........  ஒவ்வொரு மாதமும் மாதமிருமுறை   1 மற்றும் 15 ம் தேதிகளில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது .......

                                         
         இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு...                இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு...

as

Your Advertisement  Here / உங்கள் விளம்பரம் இங்கு இடம் பெற

as

கவிதை: 468

பெண்கள்.

காற்றில் அசைந்தாடும் நல் மலர்கள்
மலர்களில் தேந்தேடும் கருவண்டுகள்
வண்டென துறுதுறுக்கும் இரு கண்கள்
கண்களை மாறன் கணையாக்கும் பெண்கள்

தேவையைப் பெற வேண்டும் திட்டம்
திட்டம் செயலாக்க வேண்டும் ஊக்கம்
ஊக்கமும் உழைப்பும் தரும் வெற்றி.
வெற்றி எதுவானாலும் அதன் பின் ஒரு பெண்

குறிக்கோள் நிறைவேற தேவை செயல்
செயலில் கவனம் குறைந்தால் ஆபத்து
ஆபத்து என்றால் தேடுவது தெய்வம்
தெய்வம் என்றால் அம்மா எனும் பெண்தான்.

-ச. துவாரகைவாசன்.
 

 

 

 

 

 

m

 

சா.துவாரகை வாசன் அவர்களது மற்ற படைப்புகள

          முந்தைய கவிதைகள் காண

 

 
                                                                                                                                                                                                                 முகப்பு

Dedicated By : Muthukamalam Educational and Charitable Trust, 19/1, Sugathev Street, Palanichettipatti,Theni-625531, India.