........  ஒவ்வொரு மாதமும் மாதமிருமுறை   1 மற்றும் 15 ம் தேதிகளில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது .......

                                         
         இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு...                இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு...

as

Your Advertisement  Here / உங்கள் விளம்பரம் இங்கு இடம் பெற

as

கவிதை:92  

ஸ்ரீ சரஸ்வதி சருப்ப தோபத்திர பந்தம்

இந்தக் கட்டங்களிலுள்ள கவிதையை நாற்புரமும், தலைப்பாக வரிசையாய் வாசித்தாலும், நான்கு அடிகளையும் மேலிருந்து கீழும், கீழிருந்து மேல்நோக்கிப் படித்தாலும் வடிவம் கெடாமல் மாலை மாற்றாக முடியும் சிறப்புடையது.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மாலைமாற்றுக் கவி

வேதா மாதே தேமா தாவே
தாதா தாதா தாதா தாதா
மாதா தாசீ சீதா தாமா
தேதா சீபா பாசீ தாதே

-வரகவி மு.கணபதியா பிள்ளை.

 
m
 

முந்தைய கவிதைகள் காண

 

 
                                                                                                                                                                                                                 முகப்பு

Dedicated By : Muthukamalam Educational and Charitable Trust, Theni-625531, India. Ph : 91-4546-265630, Mobile: 91-9940785925