Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                1-6-2006 முதல் இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினாறாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


7.எண்கள்

நம் முன்னோர்கள் கணிதத்தில் மிகச் சிறந்த மேதைமைத் தன்மையுடையவராக விளங்கினர். அவர்கள் எண்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தன்மையுடையன என்று கண்டறிந்து கூறினர். எண்களின் ஆற்றலை எண் சோதிடத்தின் வாயிலாகவும் நமது முன்னோர்கள் கூறினர். இருப்பினும் எண்களின் சிறப்பினையும் அது மனித வாழ்க்கையில் பெறும் இடத்தினையும் பழமொழிகள் வாயிலாக நம் முன்னோர்கள் கூறியிருப்பது நோக்கத்தக்கது.

இரண்டு

இரட்டைப் படையில் வரும் இவ்வெண் மனிதர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்வு கொண்டதாக விளங்குகின்றது. ஆண், பெண் இரண்டு, கண்கள், இரண்டு, கைகள் இரண்டு, கால்கள் இரண்டு, இன்பம், துன்பம் இரண்டு என ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு என்ற எண் முன்னிற்கிறது.

இறைவன் உருவில் இரண்டாகக் காட்சியளிப்பதும் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். இறைவன் ஆணாகவும், பெண்ணாகவும் காட்சியளிக்கின்றான். ஆணும், பெண்ணும் இணைந்து வாழ்வதே உலக வாழ்க்கை. இதனை மக்களுக்கு உணர்த்துவதாக இறைவனின் திருவுருவம் அமைந்துள்ளது. ஓர் ஆணே, பெண்ணை மணக்க வேண்டும். அதுவே நடைமுறைக்கு உதந்த ஒன்றாகும். ஆணுமல்லாது, பெண்ணுமல்லாதிருப்பவன்( இரண்டும் கெட்ட நிலையில்) ஒருத்தியை மணப்பின், அவனின் மனைவி அவனை விட்டுவிட்டு வேறொரு ஆடவனடன் சென்று விடுவாள். இது இயல்வு. அத்தகைய் தன்மையுடையோன் திருமணம் செய்து கொள்ளக் கூடாது என்ற கருத்தினை,‘‘ரெண்டுங் கெட்டான் பொண்டியிழந்தான்’’

(ரெண்டுங்கெட்டான்-திருநங்கை, பெண்டாட்டி-பெண்டாட்டி)

என்ற பழமொழி எடுத்தரைக்கிறது.

உடலுணர்வு, உள்ள உணர்வுகளைப் புரிந்து கொள்ள இயலாதவன், பெண்ணின் மனத்தேவை, உடற்தேவைகளை நிறைவு செய்யாதவன், மனம், உடல் ஆகிய இரண்டு நிலைகளிலும் சரியில்லாதவனின் மனைவி அவனுடன் வாழ மாட்டாள் என்ற கருத்தினையும் இப்பழமொழி உள்ளடக்கியுள்ளது நோக்கத்தக்கது.

ஆண், பெண் இருவரும் இணைந்து இல்லறம் நடத்தும்போது இருவரும் திறமையானவர்களாக இருத்தல் வேண்டும். அல்லது யாராவது ஒருவர் திறமையானவராக இருத்தல் குடும்பததிற்கு என்பதுஇன்றியமையாத ஒன்றாகும். மனைவி செலவாளியாக இருக்கும்போது கணவன் சேர்த்து வைக்கும் குணமுடையவனாக இருக்க வேண்டும். அதாவது சமர்த்து (திறமை, பொறுப்பு) என்று இதனைக் குறிப்பிடுவர். கணவன் செலவாளியாக இருந்தால் மனைவி இருக்கிப் பிடிக்கும் குணம் கொண்டவளாக இருக்க வேண்டும்.

இங்ஙனம் யாராவது ஒருவர் திறமையானவராக இருந்தால் அக்குடும்பம் நன்கு வளம் பெற்று உயர்வடையும். மாறாக கணவன், மனைவி இருவருமே அதிகச் செலாவளிகளாக இருந்தால் அக்குடும்பம் வறுமை வாய்ப்படும். வளம் குன்றி ஏழ்மை நிலைக்குத் தள்ளப்படுவர். கணவன், மனைவிக்குள் பிரச்சனைகள் உருவாகிக் கொண்டே இருக்கும் என்பதனை,

‘‘ரெண்டும் ரெண்டாப்பை ரெண்டுங் கழண்டாப்பை’’

என்ற பழமொழி விளக்குகிறது.தேங்காயின் ஓட்டினால் (கொட்டாங்கச்சி) செய்யப்பட்ட கரண்டி – இதனை அகப்பை என்பர். இதனை வைத்துக் குழம்பு உள்ளிட்ட உணவுப் பொருள்களைச் சமைப்பர். அகப்பை என்பது வழக்கில் ஆப்பை என்று வழங்கப்படுகிறது. இவ்வகப்பை உறுதியாகக் குச்சியில் செருகப்பறெ்றிருந்தால் மட்டுமே சமைக்கப் பயன்படும். அடிக்கடி காம்பிலிருந்து கழன்று வந்து கொண்டே இருந்தால் அதனை வைத்துச் சமையல் வேலை செய்ய முடியாது. அது போன்றே கணவன், மனைவி இருவரும் குடும்பப் பொருப்புடன் நடந்து கொள்ளவேண்டும். பொருப்பின்றி நடப்பின் கழண்ட அகப்பை போன்று குடும்பமும் ஆகிவிடும். (அகப்பையில் உள்ள நீண்ட குச்சி – ஆண், கொட்டாங்கச்சி – பெண்) அகப்பை என்பது இங்கு ஆண், பெண் இருவரையும் குறியீடாக அமைந்திருப்பது நோக்கத்தக்கது.

அகப்பை போன்று ஒன்றிணைந்து செயல்பட்டுக் குடும்ப வளமைக்குக் கணவன், மனைவி இருவரும் பாடுபட வேண்டும் என்ற தமிழ்ப் பண்பாட்டை இப்பழமொழி விளக்குவது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐந்து

ஐந்து என்ற எண் மக்களிடையே பெரும் செல்வாக்குப் பெற்றுத் திகழும் எண்ணாகும். ஐந்தெழுத்து மந்திரம், பஞ்ச பாண்டவர்கள், ஐம்புலன்கள், ஐம்பூதங்கள், ஐந்து விரலகள், ஐந்து காப்பியங்கள் எனப் பல நிலைகளில் இவ்வைந்து என்ற எண் மக்களிடம் வழக்கில் சிற்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்பட்டு வருவது நோக்கத்தக்கது.

மந்திரத்தில் ஐந்தெழுத்து மந்திரம் சிறப்பானது. உயர்வானது ‘நமசிவாய’ என்பதே அச்சிவ மந்திரமாகும். இதனைச் சொல்பவர் பலவிதமான நன்மைகளையும் அடைவர். அவர்களைத் துன்பம் என்பது அணுகாது. இவ்வைந்து எழுத்து மந்திரத்தினை முழுமையாகக் கூற இயலாவிட்டாலும் ‘சிவா’ என்று இரண்டெழுத்தைக் கூறினாலும் பழுது ஏற்படாது. சிவபெருமான் மந்திரம் சொல்வோரைக் காப்பாற்றுவார். இத்தகைய தெய்வ நம்பிக்கையை,

‘‘அஞ்சுக்கு ரெண்டு பழுதில்லை’’

என்ற பழமொழி விளக்குவதாக அமைந்துள்ளது.இன்றும் வழக்கத்தில், நடந்து செல்லும்போது பிறரின் மீது நம்மை அறியாமல் கால்பட்டு விட்டால் உடனே நாம், ‘சிவா’ என்று கூறுகிறோம். இதனாலேயே ஐந்து எழுத்து மந்திரத்தில் உள்ள நம இறுதிய எழுத்தாகிய ய என்ற எழுத்துக்களை மட்டும் கூறினாலேயே சிவபெருமானின் அருள் கிட்டும் என்பதையே இப்பழமொழி உணர்த்துகின்றது.

கன்று ஈன்ற பசுமாட்டை விலைக்கு வாங்கி வந்தவர் பசுமாட்டில் பால் இல்லையெனில்,

‘‘அஞ்சுக்கு ரெண்டு பழுதில்லை’’

என்று மற்றவரிடம் கூறுவார். இதில் அஞ்சுக்கு ரெண்டு என்பது, பால், தயிர், நெய், கோமியம், சாணம் எனப் பசுவில் இருந்து கிடைக்கும் 5விதமான பொருள்களாகும். இதில் பால், தயிர், நெய் இவை கிடைக்கா விட்டாலும் கோமியம், சாணம் என்ற இரண்டு பொருள்கள் மட்டும் உறுதியாகப் பசுமாட்டில் இருந்து கிடைக்கும். இதனைக் குறிக்கவே பசுமாட்டை வாங்கி வந்தவர் மேற்கண்ட பழமொழியைப் பிறரிடம் கூறவர்.

அஞ்சு – ஐம்பது

இளம் வயதில் கல்வி கற்பது நன்மை பயக்கும். அவ்விளம் பருவமே கல்வி கற்க ஏதுவான பருவமாகும். இளம் வயதில் மனமும் உடலும் கற்பதற்கேற்ப ஒத்துழைக்கும். முதுமைப்பருவம் அடைந்தால் உடலும் மனமும் ஒத்துழைக்காது. இதனைக் கருத்தில் கொண்டே நமது முன்னோர்கள்,

‘‘ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையுமா?’’

என்ற பழமொழி வாயிலாகக் கல்வியை வியுறுத்தினர் எனலாம். ஐந்து என்பது இளம் பருவத்தையும், ஐம்பது என்பது முதுமைப் பருவத்தையும் குறிக்கும். இளம் வயதில் மட்டுமே எளிதாக ஒருவர் கல்வியனைக் கற்க இயலும். முதுமைப் பருவத்தில் கற்றுக் கொள்ளலாம் என நிகை்கின்றபோது ஒருவரால் இயலாது போய்விடும். அதனால் இளமையில் கல்வியைக் கற்றுத் தேர்தல் வேண்டும் என்று மேற்குறிப்பிட்ட பழமெமாழி நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது.ஐந்து – பத்து – விரல்கள்

இளஞ்சிறார்களுக்கு எண்களைக் கற்றுக் கொடுக்கும்போது, அவர்களின் மனதில் பதிய வேண்டும் என்பதற்காக, ‘‘ஐந்து ஒரு கைவிரல் ஐந்து’’ என்று ஆசிரியர்கள் கூறிக் கற்றுக் கொடுப்பர். இவ்விரல்கள் ஐந்தும் ஒரே அளவாக இருப்பதில்லை. நீண்டும, குறுகியும் இவ்விரல்கள் உள்ளன.

ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு தாயின் மக்களாக நான்கு பேர் இருப்பின் அவர்கள் வேறுவேறு குணமுடையவர்களாக இருப்பர். அவர்களில் யாரேனும் தவறு செய்துவிட்டால் பிறர் அவன் தவறு செய்துவிட்டான் என்று கூறினால் மற்றவர் அதைவிடு,

‘‘அஞ்சு வெரலும் ஒண்ணாவா இருக்கு’’,

அதுபோன்றுதான் விட்டுவிடு பெரிதுபடுத்தாதே என்பர்.

ஒருவன் நன்கு பாடுபட்டு உழைத்து உண்ணுதல் வேண்டும். அதுவே அவனுக்குப் பெருமை தரும். உழைக்காது உண்பது இழிவானதாகும். தம் உழைப்பில் கிடைத்த பொருளைத் தானும் உண்டு, பிறருக்கும் கொடுத்து உண்டு வாழ்பவனுடைய வாழ்வே உன்னதமானதாகும். இதனை,

‘‘அஞ்சு விரல்ல பாடுபட்டு
பத்து விரல்ல அள்ளித் தங்கணும்’’

என்ற பழமெமாழி எடுத்துரைக்கின்றது.

உழைப்பின் பெருமையையும், உழைப்பினால் வரும் பலனைத் தாம் மட்டுமல்லாது பிறருக்கும் கொடுத்து வாழ வேண்டும் என்ற சமுதாய நன்னெறியையும் இப்பழமொழி விளக்குவது குறிப்பிடத்தக்கது.

பத்து விரல்கள் என்பது உழைப்பவனையும், அவனிடம் இருந்து பொருள் பெற்றவனையும் குறிக்கும் குறியீட்டுச் சொல்லாகும். இரு கைகளில் ஒருவன் உண்பது கிடையாது. வலதுகையால் மட்டுமே உணவினை எடுத்து உண்பது இயற்கை. அதனால் உழைப்பவன் அவனிடம் உதவி பெற்றவன் ஆகிய இருவரையும் பற்றிக் குறிப்பிடும் நோக்கிலேயே இப்பழமொழியில், ‘‘பத்துவிரல்’’ என்று சுட்டப்பெற்றது எனலாம்.

ஐந்து வயது – பத்து வயது

ஒரே குடும்பத்தில் ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்த உடன் பிறந்தோர் இளமைக் காலத்தில் ஒருவருக்கொருவர் அன்புடனும், பாசத்துடனும் வாழ்வர். அவர்கள் வளர வளர அவர்களது மனமும், எண்ணங்களும் மாறிக் கொண்டே வரும். திருமணம் நடந்த பின்னர் முற்றிலும் குணம் வேறுபட்டு நடப்பர். அதுவரை அண்ணன்தம்பி என்று ஒட்டி உறவாடியவர்கள் அண்ணன், தம்பி என்பது பங்குப் பிரிப்பதற்காக ஏற்பட்ட பங்காளி என்ற உறவு எனக் கருதித் தங்களுக்குள் சண்டை போட்டுக் கொளவர். எந்த நிலையிலும் பிரியாத குடும்பங்கள் அண்ணன் தம்பிகளும் இவ்வுலகில் இருப்பது கண்கூடு. இருப்பினும் திருமணம் முடிந்து குழந்தைகள் பிறந்த உடன் இவ்வண்ணன் தம்பி உறவு முற்றிலும் வேறுபட்டு பங்காளி என்ற எண்ணம் மனதில் உருவாகிறது என்பதனை,

‘‘அஞ்சு வயசுல அண்ணன் தம்பி
பத்து வயசுல பங்காளி’’

(அஞ்சு –ஐந்து, வயசு-வயது)

என்ற பழமொழி எடுத்துரைக்கிறது.

அஞ்சு வயது என்பது இளம் வயதினையும், பத்து வயது என்பது திருமணம் முடிந்துகுழந்தைகள் பெற்றெடுத்த நிலையையும் குறிக்கும் இளம் வயதில் எவ்வாறு இருந்தார்களோ அவ்வாறே இறுதி வரையிலும் அன்புடனும், நட்புறவுடனும் மனிதர்கள் வாழ வேண்டும். சொத்துக்களுக்காப் பிரிந்து சண்டையிட்டுக் கொண்டு வாழக் கூடாது என்ற கருத்தினை வலியுறுத்துவதாகவும் இப்பழமொழி அமைந்துள்ளது நோக்கத்தக்கது.

ஐந்து பெண்கள்

மனிதன் அடையும் செல்வங்களுள் குழந்தைச் செல்வமும் குறிப்பிடத்தக்கது. முதன்மையானது. அளவோடிருந்தால் அது செல்வம். அளவின்றி இருப்பின் அதுவே துன்பமயமானதாக மாறும். அதிலும் சமுதாயத்தில் ஆண் குழந்தை பிறந்தால் வரவு என்றும், பெண்குழந்தை பிறந்தால் செலவு என்றும் மக்கள் கருதுகின்றனர்.

ஒரு குழந்தை பிறந்தாலே இவ்வாறு கருதக்கூடிய சமுதாயம் ஐந்து குழந்தைகளும் பெண்குழந்தைகளாகப் பிறந்துவிட்டால் அரசனைப் போன்று செல்வ வளமுடையவர்களும் செல்வ வளம் குன்றி வறுமை நிலைக்குத் தள்ளப்படுவர். அதாவது பிச்சை ஏற்று வாழும் ஆண்டியாக ஆவர் என்பதை,

‘‘அஞ்சும் பொம்பிளப் பிள்ளையாப் பிறந்தா
அரசன் கூட ஆண்டியாகி விடுவான்’’

என்ற பழமொழி தெளிவுறுத்துகிறது. மக்களிடையே நிலவும் பெண் குழந்தைகள் குறித்த தவறான எண்ண ஓட்டத்தையே இப்பழமொழி விளக்குவதாக அமைந்துள்ளது. மேலும் ஆண் என்றும் பெண் என்றும் பேதம் பார்க்கக் கூடாது என்ற சிந்தனையை ஊட்டுவதாக இப்பழமொழி அமைந்திருக்கின்றது.ஆறும் – நூறும்

இளம் வயதிலோ அல்லது பொதுவாகவோ ஒரு மனிதனை வாழ்த்தும்போது, ‘‘நூறாண்டு வாழ்க’’ என்று வாழ்த்துவர். சிலர் தான் 100 ஆண்டுகள் வாழ்வர். ஆனால் இறப்பு என்பது எந்த வயதில் வரும் வராது என்று அறுதியிட்டுக் கூற இயலாது. ஏனெனில் இறப்பு எப்போதும் எந்த நிலையிலும் எவ்விடத்திலும் எவருக்கும் எவ்வயதிலும் வரும். இந்த வயதினருக்கு இறப்பு நேரும், நேராது என்று கூற இயலாது. இதனை,

‘‘ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு’’

என்ற பழமொழி விளக்கியுரைக்கின்றது.

ஆறு வயதானாலும் நூறு வயதானாலும்இறப்பு என்பது எவ்வகையிலாவது வரும். அதனைத் தடுக்க முடியாது என்பர். இதுவே மேலோட்டமான பொருளாகும்.

பஞ்ச பாண்டவர்களுடன் சேர்ந்து ஆறாவது ஆளாகப் போரிட்டாலும், நூறு கௌரவர்களுடன் நூற்றியோராவது ஆளாகப் போரிட்டாலும் கர்ணனுக்கு மரணம் என்பது நிச்சயம். அதனை மாற்ற முடியாது என்ற மகாபாரதக் கதையை விளக்கத் தோன்றியதே இப்பழமொழியாகும். இதுவே இப்பழமொழிக்குச் சரியான விளக்கமும் ஆகும்.

எட்டு

எட்டு என்பது வாழ்க்கையில் பின்னிப் பிணைந்த ஓர் எண்ணாகும். மனித வாழ்க்கையை எட்டு எட்டாகப் பிரித்து ஓரெட்டில் நடக்காத நடை, ஈரெட்டில் பயிலாத கல்வி, மூவெட்டில் செய்யாத திருமணம், நாலெட்டில் பெறாத பிள்ளை ஐயெட்டில் சேர்க்காத செல்வம், ஆறெட்டில் சுற்றாத உலகம், ஏழெட்டில் கொள்ளாத ஓய்வு, எட்டெட்டில் நிகழா இறப்பு இவை வீண். இவையே மனித வாழ்வு. ஒவ்வொருவரும் இதனை உணர்ந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும்.

இங்ஙனம் நமது முன்னோர்கள் வாழ்க்கையை எட்டு எட்டாகப் பிரித்துப் பார்த்தனர். எட்டாம் எண்ணை வைத்துப் பல்வேறு நம்பிக்கைகள் மக்களிடம் வழங்கி வருகின்றன. எட்டாம் நாளில் ஆண் குழந்தை பிறந்தால் அவன் வெற்றியடைவான் என்ற நம்பிக்கையும், பெண் குழந்தை பிறந்தால் அந்தப் பெண் எந்த இடத்திற்குச் சென்றாலும் அவ்விடம் மண்மேடாகத் தாழ்நிலை அடையும் என்ற நம்பிக்கையம் மக்களிடையே இன்றும வழங்கி வருவதனை,

‘‘எட்டுக் குடையவன் வெற்றிக்குரியவன்’’

‘‘எட்டாவதா(க)ப் பொண்ணு பிறந்தா(ல்)
எட்டிப் பார்த்த இடமெல்லாம் குட்டிச் சுவரு’’

ஆகிய பழமொழிகள் தெளிவுறுத்துகின்றன. ஆண் எனில் உயர்வும், பெண் எனில் இழி’வும் அழிவும் நடக்கும் என்று கருதுவது, ஆண்பெண் பால் வேற்றுமை பாராட்டும் மனித உரிமைமீறலாகவும் இப்பழமொழி அமைகின்றது. இப்பழமொழி இவ்வடிவில் அமைந்ததா? அல்லது இதில் உட்பொருள் ஏதேனும் உளதா? என்பது ஆய்விற்குரியதாகும்.

பத்து

பத்துப்பாட்டு, பதிகம், பத்துக் கட்டளைகள், பத்து ரதன் (தசரதன்), பத்து (தச) அவதாரம் எனப் பத்து என்ற எண் பல்வேறு வகைகளின் அடிப்படையில் வழக்கில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. இப்பத்து என்பதனை உள்ளடக்கி நம்முன்னோர்கள் பழமொழிகளைக் கூறியள்ளது சிந்தனைக் குரியதாக அமைகின்றது. பசி என்பது பிணி போன்றது. அப்பிணி நீங்க உள்ள மருந்து உணவே ஆகும். இப்பசியால் பலர் வாடித் துன்புறுவது காலங்காலமாக நிகழ்ந்து வருகின்றது.

பசி என்பது அனைவருக்கும் பொதுவானது. பசியாத நல்வயிறு உலகில் எங்கும் இல்லை எனலாம். இப்பசி வந்துவிட்டால் எல்லா உயிரினங்களும் தங்களது பசியைத் தீர்துக் கொள்ளப் பலவாறு முயற்சிகளை மேற் கொள்கின்றன. நற்குடியில் பிறந்தோரும் பசி வந்திடில் தங்களின் நற்குணங்களை இழந்துவிடுவர். இழிசெயல்களைச் செய்யத் தொடங்குவர். இதனை,

‘‘பசி வந்திடப் பத்தும் பறக்கும்’’

என்ற பழமொழி தெளிவுறுத்துகின்றது. அன்பு, கல்வி, ஈகை, கருணை, நட்பு, காதல், பகை, மானம், என்ற பத்துவிதமான குணங்களும் மிகுபசி உடையவனிடம் இருந்து விலகிவிடும் எனப்பசியின் தன்மையை விளக்குகின்றபோது பத்து என்ற எண்ணைப் பழமொழிகளில் உள்ளிட்டு நமது முன்னோர்கள் பழமொழியினைக் கூறியுள்ளனர்.

இங்ஙனம் இரண்டு, ஐந்து, ஆறு, பத்து, நூறு என்ற எண்களை வைத்து மனிதர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை நமது முன்னோர்கள் பழமொழி வாயிலாக விளக்கி இருப்பது போற்றுதற்கு உரியதாக அமைந்துள்ளது. பண்பாட்டு விளக்கமாக இவ்வெண்கள் குறித்த பழமொழிகள் அமைந்து வாழ்விற்கு வழிகாட்டுவதுடன், எண்களை வைத்து வாழ்க்கையில் நிலவும் மக்களின் நம்பிக்கையையும் இப்பழமொழிகள் விளக்குகின்றன எனலாம்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5g.html


  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License