........  ஒவ்வொரு மாதமும் மாதமிருமுறை   1 மற்றும் 15 ம் தேதிகளில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது .......

                                         
         இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு...                இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு...

as

Your Advertisement  Here / உங்கள் விளம்பரம் இங்கு இடம் பெற

as

கவிதை:165

அந்த நிமிடங்களைத் தேடி...?

சொல்லத் துடிக்கும் வார்த்தைகள் கோடி
சொல்லில் முடிக்கும் நிமிடங்கள் தேடி

அள்ளத் தவிக்கும் உணர்வுகள் கோடி
அள்ள முடியா நிமிடங்கள் தேடி

மெல்ல முடியா உணர்வுகள் கோடி
மெல்லத் தெரியா நிமிடங்கள் தேடி

தள்ள முடியா சோகங்கள் கோடி
தள்ளத் தெரியா நிமிடங்கள் தேடி

உள்ள ஊஞ்சலில் ஆடிடும் நினைவுகள் கோடி
உள்ளே புதைத்திடும் நிமிடங்கள் தேடி

வெல்ல முடியா யுத்தங்கள் கோடி
வெறுமையான நிமிடங்கள் தேடி

கிள்ளிப் பார்த்து நகைத்திடும் உறவுகள் கோடி
கிள்ள முடியாமல் தொலைந்திடும் நிமிடங்கள் தேடி

புள்ளி போடாக் கோலங்கள் வரைந்தது கோடி
புள்ளி போட்டே இணைந்திடும் நிமிடங்கள் தேடி

தெள்ளத் தெளிவாய் விளக்கிட முயன்ற வேளைகள் கோடி
தெளிந்த மன ஓடையில் நிமிடங்கள் தேடி

என்னைப் புரியாத உள்ளங்கள் உலகில் கோடி
என்னைப் புரிந்திட்ட உள்ளத்தின் நிமிடங்கள் தேடி

-சக்தி சக்திதாசன், லண்டன்.

 
m
 

சக்தி சக்திதாசன் அவர்களது இதர படைப்புகள

  முந்தைய கவிதைகள் காண

 

 
                                                                                                                                                                                                                 முகப்பு

Dedicated By : Muthukamalam Educational and Charitable Trust, 19/1, Sugathev Street, Palanichettipatti,Theni-625531, India.