இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


Quotes
பொன்மொழிகள்

லத்தீன் பழமொழிகள்


* ஆமையைக் கடித்த ஈக்கு வாய்தான் வலிக்கும்.

* புதைத்து வைத்த பொருளுக்கும், மறைத்து வைத்த அறிவுக்கும் வேற்றுமையில்லை.

* கதிர் முற்றிவிட்டால், அறுவடையை நாளைக்கு என்று ஒத்தி வைக்கக் கூடாது.

* கொடுக்க முடியாத கடன்காரரிடம் கிடைத்தது ஆதாயம்.

* பரம ஏழைக்கு கடனே இராது.

* ஒருவனுடைய உணவு மற்றொருவனுக்கு விசமாகலாம்.

* போர் நடக்கும் பொழுது சட்டங்கள் ஊமைகளாகி விடுகின்றன.

* அமைதியான காலத்தில் சிங்கங்களாய் இருப்பவை, போரில் மான்களாக இருக்கும்.

* போரைப் போலவே அமைதியிலும் புகழ் பெற முடியும்.

* சமயம் இல்லாத மனிதன் கடிவாளம் இல்லாத குதிரை.

* மனிதனின் பிறப்பிடம் உலகம்.

* தத்துவம் வழி காட்டும், அடையவேண்டிய லட்சியம் ஞானம்.

* நமது நெஞ்சினுள்ளே ஒரு தெய்வத்தன்மை உள்ளது.

* மக்கள் எப்படியோ, அப்படியே குருக்களும் இருப்பர்.

* நல்ல அதிருஷ்டம் வரும் போது, நல்ல புத்தி இருப்பது அரிது.

* மூட நம்பிக்கை மனத்தை விஷமாக்கி, அதன் அமைதி அனைத்தையும் அழித்து விடுகின்றது.

* இயற்கையை மாற்றுவது கடினம்.

* மனிதன் காற்றடைத்த ஒரு தோற்பை.

* மனிதனுக்கு மனிதன் ஓநாயாக இருக்கிறான்.

* நாம் வாழத் தொடங்கிக் கொண்டே யிருக்கிறோம், ஆனால் வாழ்வதில்லை.

* பெண் மனிதனின் குழப்பம்.

* கோபம் வந்த பெண் கரையில்லாத கடல்.

* செல்வமுள்ள பெண்ணைப்போல் சகிக்க முடியாதது வேறில்லை.

* மனைவி செய்யும் பாவங்களுக்குக் கணவனும் உடந்தைதான்.

* தன் குடும்பத்திற்கு நேரும் அவமானத்தைக் கடைசியாகத் தெரிந்து கொள்பவன் கணவன்.

* அழகான பெண்ணின் புன்னகை பணப்பையின் கண்ணீராகும்.


* எதிர்ப்பு இல்லாவிட்டால், பண்பு வாடி உதிர்ந்து விடும்.

* மனிதனின் நடத்தையே அவனுடைய அதிருஷ்டத்தைத் தீர்மானிக்கிறது.

* மிகவும் மோசமான கேவலம் வறுமைதான்.

* பொய்யைத் திரும்பத் திரும்பச் சொன்னால், அது பெரிய உருவாகிவிடும்.

* ஒரு பொய்யை மிதித்துக் கொண்டு அடுத்த பொய் வரும்.

* உன்னிலும் மேலானவர்களுக்கு வழிவிடு.

* ஆணியை ஆணியால் அகற்றுவது போல், பழக்கத்தைப் பழக்கத்தால் நீக்க வேண்டும்.

* முயற்சி செய்கிற வரையில் எவருக்கும் தம் திறமை தெரியாது.

* அமைதியான நாயிடத்தும், அசைவில்லாத நீரிடத்தும் எச்சரிக்கையாயிருக்க வேண்டும்.

* புகழத் தெரியாதவனுக்குப் பேசவேத் தெரியாது.

* செய்ய வேண்டிய கடமையைச் செய்வதில் நமக்குப் பாராட்டுக் கிடையாது.

* பிறந்தால் அரசனாகப் பிறக்க வேண்டும் அல்லது மூடனாய்ப் பிறக்க வேண்டும்.

* கீழே நிலமுள்ளவனுக்கு அந்நிலத்திற்கு மேலே வானம் வரை சொந்தம்.

* அடிக்கடி சோதிக்கப் பெற்ற பொறுமை கோபமாக மாறும்.

* நீ நன்மைகளே செய்திருக்கையில், துன்பம், பதிலாக விளையுமானால், மிகவும் வேதனையாய்த்தானிருக்கும்.

* சோம்பலுள்ள மனத்திற்கு எது தேவை என்றே தெரியாது.

* எப்பொழுது தொடங்கலாம் என்று நாம் ஆலோசிக்கும் பொழுதே, காலம் கடந்து விடுகின்றது.

* மூர்க்கமான விலங்குகளும், அடைத்து வைத்தால், வீரத்தை மறந்து விடுகின்றன.

* வெற்றி பெற்ற பின் தன்னை அடக்கிக் கொள்பவன் இரண்டாம் முறையும் வென்றவனவான்.

* அபாயமில்லாமல் அபாயத்தைத் தாண்ட முடியாது.

* அச்சம் மனிதர்களை எதையும் நம்பும்படி செய்துவிடும்.


* புதிதாகப் புகழ் வராவிட்டால், பழைய புகழும் போய் விடுகிறது.

* கழுதை போல் உழைத்தவன் கனவானைப் போல் உண்பான்; கனவானைப் போல் உழைத்தவன் கழுதை போல் உண்பான்.

* பறந்து செல்லும் நாட்களைப் பிடிக்க லகானில்லை.

* வயலுக்கு ஒய்வு கொடுத்தால், அதிக விளைச்சல் காணும்.

* பிறருக்குச் சொல்லிக் கொடுக்காமல் கட்டி வைத்திருக்கும் அறிவு பயனற்றது.

* இரகசியத்தைக் காப்பதை விட வாயில் தீயை அடக்கிக் கொள்ளல் எளிது.

* ஒருவன் நஷ்டமில்லாமல் ஆதாயமடைய முடியாது.

* சிக்கனம் இருந்தால், மற்ற நல்ல பண்புகள் யாவும் வந்துவிடும்.

* மனைவி உள்ள கட்டிலில் சண்டையில்லாமல் இராது.

* தன் குடும்பத்தை விட்டு ஓடுபவனுக்கு முடிவான இடம் இல்லை.

* அதிருஷ்டமுள்ளவர்கள் மணமாகி மூன்றாம் மாதம் குழந்தையை அடைகிறார்கள்.

* இன்று விருந்து, நாளை உபவாசம்.

* மென்மையான களியை எந்த உருவமாகவும் பிடிக்கலாம்.

* மனம் வேறிடத்தில் இருந்தால், எல்லோருக்குமே கண்கள் குருடுதான்.

* இரவுச் சாப்பாட்டிற்கு முன்னும் பின்னும் சிறிது உலாவுதல் நலம்.

* நோய், நாம் யார் என்பதைக் காட்டுகின்றது.

* நோய்களுக்கு அஞ்சி ஒடும் பொழுது, நீங்கள் மருத்துவர் கைகளில் சிக்குகிறீர்கள்.

* மரணம் மருத்துவருக்கு அஞ்சாது.

* மரணம் உனக்காக எங்கே காத்திருக்கும் என்பது நிச்சயமில்லை; ஆதலால் அதை எங்குமே எதிர்பார்க்க வேண்டும்.

* ஒவ்வொரு நன்மையிலும் ஒரு தீமையும் உண்டு.

* அதிருஷ்டமுள்ளவன் என்பதைக் காட்டிலும், நல்லவன் என்று பெயரெடு.

* ஒருவன் பணக்காரன் என்றால், அவன் நீதியற்றவனாயிருப்பான். அல்லது நீதியற்றவனின் வாரிசாக இருப்பான்.

* அனைவரும், அவன் பணக்காரனா? என்றேக் கேட்கிறோம். அவன் நல்லவனா? என்று ஒருவரும் கேட்பதில்லை.

* ஏழை மனிதன் தன் ஆடுகளை எண்ணிப் பார்ப்பது இயற்கை.

* மக்களின் செயல்கள் தெய்வங்களை ஒருபோதும் ஏமாற்றுவதில்லை.

* இன்ப நிலைத்திருப்பதில்லை, சிறகு முளைத்துப் பறந்துவிடும்.

* அரிதாக வரும் இன்பத்திற்கு அருமை அதிகம்.

* கண்ணிரை விட விரைவில் காய்வது எதுவுமில்லை.

* இன்பமாயிருக்க இயற்கை எல்லோர்க்கும் வாய்ப்பளிக்கிறது: ஆனால் மக்களுக்கு அதைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளத் தெரிய வேண்டும்.

* காலத்தால் குறையாத துக்கம் எதுவுமில்லை.

* எவருக்கு அளிக்கிறோம் என்பதில் கவனமாயிருக்கவும்.

* பூமியில் தோன்றுபவைகளில் ஆகக் கழிவானது நன்றி கெட்டவன்.

* உயிருள்ளவரை நம்பிக்கையும் உண்டு.

* பயனற்றதைப் பற்றிக் கொண்டிருப்பதை விட, நல்ல நம்பிக்கை மேலானது.


* பாத்திரம் சுத்தமாயில்லா விட்டால், அதில் ஊற்றுபவை எல்லாம் கெட்டுவிடும்.

* பேதைக்குப் புத்திதான் சொல்லலாம், தண்டித்தல் நலமன்று.

* அநேகமாக எல்லா மனிதர்களும் மூடர்களே.

* வேதனையுள்ள உள்ளத்திற்கு இசை மருந்து.

* கலைகளுக்குத் தாய் வறுமை.

* இலக்கியமில்லாத வாழ்க்கை மரணமாகும்.

* தெய்வங்கள் ஒருவனை வெறுத்தால், அவன் ஆசிரியனாவான்.

* காரசாரமான விவாதத்தில் நாம் உண்மையை நழுவவிட்டு விடக்கூடும்.

தொகுப்பு:- மு. சு. முத்துக்கமலம்.

*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/quotes/p225.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License