இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
பொதுக்கட்டுரைகள்

ஒழுக்கமே ஒளிவிளக்கு

க. கருப்பசாமி
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்,
இக்கால இலக்கியத்துறை, தமிழியற்புலம்,
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை - 21


முன்னுரை

“ஒளி” என்பதை இனம் காண்பதற்கு “இருள்” தேவைப்படுகிறது. இருளும் ஒளியும் ஒன்றிற்கொன்று முரணானவை. ஆயினும் ஓர் இடத்தில் ஒன்றிற்கொன்று உதவி செய்து தங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. இது வாழ்வியலுக்கும் பொருள் கற்பிக்கின்றது. ஒளியானது இறுமாப்பு அடைவதைத் தவிர்க்கவும், இருள் குறுகிப் போவதைத் தவிர்க்கவும், சமநிலையான ஓர் எதிர்பார்ப்பு இருப்பதுபோல், சமூக உயிர்களுக்கு நல்லனவும், தீயனவும் அறியப்படுவதற்கு மனிதர்களிடத்தில் ஒழுக்கம் இன்றியமையாத தேவையாகிறது. அந்த வகையில் வாழ்க்கைக்கு ஒளியாக விளங்கும் ஒழுக்கத்தின் வெளிச்சத்தை, மேன்மையை உலகிற்குப் பறை சாட்டும் விதமாக இக்கட்டுரை சுடர்விடுகிறது.

ஒழுக்கம்

‘ஒழுகு’ என்ற சொல்லிலிருந்து பிறந்ததாகும். ‘ஒழுகு’ என்றால் ஒன்றை இடைவிடாது கடைபிடித்தலாகும். இன்னும் தெளிவாகச் சொல்ல வேண்டுமானால் வாழ்க்கைக்குத் தேவையான நல்ல - சிறந்த - உயர்ந்த நெறிகளை எந்த நேரத்திலும் விட்டு விடாமல் கடைப்பிடிப்பதாகும்.

ஒழுக்கம் என்பது ஒரு மரபு சார்ந்தது. ஒழுக்கம் என்பது நீதி, சமூகம், பண்பு, கலாச்சாரம் ஆகியவற்றைக் கொண்ட சமுதாயம் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு குணம். ஒவ்வொரு துறையிலும் சிறந்து விளங்கிட அவரவர் தனது ஒழுக்கத்தின்பால் சிறந்தவராக இருத்தல் அவசியமானது.

ஒருவர் புதியதாக ஒன்றைக் கற்றுக் கொள்வதற்காகத் திறந்த மனதுடன் இருப்பாரேயானால் அதன் பெயர் தான் ஒழுக்கம். கற்றுக் கொள்வதன் அம்சமே ஒழுக்கம். நல்லொழுக்கம் என்பது நன்னெறி சார்ந்த சிறப்பு, குணவியல்பு பண்பு அல்லது எப்போதும் அதனுடைய நல்லதுவாகவே மற்றும் நல்லதுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய மதிப்பீட்டுக் குணம். ஒழுக்கமானது தன்னடக்கம், மதிநுட்பம், உளவலிமை, நீதி, நன்னெறி, அழகுணர்வுகள், கொள்கை சார்புடையவை, உள்ளார்ந்தது ஆகும். மனிதனின் விலைமதிக்க முடியாத சொத்துக்கள் இரண்டு. ஒன்று ஒழுக்கம். மற்றொன்று உயிர். அதில் எந்த ஒன்றை இழந்தாலும் மீண்டும் பெற முடியாது.


ஒழுக்கத்திற்கு வித்து

வருங்கால தூண்களாக வரவேண்டியவர்கள் இன்றைய பிள்ளைகள். அவர்களை நன்னெறிப்படுத்துவதற்கு ஆசிரியர்கள் மட்டும், அரசாங்கம் மட்டும் உதவினால் போதாது. குழந்தைகளின் ஒழுக்கத்திற்கான முதல் இடம், அவர்களுடைய குடும்பங்கள் தான். குடும்பம் என்பது எல்லா உறவுகளும் சேர்ந்த ஒன்று. நல்லதோர் உலகத்தின் வித்து, நல்லமனம் என்பதால், உலகத்திற்கான வளர்ச்சி, ஒழுக்கம் குடும்பத்திலிருந்தே துவங்குகிறது. நல்ல ஒழுக்கம் என்பது முழு உலகிற்கும் பொதுவானது. உலகில் அமைதி உண்டாக வேண்டுமானால், நாட்டில் சீர்முறை நிலவ வேண்டும். வீட்டில் அமைதி நிலவ வேண்டும். இதற்கெல்லாம் அடிப்படைக் காரணம் வாழ்க்கையில் நல்லொழுக்கம் உதிக்க வேண்டும்.

நல்லொழுக்கம் ஒவ்வொருவரிடமும் எப்படி உதிக்கும். இதை மூவரால் மட்டுமே முடியும். அவர்கள் மாதா, பிதா, குரு. ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியர் தான் ஒழுக்கத்தை கற்பிப்பதில் முதன்மையானவர். பள்ளிகளில் ஒழுக்கத்தை உருவாக்குவதில் ஆசிரியர் முக்கிய இடம் பெறுகிறார். தான் ஒரு முன் உதாரணமாகத் திகழ வேண்டும். மாணவர்களின் மத்தியில் ஆசிரியர்களின் நடவடிக்கை, செயல்பாடுகள் அனைத்தும் நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் நிலையில் இருக்க வேண்டும். அறிவுசார், உளம் சார், உடல்சார் செயல்பாடுகள் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் ஒழுக்கம் மேம்பட உதவ வேண்டும். பள்ளிகளில் ஒழுக்கத்தை மாணவர்கள் கற்றுக் கொள்வதால், குடும்பம் மற்றும் சமுதாயத்தில் மாணவர்களின் செயல்பாடுகள் போற்றும் வகையில் மேம்படும்.

ஒழுக்கத்தின் பயன்

ஒழுக்கத்தின் அங்கமாக அன்பு, அருள், இரக்கம், கருணை, பண்பு, பாசம், பொறை, தியாகம், தொண்டு முதலியன உள்ளன. இவற்றைப் பின்பற்றி வாழ்கின்றவர்கள் சிறந்த ஒழுக்க சீலர்களாக உலகில் வலம் வருவர். ஒழுக்கமானது சிந்தனையில் உயர்வைக் கொடுக்கும், உறவை வளர்க்கும், அன்பைப் பெருக்கும், அமைதியைக் கொடுக்கும். ஒழுக்கம் நம்மை சாதனை புரியத் தூண்டும், மனப்பான்மையை வளர்க்கும். தங்களை உலகிற்கு அடையாளம் காட்டும். உங்களின் சொல்லானது விலை மதிப்புள்ளதாக கருதப்படும். நல்ல நிலையான புகழை நிலை நாட்டும். எல்லோருக்கும் முன் உதாரணமாக உங்களது ஒழுக்கம் திகழும். உங்களை மாற்றும் மனம் தெளிவாக இருக்கும். துணிவுடன் எதையும் செய்ய முடியும். வாழ்க்கை கடினமாக இருந்தாலும் நம்மிடம் நிம்மதியான மனநிறைவும், அமைதியும் நிலையாக நிலைத்திருக்கும். ஒழுக்கம் என்பது அகப்பொருள். ஒழுக்கத்தை உணவு, உடை, உறைவிடத்திற்கும் மேலாக வைத்து போற்றிப் பேணிக் காக்க வேண்டும்.

ஒழுகுதல் என்பது ஒழுக்கம் என்று பாராட்டப்படுகிறது. அதாவது ஒருவருடைய வாழ்க்கை நடைமுறைகள் ஒழுக்கம் என்று தீர்மானிக்கப்படும். ஒருவர் தனக்கும் தன்னைச் சுற்றி வாழும் மற்றவர்களுக்கும் தீமைகள் வராமல் வாழ்வது ஒழுக்கமுடைய வாழ்வாகும். இப்பிறப்பு மிகப்பெரிய சிறப்பான ஒன்று. இதற்கு இணையானது எதுவும் இல்லை. இதுவும் ஒரே ஒரு தடவைதான். அதுபோல ஒழுக்கமும் இதற்கு நிகரான ஒன்று. ஒருமுறை ஒழுக்கம் தவறினால் நாம் பிறந்த பிறப்பிற்கு பயன் எதுவுமில்லை. இந்தப் பிறப்பை ஒழுக்கமான முறையில் வாழ்ந்து, வாழ்க்கையின் பயனை அடைய வேண்டும்.

ஒழுக்க நிலையில் தற்சார்பான ஒழுக்கம் முதன்மையானது, அதாவது ஒரு மனிதன் தன்னைத்தான் கொண்டு வாழ்தால். தன்னுடைய ஐம்புலன்களையும் மனதில் கட்டுக்கோப்புடன் வைத்துக் கொள்ளல். உலகின் எல்லாதவித நோய், தீமை, துன்பத்திற்கு அடிப்படைக் காரணம் ஒழுக்கமில்லாத இழிவுத் தன்மையே. ஒழுக்கத்துடன் வாழ்பவர்கள் என்றும் நலமுடன், வெற்றிகளுடன், பலருக்குப் பயன்படும்படி வாழ்வர். வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதி ஒழுக்கத்தால் நிறைந்திருக்கும். வாழ்க்கைப் பயணத்தின் நெடிய வரலாறு ஒழுக்கத்தாலேயே எழுதப்படுகிறது.

ஒழுக்கத்தோடு வாழும் மனிதர்களே உலகில் வாழும், உண்மையான தெய்வங்கள். ஒழுக்கம் மிக்கோரை பணிந்து வணங்குவதில் தவறில்லை. ஒழுக்கத்திற்கு உயிரை விடுபவர்கள் சான்றோர் பெருமக்கள். ஒழுக்க சீலர்களை உலகம் போற்றி மகிழும். ஒழுக்கமே உயிரின் அமுதம்.


வாழ்க்கைக்கு ஒழுக்கம் குறித்த கருத்துக்கள்

நல்ல நெறிகளைப் பின்பற்றி நடத்தல் ஒழுக்கம் எனப்படும். ஒழுக்கத்தைத் தமிழர்கள் சிறப்பு வாய்ந்த பண்பாட்டுக் கூறாகக் கொண்டிருந்தனர். ஒழுக்கம் பற்றி வள்ளுவர்,

“ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின்
எய்துவர் எய்தாப் பழி” (குறள்-137)

என்கிறார். இந்தக் குறளில் ‘ஒழுக்கத்தால் மேன்மை கிடைக்கும் என்றும், ஒழுக்கம் தவறுவதால் பழி ஏற்படும்’ என்றும் ஒழுக்கத்தின் சிறப்பை எடுத்துரைக்கின்றார். கல்வி கற்கும் மாணவச் செல்வங்களாகிய நாம் ஒழுக்கத்தையும், கல்வியையும் இரு கண்களாக கடைப்பிடித்து வாழ்க்கைக் கல்வியைப் பயின்று சிறப்புற வேண்டும். ஒழுக்கத்தைக் காலம் தோறும் தவறாது பேணிக் காத்து ஒழுக வேண்டும்.

“ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம்பப் படும்” (குறள்-131)

ஒழுக்கதைப் பேணிக்காப்பதில் வல்லவர்களாகத் தமிழ் மக்கள் திகழ்ந்தனர். அதனால் தான் ஒழுக்கம் உயிரைவிட மேலானதாகக் கருதப்பட்டது. இதனையே வள்ளுவர் ‘நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம்’ என்று கூறுகிறார். இவ்வொழுக்கம் தொல்காப்பியர் காலத்திலும் இடம்பெற்றிருப்பது சிறப்பிற்குரியதாகும்.

“இன்பமும் பொருளும் அறனும் என்றாங்கு
அன்பொடு புணர்ந்த ஐந்திணை மருங்கின்” (களவு-1038: 1-2)

அறம், பொருள், இன்பம் என்பது ஒழுக்கநூல் பாகுபாடுகளாகும். அறத்தினால் பொருள் ஈட்டி, அப்பொருளால் இன்பத்தை அடைதல் என்பதாகும். தொல்காப்பியத்தில் கூறப்படும் அறஒழுக்கத்தால் தமிழர் ஒழுக்கத்தில் சிறந்தவர்கள் என்பதை அறிய முடிகிறது. திணைகளைக் கொண்டு தமிழர் வாழ்வு நெறிப்படுத்தப்பட்டது. திணை-ஒழுக்கம் அகத்திணை, புறத்திணை என்று பிரித்து நெறியோடு வாழ வழிவகுக்கிறது.

“புணர்தல் பிரிதல் இருத்தல் இரங்கல்
ஊடல் அவற்றின் நிமித்தம்” (அகத்-960: 1-2)

என்று அகத்திணையின் ஒழுக்கங்களைக் கூறி ஒழுக்கத்தினை நிலைநாட்டியுள்ளனர் தமிழர்கள்.


ஆரம்ப காலக்கட்டத்தில் கவனத்துடனும், ஒழுக்கத்துடனும் நடந்து கொள்ளாவிட்டால், வாழ்க்கைப் பாதையில் வழுக்கி விழ நேரிடும். நம்மை வழுக்கி விழாமல் தாங்கிப் பிடிக்கும் ஊன்றுகோல் ஒழுக்கம் என்பதை,

“இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே
ஒழுக்கம் உடையார்வாய்ச் சொல்” (குறள்-415)

என்ற குறள் மூலம் அறிய முடிகிறது. எந்தச் சூழ்நிலையிலும் நமக்குச் சரியான தீர்க்கமான வழியை அறம் சார்ந்து வழிநடத்திச் செல்வது நீதி நூல்கள் மட்டுமே. நீதி நெறிகளை நமக்கு வலியுறுத்தும் நோக்குடன் நம் சான்றோர்கள் இயற்றிய நீதிநூல்கள் எண்ணற்றவை. அவைகளில் ஆத்திச்சூடி, கொன்றைவேந்தன், திருக்குறள், நாலடியார், திரிகடுகம், சிறுபஞ்சமூலம், பழமொழி ஆகிய நூல்கள் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் முத்திரை பதித்தவையாகும். இவற்றில் திருக்குறள், உலகளவில் தமிழர்களின் ஒழுக்க நெறிகளைப் பறைசாற்றும் ஒப்பில்லா நூலாக புகழப்படுகிறது.

பாடங்களில் படிக்கும் நீதிக் கருத்துக்களை படித்ததோடு மட்டுமல்லாது, ஒழுங்கையும், கட்டுப்பாட்டையும், நாட்டுப்பற்றையும் மேலும் வளர்த்து, எந்தவிதப் பேதங்களும் இல்லாமல் அனைவரையும் மதிக்க வேண்டும். வாழ்நாள் முழுவதும் கற்ற வழி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை வள்ளுவர்,

“கற்க கசடற கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக” (குறள்-391)

என்று அழகாகவும், தெளிவாகவும் உலக மக்களுக்கு எடுத்துரைத்துள்ளார். ஒழுக்கக் கேட்டை விட இழிவானது ஒன்றில்லை. உயிரினும் மேலான ஒழுக்கத்தை விட உயர்வானது வேறெதுவுமில்லை என்பதை,

“இழுக்கத்தின் மிக்க இழிவு இல்லை: இல்லை
ஒழுக்கத்தின் மிக்க உயர்வு” (பழமொழி-16, 3-4)

என்னும் பாடல் ஒழுக்கத்தை விட மேலானது எதுவுமில்லை என்று பறை சாட்டுகிறது.


முடிவுரை

குடும்பம் தழைக்க, நாடு செழிக்க, நல்ல ஒழுக்கமான கருத்தை விதைக்க வேண்டும். ஒழுக்கமற்ற களைகளைப் பிடுங்கி எறிய வேண்டும். ஒழுக்கத்தை உயிரினும் மேலாகக் கடைப்பிடித்து வாழ்க்கையில் வெற்றி நடைபோட வேண்டும். உண்மையில் ஒரு மனிதன் ஒழுக்கமாக வாழ்வதற்கு உணர்வுள்ள மனிதனாக இருந்தால் போதும். ஒழுக்கம் என்பது உணர்வுள்ள மனிதன் வாழுகின்ற முறை. உணர்வுள்ள மனிதனின் வாழ்க்கைப் பாதை தான் ஒழுக்கமே அன்றி வேறு எதுவுமேயில்லை. உண்மையான ஒழுக்கம் என்பது நாம் செய்யும் செயல் யாருக்கும் எந்த விதத்திலும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது என்ற நம்பிக்கை மட்டுமே.

இன்றையக் காலகட்டத்தில் கல்விக்கோ, பணத்திற்கோ நம் சமூகம் தரும் மதிப்பில் பத்தில் ஒரு பங்கு கூட ஒழுக்கத்திற்குத் தருவதில்லை என்பது கசப்பான உண்மை. பலர் ஒழுக்கம் என்றால் ஏதோ சுதந்திரக் குறைவு, மகிழ்ச்சியற்ற அல்லது புழுங்கி வாழும் வாழ்வு என்று அஞ்சுகின்றனர். ஆனால் ஒழுக்கமில்லாத கல்வியும், பணமும் இன்று எப்படியெல்லாம் சீரழிவை ஏற்படுத்தி வருகின்றன என்பதைக் கண்கூடாகப் பார்க்கின்ற இக்கால கட்டத்தில், இதை நாம் படிப்பதும், பின்பற்றுவதும், மற்றவர்களுக்கு வலியுறுத்துவதும் மேன்மையைத் தரும் என்பதில் சந்தேகம் ஏதுமில்லை.

ஒழுக்கம் இருந்தால் கல்வி தானாக வரும். ஒழுக்கமும், கல்வியும் இருந்தால் வாழ்க்கையில் நிச்சயம் வெற்றி பெறலாம்!

துணைநின்ற நூல்கள்

1. இரா. நெடுஞ்செழியன், திருக்குறள் நாவலர் தெளிவுரை, நாவலர் நெடுஞ்செழியன் கல்வி அறக்கட்டளை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை - 18, முதற்பதிப்பு - 1991, பக் - 72.

2. மேலது, பக் - 70.

3. தமிழண்ணல், தொல்காப்பியம் மூலமும் கருத்துரையும், மீனாட்சி புத்தக நிலையம், தானப்ப முதலி தெரு, மதுரை - 1, முதற் பதிப்பு - ஏப்ரல் -2008, பக் - 338.

4. மேலது, பக் - 295.

5. இரா.நெடுஞ்செழியன், திருக்குறள் நாவலர் தெளிவுரை, நாவலர் நெடுஞ்செழியன் கல்வி அறக்கட்டளை, ஆழ்வார்பேட்டை, சென்னை - 18, முதற்பதிப்பு - 1991, பக் - 199.

6. மேலது, பக் - 189.

7. ஞா. மாணிக்கவாசகன், பழமொழி நானூறு மூலமும் - தெளிவுரையும், பதிப்பகம், 18, 171 பவளக்காரத் தெரு, மண்ணடி, சென்னை, 600 001, முதல் பதிப்பு - டிசம்பர் 2001, பக் - 25.

*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/general/p175.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License