........  ஒவ்வொரு மாதமும் மாதமிருமுறை   1 மற்றும் 15 ம் தேதிகளில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது .......

                                 
         இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு...                இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு...

a

 

a

பொன்மொழிகள்

நழுவ விடக் கூடாதது எது?

 • வணங்கத் தக்கவர்கள் - தாய், தந்தை

 • வந்தால் போகாதது - புகழ், பழி,

 • போனால் வராதது - மானம், உயிர்

 • தானாக வருவது - இளமை, முதுமை

 • நம்முடன் வருவது - பாவம், புண்ணியம்

 • அடக்க முடியாதது - ஆசை, துக்கம்

 • தவிர்க்க முடியாதது - பசி, தாகம்

 • நம்மால் பிரிக்க முடியாதது - பந்தம், பாசம்

 • அழிவைத் தருவது - பொறாமை, கோபம்

 • அனைவருக்கும் சமமானது - பிறப்பு, இறப்பு

 • டைத்தேற வழி - உண்மை, உழைப்பு

 • ஒருவன் கெடுவது - பொய்சாட்சி

 • வருவதும் போவதும் - இன்பம், துன்பம்

 • மிக நல்ல நாள் - இன்று

 • மிகப்பெரிய வெகுமதி - மன்னிப்பு

 • மிகவும் வேண்டாதது - வெறுப்பு

 • மிகப்பெரிய தேவை - சமயோஜித புத்தி

 • மிகக் கொடிய நோய் - பேராசை

 • மிகவும் சுலபமானது - குற்றம் காணல்

 • கீழ்த்தரமான விசயம் - பொறாமை

 • நம்பக்கூடாதது - வதந்தி

 • ஆபத்தை விளைவிப்பது - அதிகப் பேச்சு

 • செய்யக்கூடாதது - தவறுகள்

 • செய்ய வேண்டியது - உதவி

 • விலக்க வேண்டியது - விவாதம்

 • உயர்வுக்கு வழி - உழைப்பு

 • நழுவ விடக் கூடாதது - வாய்ப்பு

தொகுப்பு: முனைவர் சு. செ. பொன் சக்தி கலா, கடையம்.

    முந்தைய பொன்மொழிகள் காண 

 

 
                                                                                                                                                                                                                 முகப்பு