இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


26. பரத்தமை மற்றும் பரத்தையர்

பரத்தமை என்பது தொன்று தொட்டு நெடுங்காலமாக சமுதாயத்தில் இருந்து வரும் கொடிய பழக்கமாகும். இப்பரத்தமையைச் சரி என்று நியாயப்படுத்துவாரும் உண்டு. சங்க இலக்கியங்களிலும், இலக்கணங்களிலும் பரத்தமை, பரத்தையர் குறித்த செய்திகள் காணக்கிடக்கின்றன.

பிரிவினைக் கூறவரும் இலக்கண ஆசிரியர்கள், ஓதல் (கற்றல்), பகை, தூது என்று பிரிவிற்கான காரணங்களை மட்டும் கூறாது பரத்தையர் பிரிவு என்று ஒருவகைப் பிரிவினையும் அவற்றுடன் இணைத்துக் கூறி இருப்பது சிந்தனைக்குரியது.

அக்காலத்தில் பரத்தமை என்பது இயல்பாக ஏற்றுக் கொள்ளப் பெற்றிருந்தமையையே இத்தகைய இலக்கண விளக்கங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. சங்க மருதப்பாடல்கள் அனைத்தும் தலைவன் தலைவியின் ஊடலைக் குறித்துப் பேசுகின்றன. எதனால் ஊடல் பெரும்பாலும் தலைவன் தலைவியருக்குள் ஏற்படுகிறது எனில் பரத்தையர் காரணமாகவே ஏற்படுகின்றது என்பது நோக்குதற்குரியது.இப்பரத்தையரை உரையாசிரியர்கள் இற்பரத்தை, சேரிப்பரத்தை, ஊர்ப்பரத்தை என்று பலவாறாகக் குறிப்பிடுகின்றனர். பரத்தையரின் செயலை,

‘‘கப்பல் கவிழ்ந்தவுடன் உயிர்பிழைக்க ஒரு மரப் பலகையைப் பற்றி அதனைப் பிடித்துக் கொண்டு கரையேறிவிட வேண்டும் என்று நினைத்துக் கடலில் தத்தளிப்போர் எங்ஙனம் கைகளை நீட்டி அந்தப் பலகையைப் பிடிக்க முயல்வார்களோ அதுபோன்று தலைவன் தனது வீட்டுக்கு வரவேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் கைநீட்டி அழைக்கின்றனர்’’ என சங்க இலக்கியமொன்று குறிப்பிடுகின்றது.

பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டோ அல்லது உடலிச்சை காரணமாகவோ பிற சமுதாயக் காரணங்களுக்காகவோ இத்தகைய இழி நிலைக்குப் பெண்கள் தள்ளப்படுகின்றனர். சங்க காலந்தொட்டு இக்காலம் வரை இத்தகைய அவலநிலை நீடித்து நிலவுவது சமுதாயத்தின் சாபக்கேடாகும். ஒரு பக்கம் இலக்கியங்களும் பெரியோர்களும் இத்தகைய இழிநிலை கூடாது என்று கூறுகின்றனர். ஆனால் மறுமுனையில் இப்பரத்தமை என்பது ஆண், பெண் ஆகிய இருநிலையிலும் இயல்பான நிலையில் நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது வருந்தற்குரிய செயலாகும்.

பழமொழிகளில் நமது முன்னோர்கள் இத்தகைய பரத்தமை நடத்தையைப் பற்றியும், பரத்தையரைப் பற்றியும் பல்வேறு கருத்துக்களைக் கூறிப்போந்துள்ளனர்.

தாய் – மகள்

பழமொழிகள் பரத்தைமையை ‘அவுசாரி யாடல், அவுசாரி போதல்’ என்று குறிப்பிடுகின்றன. சமுதாயத்தில் பரத்தையர்களை, ‘வேசையர், தேவடியார் (தேவரடியார்-தெய்வத்திற்கு அடிமை(தொண்டு) செய்பவர்கள்) என்று சுட்டுகின்றனர்.

குடும்பத்தில் மகளானவள் தாய்க்கு அடங்கியவளாக இருத்தல் வேண்டும். அப்போது தான் அவள் ஒழுக்கமான பண்பினளாக வாழ்க்கையில் முன்னேற இயலும். முக்கியமானவர்களுடன் தாயானவள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அவ்விடத்திற்கு மகள் வந்து தொடர்பின்றித் தாய் பேசிக் கொண்டிருந்த நபரிடம் பேசினாலோ அல்லது ஏதும் தொடர்பின்றிப் பேசினாலோ கோபமுற்றுப் பெரியவர்கள் பேசும்போது குறுக்கிடலாமா? என்று கேட்க, அப்போது மகள் ஏதாவது தாயைப் பார்த்துப் பேசினால்,

‘‘ஆமாடி, நிறுத்துடி, தாய அடக்கி மக அவுசாரி போன கதையாவுள்ள இருக்கு’’

என்று கூறுவர்.

பரத்தையர் குடியில் வழிவந்த தாயினைப் பார்த்த பரத்தைமை ஒழுகத்தினை உடையவன், பரத்தையின் மகளைப் பார்த்தவுடன் தாயினை ஒதுக்கிவிட்டு மகளுடன் உறவாட நினைக்கிறான். அப்போது தாய் தடுக்க, மகள் அவளை அடக்கி வைத்து விட்டு அங்கு வந்தவனுடன் உறவாடுகிறாள். இதனைக் குறிப்பதாக இப்பழமொழி அமைகிறது.

மகள் தாய்க்குக் கட்டுப்பட்டு நடவாத தன்மையை வெளிப்படுத்துவதாகவும் மேற்குறித்த பழமொழி அமைந்துள்ளது. பரத்தமை ஒழுக்கம் உடையவர்களின் பண்பினை எடுத்துரைப்பதாகவும் இப்பழமொழி அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.முகம், உடம்பு, வாய்

பரத்தமை ஒழுக்கமுடையவர்கள் தம்மை செயற்கையாக நன்கு அழகுபடுத்திக் கொள்வர். உடலழகை வெளிப்படுத்திக் காட்டும் வகையில் ஆடைகளை அணிவர். பிறர் கண்களையும் மனதையும் உறுத்தும் வகையில் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளும், அங்க அசைவுகளும் இருக்கும்.

ஆனாலும்கூட அவர்களது வாழ்க்கை என்றும் இருள் மூடியதாகவே இருக்கும் என்பது ஆன்றோரின் உறுதியான கருத்தாகும். ஒரு பெண் விரும்பினாலும் அவள் பரத்தமை ஒழுக்கத்தில் ஈடுபட்டு விட முடியாது என்பர். அனைத்தும் விதிப்படியே நடக்கின்றது என்று கூறுவர். நல்லவள் கெட்டவளாவதும், கெட்டவள் நல்லவளாவதும் விதிப்படியே நிகழ்கின்றன என்பது விதிக் கொள்கையில் நம்பிக்கை உடையவர்களின் கூற்றாகும்.

இதனை வழக்கில் ராசி என்பர். ராசி இருந்தால்தான் எதுவும் நடக்கும் என்பர். இதனை எடுத்துரைப்பதாக,

‘‘அவுசாரியாடப் போனாலும் மொகராசி வேணும்’’

என்ற பழமொழி அமைந்துள்ளது.பழங்காலததில் நாடகத்தில் நடக்கும் பெண்களையும், நடனம் ஆடுபவர்களையும் தேவிடியா என்று கூறுவர். இத்தேவடியாரை அவுசாரி என்று வழக்கில் கூறுவர். நாடகத்தில் நடிப்பதற்கு நல்ல அழகான முக அமைப்பு (முகராசி-முகவெட்டு) உடையவர்களையேத் தேர்ந்தெடுப்பர். மற்றவர்களுக்கு வாய்ப்புத் தரமாட்டார்கள். நல்ல முக அழகு உடைய நடிகைகளையே நடிப்பதற்கு அழைத்துச் செல்வர். இத்தகைய பழங்கால வழக்கத்தைத் தெளிவுறுத்துவதாகவும் இப்பழமொழி அமைந்துள்ளது. இப்பழக்கம் இன்று திரையுலகில் நிலவுவது நோக்கத்தக்கது.

கோயிலில் இறைவனுக்கு அடிமையாக இருந்து தொண்டு புரிபவர்களையே தேவரடியார் என்று அழைத்தனர். பழங்காலத்தில் இச்சொல் உயர்ந்த பொருண்மை உடையதாக விளங்கி வந்து காலப்போக்கில் பலருடன் தவறான உடலுறவு கொள்ளும் பெண்களைக் குறிக்கும் இழிந்த பொருளை வழங்கும் சொல்லாக மாறிவிட்டது எனலாம். இஃது காலத்தின் கோலமாகும் இச்சொற்களைப் போன்றே மனிதர்களுடைய வாழ்வும் அமைந்திலங்கும் போலும்.

சிலர் உடலால் கெடுவர். சிலர் வாயால் கெடுவர். சிலர் இரண்டிலும் கெடும் வாய்ப்பும் உள்ளது. அதிமாகப் பேசிப்பேசியே சிலர் பிறரருது ஏச்சுப் பேச்சுக்களுக்கு ஆளாவர். அத்தகையவர்களைப் பார்த்து,

‘‘சிலபேரு உடம்பால அவுசாரியாப் போவாங்க
ஆனால் நீ வாயால அவுசாரி போறவள்’’

என்று கூறுவர். எதுவும் செய்ய இயலாதவர்கள் உடலுறவு குறித்துப் பேசி அத்தகைய இன்பத்தை அடைவர்.களவானி – அவுசாரி

பிறர் பொருள்களைக் கவர்பவர்களைக் கள்வன், திருடன் என்று கூறுவர். வழக்கில் பிறர் பொருளைக் கவர்பவர்களைக் களவானிப் பயல், களவானி என்று கூறுவர். பிறர் பொருளை அவரறியாமல் எடுத்துக் கொள்வது இவர்களின் செயற்பாடாகும். இவர்ளைப் போன்ற செயல்பாடுகளில் இருப்போர் பொருட்பெண்டிராகிய பரத்தையர் ஆவர்.

இப்பரத்தையர் பிறரை மயக்கி அவரிடமிருந்து பொருள்களைக் கவர்ந்து கொள்வர். அவர்களுக்கு இன்னார் இனியார் என்று தராதரம் பார்த்தல் கிடையாது. அவர்கள் பொருள் மீது நாட்டம் கொண்டு அதனைக் கவர்வதிலேயேக் கண்ணாக இருப்பர்.

ஆனால் இருவர் வீட்டிற்கு அருகில் வாழ்வதில் வேறுபாடு இருக்கிறது. கள்வர் வீட்டில் குடியிருந்தால் சிக்கல்கள் ஏதும் வரவாய்ப்பில்லை. ஆனால் பரத்தையர் வீட்டிற்கருகில் இருந்தால் தொடர்ந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படும்.

பொருட்பெண்டிராகிய அவர்கள் வீட்டிற்கு வருவோர் அருகில் உள்ள வீட்டுப் பெண்களையும் பரத்தையராகவே கருதி அந்தக் கண்ணோட்டத்திலேயே பார்த்துத் தவறாக நடந்து கொள் முயற்சிப்பர். குடும்பப் பெண்களும் பாதிப்புக்குள்ளாவர். அவர்களின் நற்பெயருக்கும், நடத்தைக்கும் களங்கம் ஏற்படும். பரத்தையர் வீட்டருகில் இருப்பது அவப்பெயரை ஏற்படுத்தும். அதனால் பரத்தையருடனோ, அவர் வீட்டருகிலோ குடியிருக்க மாட்டார்கள். இத்தகைய மனப்பான்மையை,

‘‘களவானிபோட குடியிருந்தாலும் இருக்கலாம்
அவசாரியோட குடியிருக்க முடியாது’’

என்ற பழமொழி எடுத்துரைக்கின்றது. இப்பழமொழியானது சில பகுதிகளில் மக்களால்,

‘‘அவுசாரியோட குடியிருந்தாலும் இருக்கலாம்
களவானியோட குடியிருக்க முடியாது”

என்றும் வழங்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. இது அந்தந்தச் சூழல் மற்றும் மனநிலையைப் பொறுத்து மாற்றி வழங்கப்படுவதாகக் கொள்ள முடிகிறது. ஏனெனில் சமூக வழக்காறுகளில் எதுவும் இருக்கின்ற சூழலைப் பொறுத்தே அமைத்துக் கொள்ளப்படுகிறது என்பது சிந்தனைக்குரியதாகும்.

சமுதாயத்தில் பரத்தைமை ஒழுக்கத்தால் ஏற்படும் இழிநிலைகளைப் புலப்படுத்துவதாகப் பழமொழிகள் உள்ளன. ஆனால் இப்பரத்தைமை ஒழுக்கத்தைக் கண்டிப்பனவாக இப்பழமொழிகள் அமைந்துள்ளன. பரத்தைமையற்ற பரத்தையரற்ற நன்னெறிச் சமுதாயம் மலர வேண்டுவதே இப்பழமொழிகளின் அடிக்கருத்தாகும். நன்னெறியில் சென்று நல்லொழுக்கத்துடன் வாழ்ந்து நலமான வாழ்க்கை வாழ்வோம் வாழ்வு இன்புறும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5z.html


  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License