........  ஒவ்வொரு மாதமும் மாதமிருமுறை   1 மற்றும் 15 ம் தேதிகளில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது .......

                                         
         இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு...                இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு...

as

Your Advertisement  Here / உங்கள் விளம்பரம் இங்கு இடம் பெற

as

கவிதை:88

பொங்கட்டும் பொங்கல்!

பொங்குக பொங்கல்!
பொங்கட்டும் பொங்கல்!
தமிழர் இல்லந்தோறும்

பொங்குக பொங்கல்!
பொங்கட்டும் மகிழ்ச்சி!
தமிழர் உள்ளந்தோறும்

பொங்குக பொங்கல்!
பொங்கட்டும் தமிழுணர்வு!
தமிழர் இதயந்தோறும்

பொங்குக பொங்கல்!
முழங்கட்டும் தமிழே!
தமிழர் நா யாவும்

பொங்குக பொங்கல்!
தழைக்கட்டும் முயற்சி!
தமிழர் ஏற்றம் பெறவே

பொங்குக பொங்கல்!
வேண்டுக இறைவனை!
தமிழர் ஈழம் பெறவே

பொங்குக பொங்கல்!
பொங்கட்டும் இனஉணர்வு!
செழிக்கட்டும் தமிழர் வாழ்வே

பொங்குக பொங்கல்!
பொங்கட்டும் விவேகம்!
அழிக தமிழர் பகையே!

-இமாம்.கவுஸ் மொய்தீன்.   

 

 

 

m
 

இமாம்.கவுஸ் மொய்தீன் அவர்களது மற்ற படைப்புகள

முந்தைய கவிதைகள் காண

 

 
                                                                                                                                                                                                                 முகப்பு

Dedicated By : Muthukamalam Educational and Charitable Trust, 19/1, Sugathev Street, Palanichettipatti,Theni-625531, India.