........  ஒவ்வொரு மாதமும் மாதமிருமுறை   1 மற்றும் 15 ம் தேதிகளில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது .......

                                                       
         இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு...                இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு...

as

 

as

கவிதைப் பக்கம்-8

இதர கவிதைகள்...

நாளை நன்மை இல்லை...! -சக்தி சக்திதாசன்.  

வெட்கம் கொண்டு வெண்ணிலா... -ஆர். கனகராஜ்.

இலங்கையே தமிழ் ஈழம்தான்! -த.சத்யா

உறவுகள் -"கவியன்பன்" கலாம்

உலக உருண்டை உடையாமல்... -கலை. 

உலகம் காட்டும் சன்னல் -"கவியன்பன்" கலாம்

காதல் நோயறிவீர்... -ஆர். கனகராஜ். 

மனமுருகி வேண்டுகிறேன்!! -வி.கண்ணன்

எனக்கு ஏது கவிஞர் பட்டம்? -த.சத்யா

பூமியைக் கொஞ்சம் மாற்று!! - "ராம்கோ" மாரிமுத்து

தனியீழம் தழைக்கச் செய்வோம்! - அகரம்.அமுதா. 

நெஞ்சுக்குள்ளே...! -கலை. 

சத்தியத்திற்கு வந்த சோதனை.  -சித.அருணாசலம் . 

காதலைத் தந்து விடு... -ஆர். கனகராஜ். 

கலகமில்லா உலகம் காண்போம்! -"கவியன்பன்" கலாம்

சூரியனுக்கும் ஒரு திருநாள்! -மு.சந்திரசேகர்.  

தாய்க்குத் தந்த பரிசு! -த.சத்யா. 

நெல்மணி தத்துவம் -சித.அருணாசலம் . 

தமிழர் புத்தாண்டில்.. .. .. -சித.அருணாசலம் . 

நாணமிழந்தேன்...  -ஆர். கனகராஜ். 

தைமகள் வந்தாள்!!! -கலை.

வேண்டிடு புது வருடத்தில்...!! -சக்தி சக்திதாசன்.  

குறுங்கவிதைகள் -மு.சந்திரசேகர்.  

மடயர்க்குப் பாடம் சொல்வாய்! - அகரம்.அமுதா. 

குடைக்கு ஒரு வேண்டுகோள்! -சித.அருணாசலம் 

 

பிற கவிதைப் பக்கங்கள்

 

 
                                                                                                                                                                                                                 முகப்பு