Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
இலக்கியம்

சிலப்பதிகாரத்தில் சூழலியல் சார் புனைவுகள்

முனைவர் இரா. இலக்குவன்
உதவிப்பேராசிரியர், வெ. ப. சு. தமிழியல் ஆய்வு மையம்,
மதுரைத் திரவியம் தாயுமானவர் இந்துக்கல்லூரி, திருநெல்வேலி - 627010.


கவிதைக்கு அழகுணர்ச்சி தருவது புனைவுகளாகும். அப்புனைவுகள் கவிஞர்கள் வாழ்வியலும் அழகுணர்ச்சியும் சார்ந்து பிறக்கின்றன. புனைவுகள் என்பன சமூகங்கள் தங்களது நெறிமுறைகளை நிர்ணயித்துக் கொள்வதற்கான வரைவு எல்லைகளாக விளங்குகின்றன. தவிர, அவை மரணம், அழிவு ஆகியவற்றின் வித்துகளை உள்ளடக்கிய காலத்தை வெல்வதற்கான கருவிகள். புனைவுகள் என்பவை காலத்தின் பிடியிலிருந்து விடுபட முயலும் கனவுகள் ஆகும். ஆகவேதான் புனைவுகள், கற்பனையான நம்பிக்கைகள் மனதில் கலக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்பர். (1) தமிழ் இலக்கிய மரபில் இயற்கைக் காட்சிகளின் மீது ஏதேனும் பொருள்பட புனைந்து பாடுவது ஒரு மரபாக விளங்கி வந்தது. இயற்கை நிகழ்வுகள் மீது குறிப்பேற்றிப் பாடுவதை ஒரு இலக்கண அணியாகவேக் கொண்டு தமிழ்க் கவிதை மரபு செயல்பட்டது.

சிலம்பில் இளங்கோ அடிகள் ஆறு, மலை, மண், பறவைகள், தாவரங்கள் முதலானவற்றின் மீது தமது கற்பனையை உருவாக்குகிறார். அடிகள் தமது காப்பியத்தின் முடிவையும், பாத்திரங்களின் உணர்வையும் கூட இயற்கை நிகழ்வுகளின் மீது ஏற்றிக் கூறுகிறார். இளங்கோவடிகள் பூமியைப் பற்றிக் காப்பியத்தில் கற்பித்திருப்பதைக் காண்போம்.

மண்ணக மடந்தை

நிலத்தைப் பெண்ணாகக் காண்பது தமிழ்ச்சிந்தனை மரபாகும். வள்ளுவர் நிலத்தை, ‘நிலமெனும் நல்லாள்’ என்பார். இளங்கோவடிகள் நிலத்தைப் பெண்ணாக மட்டும் காட்டாமல், காப்பியத்தின் தலைமாந்தர்களான கோவலனும், கண்ணகியும் அடையப் போகிற துன்பத்திற்காக வருந்துபவளாக, மயங்குபவளாக, அல்லற்பட்டு ஆற்றுபவளாகப் படைக்கிறார். மதுரைப் பயணத்தில் கோவலனும், கண்ணகியும் இரவில் செல்வதாக முடிவெடுத்து, இரவில் பயணத்தைத் தொடர்கின்றனர். செல்வக் குடியிலே பிறந்த கண்ணகி எவ்வித அழகு செய்தலுமற்ற, உடல் வருந்த நடைச் செலவை மேற்கொள்கிறாள்.

“தாரகைக் கோவையும் சந்தின் குழம்பும்
சீர்இள வனமுலை சேரா தொழியவும்
தாது சேர் கழுநீர்த் தண்பூம் பிணையல்
போது சேர் பூங்குழல் பொருந்தா தொழியவும்
பைந்தளிர் ஆரமொடு பல்பூங்குமுறி
செந்தளிர் மேனி சேரா தொழியவும்” (13;19-24)

கண்ணகி நடந்து செல்வதாக இளங்கோ கூறுகிறார். அப்போது பொதியிலில் தோன்றி, மதுரையில் வளர்ந்து புலவர்கள் நாவில் பொருந்திய தென்றலோடு வெள்ளிய நிலவின் கதிர்களும் சொரிந்தன. அதைக் கண்ட நிலமகள் வேனிற்கால நிலவு இவளுக்கு வேண்டியதுதானா? என பெருமூச்செறிந்து அடங்கினாள் என்று அடிகள் கூறுகிறார்.

“மலயத்து ஓங்கி மதுரையின் வளர்ந்து
புலவர் நாவில் பொருந்திய தென்றலோடு
வேனில் திங்களும் வேண்டுதி என்றே
பார்மகள் அயாஉயிர்த்து அடங்கிய பின்னர்” (13;25-29)

என்பது பாடல்.தென்றலோடு நிலவு வீசியும் நிலவுப்பயன் துய்க்க இயலாத, இனி ஒருபோதும் கணவனுடன் கூடியிருக்க முடியாத கண்ணகியின் நிலையை எண்ணி வருந்திய நிலமகள், இந்நிலையில், இவளுக்கு வேனில் திங்கள் வேண்டியதுதானா? என நினைத்து பெருமூச்செறிந்து அடங்குகிறாள். மாதரி இல்லத்தில் கோவலனும், கண்ணகியும் தங்கியிருக்கின்றனர். கண்ணகி உணவு சமைத்துக் கோவலனுக்குப் படைக்கிறாள். இதை விளக்கும் அடிகள்,

“மண்ணக மடந்தை மயங்கு ஒழிப் பனள்போல்
தண்ணீர் தெளித்து தன்கையால் தடவி
குமரி வாழையின் குருத்தகம் விரித்து”(16;40-43)

என்பார்.

கோவலனுக்கு உணவு படைக்க, குமரி வாழையின் குருத்தகம் விரித்து கண்ணகி தண்ணீரைத் தெளித்து தன் கையாலேயேத் தடவுகிறாள். அவ்வாறு செய்வது, மண்ணக மடந்தையின் மயக்கத்தை ஒழிப்பது போல் உள்ளது என்கிறார் அடிகள். நிலவுப்பயன் துய்க்க இயலாத கண்ணகியை நினைத்து அயாஉயிர்த்து அடங்கிய நிலமகள் இப்போது கண்ணகிக்கும், நேரப்போகிற துன்பத்திற்கும் இடையேயுள்ள காலம் நெருங்கி வருவதைக் கண்டு மயங்கியே விடுகிறாள்.

நிலமகளின் மயக்கத்தைக் கண்ணகியே தண்ணீர் தெளித்துத் தன்கையால் போக்குகிறாள். மேலும் பொற்கொல்லனால் பொய்க்குற்றம் சாட்டப்பட்டு ‘கல்லாக்களிமகன்’ ஒருவனால் கோவலன் வெட்டுண்டு வெட்டப்பட்ட இடத்திலிருந்து இரத்தம் கொப்பளித்து வெளியேப் பரவ, நிலமகள் தாங்கொணா துயரமுறுகிறாள்.

“புண் உமிழ் குருதி பொழிந்து உடன் பரப்ப
மண்ணக மடந்தை வான்துயர்கூர” (16;214-215)

என்பார் அடிகள்.


இவ்வாறு மண்ணின் மீது மானுடக்கவலைகளை, மகிழ்ச்சிகளை ஏற்றிக் கூறியிருப்பது வெறும் கற்பிதம் மட்டுமன்று, தமிழ்ச் சமூக எண்ணத்தின் பிரதிபலிப்பாகும். தமிழ்ப்பண்பாட்டு நம்பிக்கையுமாகும். ‘மண் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட வளம். காடுகள், நீர், காற்று போன்று மண்ணையும் காத்து நிர்வகிக்க வேண்டும். சுற்றுச்சூழலில் அதன் பங்கு உயர்வாக மதிக்கப்பட வேண்டும். நிலத்தில் மேற்பரப்பு தாவரங்களுக்கு உணவளிக்கும் உயிர்க்களமாகவும், விலங்குகளின் இல்லமாகவும் அது திகழ்கிறது. தண்ணீரை வடிகட்டி அதன் தரத்தைக் காக்கிறது. மொத்தத்தில் சூழல் சமன்பாட்டைப் பராமரிக்க அது உதவுகிறது. (2) மனிதர்கள் உயிர் வாழ்வதை முழு அளவில் சாத்தியமாக்கியது மண்ணாகும். எனவேதான், மண் பெண்ணாகவும், தாயாகவும் கீழைத்தேயக் கலாச்சாரங்களால் நோக்கப்பட்டது. தமிழ்ப்பண்பாடு மண்ணக மடந்தைக்கு அறவிழுமியங்களை காப்பாற்றும் பொறுப்பையும் வழங்கியது. அதனடிப்படையில்தான் பூமியில் நீதிக்குப் புறம்பான செயல்களும், முறையற்ற காரியங்களும் நடந்தால் பூமித்தாய் பொறுக்கமாட்டாள் நிலம் இரண்டாகப் பிளக்கும், கோபம் கொள்வாள் என்பன போன்ற நம்பிக்கைகள் தமிழ்ச்சமூகத்தில் எழுந்தன. காட்சிக்காதையில் சேரனைக் கூறும்போது, “மண்களி நெடுவேல் மன்னவன்” (காட்சிக்காதையில் -64) என்பார். அதாவது, மண்மகள் களிப்பெய்தும் அளவுக்கு நல்லாட்சி புரிந்த மன்னவன் என்பது பொருளாகும். இந்தப் பண்பாடு பூமிக்கு வழங்கிய பாத்திரத்தை இளங்கோவடிகள் தமது காப்பியத்தில் எடுத்துக் கொண்டு மண் ஒரு பெண்ணின் அவலத்திற்கு நெட்டுயிர்ப்பதாக, மயங்குவதாக, துயருறுவதாகக் காட்டுகிறார்.

மலர்கள் அழுதல்

வைகையாற்றைக் கடந்து கோவலனும் கண்ணகியும் காவற்காடு சூழ்ந்த அகழியைச் சுற்றி மதுரைக்குச் செல்கின்றனர். அப்போது அகழியில் மலர்ந்துள்ள கரிய, நெடிய குவளை மலரும், தாமரை மலரும் கண்ணகியும் கோவலனும் தனித்தனியே அடையப்போகும் துயரத்தினை ஐயமில்லாமல் அறிந்தவை போல அழுதனவாம். அம்மலர்களைச் சூழ்ந்து வண்டுகள் ரீங்காரிப்பது அழுவது போலவும், காற்றிலே மலர் அசைந்து தேன்சிந்தியதானது அவை உடல் நடுங்கிக் கண்ணீர் சிந்தி அழுதது போல இருந்ததாம்.

“கருநெடுங்குவளையும் ஆம்பலும் கமலமும்
தையலும் கணவனும் தனித்துஉறு துயரம்
ஐயமின்றி அறிந்தன போல
பண்நீர் வண்டு பரிந்தினைந்து ஏங்கிக்
கண்ணீர் கொண்டு கால்உற நடுங்க” (13;184-188)

என்பார் அடிகள்.

பிறருக்காக வருந்துதல் எனும் பண்பு மனிதனுக்கு உரியதாகக் கருதப்படுகிறது.

அப்பண்பை ஆற்றுக்கும், குவளை, ஆம்பல், தாமரை முதலிய சிறு தாவரங்களுக்கும் ஏற்றிக் கூறியிருப்பதன் மூலம் அவற்றின் இருப்பிற்கு சிறப்பு கற்பிக்கப்படுகிறது. இளங்கோவடிகளால் ஏற்றிக் கூறப்படும் இயற்கைப் பொருட்கள் செழிப்புடன் விளங்குகின்றன. கரையோர மரங்களின் பூக்களால் நிறைந்து, நீர்பரப்பு தெரியாமல் பாயும் பூம்புனல் ஆறு, வண்டுகள் மொய்க்கும், தேன்சிந்தும் மலர்கள் ஆகியவையே இளங்கோ காண்பவையாகும். ஆனால் அவற்றை, அதன் வளத்தை அதற்கெதிரான அவலத்திற்கு, அழிவிற்கு வருந்துவதாகக் குறிப்பேற்றிக் கூறியிருப்பது சிறந்த முரணாகும். அடிகள் அவ்வாறு பாடியிருப்பது அவரது அழுத்தமான, வெளிப்படையான சூழலியல் உணர்வையேக் காட்டுகிறது. காப்பியத்தில் அவற்றிற்கு முக்கியமான இடம் அளிப்பதன் மூலம் உயிர் மண்டலச் சூழலில் அவற்றிற்கு இருக்கின்ற முக்கியமானப் பங்கை அடிகள் உணர்த்துகிறார்.நிலையியல் உயிர்களும் காதல் உணர்வும்

இளங்கோ கானல்வரியிலே நெய்தல் நிலத்தையும், நெய்தல் நிலக் கருப்பொருளையும் சிறப்பாகப் பாடுகிறார். அன்னம், நாரை, அடப்பங்கொடி, நெய்தல் பூ, கடல், மாலை நேரம் ஆகியவற்றை விளித்துக் கவிதைப் பொருள் பேசப்படுகிறது.

கோவலன் அன்னத்தை நோக்கி,

“சேரல்மடவன்னம் சேரல் நடை ஒவ்வாய்
சேரல்மடவன்னம் சேரல் நடை ஒவ்வாய்
ஊர்த்திரை நீர் வேலி உழக்கித் திரிவாள்பின்
சேரல்மடவன்னம் சேரல் நடை ஒவ்வாய்” (7;23)

என்கிறான். “அன்னமே அவளோடு நடக்காதே. உலகில் உள்ளாரை அழகால் கொன்று திரியும் அவளோடு நடக்காதே” என்று மாதவியைப் பழிக்கும் குறிப்புடன் இப்பாடல் அமைந்துள்ளது.

மாதவி நாரையை நோக்கி, “எம் கானலிடத்து வராதே. என் காதல் நோயை எடுத்துரைக்க மாட்டாத நீ என் கானலிடத்தே வராதே” என்ற பொருள்படப் பாடுகிறாள்.

“அடையல் குருகே அடையல் எம்கானல்
அடையல் குருகே அடையல் எம்கானல்
உடைதிரு நீர்ச் சேர்ப்பற்கு உறுநோய் உரையாய்
அடையல் குருகே அடையல் எம்கானல்” (7;46)

என்பது பாடல்.


இப்பாடல் போன்றன பின்னாளில் ‘தூது’ எனும் தனி இலக்கிய வகை மலர்தலுக்குரிய தோற்றுவாயாக விளங்கின. தமிழ்க் கவிதை மரபு, இயற்கை சார் உயிரினங்கள், மாந்தர் உணர்வுகளைப் புரிந்து கொள்வன போன்றும், காதல் வளர்வதற்குத் தூது செல்வன போன்றும், எண்ணி இயங்கியதன் மூலம் சக உயிரினங்கள் பற்றிய நினைவு மனிதர்களிடம் உரமிடப்படுகிறது.

“காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவி”யாக இளங்கோடிகள் அமைத்திருக்கும் கவிதைகளில், தலைவி பிரிந்து சென்ற தலைவனை எண்ணி, தாமும் அவனும் ஒருங்கிருந்த போது, அருகிருந்த இயற்கைப் பொருட்களை நோக்கி விளித்துத் தனது வேதனையை வெளிப்படுத்துகிறார்.

“தம்முடைய தண்ணளியும் தாமும்தம் மான்தேரும்
எம்மை நினையாது விட்டாரோ விட்டகல்க
அம்மென் இணர அரும்புகாள் அன்னங்காள்
நம்மை மறந்தாரை நாம் மறக்க மாட்டோமால்” (7;32)

இப்பாடலில் அன்னமும் அடுப்பங்கொடியும் தன் வேதனையை உணர்ந்தவனவாக எண்ணி அவைகளிடம் கூறுகிறாள். அடுத்தப் பாடலில்,

“இன்கள் வாய் நெய்தால் நீ எய்தும் கனவினுள்
வன் கணார் கானல் வரக்கண்டு அறிதியோ” (7;33)

எனத் தலைவி நெய்தல் பூவை நோக்கி வினவுகிறாள். நெய்தல் பூவை தலைவன் இக்கானலுக்கு வருவதாகக் கனவு கண்டாயா? எனத் தான் தூங்காமையால் காண இயலாக் கனவை நெய்தல் பூ கண்டிருக்கும் எனத் தலைவி நம்பி கேட்கிறாள். இவ்வாறு மனிதனுக்கு மட்டுமே உள்ள உணர்வு நிலைகளைச் சிறு தாவரங்களுக்கும் கற்பிப்பதன் மூலம் இயற்கைச் சூழல் சங்கிலியைக் கட்டமைப்பதில் அவற்றின் பங்கு முக்கியமானது என்ற உள்உணர்வினை அடிகள் ஏற்படுத்துகின்றார் மேலும் அலை வீசும் கடல், குளிர்ந்த சோலை, நீர்த்துறை போன்றவற்றிடம் தலைவி கோபம் கொள்கிறாள். ஏனெனில் அவைகள், பிரிந்து செல்கின்ற தலைவனை தடுக்காத காரணத்தினாலேயாம்.

“ஊர்ந்த வழி சிதைய ஊர்கின்ற ஓதமே!
பூந்தன் பொழிலே!புணர்ந் தாடும் அன்னமே!
ஈர்ந்தண் துறையே இது தகாது என்னீரே!”

என அவற்றின் தகாத செயல் குறித்து தலைவி வருந்துகிறாள். தலைவனது தேர்ச்சக்கரத்தின் தடத்தினை அலைகளால் அழித்து விட்ட கடலிடமும் தலைவி பகை கொள்கிறாள். எனது காதலரின் நெடிய தேர் சென்ற வழி சிதையுமாறு செய்தால் உறவு போலிருந்த நீ, முன்னர் உறவு நிலைக் கெட்டு பகையாகிப் போனாய் என்று கூறுகிறாள். மாலைப் பொழுதை நோக்கியும் ‘என் உயிரை எடுத்துக்கொள்’ என இரந்து பாடுகிறாள்.

“என் ஆவி கொள்வாழி மாலை”

என மாலைப் பொழுதைக் கூறுகிறாள்.

இவ்வாறு கடல், நீர்த்துறை, சோலை ஆகியவற்றுடன் புனைவு நிலை உறவு பூணுவதும், தமது உணர்வுகளை அவற்றின் மீது ஏற்றிக் கூறி கவிதை யாப்பதும் இயற்கைக்கும், மனிதனுக்கும் உயிரோட்டமுள்ள உறவினைக் காட்டுவதாக அமைகிறது. மேலும் மனிதன் இயற்கையை தான் சாராத வேறொன்றாகக் கருதுதல், ஆதிக்கம் செய்ய நினைத்தல் ஆகிய எண்ணங்களைத் தடுப்பனவாகவும் அமைகின்றன.

அடிக்குறிப்புகள்

1. ராபர்டோ டாமாடோ, 1993 ; ‘ஆற்றின் மூன்றாவது கரை’, யுனெஸ்கோ கூரியர். (அக்) ப. 49.

2. சோபிபுக்காரி. 1999 ; ‘வதைப்படுமண்வளம்’, யுனெஸ்கோ கூரியர் (மார்ச்) ப.30.

துணைநூல் பட்டியல்

1. சாமிநாதய்யர், உ. வே. 1950 (ம.ப) ; ‘சிலப்பதிகார மூலமும் அரும்பதவுரையும்’ அடியார்க்கு நல்லாருரையும், சென்னை; கபீர் அச்சுக்கூடம்.

2. யுனெஸ்கோ கூரியர், 1993 (அக்டோபர் மாத இதழ்)

3. யுனெஸ்கோ கூரியர். 1999 (மார்ச் மாத இதழ்)


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p267.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License