Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!

                1-6-2006 முதல் இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

தமிழ்ச் சிந்தனை மரபுகள் - பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

      

23. வைணவக் கலம்பகங்களில் அகத்திணை மரபுகள்


கு. கீதா
முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை,
கே.எஸ். ரங்கசாமி கலை அறிவியல் கல்லூரி (தன்னாட்சி), திருச்செங்கோடு.

முன்னுரை

ஏழு திணைகளில் ஒன்றான கைக்கிளை என்பது ஒருதலைக்காதல் பற்றி குறிப்பிடுகின்ற திணை ஆகும். வைணவ சமயத்தைச் சார்ந்த ஆழ்வார்களும் இறைவனுடைய அருளைப் பெற முடியாத நிலையில் தன்னைத் தலைவியாகவும், இறைவனைத் தலைவனாகவும் நினைத்து வருத்தப்படுகின்றனர். இது ஒரு வகை என்றாலும் கலம்பக உறுப்புகளான கொற்றி, மதங்கி, வலைச்சி, இடைச்சி ஆகிய எளிய நிலையினரும் இலக்கிய உறுப்புகளாய்ப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். திருவாய்மொழி கலம்பகத்தில் காதலைப்பற்றி ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

வலைச்சியர்

வலைச்சியர் என்பது வலைக்குலப் பெண் ஒருத்தியைக் கண்ட இளைஞன் ஒருவன் காமுற்றுக் கூறுவதாக இவ்வுறுப்பு உருவகிக்கப்படும். திருமாலின் அடியவன் ஒருவன் அப்பெண்களிடம் திருவாய்மொழியில் மனதைச் செலுத்தியதால் ஒரு வலையினும் சிக்காத திறத்தினை,

“கொண்டுவலைக் குமைத்துக் கொன்றுன் சிலந்திவலை உலகியற்கும்
துண்டு வலைத்தரளம் நூக்கும் வேலை வலைக்கயங்கள்
பண்டு வலைக் குடிப்பிறந்தீர் பழுது நும்கயல் வலைக்கயம்
குண்டுவலைக் தமிழ்நூல் கோத்தான் மாறன்மால் குமைத்துப் பண்டே” (திருவாய்மொழி .8107)

கடலிலே வலையாலே மீன் பிடிக்கும் பழமையான பரதவர் குடியில் பிறந்த பெண்களே, திருவாய்மொழிக் கலம்பகத்தை இயற்றியவரே, என் மயக்கங்களைப் போக்கிவிட்டார். சிலந்தி வலையைப் பின்னி அதில் சிக்கும் பூச்சிகளை அழுத்தும் துன்பத்தைப் போல உலகியல் வலைக்கும் உங்கள் கண்களாகிய வலைக்கும் என்னை அகப்படுத்தும் ஆற்றல் இல்லை. ஆதலால் உங்கள் எண்ணம் அழியும் என்று அடியவர் கூறுவதாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது.இடைச்சியர்

இடைச்சியர் என்பவர் தெருவில் மோர் விற்றுச் செல்லும் இடைக்குலப் பெண்ணின் மீது இளைஞன் ஒருவன் காமுற்றுச் சிலவற்றைக் கூறுவதாக அமைவது இவ்வகையாகும். இவையும் கலம்பக உறுப்புகளுள் ஒன்றாகும். இங்கு இடைச்சியர் கடைந்தெடுக்கும் வெண்ணையும் மாறன் அருளிய திருவாய்மொழியும் கண்ணனுக்கு உயிர் போன்றதாகும் என்று அடியவர் ஒருவர் இடைச்சியரிடம் கூறுவதாக அமைந்துள்ள பாடலாவது,

“மைதோய்ந்த கயல்விழியீர் மழைநிறத்த கண்ணனுடன்
நெய்யமுதும் நிறையமுதும் பிறர்க்குளிப்பீர்
செம்கையொத்தால் நுமதொழிப்பான் இனம்ஒன்றே செளிப்பதவள், மடநங்கைச்
செய்மறை ஆய்ச்சியர் நெய்யும் அசகத்துயிர்க்கும் இனிதுயிரோ?”

என்னும் பாடலடிகள் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

மைதீட்டிய கயல் போன்ற கண்களை உடைய பெண்களே, கண்ணன் பாற்கடலைக் கடைந்து தேவர்களுக்கு அமுதம் வழங்கியது போல நீங்களும் தயிரைக் கடைந்து உலக மாந்தருக்கு வெண்ணையாகிய அமுதத்தைத் தருகின்றீர்கள் என்றாலும் நீங்களும் கண்ணனும் ஒன்றாக முடியுமா? பிறவியை ஒழிப்பதற்காக அவன் பிறவி எடுக்கிறான் என்பதை ஆழ்ந்து நோக்கும் போது உங்கள் நெய்யும் கண்ணனுக்கு இனிய உயிர் போல்வனவோ? ஏன இடைச்சியரிடம் திருவாய் மொழியில் தேர்ந்தவர் ஒருவர் இயம்பும் விதமாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது.

கொற்றியார்

கொற்றியார் என்பது கலம்பக உறுப்புகளுள் ஒன்றாகும். கொற்றியார் என்பது வைணவச் சின்னங்களுடன் பிச்சையெடுக்க வருபவளைக் கண்ட காமுகன் ஒருவன் கூறுவதாக அமைவது. இங்கு காமம் என்பது ஈண்டு இறைவனிடத்துக் கொண்ட காமமாகும். உடலின் இழித்தன்மையைச் கூறிக் கொற்றியார் பாடும் போது;

“நீருடன் நாலாறு நினைவுறு பல்வேறு குறுமாறுசருநாப்
விஉளக்குறு கோளாறு செய்யுங் சீமாறுத்
சீருற நினைப்பேணி பூசிப்பொன்கலன் பூப்பி உளனுடை புஉணவேணி
செம்மாந்து மேனானும் செகபதியின் செயல்நானி”

என்ற பாடல் வரிகளின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

உடலே நீர்த் தத்துவத்தோடு இருபத்து நான்கு தத்துவங்களின் கூட்டாக உடைய நீ கொடிய நரகத்தை அடையுமாறு என்னை தீவினைக்குரிய செயலில் ஈடுபடுத்துகிறார். உணவு, உடை, போன்ற இயற்கை அழகோடு செயற்கை நலனும் கண்டு மகிழும் உலகின் செயலுக்கு நாங்கள் வெட்கப்படுகிறோம். உன்னினும் உயர்ந்த ஆத்மாவைப் பெறுவதற்குத் திருவாய் மொழியே வெற்றி. உன்னுடையது என்று நினைக்குமாறு திருவாய்மொழியைத் தெருவில் பாடிச் பிச்சைப் பெற்றும் கொற்றியார் அடிச்சுவட்டைப் பற்றி விட்டோம். உலகையெல்லாம் உண்ட எம் திருமால் மிகுந்த விருப்பத்தோடு என்னை அடியவனாக ஏற்பான் என்று கொற்றியாரின் பாடலில் ஈடுபட்ட ஒருவன் கூறியது.மதங்கியார்

மதங்கியார் என்பது கலம்பக உறுப்புகளில் ஒன்றாகும். முதங்கியார் என்பது இருகைகளிலும் வாட்படைகளை ஏந்தி வீசிப் பாடி ஆடும் தங்க சாதிமங்கை ஒருத்தியை நோக்கி இளைஞன் ஒருவன் காமுற்றுக் கூறுவதாகும். முதங்கியார் பாடியாடும் திருவாய் மொழியில் தோய்ந்தவர்கள் இறைவனுக்கு இலக்காகும் செய்திகளை எடுத்தியம்பும் விதமாக அமைந்துள்ள பாடல்,

“உலகுண் பரபரன் மூன்றச் ரசரமுதல்தனி
கரணன் ஒழிவின் றுரைப்பரன் முழுதுட்
நியமனன் கருணைப் பரவசத் துடனாயே
அலர்மா துறையரன் அடைதற்கும் பயனடைந்த
குறுகுணம் அடைய் பூரணன் தன்வேங்”

என்னும் பாடலடிகளின் மூலம் அறிய முடிகிறது. உலகு ஏழும் உண்டவன், மேலானவன் எல்லாப் பொருட்களையும் இயக்குபவன். திருமகள் தங்கும் குணங்களுடைய மார்பினை உடையன். அவனுடைய தாமரை மலர் போன்ற திருவடிகளை அடைவது தவிர்த்து வேறு புகழ் இல்லை என்றும் திருவாய் மொழியை ஆராய்ந்தும் படித்தும் இசையில் வடிந்து மதங்கி ஆடுகின்றாள். இது மாயை ஆகிய திரையை விலக்குகின்றது. உலக இன்பம் பேறு என நினைப்பவர்களுக்கு இது பேரிழப்பாகும். இவள் வடிவழகில் ஈடுபட்ட உலகமக்கள் மன அமைதியடைவது கடினமான செயலாகும். இவள் பேசும் விரிவுரையை கேட்டவர் இவ்வுலகில் இருப்பார்களா? என்று மதங்கி பாடிய உலகமுண்ட என்ற திருவாய்மொழிப் பாடல் உள்ளம் உருகிய அன்பர் ஒருவர் கூறுவதாகும்.முடிவுரை

வ்கலம்பகத்தில் பல அகத்திணைப் மரபுகள் காணப்படினும் இக்கட்டுரை எளிய நிரை மக்களின் வாழ்வியல் கூறுகளில் ஒன்றான கைக்கிளை பற்றி எடுத்து இயம்பும் விதமாக அமைந்துள்ளதை இக்கட்டுரையின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

துணைநின்ற நூல்கள்

1. திருவாய்மொழிக் கலம்பகம்.

2. மணிவேல்.மு., கைக்கிளைக் காதல்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s3/p23.html


  2020
  2019
  2018
  2017
சிறந்த நூலாசிரியர் பரிசு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களிடமிருந்து ‘தமிழ் விக்கிப்பீடியா’ எனும் நூலுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த நூலாசிரியருக்கான பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழினைப் பெறுகிறார் தேனி மு. சுப்பிரமணி (13-04-2012)வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...சிரிக்க சிரிக்க
எரிப்பதா? புதைப்பதா?
அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
இலையுதிர் காலம் வராது!
கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
மூன்றாம் தர ஆட்சி
பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
தபால்காரர் வேலை!
எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
சம அளவு என்றால்...?
குறள் யாருக்காக...?
எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
குட்டிக்கதைகள்
எல்லாம் நன்மைக்கே...!
மனிதர்களது தகுதி அறிய...
உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
அக்காவை மணந்த ஏழை?
சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
வேட்டைநாயின் வருத்தம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
எப்படி வந்தது தீபாவளி?
தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
விபூதியின் தத்துவம்
கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயர் மற்றும் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License