........  ஒவ்வொரு மாதமும் மாதமிருமுறை   1 மற்றும் 15 ம் தேதிகளில் புதுப்பிக்கப்படுகிறது .......

                                                       
         இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு...                இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு...

as

 

as

கவிதைப் பக்கம்-19

இதர கவிதைகள்...

நாடென்று இருந்தால்... - முனைவர் தியாகராஜன்.

பால்யகாலம் - வே.முத்துக்குமார்.

கடவுள் அப்படித்தான் -வித்யாசாகர்.

ரசிக்க முடியவில்லை -மு.சந்திரசேகர்.

குறுங்கவிதை -தஞ்சை ஹேமலதா.

பருவக் கிளிகள்-விஷ்ணுதாசன்.

கொல்ல மறந்தாயோ...?-சந்தியா கிரிதர்.

பெண்கள் -சா. துவாரகை வாசன்.

நல்லோர் வாழும் நாடு - முனைவர் தியாகராஜன்.

பாளை சுசி கவிதைகள் -பாளை சுசி.

அனுபவங்கள் -வேதா. இலங்காதிலகம்.

உய்வதெப்படி என் காதல் -விஷ்ணுதாசன்.

குறுங்கவிதைகள் -எஸ்.சதீஷ்குமார்.

கவிதை மேகம் -சா. துவாரகை வாசன்.

மனித நேயம் -விஷ்ணுதாசன்.

சங்கத் தமிழனைத்தும் தா! -அகரம்.அமுதா

காதல் காட்டும் உண்மை! -சக்தி. சக்திதாசன்.

வாழ்க்கை..! -பாளை சுசி.

மருந்தும் விருந்தும் - முனைவர் தியாகராஜன்.

இளைஞனே எழுந்து வா... -பாரதியான்.

நீ அறிவாயோ...? -த.சத்யா.

அம்மாவை மறந்திடாதே...! - இரா. இரவி.

பூப்புனித வாழ்த்து! -வேதா. இலங்காதிலகம்.

காத்துக் கொண்டிருக்கும்...! -சந்தியா கிரிதர்.

குறுங்கவிதைகள் -பாரதியான்.

பிற கவிதைப் பக்கங்கள்

 

 
                                                                                                                                                                                                                 முகப்பு