Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
இலக்கியம்

வேளாண்மைத் தீர்வுகள் - அன்றும் இன்றும்

கு. பிரகாஷ்
முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்(ப/நே), தமிழ்த்துறை,
அ. அ.அரசு கலைக்கல்லூரி, ஆத்தூர்-636 121.


முன்னுரை

இன்றைய வேளாண்மையில் ஏற்படும் சிக்கல்களும் அழிந்து வரும் விவசாயச் சூழல்களும், இதனால் நாளைய தலைமுறைக்கு உண்டாகும் தீங்குகளும் அவற்றால் ஏற்படும் விளைவுகளும், என்னவென்பதனையும், அடுத்தத் தலைமுறைக்கு வேளாண்மையில் சிக்கல்கள் இல்லாத தீர்வுகளைப் பழந்தமிழன் மேற்கொண்ட வழியில் நிலைகாட்டுவது இந்த ஆய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பழந்தமிழர்கள் உழவுத் தொழிலை மிகச்சிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்தினார்கள். அவர்களின் வேளாண் மரபுகள் வியக்கத்தக்கனவாகத் திகழ்ந்திருப்பத்துடன், வேளாண்மை குறித்த, அனைத்து விதமான அறிவிலும், தொழில்நுட்பத்திலும் அவர்கள் தேர்ந்தவர்களாக விளங்கியிருக்கிறார்கள் என்றால் அது மிகையே!

வேளாண் மரபு

‘வேளாண்மை’ என்ற சொல்லைத் தொல்காப்பியரும், சங்கப் புலவர்களும், திருவள்ளுவரும் பல்வேறு பொருளில் பயன்படுத்தியுள்ளார்கள்.

“வேளாண் மாந்தர்க்கு உழுதூண் அல்லது
இல்லென மொழிப” (தொல்-மரபு-84 நூற்பா)

“வேளாண்மை செய்வோர் தனக்காகவும், பிறர்க்காகவும் உழுது விளைவிப்பர்” என்று கூறுகிறது. வேளாண்மை என்ற சொல்லுக்கு - உதவி, கொடை, ஈகை, மெய் என்ற பொருள்களும் உள்ளன.

வேளாண்மையால் உண்டான தொழில், வேளாண்மை என்பது ஆதித்தொழில். இத்தொழில் பல கிளைத் தொழில்களைத் தம்முள் அடக்கியது. அவை;

1. கால்நடை வளர்ப்பு
2. கோழி வளர்ப்பு
3. காடு வளர்ப்பு
4. மீன் வளாப்பு

அடிப்படை இயற்கை அறிவு

“உணவெனப்படுவது நிலத்தொடு நீரே” (புறம்: 18:21) என்ற தொடர் ஆழ்ந்த பொருள் உடையது. “நீரும் நிலனும் புரை ஈண்டு, உடம்பும் உயிரும் உருவாகும்” (புறம்: 18:22, 23)என்ற சிந்தனை, “பழந்தமிழர்களுக்கு அடிப்படை இயற்கை அறிவாக இருந்திருக்கிறது”

பூமிப்பந்தை குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்று ஐவகை நிலங்களாகப் பழந்தமிழர்கள் பிரித்திருந்தனர். பூமியின் இயற்கை அமைப்பை உணர்ந்து கொண்டு வேளாண் நுட்பம் துவங்குகிறது.

உழவுத் தொழிலுக்கு நிலத்திற்கு அடுத்தப்படியாக இருக்கும் நீர், மழைப் பொழிவின் மூலம் இயற்கையாகக் கிடைக்கும் அருவிகள், ஆறுகள், ஓடைகள் மூலம் உழவுத் தொழிலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. அடுத்து நிலத்தடி நீரைப் பயன்படுத்திக் கிணறுகள், சுனைகள் மூலம் பெற்றுச் சங்கால மக்கள் வேளாண்மை செய்தனர்.


கால நிலை அறிவு

‘காலம்’ உழவுத் தொழிலில் முக்கிய இடம்பெறுகிறது. காலத்தை இளவேனில், முதுவேனில், கார், கூதிர், முன்பனி, பின்பனி என்று பிரித்துக் கொண்டு தட்ப வெப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு பழந்தமிழர்கள் வேளாண்மை செய்ய முற்பட்டிருக்கிறார்கள்.

பழந்தமிழர்கள் ‘நிலம், நீர், காலம்’ என்று மூலக்கூறுகளைப் பிரித்து அறிந்து கொண்டது சாதாரண நிகழ்வு அல்ல. இது ஒரு அடிப்படை அறிவியலாகும். இந்தப் பிரிவுகளின் அடிப்படையில் வேளாண்மை செய்தது ஒருவித வேளாண்மை அறிவியலாகும்.

பருவத்தேப் பயிர் செய்

மழை இயக்கத்தின் காலத்திற்கு ஏற்பப் பயிர்செய்தல் வேண்டும். பண்டைய நாளில் பருவம் தொடங்கும் முன், மழை பெய்யும் வாய்ப்பினை மேகத்தின் இயக்கத்தைக் கொண்டு கணித்து அறிந்தனர்.

அறுவடையின்போது “இரவு நேரங்களில் பலா மரத்திலுள்ள மின்மினியின் ஒளியில் மேகமண்டலத்தின் இயக்கத்தை அறிந்து மழை வராது” என்று தெரிந்துகொண்டு அறுவடையைத் தொடங்கினர் என்பதைக் கீழ்க்காணும் பாடல் வழி அறியலாம்.

“குடக்காய் ஆசினிப் படப்பை நீடிய
பன்மர உயர்சினை மின்மினி விளக்கத்து
செல்மழை இயக்கம் காணும்”(நற்றிணை பாடல் 44: வரிகள் 9-11)


நன்செய் - புன்செய் - விருநிலம்

நன்செய் - கழனி, பழமை, வயல், செறு என்று வழங்கியிருக்கிறார்கள்.

புன்செய் - தோட்டப்பயிர் செய்வதற்கு ஏற்ற நிலம் இதனைப் படப்பை என்று அழைத்திருக்கிறார்கள்.

விருநிலம் - ஊரில் உள்ள கால்நடைகளுக்கு என்று தனியே ஒரு நிலப்பரப்பை மேய்ச்சல் நிலம் என்று ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள். இந்நிலத்திற்கு ‘விருநிலம்’ என்று பெயர். பொதுவில் உள்ள இந்நிலத்தில் யாரும் பயிர் செய்யக் கூடாது என்று எழுதாத சட்டமும் இருந்திருக்கிறது. கால்நடைகளின் மீது அன்றைய மக்கள் கொண்ட அன்பை இச்செய்தி தெரிவிக்கிறது.

நீர்த்தேக்கம்

அன்றும் இன்றும் வேளாண்மைக்கு முக்கியக் காரணியாக ‘நீர்த்தேக்கம்’ இடம் பெறுகிறது. கேணி, கூவல், குளம் போன்ற செயற்கை நீர்நிலைகளை அமைத்து சங்க கால உழவர்கள் ஆற்றுநீரைத் தேக்கி உள்ளார்கள்.

குளங்களை வெட்டும் போது இருபுறமும் இயற்கை அரண்களாகக் குறுமலைகள் உள்ள பரந்த பகுதியின் குறுக்கே வில் வடிவில் (எட்டாம் நாள் பிறை வடிவம்) கரைகள் அமைத்திருக்கிறார்கள். இன்றும் அணைகள் கட்ட இத்தகைய நில அமைப்பையேப் பொறியாளர்கள் தேர்வு செய்கிறார்கள் என்பதை எண்ணிப் பார்க்க வியப்பாக உள்ளது.

அன்றைய நீர்நிலைகள் யாவும் தனி உடமையாக இல்லாமல், பொது உடைமையாக அல்லது அரசுடைமையாகவே இருந்தன. அரசர் அதற்கென்று தனியாகக் காவல்காரர்களை நியமித்து, அவர்களுக்கு ஊதியமும் கொடுத்து வந்திருக்கின்றார் என்பதை கீழ்க்காணும் பாடல் தெரிவிக்கிறது.

‘மாரிக் குளத்து காப்பான் அன்ன” (ஐங்குறுநூறு பாடல் 206, வரி 2)

இன்றும் நீர் மேலாண்மைத்துறை சார்ந்து ஊழியர்களை நியமித்து, அவர்களுக்கு அரசு ஊதியமும் கொடுத்து வருகிறது. ஆனால் நீர்நிலைகள் எங்குள்ளது? அவை யாரிடம் உள்ளது என்று நீங்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.


உழவு முறை

‘உழவு’ என்ற சொல்லின் செயலும், பொருளும் இன்றும் மாறாமல் உள்ளது. இன்று மகசூல் அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. ஆனால், உழவுத் தொழில் அழிந்து வருகிறது. அன்றும் மகசூல் அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. உழவுத் தொழில் வளர்ந்தன. இதற்கு என்ன காரணம் பழந்தமிழன் மேற்கொண்ட உழவு முறை என்ன?

நூற்றாண்டுகள் கடந்த பின்பும் ‘உழவு’ என்ற செயல் அப்படியேதான் உள்ளது. உழவின் போது மேல் மண் கீழே செல்கிறது. கீழ் மண் மேலே வருகிறது. மண்ணின் இறுக்கம் தளர்ந்து காற்று மண்ணின் உள்ளே புகுகிறது. உழவால் மேல் மண்ணில் உள்ள புல், பூச்சிகள், செடி, கொடிகள், பூமிக்குள் சென்று விடுகிறது. பச்சையான அத்தாவரங்கள் பூமிக்குள் புதைந்து மண்ணிற்கு உரமாகிறது.

“அகல உழுதலின் ஆழ உழுதல் நன்று” என்று சொல்கிறது ஒரு பழமொழி

“யானையின் வாய் போன்ற கலப்பையில் உள்ள கொழு முழுமையும் மண்ணில் மூழ்கும்படி உழுவர்” என்ற செய்தியை,

“பிடிவாய் அன்ன மழவாய் நாஞ்சில்
உடுப்பு முக முழுக் கொழு மூழ்க ஊன்றி”(பெரும்பாணாற்றுப்படை வரி 198-200)

பெரும்பாணாற்றுப்படை என்ற பாடலடி மூலம் காணமுடிகிறது.

இயற்கை உரம்

இன்றைய உழவுக்கு எத்தனையோ வகையான உரங்களைப் பயன்படுத்தி வேளாண்மையை வளர்க்கின்றனர். ஆனால், அவை அனைத்தும் இறுதியில் வினையாகவே (நோயாகவே) வந்து முடிகின்றன. இதிலிருந்து விலகி ஆரோக்கிய உணவை உற்பத்தி செய்ய மேற்கொண்ட விதம் என்ன?

சங்ககால உழவர்கள் பசுந்தழை உரத்தையும், கால்நடைகளின் சாணத்தில் இருந்து கிடைக்கும் எருவையும் உரமாகப் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள். இதன்மூலம் நோய்களின்றி வாழ்ந்தான் என்பதனை குறள் வழி அறியலாம்.

“தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து
எருவும் வேண்டாது சாலப்படும்” (குறள்: 1037)

என்ற குறள் உழவின் மேன்மையையும், ஏரினும் நன்றாம் எரு இடுதல் என்ற குறள் எருவின் மேன்மையையும் விளக்குகிறது.

உயிர்களிடத்து அன்பு

பயிர் விதைத்தது முதல் அறுவடை வரை சங்ககால உழவர்கள் ‘தண்ணும்’ என்ற பறை போன்ற இசைக்கருவி மூலம் பேரோசை எழுப்பி, விளைந்த பயிரின் ஊடே கூடுகட்டி வாழும் பறவை இனங்களை விரட்டியிருக்கிறார்கள். இதனை,

“வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுடைய வெரீஇ
பழனப் புல்புள் இரிய…” (நற்றிணை பாடல் 350, வரிகள் 1-2)

என்ற நற்றிணைப் பாடல் வரிகள் விளக்குகின்றன.

இன்று இரசாயன வெடிப்பொருட்களை பயன்படுத்துகின்றனர். இதன் விளைவு?


வேளாண்மை உற்பத்திப் பெருக்கம்

அன்று முதல் இன்றுவரை வேளாண்மையின் நோக்கம் தங்கள் உற்பத்தியைப் பெருக்குவதே நோக்கமாகக் கொண்டனர்.

சங்க கால உழவர்கள் “ஒரு பெண் யானை படுத்திருக்கும் அளவு இடத்தில் ஏழு களிறுகள் உண்ணும் அளவிற்கு நெல்லை விளைவித்தனர்” என்ற செய்தியை,

“ஒருபிடி படியும் சீறிடம்
எழு களிறு புரக்கும்”(புறம் 40: 10, 11)

என்ற புறநானூற்றுப் பாடல்வரிகள் குறிப்பிடுகின்றன.

ஒரு நெல்மணி விதையில் இருந்து ஆயிரம் நெல்மணிகளை உற்பத்தி செய்து இருக்கிறார்கள் இதனை ‘முழுமேனி’ என்று அழைத்திருக்கின்றார்கள். ஒரு மரக்கால் விதைப்பாட்டில் அதாவது குறுனி நிலத்தில் ஒரு கோட்டை நெல்லை விளைவிப்பது தான் முழுமேனி மகசூலாகும். முழுமேனி நெல் அறுவடை என்பதைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டு சங்கத் தமிழர்கள் விவசாயம் செய்திருக்கிறார்கள்.

ஒவ்வொரு பயிருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான இடைவெளி தேவைப்படும்.

“நெல்லுக்கு நண்டு ஓட, வாழைக்கு வண்டி ஓட, தென்னைக்குத் தேர் ஓட” என்ற பழமொழி பயிருக்குப் பயிர் தேவைப்படும் இடைவெளியைக் கூறுகிறது.
இந்த வழிமுறையில் பழந்தமிழர் உழவு மேற்கொண்டான். இன்றைய விஞ்ஞானம் இதைத்தான் பரிந்துரைக்கிறது.

இன்றைய வேளாண்மை உற்பத்திக்குப் பழந்தமிழரின் தீர்வு

இயந்திரமயமாகிவிட்ட இன்றைய வேளாண்மையில் சென்ற நூற்றாண்டு வரை சங்ககால வேளாண் மரபுகளை மறந்து வருகின்றனர்.

நடவு முதல் அறுவடை வரை, மருந்து தெளித்தல் என்ற செயல் மட்டும் நடைபெற்றதாகச் சங்கப்பாடல்களில் குறிப்பு இல்லை. நிலம் மாசுபடாமல் இருந்ததால், சுற்றுச்சூழல் நன்றாக இருந்ததால், நன்னீர் பாய்ந்ததால், நோய்கள் எதுவும் தோன்றாததால் மருந்து தெளிப்பதும் தேவையற்றுப் போயிருக்கிறது.

ஊரின் நடுவிலும், பாதை ஓரங்களிலும், பொதுமக்களும் வழிப்போக்கர்களும் உண்டு பசியாறப் பழமரங்களை நட்டு வைத்து, அவற்றைப் பேணிப் பாதுகாத்திருக்கிறார்கள் சங்ககால மக்கள்.

‘பயன் மரம் உள்ளுர் பழத்தற்றால்’ (குறள்: 216) என்று வள்ளுவரும் பேசுகிறார்.

சாலையோரங்களில் பயணிகள், களைப்பின்றிப் பயணம் செய்ய ஏதுவாக நிழல் தரும் மரங்களையும் நட்டு வளர்த்திருக்கிறார்கள். இது தவிர, விலங்குகளும், கால்நடைகளும் தங்கள் தினவைப் போக்கிக் கொள்ள ‘மாதீண்டு குறுகல்’ என்ற கற்றூண்களையும் நட்டு வைத்திருக்கிறார்கள். இதனை,

“குறவர் முன்றில் மாதீண்டு துருகல்” (ஐங்குறு நூறு பாடல் 96, வரி 1)

என்ற ஐங்குநுறூற்றுப் பாடல் வரி பறைசாற்றுகிறது.

முடிவுரை

சங்ககால உழவர் பெருமக்கள், இயற்கையை மிகக்கூர்ந்து கவனித்திருக்கிறார்கள். மண்ணின் வகை தெரிந்து, அதற்கேற்றவாறு அம்மண்ணில் பயிர் செய்திருக்கிறார்கள். நிலம், நீர் மேலாண்மை குறித்த தொழில்நுட்ப அறிவு சங்ககால உழவர்களுக்கு இருந்திருக்கிறது. அவர்களால் உழவுக்கும், உயிரினத்திற்கும் எந்த விளைவும் ஏற்பட்டதில்லை. ஆனால் இன்றைய வேளாண்மை உற்பத்தி மனிதனுக்கும், பிற உயிரினத்திற்கும் விளைவுகளை முன்வைக்கின்றன. இதனைப் போக்கிக்கொள்ள பழந்தமிழர் மேற்கொண்ட வேளாண் முறைகளைப் பயன்படுத்துவதே தீர்வாகும்.


பழந்தமிழ் வேளாண் மரபு இன்றையவேளாண்மை சிக்கல்கள்
விதை (இயற்கை) விதை (கலப்பினம்)
மண் மண்
உழவு - மாடு உழவு (இயந்திரம்)
எரு (இயற்கை உரம்) வேதியியல் உரங்கள் (செயற்கை உரம்)
களை எடுத்தல் (மனிதன்) களைக்கொல்லி (மருந்து)
பயிர் செழிப்பு பயிர் செழிப்பு
இசைக்கருவி (பறவை விரட்டல்) வெடி வைத்தல் (பறவை விரட்டல்)
இசைக்கருவி (பறவை விரட்டல்) வெடி வைத்தல் (பறவை விரட்டல்) காற்று மாசுபடுதல்
அறுவடை (உயிர்காத்தல்) இயந்திரம் வழி அறுவடை (உயிர் அழிதல்)
செல்வம் பெருகுதல் செல்வம் பெருகுதல்
மீண்டும் விதைத்தல் (சுழற்சி முறை) - தாய்நாட்டு வளர்ச்சி மேலை நாட்டில் விதைவாங்குதல் (சுழற்சி முடக்கம்) - மேலை நாடு வளர்ச்சி

துணைநூற்பட்டியல்

1. தொல்காப்பியம் தெளிவுரை, ச.வே.சுப்ரமணியன், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு:2003

2. சங்க இலக்கியத்தில் அறிவியற்கலை, பி.எல்.சாமி, சேகர் பதிப்பகம், பதிப்பு:1928

3. அகநானூறு, உ.வே.சாமிநாதர் நூல் நிலையம், சென்னை, பதிப்பு:1990

4. கலித்தொகை மூலமும் உரையும், மாணிக்கனார், வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு:2000

5. நற்றிணை மூலமும் உரையும், எச்.வெங்கடராமன், உவே.சா. நிலையம், சென்னை, பதிப்பு:1990

6. புறநானூறு (மூ.உ), உ.வே.சாமிநாதர், உவே.சா. நிலையம், சென்னை, பதிப்பு:1971

7. பத்துப்பாட்டு (மூ.உ), உ.வே.சாமிநாதர், உவே.சா. நிலையம், சென்னை, பதிப்பு:1931

8. திருக்குறள், பரிமேலழகர் உரை, பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு:2001

9. தமிழில் அறிவியல் அன்றும் இன்றும், ந.சுப்புரெட்டியார், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, பதிப்பு:1990


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p243.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License