Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
பொதுக்கட்டுரைகள்

வள்ளலாரின் மரணமிலாப் பெருவாழ்வு

இல. ஜெயபிரியா
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் (பகுதி நேரம்), தமிழ்த்துறை,
அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக்கல்லூரி, ஆத்தூர் - 636 121.


முன்னுரை

மனிதனின் வாழ்க்கை கடவுளின் ஆணைப்படி நிகழ்வது. அவனின்றி ஓர் அணுவும் அசையாது எனும் கூற்று இதனை நன்கு உணர்த்தும். ஆயினும் மனிதன் மாயையில் மூழ்கி மாயவாழ்வை மெய்யென்று எண்ணி நிலையில்லா இன்பம் அடைகின்றான். நீர்க்குமிழி வாழக்கை என்றும் இன்பம் என நினைக்கும் உள்ளத்திற்கு வள்ளலார் கூறும் காட்டும் மரணமிலாப் பெருவாழ்வைப் பற்றி இக்கட்டுரை ஆய்கிறது.

மரணமிலாப் பெருவாழ்வு

இந்த உலகம் ஐந்து பூதங்களால் ஆனது போன்றே மனித உடலும் ஐந்து புலன்களைத் தன்னகத்தே கொண்டது. அவை மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி, என்றும் இதனால் பெறும் பலனை சுவை, ஒளி , ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்றும் கூறுவர் உலகியலோர். இவைகள் வரம்பு மீறிச் செல்கின்ற போது தன் வயமிழந்து படைத்தானையும் நினையாது என்று சிவஞான போதம் எட்டாஞ் சூத்திரம் விளங்கும்,

“ஐம்புல வேடரின் அயர்ந்தனை
வளர்ந்து என்தம் முதல் குருவுமாய்த்
தவத்தினில் உணர்ந்த விட்டு அந்நியம்
இன்மையின் அரன் சூழல் செலுமே” (1)

வள்ளுவர் கூறும் போது நிலத்திற்கு ஏற்ப நீரின் சுவை மாறுபடுவது போல் இனத்திற்கு ஏற்ப மனித அறிவும் நிலை பெயரும் என்கிறார்.

“நிலத்தியல்பால் நீர் திரிந்தற்றாகும் மாந்தர்க்கு
இணத்தியல்ப தாகும் அறிவு” (2)

இந்த மாறும் அறிவை மாற்றக்கூடிய வல்லமை இறைவனுக்கு மட்டுமே உண்டு. அவ்விறையைப் பசு, பாசத்தை ஒழிக்கும் போது கண்டு இன்பம் பெறும் இந்த இன்பமே இறவாத இன்பமாகும்.


மனிதன் குழவிப்பருவம் முதல் கிழப்பருவம் வரை பல்வகை இன்பங்களை அனுபவிக்கின்றான். அந்த மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு நிலையிலும் மாறுபடுகிறது. இறுதி நிலையில் அவன் வேண்டுவது பற்றுக்களைத் தவிர்க்க இறைவனை நோக்கிய தவநிலை. இதனைத் தொல்காப்பியம் அடியிற்கண்டவாறு உணர்த்தும்,

“காமஞ்சான்ற கடைக்கோற் காலை
ஏமஞ் சான்ற மக்களொடு துவன்றி
அறம்புரி சுற்றமொடு கிழவனுக் கிழத்தியும்
சிறந்தது பயிற்றல் இறந்த தன் பயனே” (3)

பற்றற்றவனின் பற்றைப் பெறவேண்டும் எனும் நிலையில் இறைவனையே நினைத்து உருகுகின்றான் என்று தாயுமானவர்,

“அல்லும் பகலும் அறிவாகி நின்றவர்க்கே
சொல்லும் பொருளும் சுமைகாண் பராபரமே” (4)

என்பர். இறையோடு மூழ்குவோருக்கு யான், எனது என்றும் பகல் இரவாவதுகூடத் தெரியாது என்றும் கூறுகிறாள் மாணிக்கவாசகர்,

“எனை நான் என்பதறியேன் பகலிரவு ஆவதும் அறியேன்” (5)

வள்ளலாரின் இந்த நிலையே பெருவாழ்வு என்று சுட்டுகிறார்.

“நினைந்து நினைந்து தூற்றெழுங்கண் ணீரதனால் உடம்பு
நனைந்து நனைந் தளேமுதே நன்னிதியே ஞான
நடத்தரசே என்னுரிமை நாயகனே என்று
வனைந்து வனைந் தேத்து நாம் நும்மின் உலகியலீர்
மரணமிலாப் பெருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர்” (6)

என்று நினைந்தும் நெகிழ்ந்தும் நினைந்தும் வனைந்தும் போற்றின் மரணமிலாப் பெருவாழ்வைப் பெறலாம் என்கிறார்.

எப்பொருளைக் காண்கினும் பற்று விட்டு எல்லாம் இறையே என்று காண்கின்றது மனம். ஓடும் பொன்னும் ஒன்றே என்று நினக்கிறது. வீடுபேற்றின் மேல் இன்பம் கொள்வதும் அவாவே எனவே அதுவும் வேண்டா என்கிறார். இதுவே மரணமிலாப் பெருவாழ்வு என்பது வள்ளலாரின் கருத்துமாகும்,

“ஓடும் செம்பொன்னும் ஓக்கவே றாக்குவர்
கேடும் ஆக்கமும் கெட்ட திருவினார்
கூடும் அன்பினில் கும்பிடலேயன்றி
வீடும் வேண்டா விறலின் விளங்கினார்” (7)

என்கிறார் சேக்கிழார். வள்ளலார் இதனைக் குறிப்பிடும் போது,

“புகுந்தருணம் இது கண்டீர் நம்மவரே நான்தான்
புகல்கின்றேன் என்மொழி ஓர் பொய்மொழி என்னாதீர்
வருந்தருணம் உற்றவரும் பெற்றவரும் பிறரும்
உடமைகளும் உலகியலும் உற்றதுணை அன்றோ” (8)

என்கிறார்.


மேலும் திருநாவுக்கரசர் கூறும் பொழுது

“உற்றார் யாருளரோ உயிர் கொண்டு போம்பொழுது
குற்றலாத்துறை கூத்தனல்லால் நமக்குற்றார் ஆருளரோ” (9)

என்கிறார். ஆகவே கடவுளையே நினைத்து அவனருளால் அவன்தாள் வணங்கிப் பெறும் இன்பமே மரணமிலாப் பெருவாழ்வு என்றும் மரணம் என்பதே அதற்கில்லை.

இறவாத இறை அன்பு

பன்னிரு திருமுறை கண்டோரும் நாயன்மார்களும் பன்னிரு ஆழ்வார்களும் அதனையன்றி சாத்திரஞ் செய்தோரும் வள்ளலார் போன்றோர் பெற்ற இன்பமும் இறவாத அன்புதான். இறவாத “மரணமில்லாத இந்த இரு சொற்களின் பொருளும் ஒன்றே வள்ளலார் இறை இன்பம் கண்டவர். அதனைத் தான் மட்டுமே கண்டு பயன்கொள்வது போதாது உலக மக்கள் அனைவரும் காணவேண்டும் யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம் என்பது வள்ளலார் எண்ணம். எனவேதான், உலகத்து மக்கள் அனைவரையும் ஒருங்கடைத்து இறையை இவ்வாறு அழைத்து பயன் பெறுங்கள் என்கிறார்.

உலகத்து மக்களே! பல காலம் பணிந்து மன அலைவு இன்றி மிகவும் தனிவுற்றுப் பரமசிவனைப் பாடுவீர்களாக! பரம்பரமே சிதம்பரமே! சுவைக் கரும்பே! செம்பொருளே! செங்கனியே! விலையிலா மெய்ப்பொருளே! தயாநிதியே கதியே! வரமே! துணிற்து வந்த வேதாந்த சுத்த அனுபவமே! சமரச சன்மார்க்கச் சத்தியமே! இயற்கையுண்மைத் தனிப்பதியே என்றெல்லாம் கூறி இறைவனைக் கிளைக்கில் அவன் காண முடியாத காட்சிகள் அனைத்தையும் நமக்குத் தருவான்.

திருமறைக்காட்டில் சிவன் “அம்மையே” என்றழைக்க “அப்பா” என்று காரைக்காலம்மையார் தன்னைத் தான் மறந்து இறை இன்பத்தில் மூழ்கி அழைத்த போது, அம்மைக்கு அவர் காட்டிய காட்சி கண்டு இவ்வாறு பாடினார்.

“இறவாத இன்ப அன்பு வேண்டிப் பின்வேண்டுகிறார்
பிறவாமை வேண்டும்” (10)

இதனை வள்ளலார் கூறும் போதும் இதுவரை மாயையில் விடுத்து “மெய்ந்நெறிக் கடைபிடித்து மெய்பொருள் நன்குணர்ந்தே எண்டகு சிற்றம்பலத்தே எந்தை அருள் அடைமின் இறவாத வரம் பெறலாம் இன்பமுறலாமே” (11) என்று மரணமில்லாமை, இறவாமை எனும் சொல்லாட்சியைக் கையாள்கிறார்.

மெய்நெறி

மெய்நெறி தவிர்த்து உலகில் நெறியில்லாத நெறிகள் பலவுண்டு அதனை இனம் சிறநெறிகளைப் பிழைத்து வருதல் வேண்டும். எனவேதான் இறைவன் திருவடி கண்டோர் பலரும் இறைவன் எவ்வடிவினன் என்பதற்கு,

“ஓர் உருவம் ஓர் நாமம் ஒன்றுமிலான்” (12)

என்றும் வள்ளலார் சொல்லும்போது,

“தானேதான் ஆகிஎலாம் தானாகி அலனாய்த்
தினிப்பதியாய் விளங்கிடும் எனதந்தை என்தாயை
வானே அவ் வான்கருவே வான்கருவின் முதலே
வள்ளல் என் றன்பரெல்லாம் உள்ள நின் றவனைத்” (13)


என்று சொல்லுகிறார். ஆகவே சிறுநெறியில் சேர்ந்து, சிவநெறி சேர்ந்து, சிவநெறியில் விடுத்தவர்க்கும் உடனிருப்பவன் அம்மையப்பன். இதனைச் சிவஞான சித்தியார் கூறும் போது,

“யாதொயரு தெய்வங் கண்டீர் அத்தெய்வமாகி அங்கே
மாதொரு பாகனார் தாம் வருவார்” (14)

மாணிக்கவாசகர் சிறுதெய்வ வழிபாடு பற்றிக் கூறும் போது,

“எச்சத்தார் சிறுதெய்வம் எத்தாதே!” (15)

ஆகவே சிவநெறி விடுத்த ஏனைய எதுவும் பெருவாழ்வாம் மரணமிலா வாழ்வைப் பெறவியலாது.

ஞானசபை

உலகத்து மக்களே, உண்ணவும் உறங்கவும் உமக்குத் தெரியும் இதில் உறக்கம் - இறப்பு, விழிப்பு, பிறப்பு என்பதை அறியவில்லை உலகக் காட்சிகள் அனைத்தையும் நீங்கள் ஒருங்கேக் காண வேண்டும் என்று நினைத்தால் சிவநெறியைக் கடைபிடிக்கும் மக்களாலும் உமக்கு நன்மை உண்டு. மரணபயம் போக்கும் தன்மையும் உண்டு. மரணத்தைத் தடுக்கும் சக்தியும் சிவநெறிக்கே உண்டு இதனை ஞானசம்பந்தர் கூறும்போது,

“நல்லவர் தீயவர் எனாது நச்சினார்
செல்வல் கெடச் சிவமூர்த்தி காட்டுவ
கொல்ல நமன் தமர் கொண்டு போமிடத்து
அல்லல் கொடுப்பவன் அஞ்செழுத்துமே! (16)

என்கிறார்.

இதனையே வள்ளலார் இன்னும் ஒருபடி மேல் சென்று கூறும் போது மரணத்தைத் தடுக்கும் சக்தி ஞானசபை என்கிறார்.

“ஓர்ந்திடுமின் உண்ணுதற்கும் உறங்குதற்கும உணர்நீர்
உலகம் எலாம் கண்டிடும் ஓர் உளவை அறிந்திலிரே
வார்ந்தகடல் உலகறிய மரணம் உண்டோ அந்தே
மரணம் என்றால் சடம் எனும் ஓர் திரணமும் சம்மதியா
சார்ந்திடும் அம் மரணத்தைத் தடுத்திடலாம் கண்டீர்
தனித்திரு சிற் சபை நடத்தைத் தரிசஞனஞ் செய்வீரே” (17)

எனும் வரிகள் அழியா ஆற்றல் உள்ளமையைக் காட்டுகின்றான்.


முடிவுரை

மரணமிலாப் பெருவாழ்வு என்பது இறைவனை நினைத்து மூழ்கும் நிலை என்பதும், இதனை எளிதில் அடைய இயலாமல் செய்வது மாய விந்தை என்றும் அறிந்ததோடு என்றும், மேலும் பிறந்த இப்பிறவியால் நித்திய மெய்வாழ்வு பெற்றிடலாம், இன்பம் பெறலாம் என்றும், “சார் உலகவாதனையைத் தவிர்த்தவர் உள்ளகத்தே சத்தியமாய் அமர்ந்தருளும் உத்தம் சற்குருவை நேர் உறவை எவராலும் கண்டுகொளற்கரிதாம்” என்றும் கூறுவது மரணமிலாப் பெருவாழ்வு குறித்து வள்ளலாரின் வாழ்வைப் படம் பிடித்துக்காட்டும். இன்பமே எந்நாளும் துன்பமில்லை எனும் நிலையை உண்டாக்குவது மரணமில்லாப் பெருவாழ்வே என்பது இக்கட்டுரையின் தெளிந்த முடிவாகும்.

அடிக்குறிப்புகள்

1. சென்னியப்பனார் (உ.ஆ) சிவஞான போதம் சூத்.8

2. பரிமேலழகர், திருக்குறள்.452

3. நச்சினார்க்கினியர் (உ.ஆ), தொல்காப்பியம், கா.கற்பியல்.நூ.51

4. தாயுமானவர், பராபரக்கண்ணி.91

5. திருவாசகம், உயிருண்ணிப்பத்து, பா.3

6. திருவருட்பிரகாச வள்ளலார், திருவருட்பா, பாடல். எண்:5576

7. சேக்கிழார், பெரியபுராணம் பா.8

8. திருவருட்பிரகாச வள்ளலார், திருவருட்பா, பாடல். எண்:5577

9. திருஅங்கமாலை பா.10

10. பெரியபுராணம், காரைக்காலம்மையார்,பா.60

11. திருவருட்பிரகாச வள்ளலார், திருவருட்பா, பாடல். எண்:5579

12. மாணிக்கவாசகர், திருவாசகம், திருத்தெள்ளேணம், பா.1

13. திருவருட்பிரகாச வள்ளலார், திருவருட்பா, பாடல். எண்:5589

14. சிவஞான சித்தியார்

15. மாணிக்கவாசகர், திருவாசகம், 4

16. திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம், பஞ்சாக்கரப்பதிகம், பா.4

17. திருவருட்பிரகாச வள்ளலார், திருவருட்பா, பாடல். எண்:5596


பார்வை நூல்

1. திருவருட்பிரகாச வள்ளலார், திருவருட்பா, திருவருட்பிரகாச வள்ளலார் தெய்வ நிலையம், வடலூர் - 607 303.

2. சேக்கிழார், உமா பதிப்பகம், சென்னை.

3. சம்பந்தர், தேவாரம், உமா பதிப்பகம், சென்னை.

4. வரதராசனார்.மு (உ.ஆ), திருக்குறள், பாரிநிலையம், சென்னை.

5. ராஜ்கௌதமன், கண்மூடி பழக்கமெல்லாம், மண்மூடி போக, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், அம்பத்தூர், சென்னை.

கட்டுரையாளர் கவனத்திற்கு :

அடிக்குறிப்புகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நூல்கள் மற்றும் பார்வை நூல்கள் ஆகியவற்றுக்கு நூலாசிரியர், நூலின் பெயர், வெளியீட்டகம், பதிப்பு மற்றும் ஆண்டு ஆகியவை இணைக்கப்பட வேண்டும். தாங்கள் அதை அனுப்பி வைக்கும் போது இக்குறிப்பு நீக்கப்பட்டு, அடிக்குறிப்புகள் மற்றும் பார்வை நூல்கள் விவரம் மாற்றம் செய்யப்படும். - ஆசிரியர்


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/general/p213.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License