........  ஒவ்வொரு மாதமும் மாதமிருமுறை   1 மற்றும் 15 ம் தேதிகளில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது .......

                                         
         இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு...                இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு...

as

Your Advertisement  Here / உங்கள் விளம்பரம் இங்கு இடம் பெற

as

கவிதை:117

இதுவின்றி இதுவில்லை

ஆறின்றி நீரில்லை
நீரின்றி ஏரில்லை
ஏரின்றி சோறில்லை
சோறின்றி ஊரில்லை
ஊரின்றி சீரில்லை
சீரின்றி பேரில்லை
பேரின்றி பாரில்லை
பாரின்றி வேறில்லை

-தூத்துக்குடி பாலு.

 
m

 

தூத்துக்குடி பாலு அவர்களின் இதர படைப்புகள

முந்தைய கவிதைகள் காண

 

 
                                                                                                                                                                                                                 முகப்பு

Dedicated By : Muthukamalam Educational and Charitable Trust, 19/1, Sugathev Street, Palanichettipatti,Theni-625531, India.