று மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றியமைக்க வேண்டுமாயின் கல்விமுறையை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்றும் கூறும் மகரிஷி.

1. பாடத்திட்டம்

வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கீழ்கண்ட பாடத்திட்ட திணை பட்டயம் மற்றும் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பயில்வோருக்குப் பரிந்துரை செய்கிறார்.

1. உடல் நலம்

2. உயிர்வளமும் மனவளமும்

3. குணநலப்பேறும் சமுதாயம் நலனும்

4. இறைஞானமும் முழுமைப்பேறு

2. பயிற்சிமுறை

வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களின் பயிற்சி முறையானது தியானத்தை அடிப்படையாகத் கொண்டது. மனதை ஒரு நிலைப்படுத்துகின்ற தியானத்தின் மூலமாக மனவளம் கூடுவதுடன் மனவாதத்தோடு தொடர்புடைய உடல்நலமும் மேலோங்குகின்றது. மேலும் பயிற்சி முறைகளில் உடற்பயிற்சியானது சிறப்பிடம் பெறுகிறது. ஆக்கினை (புருமத்தி) மூலதாரம் (ஆசனவாய்ப்படுத்திக்கு ஒரு அங்கமூலம் மேல் முதுகுதண்டின் கடைசி முள் எலும்புக்கு அங்குலம் கீழ்) துரியம் (உச்சந்தலை) இந்த ஆதாரங்களில் மனம் வைத்துதவம் செய்யும் பயிற்சி முறையினால் உடல் ,மன, உயிர் வளம் மேலோங்குவதாக தனது தவவிளக்க உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆசிரியர் தகைமை

உடலுக்குத் தேவையான உணவினை அளித்து வேளாளர் எவ்வாறு உலகம் காக்கின்ற செயல் செய்கிறாரோ, அது போல உடல் மற்றும் அறிவிற்கு ஒழுக்கம் எவை எனக் காட்டி அதனை உயர்த்தி வாழ்வின் வளத்தைக் காப்பவரே ஆசிரியர் என்கிறார் மகரிஷி மூலம், ஆசிரியர் என்பவர் தனது வாழ்வினை கல்வி போதனைக்காக நல்கி உயார்நிலை பெற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்துகின்றார்.முடிவுரை

வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களின் கல்வியல் கருத்துகளாகக் கல்வி பற்றிய நோக்கம், குறிப்புகள், கல்வியின் பரிமாணங்களாக சிறந்தகல்வி, பயனுள்ள கல்வி, ஒழுக்கக் கல்வி காலத்திற்கு ஏற்ற கல்வி மற்றும் அதன் பாடத்திட்டம் பயிற்சிமுறை ஆசிரியர் தகைமை போன்ற கல்வியில் முறைகளைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளன.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s3/p83.html


  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License