........  ஒவ்வொரு மாதமும் மாதமிருமுறை   1 மற்றும் 15 ம் தேதிகளில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது .......

                                         
         இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு...                இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு...

as

Your Advertisement  Here / உங்கள் விளம்பரம் இங்கு இடம் பெற

as

கவிதை:162

இளைய தலைமுறையே ! புரட்சி செய்யடா!

முழிச்சிருந்தும் தூங்குகின்ற 
தூக்கமென்ன தூக்கமோ? -உன்னை
முழுசாகத் தின்பவர் முன்
முடங்கிக் கிடக்கலாகுமோ?

ஒழச்சு ஒழச்சு ஒடம்பு நமக்கு
ஓடாய்ப் போனதடா - வயிறு
ஒட்டியும் போனதடா - வாழ்வு

நெனச்சு நெனச்சுப் பார்க்கும் போது
நெஞ்சு கொதிக்குதடா - புலன்கள்
அஞ்சும் கொதிக்குதடா!

ஒழைக்கும் போது ஒடையும் உருவம்
ஓஞ்சு போகுதடா - தொழிலின்
உறவும் போகுதடா!

முதலாளிக்கு இந்த மொதலு போவது
மறந்து போகுதடா - அதனால்
மன்மும் வேகுதடா

ஒனக்கு வந்தது எனக்கு இல்லேனு
ஒதுங்கி நிக்காதடா - நாளை
ஒனக்கும் வந்திடும்டா - இந்தக்

கணக்குப் பாக்க மறப்பதால்தான்
கொடும தொத்துதடா - நம்ம
குலமும் கத்துதடா

சொகத்துடனே எல்லாரும் வாழ
சொதந்திரம் அடஞ்சோம் - அந்தச்
சுவையையும் படிச்சோம் - பொதுச்

சொகத்த மனுசன் பிரிச்சு வச்ச
சோதனை கண்டோம் - அதிலே
வேதனை கண்டோம்!

ஒண்ணு பத்தாம ஊரையே வளச்சு
ஒசந்த வீடுகளாய் - கட்டியதும்
வசந்த வீடுகளாய் - அந்த

விண்ணைத் தொடுகிற வீடுகள் கட்டி நீ
வீதியில் நிற்பதோ - இந்த
மேதினி ஏதுக்கடா?

சத்தியமா நானும் சொல்லுறேன் நாம
சோம்பலின் கூட்டமடா - இரத்தம்
சோரமும் போச்சுதடா - சொந்தப்

புத்தியெல்லாமே அடிமை! அடிமை!!
சொன்னது கோபமடா - ரோசம்
உண்டுனா எந்திரிடா!

நீதான் இங்கே செத்துச் செத்துமே
பொழைக்கக் கத்துக்கிட்ட - ஒனது
பொழப்பும் வித்துபுட்ட -ஆனால்

மேதினியில் இளம்தலிமுறைக்கு
மேன்மை செய்யாட்டா - ஒன்ன
மென்னுடும் வெளையாட்டா!

இடி எரிமலை மின்னல் நெருப்பு
எல்லாம் நீதானடா -பெரிய
இலக்கும் நீதானடா - நீ

விடியவில்லை எனில் சூரியனும்
விடிவதெதற்கடா - நீ பொருள்
விளைக்கும் வர்க்கமடா

உனது சக்தி உணரும் வலிமை
உனக்கே இல்லையடா! - நெஞ்சில்
உறமும் இல்லையடா! - விடிவிலா

நமது தெசம் பொதுவுடமையில்
நிற்கும் நாளெதுடா? - இன்றே
நிகழ்த்த தோள் கொடடா!

விழியில் இருந்து விழுந்த கண்ணீர்
வீணாய்ப் போனதடா! - கண்களும்
வீங்கிப் போனதடா! - அழுது

இளகும் கோழை எண்ணத்தை விடடா
எழுச்சி கொள்ளடா! - கொடுமையை
எதிர்த்து நில்லடா!

எருமப் பொறும பொறுத்து நின்னோம்
என்ன ஆச்சுடா? - பொறுமைக்கும்
எல்லை உண்டுடா! - மண்ணில்

உரிமை கேளுடா உறக்கம் என்னடா
உறுதி கொள்ளடா! - இதிலே
ஓய்வு என்னடா?

நாட்டில் நடக்கும் நாச சக்திகளை
நசுக்கிப் போட்டிட - முரசு
நாளும் கொட்டடா! - கைகளைப்

பூட்டிவிட்டு உனை ஆட்டுவிக்கின்ற
போக்கை வெட்டிட - பூமியில்
புரட்சி செய்யடா!

-கவிஞர்.வி.எஸ்.வெற்றிவேல்.

 

 

m

 

வி.எஸ்.வெற்றிவேல் அவர்களின் இதர படைப்புகள

 முந்தைய கவிதைகள் காண

 

 
                                                                                                                                                                                                                 முகப்பு

Dedicated By : Muthukamalam Educational and Charitable Trust, 19/1, Sugathev Street, Palanichettipatti,Theni-625531, India.