........  ஒவ்வொரு மாதமும் மாதமிருமுறை   1 மற்றும் 15 ம் தேதிகளில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது .......

                                         
         இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு...                இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு...

a

 Your Advertisement  Here / உங்கள் விளம்பரம் இங்கு இடம் பெற

a

குறுந்தகவல்-14

ஒன்றோடு பூஜ்ஜியங்கள் சேரும் மதிப்பு தெரியுமா?

எண் ஒன்றுக்குப் பின் பூஜ்ஜியங்கள் சேரும் போது கிடைக்கும் மதிப்பை எப்படி அழைப்பது என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1 மற்றும் 5 பூஜ்ஜியங்கள்

- ஒரு இலட்சம் (இந்தியா)
- ஒரு நூறாயிரம் (அமெரிக்கா & பிரான்சு)
- ஒரு நூறாயிரம் (இங்கிலாந்து & ஐரோப்பிய நாடுகள்)

1 மற்றும் 6 பூஜ்ஜியங்கள்

- பத்து இலட்சம் (இந்தியா)
- மில்லியன் (அமெரிக்கா & பிரான்சு)
- மில்லியன் (இங்கிலாந்து & ஐரோப்பிய நாடுகள்)

1 மற்றும் 7 பூஜ்ஜியங்கள்

- ஒரு கோடி (இந்தியா)
- பத்து மில்லியன் (அமெரிக்கா & பிரான்சு)
- பத்து மில்லியன் (இங்கிலாந்து & ஐரோப்பிய நாடுகள்)

1 மற்றும் 8 பூஜ்ஜியங்கள்

- பத்து கோடி (இந்தியா)
- நூறு மில்லியன் (அமெரிக்கா & பிரான்சு)
- நூறு மில்லியன் (இங்கிலாந்து & ஐரோப்பிய நாடுகள்)

1 மற்றும் 9 பூஜ்ஜியங்கள்

- நூறு கோடி (இந்தியா)
- பில்லியன் (அமெரிக்கா & பிரான்சு)
- மில்லியர்டு (இங்கிலாந்து & ஐரோப்பிய நாடுகள்)

1 மற்றும் 12 பூஜ்ஜியங்கள்

- ------- (இந்தியா)
- டிரில்லியன் (அமெரிக்கா & பிரான்சு)
- பில்லியன் (இங்கிலாந்து & ஐரோப்பிய நாடுகள்)

1 மற்றும் 15 பூஜ்ஜியங்கள்

- ------- (இந்தியா)
- குவாட்ரில்லியன் (அமெரிக்கா & பிரான்சு)
- ஆயிரம் பில்லியன் (இங்கிலாந்து & ஐரோப்பிய நாடுகள்)

1 மற்றும் 18 பூஜ்ஜியங்கள்

- ------- (இந்தியா)
- குவின்டில்லியன் (அமெரிக்கா & பிரான்சு)
- டிரில்லியன் (இங்கிலாந்து & ஐரோப்பிய நாடுகள்)

1 மற்றும் 21 பூஜ்ஜியங்கள்

- ------- (இந்தியா)
- செக்ஸ்டில்லியன் (அமெரிக்கா & பிரான்சு)
- ஆயிரம் டிரில்லியன் (இங்கிலாந்து & ஐரோப்பிய நாடுகள்)

1 மற்றும் 24 பூஜ்ஜியங்கள்

- ------- (இந்தியா)
- செப்டில்லியன் (அமெரிக்கா & பிரான்சு)
- குவாட்ரில்லியன் (இங்கிலாந்து & ஐரோப்பிய நாடுகள்)

1 மற்றும் 27 பூஜ்ஜியங்கள்

- ------- (இந்தியா)
- ஆக்டில்லியன் (அமெரிக்கா & பிரான்சு)
- ஆயிரம் குவாட்ரில்லியன் (இங்கிலாந்து & ஐரோப்பிய நாடுகள்)

1 மற்றும் 30 பூஜ்ஜியங்கள்

- ------- (இந்தியா)
- நோனில்லியன் (அமெரிக்கா & பிரான்சு)
- குவிண்டில்லியன் (இங்கிலாந்து & ஐரோப்பிய நாடுகள்)

1 மற்றும் 33 பூஜ்ஜியங்கள்

- ------- (இந்தியா)
- டெசில்லியன் (அமெரிக்கா & பிரான்சு)
- ஆயிரம் குவிண்டில்லியன் (இங்கிலாந்து & ஐரோப்பிய நாடுகள்)

 தொகுப்பு: கணேஷ் அரவிந்த், திருநெல்வேலி-4. 

கணேஷ் அரவிந்த் அவர்களின் இதர படைப்புகள

முந்தைய குறுந்தகவல் காண

 

 
                                                                                                                                                                                                                 முகப்பு

Dedicated By : Muthukamalam Educational and Charitable Trust, 19/1, Sugathev Street, Palanichettipatti,Theni-625531, India.