இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


15. வினை

வினை, வினைப்பயன், முன்வினைப்பயன, தன்வினை, செய்வினை என்பன போன்ற வழக்காறுகள் மக்களிடையே காணப்படுகின்றன வினை என்பது செயலையும், வினைப்பயன் என்பது செயலின் விளைவையும், முன்வினை என்பது முற்பிறவியில் செய்த செயலையும், தன்வினை என்பது தான் இப்பிறவியில் செய்த செயலையும் செய்வினை என்பது பிறருக்குத் தாமோ, அல்லது தமக்குப் பிறரோ செய்த செயலையும் குறிக்கும். இலக்கண வழக்கில் குறிப்பிடப்படும் வினை என்பதற்குரிய பொருள் மேற்குறிப்பிட்ட சொற்களுக்குப் பொருந்தாது.

வினையை நல்வினை, தீவினை, கர்மவினை என்றும் பல்வேறு பெயர்களில் குறிப்பிடுவர். நாம் செய்யும் செயல்களுக்கு ஏற்பவே நமக்குப் பலன்கள் கிடைக்கும். அது ஒருபோதும் மாறாது. இதனையே கர்மயோகம் தெளிவுறுத்துகிறது. செய்த வினையின் வினைப்பயனை ஒவ்வொருவரும் அனுபவித்துத்தான் தீரவேண்டும். அது இயற்கை ஆகும். இவ்வினைப்பயனிலிருந்து யாரொருவரும தப்பிக்க முடியாது. இறைவனுடைய அருள் இருந்தால் மட்டுமே வினைப்பயனைக் கடக்க இயலும். இருப்பினும் ஒருவன் செய்தவினைப் பயனை அவர் எத்தனை பிறவிகள் மாறிப் பிறந்தாலும், அப்பிறவியில் எஞ்சியிருக்கும் வினையின் பயனைத் துய்க்க வேண்டும்.

இத்தகைய அரிய தத்துவத்தை உணர்ந்து இறைவனுடைய அருளைப் பெற்றவனே ஞானியாவான். அவனே சித்தந் தெளிந்த சித்தனாவான். இவ்வினைக் கோட்பாட்டினை நமது முன்னோர்கள் பழமொழியின் வாயிலாக எளிமையாக விளக்கிச் சென்றுள்ளனர்.வினையும் வீடும்

நாம் என்ன செய்கிறோமோ அதுவே நமக்குத் திரும்பக் கிடைக்கிறது. நல்லது செய்தால் நல்லதும் தீயது செய்தால் தீயதும் கிடைக்கும் என்று கூறுவர். அதனால் இயன்றவரை நல்ல செயல்களையே செய்ய வேண்டும். பிறருக்குக் கடுகளவேனும் தீங்கு தரக்கூடியனவற்றைச் செய்தல் கூடாது. அது பாவம் ஆகும். பாவச் செயலும் ஆகும். ஒருவன் பாவச் செயலைத் தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தால் அவனுக்கு இறையருள் கிட்டாது. வீடு பேறாகிய முக்தி கிடைக்காது. வீடுபேற்றை அப்பாவச் செயல் அழித்துவிடும். இதனை உணர்ந்து ஒவ்வொருவரும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதனை,

‘‘வினைவீட்டைக் கெடுக்குமாம்
விருந்தாளியா வந்தவன் பெண்டாட்டியக் கெடுத்தானாம்’’

என்ற பழமொழி எடுத்துரைக்கின்றது.

இங்கு வீடு என்பது நாம் வாழும் வீட்டைக் குறிப்பிடவில்லை. முக்தியாகிய வீடு பேற்றினைக் குறிக்கின்றது.

‘‘அறம், பொருள், இன்பம் வீடடைதல் நூற்பயனே’’

என்று நன்னூல் உள்ளிட்ட இலக்கண நூல்கள் நூற்பயன் பற்றிக் கூறுவது இதற்குப் பொருந்தும். நாம் தீவினைகளைத் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே வந்தால் அது இறைவனிடம் இருந்து நம்மைப் பிரித்துவிடும். நமக்குக் கிடைக்கக்கூடிய வீடுபேற்றினைக் கெடுத்துவிடும். விருந்தாளியாக வந்தவன் தனக்குரிய மரியாதையுடன் நடந்து கொள்ளவேண்டும். அதைவிடுத்து விருந்துண்ட வீட்டில் உள்ள விருந்தளித்தவரின் மனைவியைக் கெடுப்பது பெரும்பாவச் செயலாகும். அது கொலைபாதகத்திற்குச் சமமாகும். அத்தகைய இழிசெயலைச் செய்தல் கூடாது. வினை வீட்டுப்பயனைக் கெடுப்பது என்பதற்கு நமது செயல்பாடுகளின்படியே வீட்டில் செல்வம் கொழிக்கும். இழிந்த செயல்களாகிய தீவினைகளைச் செய்தால் வீட்டின் செல்வம் அழிந்து வறுமையே வீட்டில் தங்கும் எனவும் பொருள் கொள்ளலாம். நமது முன்னேற்றத்திற்கும், தாழ்விற்கும் நமது செயல்களே காரணம் என்பதை இப்பழமொழி தெளிவுறுத்துகிறது. நல்வினை ஆற்றி வீடுபேறாகிய முக்தி பெற ஒவ்வொருவரும் முயல வேண்டும் என்பதனையும் இப்பழமொழி வலியுறுத்துகிறது.வினையும் தினையும்

எதைக் கொடுக்கிறோமா அதுவே உனக்குத் திரும்பக் கிடைக்கிறது என்பது கீதையின் வாக்கியமாகும். வங்கியில் நாம் சேமித்து வைத்திருக்கம் பணத்தைப் பொருத்தே நாம் பிறருக்கோ நமக்கோ காசோலை எழுதிக் கொடுக்க முடியும். நாம் வங்கியில் போட்டிருக்கும் பணமே நமக்குக் கிடைக்கும். கூடுதலாக நாம் எடுக்க இயலாது. அதுபோன்றுதான் நாம்பிறருக்குச் செய்யும் உதவிகளைப் பொருத்தே நமக்கும் உதவிகள் கிடைக்கும். பிறருக்கு நாம் எந்தவிதமான செயல்களைச் செய்கிறோமோ அதுவே நமக்குத் திரும்பக் கிடைக்கும் என்ற வாழ்வியல் தத்துவத்தை,

‘‘வினைவிதைத்தவன் வினையறுப்பான்
தினைவிதைத்தவன் தினையறுப்பான்’’

என்ற பழமொழி புலப்படுத்துகிறது.

நல்வினை, தீவினை இவற்றில் எதைச் செய்தானோ அதனையே ஒருவன் திரும்பப் பெறுவான். தினையை விதைத்தால் தினையையே அறுவடை செய்ய இயலும். தினையை விதைத்துவிட்டு நெல்லையோ, கொல்லையோ, வேறு பிற தானியங்களையோ நாம் அறுவடை செய்ய இயலாது. நல்வினை நல்லாக்கத்தையும், தீவினை தீயவிளைவுகளையும் தரும். இதனை ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து வாழ்தல் வேண்டும். தவறினால் வாழ்வில் துன்புற நேரிடும் என்ற தத்துவத்தை இப்பழமொழி புலப்படுத்துகிறது.

தன்வினையும் ஓட்டைப் பானையும்

ஒருவன் செய்யக் கூடிய செயலின் விளைவு முதலில் அவனையே தாக்கும். அவன் தான் செய்வது யாருக்கும் தெரியாது என்று இருந்து விட்டாலும் அவன் செய்த தீயவினை அவனை அழித்துவிடும் தன்மை வாய்ந்தது. ஓட்டைப் பானையும், உடைந்த பானையும் வீட்டிிருந்தால் அவை வீட்டின் இயல்பான தன்மையைக் கெடுத்துவிடும். நல்லனவற்றையே ஒருவன் செய்தல் வேண்டும். மாறாகத் தீயனவற்றைச் செய்தால் அவை அவ்வினையைச் செய்தவனையே அழித்துவிடும். இதனை,

‘‘தன்வினைத் தன்னைச்சுடும்
ஓட்டைப் பானை வீட்டைக் கெடுக்கும்’’

என்ற பழமொழி எடுத்துரைக்கின்றது.

ஒருவன் செய்தவினையே அவனை அழித்துவிடும். ஓட்டைப் பானை என்பது உடலைக் குறிக்கும் குறியீடாகக் கொள்ளலாம். உடம்பில் பல ஓட்டைகள் உள்ளன. இத்தகைய ஓட்டைப் பானையாகிய உடம்பு தீவினை செய்தால் வீடுபேறு கிட்டாது. அதாவது உடலாலோ, மனதாலோ செயலாலோ ஒருவன் தீங்கிழைத்தால் அது இறைவனின் அருளாகிய வீடுபேறு கிடைக்காது செய்துவிடும்.

நல்லனவற்றைப் புண்ணியம் என்று கூறுவர். அத்தகைய புண்ணியத்தை ஒவ்வொருவரும் செய்தல் வேண்டும் என்ற வீடுபேறு அடையக்கூடிய வழியை இப்பழமொழி வாயிலாக நமது முன்னோர்கள் தெளிவுற விளக்கியுள்ளனர்.செய்த பிழையும் செய்தவனும்

மனிதனுக்கு ஏழு பிறவிகள் உள்ளன என்று முன்னோர்கள் கூறுவர். ஆறு பிறவிகளை எடுத்து பின்னர் இறுதியாகவே மிக உயர்ந்த பதவியான மனிதப் பிறவியினை எடுத்துள்ளோம். இப்பிறவியில் நாம் செய்யும் வினைகளுக்கு ஏற்ப மீண்டும் பிறத்தலோ, பிறவி முடிந்து இறையருளான வீடு பேற்றினை அடைதலோ நடக்கும்.

மேலும் ஒருவர் செய்தவினை அவரைத் தவிர வேறுயாரும் அனுபவிக்க முடியாது. சிலம்பில் வரும் கோவலன் முற்பிறவியில் படைவீரனாக இருந்தபோது வணிகநிமித்தமாக வந்த ஒருவணிகனை ஒற்றன் எனப் பழிசுமத்தி அரசனிடம் இழுத்துச் சென்று அவ்வணிகன் கொலையாவதற்குக் காரணமாக இருந்தான். அப்பிறவியில் வினைப்பயனை அடைய முடியாத நிலையில் கோவலனாகப் பிறந்து அந்தப் பிறவியல் முற்பிறவியில் செய்த வினையின் பாவத்தை அடைந்தான். இவன் அவ்வணிகனைப் பொய்க்குற்றம் சுமத்திக் கொலைசெய்து விடுகின்றான்.

‘‘ஊழ்வினை உறுத்துவந்து ஊட்டும்’’

என்பதனைச் சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. வள்ளுவரும்,

‘‘ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினும் தான்முந் துறும்’’(380)

என்று ஊழ்வினை(செய்தவினை) குறித்து குறிப்பிடுகிறார்.அவரவர் செய்த வினையின் பயனை அவரைச் சார்ந்தவர்கள் தான் அனுபவிக்க வேண்டும். அதைவிடுத்துத் தன்னைச் சார்ந்த உறவினரோ பிறரோ அனுபவிக்க முடியாது. அதனை ஒரு கதையின் வாயிலாக விளக்கலாம்.

ஒரு காட்டில் கொள்ளைக் கூட்டம் ஒன்று வாழ்ந்து வந்தது. அக்கூட்டத்திற்கு ராட்சஷன் என்பவன் தலைவன். அவன் கொலைப் பழிக்கு அஞ்சமாட்டான். வருவோர் போவோரையெல்லாம் துன்புறுத்தி அதன் மூலம் பொருளைக் கொள்ளையடித்தான். பொருள் கிடைக்காவிடில் அவர்களைக் கொன்றான். இவ்வாறு பல நாள்கள் தொடர்ந்து கொடுமைகளைச் செய்து வந்தான்.

ஒரு நாள் அவன் இருக்கும் காட்டின் வழியே நாரதர் வந்து கொண்டிருந்தார். நாரதரைக் கண்ட அவன் ஓடிவந்து வழிமறித்தான். பொருள்களைக் கொடு என்று கேட்டான். நாரதர் அவனைப் பார்த்து,

‘‘அப்பா நீ கேட்டதையெல்லாம் கொடுத்துவிடுகிறேன். நான்கேட்கும் வினாக்களுக்கு நீ விடை கூறிவிடுகிறாயா?’’

என்று பொறுமையுடனும், அமைதியுடனும் கேட்டார்.

அதற்கு அவனும் சரி என்றான்.

நாரதர்,

‘‘நீ யாருக்காகக் கொள்ளையடிக்கின்றாய்?’’

என்று கேட்டார். அதற்கு ராட்சஷன்,

‘‘என் மனைவி, மக்களைக் காப்பதற்காகக் கொள்ளையடிக்கிறேன்’’என்றான்.

உடன் நாரதர்,‘‘நீ செய்யக் கூடியது பெரும்பாவம். இது உன்னைச் சும்மா விடாது. நீதான் இது அத்தனைக்கும் சேர்த்து அனுபவிக்க வேண்டும்’’ என்றார்.

அதற்கு அவனோ,‘‘சுவாமி நான் மட்டும் எப்படி இதற்குப் பொருப்பாவேன். என்னுடைன் இருப்பவர்களுக்கும், உனது உறவினர்களுக்கும் இது சேருமல்லவா?’’என்றான்.

அதற்கு நாரதர்,‘‘உனது பொருளில் வேண்டுமானால் அவர்கள் பங்கு போடுவார்கள். பாவத்தில் பங்கு போட்டுக் கொள்ளமாட்டார்கள். இதனை உணர்ந்து கொள்’’. என்றார்.

அதற்கு, ‘‘இல்லை..இல்லை…எனது மனைவி மக்கள் அனைவரும் என்மீது உயிரையே வைத்துள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் எனது பாவத்தில் பங்கு கொள்வர். நீங்கள் புரியாது பேசுகிறீர்கள்’’ என்றான் ராட்சஷன்.

நாரதர், ‘‘அப்பா உன்னைச் சார்ந்தவர்கள் உன்மீது பற்றுடையவர்கள் எனகிறாய். நான் ஒரு சோதனை வைக்கிறேன். அதன்படி நீ நடக்க வேண்டும். அப்படி நீ நடந்தால் உண்மை நிலையை உணர்ந்து கொள்வாய். உண்மையை அறிந்து கொண்டபின் நீ நான் சொல்வதைத்தான் கேட்கவேண்டும். இதற்கு நீ சம்மதிக்கின்றாயா?’’ என்று கேட்டார். ராட்சஷன், ‘‘இதற்கு நான் சம்மதிக்கின்றேன். என்னைச் சார்ந்தவர்கள் என்மீது பற்றில்லாமல் இருக்கிறார்கள் என்ற உண்மையை அறிந்து கொண்டபின் உங்களது அடிமையாகிவிடுவேன். இது சத்தியம்’’ என்று கூறினான்.

நாரதர் அவனிடம் ஒரு குளிகையைக் கொடுத்து, ‘‘இதனை உனது வாயில் அடக்கிக் கொள். உன் வீட்டிற்குச் சென்றவுடன் சிறிது நேரத்தில் இறந்தவன் போல் ஆகி கீழே விழுந்துவிடுவாய். ஆனால் அங்கு நடக்கும் அனைத்தையும் உன்னால் அறிந்து கொள்ள முடியும். நான் கூறும்போது நீ உன் வாயிலிருந்து குளிகையைக் கீழே துப்பிவிட்டால் பழையபடி நீ ஆகிவிடுவாய். நீ போ நான் சற்று நேரம் கழித்து வருகிறேன்’’ என்றார்.அவனும் நாரதர் கூறியதைக் கேட்டுக் குளிகையை வாயில் போட்டுக் கொண்டு தனது வீட்டிற்குச் சென்றான். சென்ற உடனேயே இறந்தவன் போன்று கீழே விழுந்தான் .

அவனுடைய மனைவி, தாய், தந்தை, குழந்தைகள் அனைவரும் ஓடோடி வந்து ஓவென்று கதறி அழுதனர்.

எனது உயிரை எடுத்துக் கொண்டு எனது கணவரைப் பிழைக்கச் செய் தெய்வமே…’’ என்று ராட்சஷனின் மனைவி கதறினாள்.

அந்த நேரத்தில் நாரதரும் வந்தார். நாரதரைப் பார்த்து எல்லோரும் எப்படியாவது ராட்சஷனின் உயிரை மீட்டுத் தருமாறு மன்றாடினர்.

நாரதர்,‘‘நான் சொல்வதை நீங்கள் யாராவது ஒருவர் செய்ய முன்வந்தீர்களேயானால் ராட்சஷன் பிழைக்கக் கூடும். செய்வீர்களா?’’ என்று கேட்டார்.

அவர்களும் சரி என்றனர். அதே சமயத்தில் அங்கு ராட்சஷனின் நண்பர்களம் வந்தனர். அவர்களும் நாரதர் செய்வதற்குச் சரி என்றனர்.

நாரதர் முதலில் ராட்சஷனின் மனைவியையும், குழந்தைகளையும் பார்த்து, ‘‘நீங்கள், ராட்சஷனின் பாவத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். அவன் பிழைத்துவிடுவான்’’ என்று கேட்டார்.

அதற்கு அவர்கள் அனைவரும், ‘‘எங்களைக் காப்பாற்ற வேண்டியது அவருடைய கடமை. அவர் செய்த பாவம் எங்களைச் சாராது. அவர்தான் அப்பாவத்தை அனுபவிக்க வேண்டம். அவரது பாவத்தை நாங்கள் பங்கு போட முடியாது’’ என்று கூறிவிட்டனர்.

அவர்களைப் போன்றே அவனது தாய், தந்தை, நண்பார்கள் அனைவரும் கூறிவிட்டனர்.

இதனைக் கேட்ட நாரதர், ‘‘சரி உங்களில் யாராவது ஒருவர் தங்களது உயிரைக் கொடுக் முன்வந்தால் இவன் உயிர் பிழைத்து விடுவான். உயிரைத் தருகிறீர்களா?’’ என்று கேட்டார்.

அதற்கு அவர்கள், ‘‘இவனுக்காக நாங்கள் ஏன் இறக்க வேண்டும். அவன் பாவம் செய்தான் அதன் பலனை அவன்தான் அனுபவிக்க வேண்டும். அனுபவித்து இறந்து விட்டான்.

நாங்கள் எங்கள் உயிரை விடமுடியாது’’ என்று ஒருமித்த குரலில் கூறிவிட்டனர்.

நாரதர் சிரித்துக் கொண்டார்.

இதனையெல்லாம் கேட்டுக் கொண்டு இறந்தவன் போல் படுத்திருந்த ராட்சஷனைப் பார்த்து நாரதர், ‘‘ம்…ம்..குளிகையைத் துப்பிவிட்டு எழுந்து வா'’ என்றார்.

அவனும் எழுந்தான்.அவனிடம் ஓடிவந்த தனது உறவினர், நண்பர்கள் அனைவரையும் பார்த்து, ‘‘நான் யார் என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன். நான் புரியாது இதுவரை வாழ்ந்து விட்டேன். என்னைப் பின்பற்றாதீர்கள். எனக்கும் உங்களுக்கும் இனி யாதொரு தொடர்புமில்லை’’ என்று கூறிவிட்டு நாரதரிடம் வந்து, ‘‘சுவாமி இன்றிலிருந்து நான் உங்களது அடிமை’’என்று கூறினான்.

நாரதர் அவனை அழைத்துக் சென்று ராம நாமத்தை அவனுக்கு உபதேசித்துத் தவமிருக்கும்படி கூறினார்.

அவனும் பல ஆண்டுகள் தவமிருந்தான்.

அவனைச் சுற்றிலும் கரையான் புற்றுக் கட்டியது.

இறையருள் பெற்ற அவன் புற்றிலிருந்து எழுந்தான். வான்மீகி என்ற பெயர் பெற்றான்.

உலகோர் புகழும் இராமகாவியத்தை எழுதிப் புகழ் பெற்றான்.

அவரவர் செய்த வினையை அவரவர் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதை இக்கதை உணர்த்துகிறது. இக்கதையின் கருத்தை விளக்குவதாக,

‘‘செய்தவினை செய்தாரோடு’’

என்ற பழமொழி உணர்த்துகிறது.

அவரவர் செய்த வினை அவரவரோடுதான் இருந்து பலனைக் கொடுக்குமே தவிர பிறரை எவ்வகையிலும் பாதிப்பிற்கு உள்ளாக்காது என்ற தத்துவததை இப்பழமொழி எடுத்துரைக்கின்றது.

நல்வினைகளைச் செய்து இறையருளை ஒவ்வொருவரும் பெற முயற்சிக்க வேண்டும். நெறிதவறி பாவச் செயல்களைச் செய்தால் அவை வீட்டின்பத்தை நல்காது. மாறாக பல துன்பங்களை நல்கும். நல்வினைகளைச் செய்து தீவினைகளை அகற்றி இறையருளைப் பெற்று உன்னத வாழ்வு வாழ்வோம். வாழ்வும் மனமும் நிறையும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5o.html


  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License