Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
இலக்கியம்

வேளங்கள்

மு. கயல்விழி
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த் துறை,
பச்சையப்பன் மகளிர் கல்லூரி, காஞ்சிபுரம்.


முன்னுரை

பெண்கள் ஒரு நாட்டின் கண்களைப் போன்றவர்கள். அவர்கள் மானிட சமுதாயத்தைத் தாங்கும் தூண்களாகவும், மனித வாழ்வு என்ற விருட்சத்தின் வேர்களாகவும் திகழ்கின்றனர். பெண்களை எப்பொழுதும் ஆணினின்று பிரித்துப் பார்க்கவியலாது. இதையே இறைவனின் அர்த்தநாரீஸ்வரத் தத்துவம் உணர்த்தும். அவள் தாயாக, சகோதரியாக, மனைவியாக, மகளாக பல்விதமாகப் பரிணமித்து ஆணின் வாழ்க்கையில் பங்கேற்கின்றாள். எல்லா நாடுகளும்; பெண்களைப் போற்றியதை விட நம் முன்னோர்கள் பல படி அதிகம் போற்றிவந்தனர்.

பூமியை, நதிகளை, நிலவை, மரங்களைப் பெண்களாக உருவகப்படுத்திப் போற்றியது இக்கருத்தை உணர்த்தும். பெண்களுக்கு அரசியல் அதிகாரம் அளித்தும், குடும்பப் பொறுப்புகளை நல்கியும், கற்றறிந்த கவிஞர்களாக்கியும் அழகு பார்த்தனர் நம் முன்னோர். ஒரு நாணயத்திற்கு இரண்டு பக்கங்கள் உள்ளது போன்று பெண்களை உயர்த்திய நம் முன்னோர்கள் அவர்களுக்குச் சொல்லவியலாத அநீதியும் இழைத்ததை வரலாறு சுட்டிக்காட்டும்.

உலக நாடுகளில் பெண்களைப் போகப் பொருளாகவும் சிற்றின்பத்திற்கான கருவியாகவும் பயன்படுத்தி வந்ததற்கு நம்நாடும் விலக்கன்று. சுயநலத்தால் உந்தப்பட்டுத் தம் நாட்டுப் பெண்களைப் போற்றிப் பாதுகாத்த தமிழ் மன்னர்கள் அதற்கு முற்றிலும் மாறாய் அயல்நாட்டுப் பெண்களுக்குக் கொடுமைகளையும், அநீதியையும் ஒருங்கே இழைத்தனர். கொண்டி மகளிர், உரிமை மகளிர் என்று அவர்களுக்குப் பெயர்கள் சூட்டி தம் காமஇச்சைகளைத் தீர்த்துக் கொண்ட அவலத்தைக் காண்கின்றோம்.

இம்மன்னர்கள் அப்பெண்களைப் பள்ளியறைப் பாவைகளாகவும், வேலைக்காரிகளாகவும், ஏவல் மகளிராகவும் பயன்படுத்தி, அவர்கள் தங்குவதற்கு வேளங்களை உருவாக்கி, அவற்றிற்குப் பெயர்கள் சூட்டி மகிழ்ந்தனர். வேலியேப் பயிரை மேய்வது போன்று, நாட்டில் அநீதிகளைக் களைய வேண்டிய அரசர்களே அநீதி இழைத்தனர். வேளங்கள் நம் முன்னோர் பெண்களுக்கு இழைத்த அநீதியின் அடையாளங்களாகும். இவை பழந்தமிழ் சமுதாயத்தின் பெருமைகளுக்குக் களங்கமாகவும், கரும்புள்ளியாகவும் இன்றளவும் திகழ்ந்து வருகின்றன.


கொண்டி மகளிர்

பண்டைய தமிழகத்தில் பெண்ணடிமைத்தனம் என்பது எப்பொழுதும் இருந்த ஒன்று. இக்கொடுமையின் வித்து சங்க காலத்திலேயே இடப்பட்டுவிட்டது. பெண் அடிமைகள் சங்ககாலத்திலும் இருந்தனர். அவர்கள் “கொண்டி மகளிர்” என்று அழைக்கப்பட்டனர். தொல்காப்பியர் இத்தகையப் பெண் அடிமைகளை “ஓஅடியோர்”, என்று அழைக்கின்றார். இதற்கு உரை எழுதிய இளம்பூரணர் “ஓஅடித் தொழிற் செய்வோர்”என்று பொருள் தருகின்றார்.

சங்கம் மருவிய கால நூலான நாலடியார், இவர்களை “ஓதொழுத்தைமார்”என்று அழைத்து இவர்கள் இருப்பை உறுதி செய்தது. பழைய உரையாசிரியர்கள் இத்தகையப் பெண்களை, “தோற்றார் பால் பிடித்து வந்த மகளிர்” என்று மேலும் விளக்குகின்றனர்.

இவ்வாறு சங்க காலத்தில் தோற்ற நாடுகளிலிருந்து பிடித்து வரப்பெற்ற பெண் அடிமைகள் அரசனின் காமக்கிழத்திகளாகவும், ஏவல் மகளிராகவும், செவிலித்தாய்களாகவும் பணிபுரிந்து வந்தனர். சான்றாக, தலையானங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியனால் போரில் பிடித்து வரப்பட்ட பெண்கள் மதுரையில் வாழ்ந்து வந்ததைக் குறிக்கலாம்.

“நெஞ்சில் நடுக்கூறூஉக் கொண்டி மகளிர்” (மதுரை.583)

அதே போன்று சோழன் கரிகாலனால் பிடித்து வரப் பெற்ற பெண்கள் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் வசித்து வந்தனர்.

“கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி” (பட்டி.246)


போரில் பிடித்து வரப்பெற்ற அரசு மகளிர் பணிப்பெண்களாகப் பணியாற்றிய செய்தியைப் பட்டினப்பாலைக்கு உரை வகுத்த நச்சினார்க்கினியார் கீழ்கண்டவாறு விளக்கமளிக்கின்றார்.

“மகளிர் பலரும் நீருண்ணும் துறையிலேச் சென்று மூழ்கி மெழுகும், மெழுக்கத்தினையும் அவர்கள் அந்திக் காலத்தே கொளுத்தின அவியது, விளக்கத்தினையும் உடைய பூக்களைச் சூட்டின. கறியினையுடைய அம்பலம் கந்து தெய்வம் உறையும் தறிவம் பலர் சேர்க்கும் பொதியில் புதியவர்கள் பலரும் ஏறித் தொழுதற்குத் தங்கும் பொதியில் பொதியிலை மெழுகி விளக்கும் இட்டிருக்கவம்ப மகளிர் வைத்தார். இதனால் தமக்கும் புகழ் உளதாம் என்று கருதி”

சங்கம் மருவிய காலத்திலும் பெண்ணடிமைத்தனம் இருந்ததை மணிமேகலை உறுதி செய்யும்;

“வண்டிற்றுறக்கும் கொண்டி மகளிர்” (மணி.18:109)

இவற்றால் சங்ககாலத் தமிழ் மன்னர்கள் தம் எதிரிகளைத் தோற்கடித்து, அவர்களின் மகளிரைச் சிறைப்பிடித்து வந்ததை இலக்கியங்கள் உறுதி செய்யும். ஆனால், இது மேல்நாடுகளைப் போன்றல்லாமல் அளவோடு காணப்பட்டது.


வேளங்கள் / உரிமை மகளிர்

வேளங்கள் என்பவை பெண்அடிமைத்தனத்தின் அடையாளங்களாகும். இவை தமிழ்ச் சமுதாயத்தின் புண்மையாகும். ஒவ்வொரு தமிழனும் எண்ணி வெட்கித் தலைகுனியச் செய்யும் அவமானத்தின் சின்னங்களாகும். இடைக்காலத் தமிழ் மன்னர்களான சோழர்களும், பாண்டியர்களும் போர்களின் பொழுது தான் வென்ற நாடுகளிலிருந்து பொன்னையும், பொருளையும் கொண்டு வருவதுடன் அந்நாட்டு அரசு மகளிரையும், இளம் பெண்களையும் கவர்ந்து வருவதைப் பெருமையாகக் கருதினர். இவ்வாறு பிடித்து வரப்பெற்ற பெண்களுக்குத் தனிக்குடியிருப்புகளை உருவாக்கி, தம் பாதுகாப்பில் வைத்திருந்தனர். அப்பெண்கள் “உரிமை மகளிர்” என்று அழைக்கப்பட்டனர். எனவே, அன்னியர் எவரும் இம்மகளிரை அணுகுவது இயலாததாயிற்று. இப்பெண்டிர் வசித்த இருப்பிடங்கள் யாவும் “வேளங்கள்” என்று அழைக்கப்பட்டன.

முதலாம் இராஜேந்திர சோழன் ஒன்பது லட்சம் போர் வீரர்களுடன் சென்று சாளுக்கிய நாட்டைத் தோற்கடித்து, பல்லாயிரக்கணக்கான இளம்பெண்களை அடிமைகளாகப் பிடித்து வந்தான் என்று சாளுக்கியரின் ஹோட்டூர் கல்வெட்டு உரைப்பது இச்செய்தியை உறுதி செய்யும் (சோழர்களின் அரசியல் கலாச்சார வரலாறு, ப:236) இக்கல்வெட்டுச் செய்தியை சோழர்களுடைய மெய்க்கீர்திகளும், இலக்கியங்களும் உறுதி செய்யும்.

“பாண்டியன் முடிதலைக் கொண்டு அமர்முடித்து
அவன் மடக்கொடியை வேளமேற்றி”

என்ற மூன்றாம் குலோத்துங்கனின் மெய்கீர்த்தி, அவன் பாண்டிய நாட்டு அரசு மகளிரைக் கவர்ந்து வந்து தன் காமக்கிழத்திகளாக்கிய செய்தியைப் பெருமையுடன் உரைப்பதைக் காணலாம்.

“அடர்புரி விளங்கரியு
அரிவையர் குழாத்தோடு மகப்படபிடித்து”

“தேவியர் குழாமும் பாவையரீட்டமு
மினையன பிறவு முனைவயிற் கொண்டு”

போன்ற வரிகளும் இதையேப் புலப்படுத்தும்.

“விண்ணோடு காத்து முசுகுந்தன் மிண்டநாள்
மண்ணோடு கண்ட மடந்தையரும்” (இராஜராச.70)

“சாயஅர மகளிர் தத்தம் திருமார்பில்
கோயிலுரிமைக் குழாம் நெருங்கி” (இராஜராச.79)

என்ற இராஜராசன் சோழனுலாவும்

“மீன்ம்புகு கொடி மீனவர்
விழிஅம்பு உகஒழக்
கானம்புக வேளம் புகு
மடவீர் கடை திறமின்” (கலிங்க.40)

என்று ஜெயங்கொண்டாரும் இக்கருத்தை உறுதி செய்கின்றனர். இவற்றால் பிறநாட்டுப் பெண்களைக் கவர்ந்து வருதலை சோழ மன்னர்கள் பெருமையுடன் கருதினர் என்பது புலனாகின்றது. பழிக்குப்பழியாக அதே போன்றதொரு செயலை 200 ஆண்டுகள் கழித்து பாண்டிய மன்னர்களும் சோழநாட்டின் மீது செய்து முடித்தனர்.

சோழமன்னர்கள் இவ்வாறு கவர்ந்து வந்த பெண்களைத் தஞ்சையிலும், கங்கை கொண்ட சோழபுரத்திலும் குடியமர்த்தினர். சோழர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்டு, பல நாடுகளிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட அழகியர் இவ்வுளவகத்தில் வசித்து வந்தனர். இடைக்காலத்தில் தஞ்சையிலும், கங்கை கொண்டசோழபுரத்திலும் ஏராளமான வேளங்கள் காணப்பட்டன.


தஞ்சையின் வேளங்கள்

சோழரின் தலைநகர் தஞ்சையில் கீழ்கண்ட வேளங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.

1. அபிமான பூஷணத் தெரிந்த வேளம்

2. அருள்மொழித்தேவர் தெரிந்த திருபரிகாரத்ததார் வேளம்

3. இராசராசத் தெரிந்த பாண்டித் திருமஞ்சனத்து வேளம்

4. உத்தம சீலியார் வேளம்

5. உய்ய கொண்டான் தெரிந்த திருமஞ்சனத்து வேளம்

6. பஞ்சவன் மாதேவியார் வேளம்

கங்கை கொண்ட சோழபுர வேளங்கள்

சோழரின் இரண்டாம் தலைநகரான கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில்

1. கீழை வேளம்

2. திரிபுவன மகாதேவியார் வேளம்

3. பழைய வேளம்

4. சத்ரு பயங்கர தெரிந்த வேளம்

5. மேலை வேளம்

6. பெரிய வேளம்

7. இலங்கேஸ்வர குல காலத் தெரிஞ்ச திருமஞ்சனத்தார் வேளம்

8. சிவபாத சேகர தெரிஞ்ச வேளம்

போன்ற வேளங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன.

சோழநாட்டின் பல்வகை வேளங்கள்

வேளங்கள் பல வகைப்பட்டன. அவை அங்கு வசித்த மகளிரின் நிலைக்கேற்ப மாறுபட்டன. கீழைச் சாளுக்கிய நாட்டிலிருந்து கொண்டு வரப்பெற்ற பெண்டிர் இருந்த வேளம் கீழை வேளம் என்றும். மேலைச் சாளுக்கிய நாட்டிலிருந்து கொண்டு வரப்பெற்ற பெண்கள் இருந்த வேளம் சத்ரு பயங்கர வேளம் என்றும், இலங்கையிலிருந்து கொண்டு வரப்பெற்ற பெண்கள் இருந்த வேளம் இலங்கேஷ்வர குலக்கால வேளம் என்றும், பாண்டிய நாட்டிலிருந்து கொண்டு வரப்பெற்ற பெண்கள் இருந்த வேளம் பாண்டி திருமஞ்சனத்து வேளம் என்றும் பெயர்கள் சூட்டப்பட்டிருந்தன.

இவ்வாறு கொண்டு வரப்பெற்ற பெண்கள் சிலரைப் பணிப்பெண்களாகவும், சிலரை ஏவல் மகளிராக்கியும் சோழ மன்னர்கள், அவர்களைக் கேவலப்படுத்தி சிறுமையிழைத்தனர். பணிப்பெண்களாக வாழ்ந்த அரசு மகளிர் வாழ்ந்த பகுதிகளுக்கு திருவந்திக் காப்பு வேளம், திரு மஞ்சனத்து வேளம் போன்ற பெயர்கள் சூட்டப்பட்டன.

எவ்வளவு பெண்கள் இவ்வாறு வேளங்களில் வாழ்ந்தனர் என்று துல்லியமாகத் தெரியவில்லை. ஆனால் இராசேந்திர சோழன் காலத்தில் சோழர்களின் அரண்மனை உணவுக் கூடத்தில் மட்டும் சுமார் 3000 பெண்கள் முறை போட்டுப் பணியாற்றினர் என்பதிலிருந்து, அவ்வாறு கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் என்பதை ஊகித்தறியலாம்.

இவ்வேளங்கள் சோழ மன்னர்களின் நேரடிக் கண்காணிப்பிலிருந்ததோடு இதற்கு மிகுந்த கட்டுக்காவலும் போடப்பட்டிருந்தது. இவற்றால் அன்னிய ஆடவர் எவரும் இப்பகுதியில் நுழைய அனுமதிக்கப்படவில்லை. இவ்வாறு பண்டைய தமிழ் மன்னர்கள் எதிரிநாட்டுப் பெண்களைப் பிடித்து வருவதைப் பெருமையாகக் கொண்டதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்களுக்குப் பல்வகை அநீதிகளை இழைத்தனர். எதிரி நாட்டினர் மீது தாங்கள் கொண்ட கோபத்தையும், பழி உணர்ச்சியையும் தீர்க்கும் வடிகாலாகவே இவ்வேளங்களை அவர்கள் கருதினர் என்று கொள்ள வேண்டியுள்ளது.


முடிவுரை

ஒரு சமுதாயம் சிறப்பானதாகக் கருதப்பட வேண்டுமென்றால், அதில் பெண்களுக்கு உயர்வான இடம் வழங்கப்பட வேண்டும். சங்க காலத்தில் ஒளவையார், காக்கைப்பாடினியார்,நச்செள்ளையார் போன்றோரும், சோழர் காலத்தில் செம்பியன் மாதேவி, குந்தவை பிராட்டியார், வானவன்மாதேவி போன்ற பெண்டிரும், பாண்டியர் காலத்தில் மங்கையர்க்கரசி போன்றோரும் சிறப்புடன் போற்றப்பட்டனர். இவற்றால் தமிழ்ச் சமுதாயம் சீரிய சமுதாயம் என்று பலர் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

ஆனால், அதே சமுதாயத்தில்தான் பெண்ணடிமைத்தனம், ஜாதிமுறை, குழந்தைகள் மணம், கைம்பெண் கொடுமை, பல தார மணம், தீண்டாமைக் கொடுமை போன்ற சிறுமைகளும் அரங்கேறியுள்ளன என்பதை அவர்கள் மறந்தனர். இவ்வநீதிகளும், தீமைகளும் இலை மறைவு காய் மறைவாக நடக்காமல், அரசின் அனுமதியுடன் வெளிப்படையாகவே நடந்தன. தமிழ் மன்னர்களும் இதற்குப் பூரண அனுமதியளித்தனர். எனவே, இவை தமிழ்ச் சமுதாயத்தின் பெருமைகளைக் குலைக்கும் புண்மையாகத்தான் கருத வேண்டும்.

பழந்தமிழ்ச் சமுதாயம் ஆணாதிக்கச் சமுதாயமாகும். சோழ மன்னர்கள் இதைச் செயலில் காட்ட எதிரி நாட்டுப் பெண்களை அடிமைகளாகப் பிடித்து வந்து தம் பாலியல் இச்சைகளுக்குப் பயன்படுத்தினர். மெல்லியல்பினரான பெண்கள் மீது இழைக்கப்பட்ட இவ்வநீதிகள் மன்னிக்கவியலாத மாபெரும் குற்றமாகும். அக்காலத் தமிழ்ச் சமுதாயம் பெண்களைப் போகப் பொருளாகப் பயன்படுத்தியது.போர்க்காலத்தில் பிடிக்கப்படும் அடிமைகளுக்கு எந்த நாட்டிலும் உரிமைகள் வழங்கப்படுவதில்லை. அவர்கள் எல்லாக் காலங்களிலும் மிருகங்களை விடக் கேவலமாக நடத்தப்பட்டனர்.

இதற்குத் தமிழ்ச் சமுதாயமும் விலக்கன்று. பெண்களைப் போற்றிய தமிழ்ச் சமுதாயம், அதே பெண்களுக்கு அநீதியையும் இழைத்ததைக் காணமுடிகின்றது. தமிழ் மன்னர்கள் அயல்நாட்டுப் பெண்களுக்கு இழைத்த அநீதிகள் முழுமையாகப் பதிவு செய்யப்படவில்லை. வேளங்களில் நடந்த அடக்குமுறைகள், அநீதிகள், பாலியல் துன்புறுத்தல்கள், பலாத்காரங்கள் போன்றவை உலகின் வெளிச்சத்துக்கு வரவில்லை. வேளங்களைப் பற்றி வெளி வந்த பதிவுகளெல்லாம் அவ்வரசர்கள் வேளங்களை உரிமையாகக் கொண்டதினால் வெளிப்பட்ட அகமகிழ்வின் வெளிப்பாடான பதிவுகளேயாகும்.

எதிர் காலத்தில் வேளங்களைப் பற்றி முழுமையான சான்றாதாரங்கள் நமக்குக் கிடைக்குமாயின், அவை தமிழ்ச் சமுதாய வரலாற்றை தரம் தாழ்த்துவதுடன், கருப்புப் பக்கங்களாகவும் பதிவு செய்யப்படும் என்பதில் ஐயமில்லை.

பார்வை நூற்பட்டியல்

1. Neelakanta Sastri.K.A, The Cholas, University of Madras, Chennai, (1975)

2.Swaminathan. A, Social and Cultural History of Tamil Nadu, Deepa Publications, Chennai. (1991)

3. Pillai.K.K. A Social History of the Tamils, University of Madras, Chennai. (1969)

4. சதாசிவப் பண்டாரத்தார்.தி.வை, பிற்காலச் சோழர் சரிதம், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம். (2008)

5. பிள்ளை.கே.கே., சோழர் வரலாறு, தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை. (1997)

6.பாலசுப்பிரமணியம்.மா, சோழர்களின் அரசியல் கலாச்சார வரலாறு, தமிழ்நாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம், சென்னை. (1979)

7. புலியூர்க் கேசிகன் , சென்னை, கலிங்கத்துப் பரணி, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை. (2018)

8.கதிர் முருகு, இராசராச சோழன் உலா, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை. (2009)

9.கதிர் முருகு, மதுரைக்காஞ்சி, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை. (2013)

10. கதிர் முருகு, பட்டினப்பாலை, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை. (2011)

11. புலியூர்க் கேசிகன், மணிமேகலை, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை. (2017)

*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p247.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License