Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
இலக்கியம்

நறுந்தொகையில் கற்றல் கற்பித்தல்

முனைவர் ஏ. கோதண்டராமன்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
அகர்சந்த் மான்மல் ஜெயின் கல்லூரி (சுழல் - II),
மீனம்பாக்கம், சென்னை - 600 061.


முன்னுரை

கி. பி. 16 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் அதிவீரராம பாண்டியரால் இயற்றப்பெற்ற நூல் நறுந்தொகை ஆகும். நல்ல அறக்கருத்துகளைத் தொகுத்துக் கூறுவதால் இந்நூல் நறுந்தொகை எனப் பெயர் பெற்றது. இந்நூலின் தொடக்கத்தில் ‘வெற்றி வேற்கை வீரராமன்’ எனக் கூறப்பட்டிருப்பதால் இந்நூலினை ‘வெற்றி வேற்கை’ என்று கூறுவதும் உண்டு. வாழ்க்கைக்குத் தேவையான பல அறக்கருத்துகளை உள்ளடக்கியதாகக் காணப்படுகிறது. 82 பாடல்கள் இந்நூலுள் இடம் பெற்றுள்ளன. அத்தகைய நூலில் மனிதனை நெறிப்படுத்துகின்ற கல்விச் சிந்தனைகள் குறித்த செய்திகள் ஏராளமாகக் காணக்கிடக்கின்றன.

ஒரு மனிதனுடைய கல்வி அவனது பிறப்பில் தொடங்கி, வாழ்வு முழுவதும் தொடர வேண்டும். கல்வி மிகப் பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டுமெனில், பிறப்புக்கு முன்பே அதைத் தொடங்க வேண்டும். அதாவது, தாயே இக்கல்வியை இரு வழிகளில் பின்பற்ற வேண்டும். முதலாவது தன் முன்னேற்றத்துக்கென தான் கற்பது; இரண்டாவது, உருவெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் அந்தக் குழந்தைக்கெனக் கற்பது. கற்றலும் கற்பித்தலும் பல்வேறு காரணிகளை உள்ளடக்கிய ஒரு நிகழ்வாகும். கல்வி என்பது அறிவு சார்ந்தது அல்லது வளர்ச்சி சார்ந்தது என்ற இரு வேறுவிதப் பார்வைகள் இருந்தன. இவ்விரு கொள்கைகளைப் பிரித்துப் பார்க்காமல் ஒன்றிணைத்துப் பார்த்தோமேயானால் கற்றல் முறையில் பல்வேறு வாய்ப்புகள் இருப்பதை உணரலாம். ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இயற்கையாகவேக் கற்றுக்கொள்ளும் திறன் உள்ளது. எனவே ஒரு ஆசிரியரின் பங்கு அவற்றை நெறிப்படுத்துவதே ஆகும். அவ்வகையான கற்றல் கற்பித்தல் குறித்து நறுந்தொகையில் ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

கல்வியின் சிறப்பு

தமிழில் அற நூல்கள் அனைத்தும் கல்வியின் பெருமை பற்றிப் பேசுகின்றன. உலகத்தில் நாம் தோன்றிய பின்பு நம்மைச் சார்ந்த பொருள்களில் ஒன்றையேனும் நம்மால் எடுத்துச் செல்ல இயலாது. “பிறக்கும் போது கொண்டு வந்ததில்லை, இறக்கும் போது கொண்டு போவதில்லை” என்பார் பட்டினத்தார். ஒன்றே ஒன்று நம்மையறியாதே நம்மிடம் ஒட்டிக்கொள்கிறது. பல பிறவிகளிலும் நம்மோடு இணைந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது கல்வி என்னும் நுண்பொருள்தான் என்பார் வள்ளுவர்.

”ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து” (1)

ஒருவனைச் செல்வ நிலையில் உயர்த்துவதற்கென்று தற்காலத்தில் பல கல்வி நிலையங்கள் செயல்படுவதால் மாணவர்கள் இயல்பாகவே பண்பு நெறிகளில் பிறழ்ந்து விடுகின்றனர். பண்பு நெறிகளில் பிறழும் மாணவர்கள் அறநூல்கள் சொல்லும் அடக்கத்தை நினைத்துப் பார்ப்பது கூடக் கிடையாது. அவ்வாறன்றி ஒருவனுடைய உயர்வு நிலைக்குக் கல்வியே மிக அவசியம் என்பதை மறத்தல் கூடாது. கல்வியின் மேன்மையைக் கூறுமிடத்துத் திருத்தக்க தேவர்,

”கைப்பொருள் கொடுத்து நூல்கற்றல்
கற்பின் கண்ணுமாகும்
மெய்ப்பொருள் வினைக்கு நெஞ்சில்
மெலிவிற்கோர் கணையாகும்” (2)

என்ற பாடலில் உணர்த்துகிறார்.கல்வி ஒன்றே உலகத்தில் நிலைத்த பெருமையைத் தருவது. செல்வம் நிலையில்லாதது. அது கள்வரால் கொண்டு செல்லப்படும்; வெள்ளத்தில் அழிந்து விடும்; வேந்தன் சீறின் கவர்ந்து கொள்வான்; எடுக்க எடுக்கக் குறையும். ஆனால் கல்விக்கு இத்தகைய ஆபத்துகள் இல்லை. அது மனிதனின் மூளையில் இருப்பது. கொடுக்க கொடுக்க வளருமேத் தவிர, குறையாது. அதுதான் உண்மைப் பொருள்; நுண்பொருள். “அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார்” என்பார் வள்ளுவர். அவ்வாறிருக்கப் புறப்பொருட்களைத் தேடி அலைவானேன் என்பதை,

”வெள்ளத்தால் அழியாது வெந்தழலால்
வேகாது வேந்தராலும்
கொள்ளத்தான் இயலாது கொடுத்தாலும்
நிறைவொழியக் குறைபடாது
கள்வர்க்கோ பயமில்லை காவலுக்கோ
மிக எளிது கல்வி என்னும்
உள்ளத்தே பொருளிருக்க உலகெங்கும்
பொருள்தேடி அலைவதென்னே?” (3)

எனக் கல்வியின் சிறப்பைப் பற்றிக் கூறக்கூடிய மிகச்சிறந்த பாடல், இதைத்தவிர வேறு இருக்க முடியாது. இத்தகைய சிறப்புமிக்க கல்வியை நமக்குக் கற்றுக் கொடுப்பவர்கள் ஆசிரியர்கள். அவர்கள், தன் மாணவனை ஒரு மருத்துவனாகவும், பொறியாளனாகவும், வழக்கறிஞனாகவும் மாற்றக்கூடிய வல்லமை உடையவர்கள். ஆசிரியர்ப்பணி என்பது மிகச் சவாலாகக் கருதப்படும் காலக்கட்டத்தில் நாம் இருக்கின்றோம். மாணவர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு அஞ்சியிருந்த காலம் மறைந்து, இன்று ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு அஞ்சும்படியாக மாறி வருகிறது.

மொழிக்கு உறுப்பாகும் எழுத்துகளைக் கற்றுக்கொடுத்து மொழியில் புலமைபெற உதவிய ஆசிரியன் இறைவனாவான் என்பதை,

”எழுத்தறி வித்தவனிறைவ னாகும்” (வெற்றி. 1)

என்னும் அடியின் மூலம் ஆசிரியர்கள் மீது சமுதாயம் வைத்திருந்த நன்மதிப்பை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆசிரியர்களை மரியாதையாகவும் முன்மாதிரியாகவும் பார்த்த சமுதாயத்தின் பார்வை இன்று மாறிவிட்டதைப் பார்க்க முடிகிறது. ஆசிரியரின் ஒவ்வொரு கண்டிப்பும் தன்னுடைய வளர்ச்சிக்காக என்பதை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ளும் பக்குவம் பெற வேண்டும்.


கற்பித்தல் முறை

ஆசிரியரின் திறன் என்பது மாணவருக்குக் கற்றலில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துவதே ஆகும். புயல் வேகத்தில் கற்பிக்காமல், செயல்வழியேப் புரியும்படி செய்து காட்ட வேண்டும்.

நல்லவர்கள் இருக்கும் சபையில் நல்ல சொல்லையும் பொருளையும் தம் அச்சத்தின் காரணமாக அவர்கள் மனம் ஏற்கும்படி சொல்ல முடியாதவர்கள் பல நூல்களைக் கற்றவர் என்றாலும், உலகத்திற்குப் பயனற்றவரே என்பதை,

”பல்லவை கற்றும் பயம் இலரே நல்அவையுள்
நன்கு செலச்சொல்லா தார்” (4)

என்றும்,
”எண் என்ப ஏனை எழுத்து என்ப இவ்விரண்டும்
கண் என்பவாழும் உயிர்க்கு” (5)

என்றும் வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்.

சிறப்பாகக் கல்வியறிவு பெற்று உயர்நிலை அடைந்தோம் என்று கூறிக் கொள்வது; அக்கல்வியால் பெற்ற கருத்துகளைக் குற்றமின்றித் தெளிவாகப் பிறருக்குக் கற்றுக் கொடுப்பதில் இருக்கிறது என்பதனை,

”கல்விக் கழகு கசடற மொழிதல்” (வெற்றி. 2)

என்று குறிப்பிடுகிறது.

பாடக்கருத்துகளுடன் பொது அறிவுத் தகவல்கள், நடப்பு நிகழ்வுகள், பழங்கால நிகழ்வுகளையும் எடுத்துக்கூற வேண்டும். பாடப்பொருளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை விடப் பாடத்திறன்களை மாணவர் பெறும் வண்ணம் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். மாணவரின் தகுதிக்கேற்றவாறு கற்பித்தல் வேண்டும்.

கற்றது கடுகளவு என்பதை உணர்ந்து ஆசிரியர் என்பவர் எப்பொழுதும் கற்றுக் கொள்பவராக இருக்க வேண்டும். அறிவைப் புதுப்பித்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்.

கற்றலின் சிறப்பு

இளமையில் கற்கும் கல்விதான் ஒரு மனிதனை வளர்த்தெடுப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. இளமையில் கற்கின்ற கல்வி அவனது நெஞ்சில் பசுமரத்தாணிபோல் எளிதில் சென்று பதியும். எனவேதான்,

”இளமையில் கல்” (6)

என்று அவ்வையார் பாடியுள்ளார். இளமையில் கற்காமல் மனம்போன போக்கில் வாழ்கிறவர்கள் முதுமையில் துன்பப்பட நேரிடும். எனவே ஒவ்வொருவரும் இளமையில் முயன்று கல்வி கற்றல் வேண்டும்.

கல்வி ஒருவனை அறிவாளி ஆக்குகிறது. அறியாமை எனும் இருளைக் கல்வி எனும் ஒளிதான் போக்குகிறது. அத்தகைய கல்வி கற்றல் நன்மை விளைவிக்கும் செயலாகும். அதனைப் பிச்சையெடுத்தேனும் கற்க வேண்டிய வயதில் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதனை,

”கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே
பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே” (வெற்றி. 35)

என்றும்,

கல்வி அறிவில்லாத ஒருவன் தன்னுடைய குலத்தின் சிறப்பைப் பேசுவது பயனற்றது. அது நெற்கதிரில் விளைந்த பதரைப் போன்று பயனற்றதாகும் என்பதை,

”கல்லா ஒருவன் குலநலம் பேசுதல்
நெல்லினுட் பிறந்த பதராகும்மே” (வெற்றி. 36)

என்ற பாடலடிகளில் கற்றலின் சிறப்பை உணர முடிகிறது.

கல்வியினால் பெறும் கற்றதலாகிய அறிவு அழியாத செல்வம் என நினைத்து அறிவுச் செல்வத்தைப் பெறும் பொருட்டு அதனைக் கைவிட்டுவிடாமல் காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதனை,

”ஓதுவது ஒழியேல்” (7)

என்றும், சிறந்த சொல் வளமும் பொருள் வளமும் நிறைந்த நூல்கள் பலவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கற்க வேண்டும் என்பதனை,

”நூல்பல கல்” (8)

என்றும் குறிப்பிடுகிறது.


கற்றவரின் சிறப்பு

கற்றோருக்குச் சென்றவிடமெல்லாம் சிறப்பு என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. கற்றுணர்ந்த வறியோர்க்குக் கல்வி அழகே அழகாவதன்றி, அவருக்கு உடலில் அணியப்படும் வேறு அணிகலன்கள் தேவையில்லை என்பதனை,

”கற்றோர்க்குக் கல்வி நலனே கலன் அல்லால்
மற்றோர் அணிகலம் வேண்டாவாம்…” (9)

என்ற பாடலடிகள் உணர்த்துகிறது. மேலும் அறக்கோட்பாடுகளைக் கற்றறிந்த சான்றோர்களைப் பழிச்சொற்களால் பழிக்க வேண்டாம் என்பதை,

”கற்றவரை யொருநாளும் பழிக்க வேண்டாம்” (வெற்றி. 4)

என்ற பாடலடிகள் உணர்த்துகிறது.

எந்தக்குலத்தில் பிறந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் கல்வியறிவு பெற்றவர்கள் எந்த இடத்திலும் மதிக்கப்படும் பேறு பெறுவார்கள் என்பதை,

”எக்குடிப் பிறப்பினும் யாவரே யாயினும்
அக்குடியிற் கற்றோரை மேல்வரு கென்பர்” (வெற்றி. 38)

என்னும் பாடலடி உணர்த்துகிறது. இப்பாடல்,
”வேற்றுமை தெரிந்த நாற்பால் உள்ளும்
கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின்
மேற்பால் ஒருவனும் அவன்கண் படுமே” (10)

என்ற புறநானூற்றுப் பாடலை நினைவூட்டுகிறது.

அறிவுடைய ஒருவனை நாடாளுகின்ற அரசனும் விரும்புவான் என்பதை,

”அறிவுடை ஒருவனை அரசனும் விரும்பும்” (வெற்றி. 39)

என்றும், அச்சத்தை மனதில் கொண்டு அறிவில்லாத புதல்வர்களைப் பெற்றெடுப்பதைவிடக் குலம் தழைப்பதற்கு வாரிசு இல்லாமல் போனாலும், அதனை விடுத்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பதே நல்லதாகும் என்பதை,

”அச்சமுள் ளடக்கி அறிவகத் தில்லாக்
கொச்சை மக்களைப் பெறுதலி னக்குடி
எச்சமற் றேமாந் திருக்கை நன்றே” (வெற்றி. 40)

என்றும், கல்வியறிவாலும் குணத்தாலும் சிறந்த சான்றோர்கள் இல்லாத பழமையான நகரத்தில் வாழ்வதைவிடத் தேன் தேடி அலையும் குறவர்கள் வாழும் மலைப்பகுதியில் வாழ்வது நன்மையாகும் என்பதனை,

”சான்றோ ரில்லாத் தொல்பதி யிருத்தலின்
தேன்றேர் குறவர் தேயம் நன்றே” (வெற்றி. 64)

என்ற பாடலடிகள் உணர்த்துகிறது. இதனை ஒத்ததாகவே கற்றலாகிய செயலைச் செய்யாமல் ஒரு நாளும் வாழ வேண்டாம் என்பதை,

”ஓதாம லொருநாளும் இருக்க வேண்டாம்” (11)

என்று குறிப்பிடுகிறது.முடிவுரை

ஆசிரியரை இறைவனோடு ஒப்பிட்டுக் கூறியிருப்பதன் மூலம் சமுதாயத்தில் ஆசிரியருக்கு இருந்த நன்மதிப்பை அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. கற்றுக்கொண்ட கல்விக்குச் சிறப்பு, குற்றம் இல்லாமல் எடுத்துக் கூறுதலாகும் என்பதன் மூலம் கற்பித்தல் முறையை உணர்ந்து கொள்ளலாம்.

பிச்சையெடுத்தேனும் கற்க வேண்டிய வயதில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கற்றலின் சிறப்பைப் பறைசாற்றுகிறது. கல்வியறிவு பெற்றவர்கள் எந்த இடத்திலும் மதிக்கப்படும் பேறு பெறுவார்கள் என்பதன் மூலம் கற்றவரின் சிறப்பை அறிய முடிகிறது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. குறள். 398

2. சீவக சிந்தாமணி, பா. எ. 1295

3. விவேக. சிந்.

4. குறள். 728

5. மேலது. 392

6. ஆத்தி. பா. எ. 29

7. மேலது. 11

8. மேலது. 70

9. நீதிநெறி. பா. எ. 13

10. புறம். பா. எ. 183

11. உலக. பா. எ. 99

துணைநூற்பட்டியல்

1. வேங்கடசாமி நாட்டார், ந. மு. (உ. ஆ), நறுந்தொகை, கழக வெளியீடு, சென்னை. (1997)

2. பரிமேலழகர், (உ. ஆ), திருக்குறள், கழக வெளியீடு, சென்னை. (1964)

3. ஒளவை துரைசாமிப்பிள்ளை (தொ. ஆ), சீவகசிந்தாமணி - சுருக்கம், கழக வெளியீடு, சென்னை. (1941)

4. மாணிக்கவாசகன், ஞா, விவேக சிந்தாமணி, உமா பதிப்பகம், சென்னை. (1995)

5. புலவர் குழந்தை, நீதிக்களஞ்சியம், சாரதா பதிப்பகம், சென்னை. (2009)

6. அரசு (தொ. ஆ), நீதி நூல்கள், கங்கை புத்தக நிலையம், சென்னை. (2000)

7. குமரகுருபர், நீதிநெறி விளக்கம், திருப்பனந்தாள் காசி மடம், தருமபுரம். (1960)

8. ஒளவை துரைசாமிப்பிள்ளை (உ. ஆ), புறநானூறு, கழக வெளியீடு, சென்னை. (2007)

*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p275.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License