இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் பன்னாட்டுத் தமிழ் மின்னிதழின் படைப்புகளைப் பார்வையிடத் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்...!        முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...!!
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


Quotes
பொன்மொழிகள்

பிரான்சு பழமொழிகள்


* கடவுள் அடிக்கடி நம்மிடம் வருகிறார், ஆனால் பெரும்பாலும் அந்த நேரங்களில் நாம் வீட்டில் இருப்பதில்லை.

* நம்பிக்கையில்லாமல் பிரார்த்தனை செய்பவன் தன் முறையீடுகள் நிறைவேற்றப்படுமென்று நம்பமுடியாது.

* விதியை விலக்கலாம் என்று ஒரு வழியிலே சென்றால், அங்கேயும் அது முன்வந்து நிற்கும்.

* அதிருஷ்டம் நமக்குத் தூக்கத்தில் வரும்.

* கெட்டதை விட நல்லதிருஷ்டத்தைத் தாங்கப் பெருங்குணங்கள் தேவை.

* ஆட்டைத் தேடுபவன் ஓநாயைக் கண்டான்!

* உலகம் முன்னை விட அறிவு பெற்றிருக்கிறது.

* இயற்கைக்கு மாறுபட்டது அனைத்தும் அரைகுறையானவை.

* புத்தகங்களைப் படிப்பதைக் காட்டிலும், மனிதர்களைப் படிக்க வேண்டியது அவசியம்.

* வாழ்க்கை ஒரு வெங்காயம், அதை உரிக்கும்பொழுது, கண்ணீர் வரும்.

* எந்தக் கண்ணாடியும் ஒரு பெண் அழகியில்லையென்று சொல்லியதில்லை.

* காதல் வந்துவிட்டால், கழுதைகளும் நடனமாடும்.

* ஒநாயை அடக்கி வைக்க அதற்கு விவாகம் செய்து வை. (முரடனாயிருக்கும் மகனுக்குத் திருமணம் செய்து வைத்தால் அவன் அடங்கி விடுவான்)

* ஊமையான மனைவி கணவனிடம் அடிபடுவதேயில்லை.

* வீடில்லாத மனிதன், கூடில்லாத பறவை.

* நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைத்தவன் ஒரு மகனை அடைந்தவன்; தீய மாப்பிள்ளை கிடைத்தவன் தன் மகளை இழந்தவன்.

* அதிக உறவினர், அதிகத் துன்பம்.

* விருந்து முடிந்த பிறகு மனிதன் தலையைச் சொறிகிறான்.

* குருடனும் சில சமயங்களில் தானி பத்தைக் கண்டுபிடிக்கிறான்.

* நோயைச் சொன்னல்தான், குணமாக மருந்து கிடைக்கும்.

* ஒருவருக்காக மற்றொருவர் உயிர் துறக்க முடியாது.

* சேற்றிலிருப்பவன் கரையிலிருப்பவனையும் சேர்த்து இழுத்துக் கொள்வான்.

* பெரிய பணக்காரனும் முடிவில் ஒற்றைத் துணியோடுதான் போகிறான்.


* ஏழையின் பணம் சூரியனைக் கண்ட பனி போல் தீர்ந்து விடுகின்றது.

* தீய வழியில் வந்த செல்வம் செழிப்பதில்லை.

* வறுமை ஒரு வகையான தொழு நோய்.

* வாழ்க்கையில் வாழ்வதைக் காட்டிலும் செயல்தான் அவசியம்.

* தீங்குகளை மணலில் எழுது. நன்மைகளை சலவைத் கல்லில் எழுது.

* சொற்ப இன்பம், நீண்ட துயரம்.

* சிரிக்காத நாள் வீணய்ப் போன நாள்.

* பின்னால் இரண்டு கொடுப்பதாகச் சொல்வதை விட, ஒன்றைக் கொடுத்தனுப்புதல் மேல்.

* கொடுக்கக் கூடியவனுக்கு நண்பர்கள் அதிகம்.

* உபகாரம் செய்பவன் நன்றியற்றவர்களை உண்டாக்குகிறான்.

* நன்றி மறத்தலே மற்றத் தீமைகளுக்கெல்லாம் தாய்.

* பண்பில்லாத அழகு மணமில்லாத மலர்.

* அழகுள்ள பெண்ணையும், கிழிந்த சேலையையும் யாராவது பிடித்து இழுப்பர்.

* அதிகப் படிப்பும் மிகக் குறைந்த படிப்பும் மனவளர்ச்சிக்கு இடையூறுகள்.

* ஒன்றும் அறியாதவனுக்கு ஐயமே இல்லை.

* ஒரு மனிதனை அறிய, அவன் பதில்களை விட்டுவிட்டு, அவன் கேள்விகளைக் கவனிக்கவும்.

* சாதாரணப் புத்தியால் செய்ய முடியாததைச் செய்வதுதான் விவேகம்.

* எல்லோரும் மூடர்களானால், நீ மட்டும் அறிவாளியாயிராதே.

* இசை வயிற்றை நிரப்பாது.

* ஒடினால் மட்டும் போதாது; உரிய காலத்தில் புறப்படவும் வேண்டும்.

* பழமொழியால் திருடனும் அறிவாளியாவான்.

* வல்லமையுள்ளவர்களின் வாதங்களுக்கே எப்பொழுதும் மதிப்பு அதிகம்.

* பண்பு எப்பொழுதும் சிறுபான்மைக் கட்சியாகவே இருக்கும்.

* மனச்சாட்சி இல்லாதவன் ஒன்றுமில்லாதவன்.


* நாம் விரும்புவது கிடைக்காத போது, எது கிடைத்ததோ அதை விரும்ப வேண்டும்.

* வேண்டாம் என்று தியாகம் செய்து தள்ளுவதில், ஒவ்வொன்றிலும் ஏதோ நன்மையிருக்கிறது.

* நாட்டு நாகரீகத்தைப் பின்பற்று, அல்லது உலகத்தை விட்டுப் போய்விடு.

* விளக்கொளியில் உண்மையாகத் தோன்றியது, சூரிய வெளிச்சத்தில் மாறவும் கூடும்.

* வாக்களித்த பொருள்கள் செலுத்த வேண்டிய கடன்கள்.

* உன்னை ஆட்டுக்குட்டியாக ஆக்கிக்கொண்டால், ஓநாய் உன்னைத் தின்றுவிடும்.

* முடவர் முன்னால் நொண்டி நடக்காதே.

* பிச்சைக்காரன் பணக்காரனானால் அவன் பெருமிதத்திற்கு அளவேயிராது.

* செருக்கும் தற்பெருமையும் மனிதனின் ஆதிப் பாவம்.

* பண்டத்தையும் பழக்கத்தையும் உடைக்க வேண்டும்.

* உணர்ச்சிமயமாயிருப்பவர்களை எங்கு வேண்டுமானலும் தூக்கிச் செல்லலாம்.

* நாவால் அடிபடுவதை விட, காலால் உதைக்கப்படுவது மேல்.

* ஒவ்வொரு சொல்லாகச் சேர்ந்து நூல் உருவாகின்றது.

* இழைக்கப்பட்ட இன்னல்களை மணலில் எழுதவும், செய்த நன்மைகளைப் பளிங்கில் எழுதவும்.

* நல்ல சொற்கள் நம்மைச் சிரிக்க வைக்கின்றன. நல்ல செயல்கள் மெளனமாக்குகின்றன.

* நடக்காது என்ற காரியம்தான் எப்பொழுதும் நடைபெறுகின்றது.

* தலைதான் எப்பொழுதும் இதயத்தால் ஏமாற்றப் பெறுகின்றது.

* நன்மையைப் போலவே, தீமையிலும் வீரர்கள் இருக்கிறார்கள்.

* பெரும்பாலும் பயத்தினால் தைரியம் பிறக்கும்.

* ஒடுகிறவனுக்குப் பின்னால் யாரோ துரத்தி வருவது போலவே இருக்கும்.

* நீதியில்லாமல் புகழ்ந்தால், கண்ணியமானவன் வருத்தமடைவான்.

* உழைப்பு மகிழ்ச்சிக்குத் தந்தையாகும்.

* உலகத்துச் செல்வங்களெல்லாம் இழந்து போன ஒரு கணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியாது.

* எல்லாத் துயரங்களுக்கும் இரண்டு பரிகாரங்கள் உண்டு. அவை; காலமும் மெளனமும்.

* மழைக்காலத்தில் எங்கும் மழை பெய்யும்; கோடையில் கடவுள் விரும்பிய இடங்களில் மட்டும் பெய்யும்.

* ஒடிக் களைப்பதை விட, அடைத்துக் கிடப்பதில் குதிரை அதிகக் களைப்படையும்.

* ஒடுகிற குதிரைக்குத்தான் அடி அதிகம்.

* பயனுள்ள பொருள் சுமையாகத் தோன்றாது.


* ஒரு பெண் அந்தரங்கமாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய விஷயம் அவளுடைய வயதுதான்.

* சிக்கனம் என்பது ஏழைகளுக்குச் சொத்து, செல்வர்களுக்கு நல்லறிவு.

* தேவையில்லாதவைகளை வாங்குவோன், விரைவில் அவசியமானவைகளையும் விற்க நேரும்.

* பசியுள்ள குதிரை அடிப் புல்லைக் காலியாக்கி விடும்.

* விலையைச் சொன்னால், உண்பதின் சுவை போய்விடும்.

* அமைதி செல்வத்தை உண்டாக்குகின்றது; செல்வம் போரை உண்டாக்குகின்றது.

தொகுப்பு:- மு. சு. முத்துக்கமலம்.

*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/quotes/p223.html


  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                        


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License