Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
இலக்கியம்

ஒப்பாரியின் தாக்கம் பெற்ற புறநானூறு

முனைவர் இரா. சி. சுந்தரமயில்
இணைப்பேராசிரியர், பூ.சா.கோ.அர. கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி,
பீளமேடு, கோயம்புத்தூர் - 641004


முன்னுரை

நாட்டுப்புறத்தில் வாழக்கூடிய மக்களையும் அவர்களின் வாழ்வியற் கூறுகளையும் எடுத்துக்கூறும் இலக்கியம் நாட்டுப்புற இலக்கியமாகும். நாட்டுப்புற மக்களின் இன்ப உணர்வுகளையும், துன்ப உணர்வுகளையும் வெளிப்படுத்தும் கருவியாகத் திகழக்கூடியதே நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் எனலாம். இதில் பிறப்புச் சடங்குப் பாடல்கள், பூப்புச் சடங்குப் பாடல்கள், திருமணச் சடங்குப் பாடல்கள், காதல் பாடல்கள், வழிபாட்டுப் பாடல்கள், இறப்புப் பாடல்கள் என அவர்களின் உணர்வுகள் அனைத்தும் இலக்கிய வடிவத்தில் இடம்பெற்றிருக்கும்.

நாட்டுப்புற இலக்கியங்களும் சங்க இலக்கியங்களும்

மக்களின் உணர்வுகளை, முறைப்படுத்தப்படாத நெறிமுறைகளை மீறிய மக்கள் இலக்கியமே நாட்டார் இலக்கியங்கள் என வரையறை செய்யலாம். சங்க இலக்கியங்கள் முறைப்படுத்தப்பட்டவை. நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டவையாகும். மேலும் பாவகையின் கட்டுக்கோப்புகளுக்குக் கட்டுப்பட்டது சங்க இலக்கியங்கள். ஆனாலும் மக்களின் உணர்வுச் சிதறல்கள் இப்பாடல்களிலும் பதிந்து கிடப்பதை மறுக்க முடியாது. இதனை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் புறநானூற்றில் ஒப்பாரிப் பாடலின் சாயல் பலப் பாடல்களில் காணக்கிடக்கின்றன.

ஒப்பாரிப் பாடல்

இறந்தவர்களை நினைத்து அவர்கள் மீது பாடப்படும் பாடல்களை ஒப்பாரிப்பாட்டு என்பர். தமிழ் அகராதி ஒப்பாரிக்கு ஒப்பூ+ஆரி, ஒப்புச்சொல்லி அழுதல் எனப்பொருள் தருகிறது. (1) வாழ்வின் முன்னுரை தாலாட்டு. ஆனால் முடிவுரை ஒப்பாரியாகும். தாலாட்டு கலங்கரை விளக்கமானால் ஒப்பாரி நினைவுச் சின்னமாகும். உயிரிழப்பு ஏற்படும் போதுதான் ஒப்பாரி உயிர் பெற்று எழுகின்றது” (2) ஒப்பாரிப்பாட்டுக்கு அழுகைப்பாட்டு என வேறு பெயரும் உண்டு. பெண்கள் மார்பில் அடித்துக் கொள்வதால் மாரடிப்பாட்டு எனவும் கூறப்படும். இது கவிஞர்களால் இரங்கற்பா எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.


ஒப்பாரிப் பாடல்கள் பெரும்பான்மையாக இரண்டு சீர்களேப் பெற்றுவரும். வந்த சொல் சொற்றொடர் மீண்டும் மீண்டும் வருவதாக அமையும். மேலும் மோனைத் தொடையும் எதுகைத்தொடையும் அதிக முக்கியத்துவம் பெற்றுவரும். தெளிவாக, அனைவருக்கும் புரியும்படியான எளிய சொற்களைப் பெற்றுவரும்.

“தாலிக்கு அரும்பெடுத்த
தட்டானும் கண் குருடோ?
சேலைக்கு நூலெடுத்த
சேனியனும கண் குருடோ?” (3)

குறியீட்டுப் பொருளிலும் ஒப்பாரிப் பாடுவதுண்டு.

“குட்டப் புளியமரம்
குயிலடையும் நந்தவனம்
குட்ட மரம் பட்டுப்போச்சுன்னா
குயில் போய் எங்கடையும்” (4)

இறந்தவர்களின் இழப்பை ஆற்றும் பொருட்டும், மனச்சுமையை இறக்கி வைக்கும் பொருட்டும், இறந்தவர்களுடன் தம்மையும் இணைத்துத் தங்கள் உறவு நிலையையும் கடந்தகால வாழ்வையும் கலந்து பாடுவதாக அமையும்.

“ஆற்றங்கரையோரம் ஒரு
அன்னம்போல் குந்தியிருந்தேன்
அன்னமென்றும் பார்க்காமே ஒரு
அம்பைவைச்சு எய்தானே!” (5)


கையறுநிலைப் பாடல்கள்

மனித மனத்தின் அழுத்தமான அழுகைக்குரலுக்குச் சொந்தமானதே ஒப்பாரிப்பாடல். இவ்வொப்பாரிப் பாடலேச் சங்க இலக்கியத்தில் கையறு நிலைப்பாடல் என வழங்கப்பட்டது. கையறுநிலை என்பது இறந்த அரசனைக் குறித்து அவனைச் சார்ந்தோர் இரங்குதல். இரங்கிப்பாடுதல் ஆகும். தன் அன்பிற்குரியவர்கள் இறந்துபட்டால், அவர்களின் பெருமைகளை உணர்வுப்பூர்வமாகவும் உணர்ச்சிப்பூர்வமாகவும் பாடுவதாகும்.

“இல்லா கியரோ காலை மாலை
அல்லா கியர் யான் வாழும் நாளே
நடுகல் பீலி சூட்டி நார் அரி
சிறு கலந்து உடுப்பவும் கொள்வன் கொல்லோ
கோடு உயர் விறங்குமலை கெழீஇய
நாடு உடன் கொடுப்பவும் கொள்ளாதோனே” (புறநானூறு பா.எ.232)

புறநானூற்றுப் பாடலில் ஒப்பாரிப் பாடலின் தாக்கம்

புறநானூற்றுப் பாடலில் ஒப்பாரிப்பாடல் நிலையில் அமையப்பெற்ற கையறு நிலைப்பாடல்கள் பரவலாகக் கிடக்கின்றன. கையறுநிலை தவிர ஆனந்த பையுள், தாபத நிலை பாடல்களும் ஒப்பாரிப் பாடலை ஒத்தே காணப்படுகின்றன. ஆனந்த பைபுள் என்பது கணவன் இறந்த போது மனைவி துன்புறுதலைக் கூறுதல். இறந்தாரைக்கண்டு ஏனையோர் வருந்துதலும் ஆகும். தாபதநிலை என்பது கணவன் இறந்ததால் மனைவி கைம்மை நோன்பிருத்தலை உரைத்தலாகும். புறநானூற்றுப் பாடலில் 43 கையறு நிலைப்பாடல்களும், 4 ஆனந்தப்பையுள் பாடல்களும், 3 தாபத நிலைப்பாடல்களும் காணப்படுகின்றன. இவ்வைம்பது பாடல்களிலும் ஒப்பாரிப்பாடற் கலைக்கூறுகள் விரவிக்கிடக்கின்றன.

தொடை

மோனைத்தொடை அமைப்புக்கொண்ட கையறு நிலைப்பாடல்கள் ஒரு சிலவே காணப்படுகின்றன. அவையும் கூட பாடல் முழுவதிலும் பெற்று வருவதில்லை. இடையிடையே ஓரிரு வரிகள் மாற்றம் பெற்று வருகின்றன.

“பெருஞ்சோறு பயந்து பல்யாண்டு புரந்த
பெருங்களிறு டழந்த வைதற் பாகன்
அது சேர்ந்த அல்கிய… … …” (புறநானூறு பா.எ.220)

எதுகைத் தொடை அமைப்புக் கொண்ட பாடல்கள் பரவலாகக் கிடக்கின்றன.

“மடடுவாய் திறப்பவும் மைவிடை வீழ்ப்பவும்
அட்டு ஆன்று ஆனாக் பொழுந்துவை ஊன் சோறும்
பெட்டாங்கு ஈயும் பெருவளம் பழனி
நட்டானை மன்னோ முன்னே… … …” (புறநானூறு பா.எ.113)

வந்த சொல், சொற்றொடர்

ஒப்பாரிப் பாடலும் கையறு நிலைப்பாடலும் உணர்வு நிலையில் ஒத்துக் காணப்படுகின்றன என்றாலும், ஒரு சில இடங்களில் ஒப்பாரிப்பாடலைப் போன்று வந்த சொல் வருதல் என்ற தனித்தன்மைப் பெற்ற உருவ ஒற்றுமைக் கொண்ட கையறு நிலைப் பாடல்களைப் புறநானூற்றில் காணமுடிகிறது.

“பொய்யாகியரோ பொய்யாகியரோ
பாவடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகாச்
சீர்செழு நோன்தாள் அகுதைகண் தோன்றிய
பொன்பினை திகிரியின் பொய்யாகியரோ” (புறநானூறு பா.எ.233)

புறநானூற்றுப்பாடலில் இது போன்ற இன்னும் 8 பாடல்கள் (112, 114, 115, 218, 221, 226, 228, 235) காணக்கிடக்கின்றன.


குறியீடு

புறநானூறு என்பதே பொதுவாக இவர்தான் என சுட்டிப் பெயர் சொல்லப்படும் என்பர். ஆனால் கையறு நிலைப்பாடல் ஒன்று இம்மன்னன் இப்புலவர் என சுட்டப்படாமல் குறிப்பால் உணர்ந்துகொள்ளும் படியாக குறியீட்டு முறையில் அமைந்துள்ளது.

“பொன்னும் துகிரும் முத்தும் மன்னிய
மாமலை பயந்த காமரு மணியும்
இடைபடச் செய ஆயினம் தொடைபுணர்ந்து
அருவிலை நன்கலம் அமைக்கும் காலை
ஒரு வழித் தோன்றியாங்கு என்றும் சான்றோர்
சான்றோர் பாலர் ஆப
சாலார் சாலார் பாலர் ஆகுபவே” (புறநானூறு பா.எ.218)

உறவு நிலை

நாட்டையும் தந்தையையும் இழந்த நிலையில் பாரி மகளிர் பெரிதும் கலங்கிப்பாடிய புறநானூற்றுப் பாடல் ஒப்பாரிக்கு ஒப்பாகப் பாடப்பட்டதாகும்.

“அற்றைத் திங்கள் அவவெண் நிலவில்
எந்தையும் உடையேம் எம்குன்றும் பிறர் கொளார்
இற்றைத் திங்கள் இவ்வெண் னிலவில்
வென்று எறிமுரசின் வேந்தர் எம்
குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே” (புறநானூறு பா.எ.112)

இது தவிர, கணவனை இழந்த மனைவி பாடுவதாகவும் (பா.எ.246), மனைவியை இழந்த கணவன் பாடுவதாகவும் (பா.எ.245), மகனை இழந்த தாய் நிலையில் மூன்றாமவன் பாடுவது போன்ற பாடல்களும் (பா.எ.270) காணப்படுகின்றன.

இறந்தவரின் பெருமை

இறந்துப்பட்டவனுடைய சிறப்பைப் பற்றிப் புகழ்ந்து கூறுவது போன்று அமைந்த புறநானூற்று ஒப்பாரிப் பாடல் ஒன்றைக் காண்போம்.

“செற்றன்று ஆயினும் செயிர்ந்தன்று ஆயினும்
உற்றன்று ஆயினும் உய்வின்றி மாதோ
பாடுநர் போலக் கைதொழுது ஏத்தி
இரத்தன்று ஆகல் வேண்டும் பொலந்தார்
மண்டு அமர் கடக்கும் தானைத்
திண் தேர் வளவற் கொண்ட கூற்றே” (புறநானூறு பா.எ.226)

இப்பாடல் வரிகள் மன்னனுடைய வீரத்தைக் கூறி இப்படிப்பட்ட மன்னனை பரிசிலர் போல் கூற்றுவன் கைதொழுது ஏந்தியே அவன் உயிரைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்கிறார்.


தொகுப்புரை

மனித மனத்தின் அழுத்தமான அழுகைக்குரலுக்குச் சொந்தமானதே ஒப்பாரிப் பாடல்களாகும். அதனைச் சங்க இலக்கியத்தில் கையறு நிலைப்பாடல் என்பர். ஒப்பாரிப் பாடல் கிராம மக்களின் குரல். கையறு நிலைப்பாடல்கள் சுற்றறிந்த புலவர்களின் பாடல். முன்னதில் பாடப்பெற்றவர். யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். புறநானூற்றுப் பாடல்களில் அரசகுல மக்களே பெரும்பாலும் பாடப்பெற்றவர் ஆவர் என்றாலும் கூட புறநானூற்றுப் பாடலில் ஒப்பாரிப் பாடற்கலையின் சாயல் காணப்படுகிறது. அது உணர்வு நிலையில் மட்டுமல்லாது, சொல்லுகின்ற விதத்திலும் ஒத்துக்காணப்படுகிறது. தொடை ஒற்றுமையும் வந்ந சொல் சொற்றொடர் வருதலும் காணக்கிடக்கின்றன. இறந்தவர்களுடன் தம்மையும் இணைத்துத் தங்கள் உறவு நிலையையும், இறந்தவர்களின் பெருமையையும், கடந்தகால வாழ்வையும் கலந்து பாடுவது ஒப்பாரியின் சிறப்பம்சமாகும். இந்நிலை புறநானூற்றுப்பாடல்களிலும் அமையப்பெற்றுள்ளன.

அடிக்குறிப்புகள்

1. கழகத் தமிழ் அகராதி , ப. 6

2. சு. சக்திவேல், நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, ப. 59

3. மேலது., ப. 61

4. நா. வானமாமலை, தமிழர் நாட்டுப்பாடல்கள், ப. 519

5. கி.வா. ஜகந்நாதன், மலையருவி (நாடோடிப்பாடல்கள்), ப. 281

துணை நூற்பட்டியல்

1. தமிழ் அகராதி, கழகத் தமிழ் அகராதி, தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை - 1, 1964

2. சக்திவேல் சு., நாட்டுப்புற இயல் ஆய்வு, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை - 1, 1983

3. நா. வானமாமலை, தமிழர் நாட்டுப்பாடல்கள், நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை - 98, 2004

4. கி.வா. ஜகந்நாதன், மலையருவி(நாடோடிப்பாடல்கள்), தஞ்சை, சரஸ்வதிமஹால் வெளியீடு, 1958

*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p261.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License