........  ஒவ்வொரு மாதமும் மாதமிருமுறை   1 மற்றும் 15 ம் தேதிகளில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது .......

                                         
         இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு...                இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு...

as

Your Advertisement  Here / உங்கள் விளம்பரம் இங்கு இடம் பெற

as

கவிதை: 322

இனியேனும் முயலாரென்றால்...!

 

இனவெறிச் சிங்க ளர்க்கே
             இலையெனா தெல்லாந் தந்தார்!
கனவிலும் உரிமை மீட்பே
             கருதிய தமிழர் குண்டுக்
கனலினில் கருகி மாளக்
             கழியமீ துள்ளோர் துன்பில்
மனஞ்சிதை வுறுதல் போக்க
             மனக்கனி விலைதில் லிக்கே!

ஈழமண் நொசிந்து நைந்தே
             இறந்தவர் ஓரி லக்கம்!
தோழத்தே அடைத்த மந்தைத்
             தொகுப்பெனக் குமைந்தி ழிந்தே
ஆழவே துயருள் மீழ்கி
            அமிழ்ந்துளார் மூன்றி லக்கம்!
சூழலோ அவர்க்க மைத்தச்
             சொல்லொணாக் கொடுமை அந்தோ!

அங்கவர் அடைப்பின் நீங்கி
             அவரவர் வீடி ருந்த
தங்கிடம் செல்லு தற்கே
             தடையிடா தீரென் றந்தச்
சிங்கள ஆட்சி யாளர்
             செவிப்பறை யறையச் சொல்ல
இங்குளார் தில்லி யாரை
             ஏன்வலி யுறுத்தா துள்ளார்?

தமிழினத் தலைமை வேட்டத்
             தகுதியைக் காட்டற் கேனும்
நிமிர்வுற நின்று தில்லி
            நிலையினை மாற்றி ஈழத்
தமிழரின் துயர் துடைக்க
             தாமினி முயலா ரென்றால்
இமிழுல கெல்லாந் தூற்றும்!
            இரண்டகர் இவரே என்னும்!

-தமிழநம்பி. 

 

 

 

 

 

 

m

 

தமிழநம்பி அவர்களின் மற்ற படைப்புகள்

          முந்தைய கவிதைகள் காண

 

 
                                                                                                                                                                                                                 முகப்பு

Dedicated By : Muthukamalam Educational and Charitable Trust, 19/1, Sugathev Street, Palanichettipatti,Theni-625531, India.