Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!

                1-6-2006 முதல் இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


Verse
கவிதை

எல்லாம் பூக்கள்தான்!


கருங்கூந்தல்; பூ வந்து -
இருங்கூந்தல்;
கருப்பருவி வழிந்தாற்போல்
வருங்கூந்தல்;
பாண்டியனுக்கு ஐயமும் -
பரமனுக்குப் பாடலும் -
தருங்கூந்தல்!

இத்தகு கூந்தலால்
எழிலுற்றாள் பூவை;
ஆம் -
அக்கூந்தல் தானே
அணலாய்ச் சுட்டது -
நற்றமிழ்ப் பாவலன்
நக்கீரன் நாவை?

ஏந்திழையைப் பூவையென
ஏன் சொன்னார்?
அவர் -
அப்படிச் சொல்லுதற் கேதுவாய்
வகிடெடுத்து வைகலும் -
வாரும் கூந்தலில் -
நாறும் பூவைத்து
நின்னார்!

பூவுக்கும் ஏழு; அதுசூடும் -
பூவைக்கும் ஏழு!
பருவம்; உறும் -
உருவம்!

அரும்பு;
முகை;
போது;
அலர்;
மலர்;
வீ;
செம்மல்; இவை -
செண்டுக்குரிய ஏழு;

பேதை;
பெதும்பை;
மங்கை;
மடந்தை;
அரிவை;
தெரிவை;
பேரிளம்; இவை -
பெண்டுக்குரிய ஏழு!

செண்டு;
பெண்டு;
பிறப்பது ஓரிடம்; மணந்து -
பிழைப்பது வேறிடம்!

“பூவில் கள்ளுண்டு; அப் -
பூவில் கள்ளுண்டு -
ஊதியது வண்டு –
ஊட்டிய பூவையே
ஒண்சங்காய்க் கொண்டு!”

பூ -இப்படி
புகழேந்தியை சொல்லவைத்தது; அது-
நவையென்று
நக்கீரனை விள்ளவைத்தது!

தாமரை;
மா;
அசோகம்;
முல்லை;
கருங்குவளை; எனும் -
அம் பூ; ஐந்தும் -
அம்பு; அவை -
காமன்
கருவி;

யௌவனப் பருவம் எய்திய -
யாரையும் விடாது
எல்லியும் பகலும்
ஏகாந்தத்தில்…
உளத்தை;
நலத்தை;
உயிரை;
உணர்வை;
பொன்றுந் தனையும்
போகும் உருவி!

கோவே எனினும் -
குறைகாணின்
தேவே தடுத்தும் -
சீற்றம் தணியாது…
முனியும்
முனியும் -கண்டு
அஞ்சம்பு –அவ்
அஞ்சம்பிற்கு
ஆர்தான்
அஞ்சாதார்?
நெஞ்சில் அச்சம்
நிலைகொளினும் -
அஞ்சில் ஒன்றையேனும்
அங்கத்தில் பாய்ச்ச -
அனங்கனை -
ஆர்தான் கெஞ்சாதார்?

பூ –ஓர்
இயற்கை வயாகரா;
அதை -
நுகர்ந்தால் பாயும் -
நொடியில் -
நரம்பில் –மோக
நயாகரா!

பூ –இது
பூவையும் குறிக்கும்;
பூமியையும் குறிக்கும்!

நிலங்கள் ஐந்து; அந் -
நிலங்களின் பெயர்களாய்
இலங்கும்
மலர்கள் ஐந்து!

குறிஞ்சி;
முல்லை;
மருதம்;
நெய்தல்;
பாலை; இவை -
மலர்களின் பேர்; ஐந்து -
நிலங்களின் பேர்;
திணைகள் ஐந்தும்; பூ -
மனைகள் ஐந்தும்;
பேர் ஒன்றப் பெற்றது
பெருஞ்சீர்!

ஐந்நிலம் -
ஆயினும்
அவ் -
ஐந்நிலத்திற்கும்
நிலைத்த பேர் என்னவோ
நானிலம்!

குறு நிலம்;
பெரு நிலம்;
என -
இரு நிலம் ஆண்ட
மன்னவர்; புகழ்பூத்த -
தென்னவர்; உருமும் உழுவை -
அன்னவர்; தமிழுக் கரணாய் -
நின்னவர்; பாரை ஆண்ட -
முன்னவர்; போரில் வீரம் -
சொன்னவர்!

விரும்பி அணிந்தார்
விரைமலர்த் தாரை;
நறைதார் அணிந்தே
நடத்தினர் போரை! அது -
களப்போர் ஆயினும் சரி…
கலவிப்போர் ஆயினும் சரி…

புல்லவும்; செற்றாரை -
வெல்லவும்
தார் அணிந்தார்; அதன் -
சீர் தெரிந்தார்!

வெட்சி சூடியோன் -
வெகுநிரை கவர…
கரந்தை சூடியோன் -
கரவைகள் மீட்க…
வஞ்சி யணிந்தோன் -
வம்புக் கிழுக்க…
காஞ்சி யணிந்தோன் -
கடிதெதிர் ஊன்ற…
உழிஞை தரித்தோன் -
உடனரண் வளைக்க…
நொச்சி தரித்தோன் -
நின்றரண் காக்க…

தும்பை துவள -
தோள்வலி காட்டி…
இருபெரு வேந்தர் -
ஒருகளத் தாடி…
இரண்டில் ஒன்று பாத்தபின்பு…
இருவரில் ஒருவர் தோத்தபின்பு…
வாகை சூடியோன் –
சூடுவான் வாகை;
சூடிய வேந்தைச்
சூழ்ந்து -
குடிகள் யாவரும்
கூறுவர் ஓகை!

அற்றை நாளில்
ஆடவர்
ஆயிழையர்
அணிய
நறுமலர் தாரே -
நகை;
இற்றை நாளிலும்
எம்குலப் பெண்டிர்
அணியக் காரணம் -
அது புரியும் நகை!

பூ
புன்னகைக்கிறது…
செடியில்;
கொடியில்;
காவில்;
கழனியில் திருவோடு; அப் -
பூவனைய -
புன்னகையை…
யாண்டும்
யாசிக்கும் –நம்
வாய் இருக்கிறதே
வாய் –அது
வாயல்ல
வதனம் ஏந்திய திருவோடு!

பூக்கள் பயன்படுகிறது -
பூசைக்கும்;
கட்டில்மேல்
இருவர் வைக்கும்
ஆசைக்கும்!

பூக்கள்தான் எல்லாம்; இங்குப் -
பூவின்றி -
விழவும் இல்லை;
இழவும் இல்லை!

- அகரம் அமுதா.
இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/verse/p1299.html


  2020
  2019
  2018
  2017
சிறந்த நூலாசிரியர் பரிசு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களிடமிருந்து ‘தமிழ் விக்கிப்பீடியா’ எனும் நூலுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த நூலாசிரியருக்கான பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழினைப் பெறுகிறார் தேனி மு. சுப்பிரமணி (13-04-2012)வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...சிரிக்க சிரிக்க
எரிப்பதா? புதைப்பதா?
அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
இலையுதிர் காலம் வராது!
கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
மூன்றாம் தர ஆட்சி
பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
தபால்காரர் வேலை!
எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
சம அளவு என்றால்...?
குறள் யாருக்காக...?
எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
குட்டிக்கதைகள்
எல்லாம் நன்மைக்கே...!
மனிதர்களது தகுதி அறிய...
உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
அக்காவை மணந்த ஏழை?
சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
வேட்டைநாயின் வருத்தம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
எப்படி வந்தது தீபாவளி?
தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
விபூதியின் தத்துவம்
கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயர் மற்றும் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License