........  ஒவ்வொரு மாதமும் மாதமிருமுறை   1 மற்றும் 15 ம் தேதிகளில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது .......

                                 
         இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு...                இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு...

a

 

a

பொன்மொழிகள்

திருமணத்திற்கு முன் காதல்...

 • நம்பிக்கை இழக்காதே. அவநம்பிக்கையானது அறிவு, ஒழுக்கம் ஆகியவைகளுக்கு வீழ்ச்சியாகும். - இக்பால்

 • துன்பம் இல்லாமல் வெற்றி இல்லை. முயற்சி இல்லாமல் பெருமை இல்லை. -பென்

 • அறிவோடு படிப்பவனே சிறந்த மேற்கோள்களைக் காட்டமுடியும். - லூயிசாமேரி

 • பிறர் குற்றம் காண்பதும் தன் குற்றம் மறப்பதுமே மடமையின் முழு அடையாளம். - ஸிஸரோ

 • அஞ்சாதவனும், ஆசைப்படாதவனும் உண்மையான உயர்ந்த மனிதன். -ஹிஜிஸ்

 • அறிவுரை, தேவைக்கு அதிகமாகக் கிடைக்கும் மருந்து போன்றது. - ஜோஷ்பிஸ்லிங்ஸ்

 • கவலையுடன் விருந்து உண்பதைக் காட்டிலும், ஒரு கவளம் அமைதியாக உண்பதே மேல். -ஈசாப்

 • தன்னம்பிக்கை உள்ளவனுக்கு எல்லா வாயில்களும் திறந்து வரவேற்பு அளிக்கும். -எமர்சன்

 • கடுமையான உழைப்பைத் தவிர, வெற்றிக்கு வேறு ரகசியம் ஏதுமில்லை. - டர்னர்

 • அறிவு காட்டும் வழியில் மட்டும் செல்லாதே. ஆன்மா கூறும் வழியில் செல். - டால்ஸ்டாய்

 • சோம்பேறித்தனத்தில் மூழ்கியிருக்கும் ஒருவனிடம் எப்போதும் ஏக்கம் குடி கொண்டிருக்கும். -கார்லைல்

 • மனிதனிடமுள்ள வற்றாத ஆசைகள்தாம் அவன் வாழவேண்டுமென வற்புறுத்துகின்றன. -காங்கிரி

 • அறியாமை ஒருவனுக்கு ஆசிர்வாதமானால், புத்திசாலியாய் இருப்பவன் முட்டாள் என்றாகிவிடுமே. -தாமஸ்கிரே

 • உண்மைகளைப் போற்றுங்கள். தவறுகளைப் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் - வால்ட்டேயர்

 • தாமரையிலையிலே உருண்டோடும் பனித்துளி போன்றது மனித வாழ்க்கை. -தாகூர்

 • திருமணத்திற்கு முன் காதல் என்பது முடிவு பெறாத நூலுக்கு மிகச் சிறிய முகவுரை போன்றது. -தாமஸ்புல்லர்

 • ஏழையை உலகம் மதிப்பதில்லை. பணக்காரனைக் கண்டு பொறாமைப்படுகிறது. -ஹென்றி போர்டு

 • வலி உடலை வதைக்கிறது. விலை மனிதனை வதைக்கிறது. -பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்

 • சிறிய விசயங்களில் பொறுமை காட்டாவிட்டால், பெரிய காரியங்கள் கெட்டுப் போகும். - கன்பூஷியஸ்

 • ஆசையின் தாகம் முழுக்கத் தீர்வதுமில்லை. ஒருபோதும் தணிவதுமில்லை. -நிசரோ

 • வாழத்துடிக்கும் ஆசை முதியோர்க்கு இருப்பது போல் வேறு யாருக்கும் இருக்காது. -மேரிஸ்டோபீலப்

 • வறட்டுப் பிடிவாதம் உள்ள மனிதர்களுக்கு அவர்கள் அடையும் கஷ்டநஷ்டங்களே ஆசிரியர்கள் -ஷேக்ஸ்பியர்

 • நண்பனைப் பாராட்ட வேண்டியிருந்தால் பலர் முன்னிலையில் பாராட்டுங்கள். -நேரு

 • தவறு ஒன்றுதான் அரசாங்கத் தயவை வேண்டும். உண்மைக்கு அது வேண்டியதில்லை. -தாமஸ் ஜெபாஸன்

 • முயற்சியினால் கிடைக்கும் பயனே இன்பங்கள் அனைத்திலும் மிக இன்பமானது. -லாவனார்கூஸ்

தொகுப்பு: தேனி.எஸ்.மாரியப்பன்.

தேனி.எஸ்.மாரியப்பன் அவர்களின் இதர படைப்புகள

    முந்தைய பொன்மொழிகள் காண 

 

 
                                                                                                                                                                                                                 முகப்பு