Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!

                1-6-2006 முதல் இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


Verse
கவிதை

குளம் - வானம் காதல் க(வி)தை!


அ​மைதியான குளம்
வரு​வோர் ​போ​வோரின் தாகத்​தைத்
தீர்த்துக் ​கொண்டிருந்தது...
அந்தக் குளம் அதில் மகிழ்ச்சிய​டைந்தது...
பலரின் தாகத்​தைத் தீர்க்கும்
பணி​யைத் தன் கட​மையாக நி​னைத்து
அத​னைத் தவறாது ​செய்து வந்தது...
அதில் தண்ணீர் பருகியவர்கள்
மனிதர்கள் மட்டுமல்ல...
பற​வைகள், விலங்குகள், இன்னும்
பற்பல உயிரனங்கள் தங்களின்
​தே​வை​யை நி​றைவு ​செய்து ​கொண்டன...
குளமும் தனது கட​மை​யைத் தவறாது
​த​லை​மேற் ​கொண்டு ​செய்தது...
தான் மற்றவர்களுக்கு உதவுகி​றோம் என்று
அது ​கொஞ்சமும் கர்வப்படவில்​லை...
மாறாக அக்குளம் மகிழ்ந்தது...
குளத்தில் பற​வைகள் மட்டுமல்ல
சிறு சிறு நீர்த்தாவரங்களும்
தாம​ரையும் ​கொட்டியும் ஆம்பலும்
​செழித்து வளர்ந்தன...
இந்தக் குளத்திற்கு ஓர் ஆ​சை திடீ​ரென வந்தது...
தனக்கு நீர் வழங்கும் வானத்​தை
அது விரும்பத் ​தொடங்கியது...
அக்குளம் தன் விருப்பத்​தை
மனதிற்குள்​ளே​யே பூட்டி ​வைத்துக் ​கொண்​டே
இருந்தது...
எப்​போதாவது ​நேரம் வரும்​ போது
வானத்திடம் ​சொல்லி விடு​வோம் என்று...
வானமும் தனது ம​ழைக்கரங்களால்
குளத்திற்கு நீ​ரைக் ​கொடுத்துக் ​கொண்​டே இருந்தது...
குளத்தில் ​தெரிந்த வானத்​தைப் பார்த்து
குளம் மனதிற்குள் மகிழ்ச்சிய​டைந்தது...
ஆகா தான் வானத்தின் மனதிற்குள்
இருக்கி​றோம் என்று... ஆனால் தன்
எண்ணத்​தை வானத்திடம் ​சொல்லவில்​லை...
​வெயில் காலம் வந்தது...
குளம் தனது தண்ணீ​ரை அனுப்பி
வானத்திடம் தனது காத​லைத்
​தெரிவித்தது... வான​மோ...
அத்தண்ணீ​ரை வாங்கிக் ​கொண்டது...
தண்ணீர் வானத்தினுள் ஐக்கியமானது...
ஆனால் குளத்தின் மன​தை அறிந்ததா...?
என்றால் அதற்கு எந்தவிதமான
பதிலும் வானத்திடம் இல்​லை...
இருப்பினும் குளம் தனது
எண்ணத்​தை மாற்றிக் ​கொள்ளவில்​லை...
முன்னிலும் பன்மடங்கில் வானத்​தை
​நேசிக்கத் ​தொடங்கியது…
மீண்டும் மீண்டும் தனது தண்ணீ​ரை​யெல்லாம்
தன் காத​லைச் ​சொல்லும் வண்ணம்
வானத்திடம் தூது விட்டது...
முன்பு ​​போல​வே குளமும் அத்தண்ணீ​ரை எல்லாம்
தன்னுள் ஐக்கியப் படுத்திய​தே தவிர
எந்தவிதமான பதி​லையும் தரவில்​லை...
இருப்பினும் குளத்தினுள் தான்தான்
​தெரிகி​றோ​மே குளம் இத​னைப் புரிந்து
​கொள்ளும் என்று வானம் நி​னைத்த​தோ
என்ன​வோ? வானம் எதுவும் கூறவில்​லை...
குளம் வானத்​தை விரும்புவ​தை நிறுத்தவில்​லை...
குளம் தன்னிடம் உள்ள தண்ணீர் முழு​மையும்
சூரியக் ​கைகளால் அள்ளி அள்ளி
வானத்திடம் தூதுவிட்டது...
முடிவில் குளம் தன்​னை இழந்தது...
வானம் அதில் ​தெரியவில்​லை...
குளத்​தைப் பயன்படுத்திய பற​வைகள், விலங்குகள்,
மனிதர்கள் யாரும் அத​னைத் ​தேடி
வரவில்​லை... ​கொட்டியும் ஆம்பலும்
தாம​ரையும் குளத்தின் துயரத்​தை எண்ணி அதனுட​னே​யே
தங்கி இருந்து துன்பத்​தைப் பகிர்ந்து ​கொண்டனர்...
வறண்ட நி​லையிலும் அந்தக் குளம்
வானத்​தை விரும்புவ​தை மட்டும்
விட்டுவிடவில்​லை...
என்றாவது ஒருநாள் வானம் நம்​மைத்
​தேடி வந்த​டையும் என்ற நம்பிக்​கையுடன்
காத்திருந்தது... நாட்கள் கடந்தன...
ஆனால் ம​ழைக்​கைக​ளை நீட்டி
வானம் குளத்​தை வாரிய​ணைக்க மட்டும்
பூமி​யை ​நோக்கி வர​வேயில்​லை...
குளம் தனக்குத் தா​னே ​பேச ஆரம்பித்தது...
வான​மே உன்​னை​யே நான் நி​னைத்துப்
பிரதிபலித்​தேன்... ஏ​னோ நீ என் காத​லை ஏற்று
என்​னைப் பிரதிபலிக்கவில்​லை? என்று
​கேட்டுக் ​கொண்​டே இருந்தது...
ஆனாலும் வானம் வாய்திறந்து பதி​லைப் பகரவில்​லை...
குளம் முடிவு ​செய்தது... வானமாவது மகிழ்ச்சியுடனிருக்கட்டும்...
நாம் நமக்குள்ள துயரத்​தை ஆற்றிக் ​கொள்​வோம்...
என்று தனக்குள்​ளே​யே தனது காத​லைக்
​கொன்று பு​தைத்துக் ​கொண்டது...
இ​தைப் புரிந்து ​கொள்ளாத வானம்...
குளத்தின் மீது ​​கோபம் ​கொண்டது...
குளம் தன்​னை ஏமாற்றி விட்ட​தே...
தன்​னைப் பிரதிபலிக்கவில்​லை​யே...
தன்மீது காதல் வயப்பட்ட​தெல்லாம்
​பொய்​யோ...? பழங்க​தை​யோ...?
ஒவ்​வொரு நாளும் என்​னைப்
பிரதிபலித்துத் தன் அ​லைக் கரங்களால்
ஆரத் தழுவிய​தே இந்தக் குளம்...
இதுவா இப்​போது மனம் மாறிவிட்டது…
எப்படி இதற்கு இப்படி​யொரு கீழான எண்ணம்...
இப்படியும் ஒருவர் உலகில் இருப்பாரா...?
என்​றெல்லாம் வானத்தின் மனதில்
எண்ணங்கள் மின்னல்களாக ஓடி ஓடி ம​றைந்தன...
வானம் ஒன்​றை மட்டும் மறந்து ​போனது...
குளம் வறு​மைய​டைந்து விட்டது என்ப​தை மட்டும்...
தவ​ளைகள் வானத்​தைப் பார்த்து
குளத்​தைப் பற்றிப் புகார்க​ளைக் கத்திக் கத்திக்
கூறியது... குளத்தில் நீர் இருக்கிறது
நீ​ரை​யெல்லாம் குளம் ம​றைத்து ​வைத்துவிட்டு
உன்​னைக் குளம் ஏமாற்றிவிட்டது...
குளம் உன்​னைக் காதலித்தது ​பொய்...
குளம் உன்​னை ஏமாற்றி விட்டது...
என்ற ​பொய்​யைத் திரும்பத்திரும்ப
தவ​ளைகள் ஒன்றாக இ​ரைந்து இ​ரைந்து
​பெருத்த சத்தத்துடன் வானத்தின் காதில்
விழும் வண்ணம் கூறியது...
தவ​ளைகளின் சத்தம் நித்தமும்
வானத்தின் ​செவிகளில் விழுந்ததால்
வானம் குளத்தின் நி​லை​மை அறியாது
குளத்தின் மீது ​கோபமுற்றது...
உண்​மை அங்கு ஊனமானது...
யா​ரோ ​சொன்ன​தைக் ​கேட்டு
தன் எண்ணத்​தை உட​னே வானம் மாற்றிக் ​கொண்டது...
குளத்தின் மீது வானத்திற்குக் கடுங்​கோபம்
குள​மே குள​மே என்​னையா ஏமாற்றினாய்...
நீ​ரை ஒழித்து என் காத​லையும் ஒழித்து விட்டா​யே...!
உன்​னை நான் பழிவாங்கு​வேன் என்று கூறி
சடசட​​வென்று பட்​டென்று முடி​வை
மாற்றி எடுத்தது... குளத்திடம் தனது
முடி​வைக் கூறவுமில்​லை... குளத்தின் மன​தை அறியவுமில்​லை...
உணர்ச்சி ​வேகத்தில் எடுத்த முடிவு...
உள்ளத்தில் குளத்​தைப் பழிவாங்கும் உணர்ச்சி
குளத்தின் உள்ளத்​தை உ​டைத்துவிடு​வேன்...
உள்ளத்தில் ஆயிரம் பலிவாங்கும் உணர்ச்சி...
குளத்​தை இனி​மேல் நான் திரும்பிப் பா​ரேன்...
என்று கட​லை ​நோக்கி வானம் பயணப்பட்டது...
கடலுடன் வானம் கலந்தது நன்கு...
இருந்தும் வானத்தின் வன்மம்...
​போகவுமில்​லை...மன​தை விட்டு அகலவுமில்​லை...
குளத்​தை பார்த்துப் பழிவாங்க ​வேண்டும்
என் உள்ளத்​தை உ​டைத்த
குளத்தின் உள்ளத்​தைச் சுக்குநூறாக
உ​டைத்தல் ​வேண்டும்...
எண்ணத்தில் கருத்துக்கள் அ​லை​மோத அ​லை​மோத
வானத்தின் முகமும்
ஒருநாள் கருத்தது...
தன் ​கோபத்தீ​யை மின்னலாய்க் கக்கியது...
குளத்தின் க​ரை​யை உ​டைப்​பேன் என்று
தன் ம​ழைக்கரங்களால் குளத்தின்
குரல்வ​ளை​யைப் பிடித்தது...
குள​மோ கத்தவுமில்​லை... வானத்திடமிருந்து
தப்ப முயலவுமில்​லை...
தான் விரும்பிய​தே தன்​னையழிக்க
முயலும்​போது இராமனின் ​கோதண்டம்
பட்ட தவ​ளையாய் அ​மைதி காத்தது...
குளத்தின் அ​மைதி வானத்​தைச் சீண்டியது...
குரல் வ​ளை​யை ம​ழைக்​கையால்
​மேலும் ​மேலும் அழுத்திப் பிடித்தது...
அப்​போதும் குளம் அ​மைதி காத்தது...
ம​ழையின் பிடி வலுக்க வலுக்க
​மெல்ல ​மெல்லக் குளம் தன்னுருப் ​பெற்றது...
அப்​போதும் குளம் வானத்​தைப் பார்த்துப் பிரதிபலித்தது...
ம​ழை ​கை விட்டு வானம் குளத்​தைப் பார்த்தது
பார்த்த வானம் அதிர்ந்து ​போனது...
அடடா அடடா... இப்​போதும் குளம்
நம்​மைக் காட்டுகின்ற​தே...
உள்ளத்தில் இருக்கும் உண்​மை​யை
மறந்து மாற்றார் உ​ரைத்த
​பொய்யு​ரை பற்றி உண்​மைக் காத​லைத் துறந்து விட்​டோ​மே...
என்று ​நைந்து ​நைந்து குமுறி அழுதது...
நி​றைந்த குளத்தில் கண்ணீர் முத்துக்கள்...
குளம் தன் அ​லைக்​கை நீட்டி
வானத்தின் கண்ணீர் து​டைத்தது...
உண்​மை​யை உணர்ந்த வானம் நிர்மலமானது...
குளத்திடம் வானம் வருந்திக் கூறியது...
குள​மே குள​மே... என்​னை நீயும் மன்னித்துவிடுவாய்...
உன் மனத்தின் நி​லை​மை அறியா
அறிவிலியா​னேன்... ஐயப்பட்டு அன்​பைத் துறந்​தேன்...
அழியாக் காத​​லை அழிந்த​தென்று எண்ணி​னேன்...
இமயமாய் நீயும் உயர்ந்​தே விட்டாய்...
இ​ளைத்த உள்ளத்துடன் நானுமிருந்​தேன்...
உன்னில் என்​னைப் பார்த்த​போதுதான்
உண்​மை நி​லை​யை நானும் உணர்ந்​தேன்...
மட​மைமிக்​கோர் மடத்தனத்தா​லே...
மாண்புறு உளத்தி​னை யான் முறித்​தேனே...
எந்தன் மட​மை​யை என்​னென்று உ​ரைப்பது...
எந்தன் மட​மை​யை எண்ணி நான் ​வெட்கி​னேன்...
உன்​னையும் என்​னையும் ஒட்டாமல்
​செய்தவர் ஒன்றுமிலாது மண்ணில் மாய்வர்...
மாயத்தால் நானும் என் காயத்​தை இழந்​தேன்...
காயத்துக்குள்​ளே என்​னை ​வைத்து நீ
இன்றும் என்றும் நீ வாழ்ந்து ​கொண்டிருக்கிறாய்...
உன்​னை நா​னே தவறாய்க் கணித்​தேன்...
எந்தன் உள்ளம் காயம்பட்டது...
இந்தக் காயம் என்றும் இருக்கும்...
ஆறா வடுவாய் ஆகிவிட்டது...
அன்​பே அன்​பே இது அடுக்காது...
உன்​னை நானும் மறக்கவுமில்​லை...
என்றும் மறந்தும் நானிருக்கவில்​லை…
தவறாய்க் கி​​டைத்த தகவ​லைக் ​கேட்டு
ஐய​கோ எந்தன் உள்ளம் தடுமாறிவிட்ட​தே...
குள​மே குள​மே மன்னித்துவிடுவாய்...
குறுகிய எண்ணத்​தை நானும் விடுத்​தேன்...
இருவர் மீதும் தவ​றேதுமில்​லை...
காலச்சூழல் நம்​மைப் பிரித்தது...
காலனாய்ச் சிலர் ஈடுபட்டதனால்...
கனிவான உள்ளம் காயம் பட்டது...
இருவர் உள்ளமும் ஒன்றுடன் ஒன்று
இன்னும் நன்கு ஒட்டிக் ​கொண்டிருப்பதால்
இனி​மேல் நாமும் கலங்குதல் ​வேண்டாம்...
இனி​யொரு காலம் நமக்​​கென்று வரும்...
அந்தக் காலம் வசந்த காலம்...
காலம் வரும்வ​ரை காத்துக் ​கொண்டிருப்​போம்...
அதுவ​ரை நமது கட​மை​யை முடிப்​போம்...
ஆண்டவன் கட்ட​ளை அத​னை ஏற்​போம்...
அடுத்த பிறவியில் நாமும் இ​ணை​வோம்...
அது​வே நம் உள்ளத்தில் உள்ளது
என்று வானம் கூற குளமும்
அ​லைக் ​கைக​ளைக் ​கொட்டி ஆர்ப்பரித்தது...
ஆஹா... ஆஹா... அரு​மை... அரு​மை...
இப்​போதாவது எனதன்​பை உணர்ந்தீர்...
இனிவருங்காலம் வசந்த காலம்...
அதுவ​ரை நாமும் ​பொருத்​தே இருப்​போம்...
காலம் மாறும் கவ​லைகள் மாறும்...
கட்டிய த​ளைகள் அறுந்​தே ​போகும்...
இப்​போதாவது என் உளம் அறீந்தீ​ரே...
அது​வே நன்று அது​வே நன்று...
என்று கூறி குளம் குதூகலித்தது...
அன்றிலிருந்து குளமும் வானமும்...
அடுத்த கட்ட வாழ்க்​கை​யைத் ​தொடங்கின...
அ​னைவரும் அத​னைப் பார்த்து மகிழ்ந்தனர்...
அழி​வைத் ​தேடிய அ​னைவரும் ஒடுங்கினர்...
குளமும் வானமும் கட​மை​யைச் ​செய்ய​வே...
குவலயத்​தோர் அ​னைவரும் பயன​டைந்தனர்...
உண்​மை அன்பு அழிவதுமில்​லை...
உற​வை என்றும் துறப்பதுமில்​லை...
கள்ளம் கபடு அதிலிருக்காது...
பழிவாங்கும் எண்ணமும் பக்கம் வராது...
எண்ணங்கள் என்றும் பட்டுப்​போகாது...
எண்ணங்கள் ஆங்​கே தூய்​மையானதாம்...
எழிலார் வாழ்க்​கை மலரும் ஆங்​கே...
து​ரோகிகள் என்றும் துடுக்​கென அழிவர்...
தூய உள்ளங்கள் ஒளியி​னைப் பாய்ச்சும்
அந்த ஒளியினில் உலகம் துலங்கிடும்...
அத​னை அ​னைவரும் வியந்​தே பார்ப்பர்...
வஞ்சமும் நஞ்சும் அதிலிருக்காது...
ஒருவர் வள​மையில் ஒருவர் மகிழ்வர்...
அடுத்த பிறவியில் அவ்வுள்ளங்கள் ​சேரும்
ஆண்டவன் அவற்​றை இ​ணைத்​தே ​வைப்பார்...
இ​றைவன் வகுத்த விதி​யென நி​னைத்து
குளமும் வானமும் இ​றைவ​னை வணங்கின...
இ​றைவன் மகிழ்ந்து க​டைக்கண் பார்த்தான்...
அந்தப் பார்​வையில் அன்பு ​தெரிந்தது...
உங்கள் அன்​பே உங்க​ளைச் ​சேர்க்கும்...
உள்ளத்தில் அச்சத்​தை அற​வே ஒழிப்பீர்...
தூய அன்பின் வடிவம் நா​னே...
தூ​யோ​ரே இத​னை உணர்வீர்...
து​ன்பங் க​ளைந்து இன்பம் அ​டைவீர்...
இகமும் அகமும் உங்க வச​மே...
என்ப​தை உணர்ந்து இன்பமாய் வாழ்வீர்...
எல்​லையில்லா வளர்ச்சி காண்பீர்...
அதி​லே என்றும் மகிழ்ந்​தே இருப்பீர்...
அகிலம் ​போற்ற என்றும் வாழ்வீர்...!
அடுத்த பிறவியில் உறுது​ணை நா​னே...!
உங்களின் உளங்க​ளை நானே இ​ணைப்​பேன்...
கவ​லை ஒழித்து கண்ணீர் ஒழித்து
கட​மை​யை நன்​றே இன்​றே ​செய்க...
ஒருவருக்குள் ஒருவர் நீங்கள் இருந்தும்
உணரா உளத்துடன் நடந்து ​கொண்டீர்கள்...
பிறரின் கருத்​தை ​பே​தை​மையுட​னே
பிறழ உணர்ந்து பிரிந்துவிட்டீர்கள்...
இனியும் அத​னை நி​னைத்து நீங்கள்
விசனப்படாதீர் விரக்திப்படாதீர்...!
நல்ல பண்பும் நல்ல எண்ணமும்
உங்க​ளை என்றும் ஒன்றாய்ச் ​சேர்க்கும்
​​என்​றே கூறி இ​றைவன் வாழ்த்தினான்...
வாழ்த்​தைக் ​கேட்ட வானமும் குளமும்
ஒன்றில் ஒன்​றைப் பிரதிபலித்து
ஒன்றில் ஒன்​றைப் பார்த்து நன்கு
இன்பமாய்க் காலத்​தை இனிதாய்க் கழித்தன...
அடுத்த பிறவியில் இவ்விதயங்கள் இ​ணையும்
அந்த நாளு​மே ​பொன்னாளா​மே...!
இ​றைவன் உ​ரைத்தது உண்​மையில் நடக்கும்
இன்பம் அன்று இனிதாய் மலரும்...!

-மு​னைவர் சி.​சேதுராமன், புதுக்​கோட்​டை.
இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/verse/p1474.html


  2020
  2019
  2018
  2017
சிறந்த நூலாசிரியர் பரிசு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களிடமிருந்து ‘தமிழ் விக்கிப்பீடியா’ எனும் நூலுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த நூலாசிரியருக்கான பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழினைப் பெறுகிறார் தேனி மு. சுப்பிரமணி (13-04-2012)வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...சிரிக்க சிரிக்க
எரிப்பதா? புதைப்பதா?
அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
இலையுதிர் காலம் வராது!
கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
மூன்றாம் தர ஆட்சி
பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
தபால்காரர் வேலை!
எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
சம அளவு என்றால்...?
குறள் யாருக்காக...?
எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
குட்டிக்கதைகள்
எல்லாம் நன்மைக்கே...!
மனிதர்களது தகுதி அறிய...
உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
அக்காவை மணந்த ஏழை?
சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
வேட்டைநாயின் வருத்தம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
எப்படி வந்தது தீபாவளி?
தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
விபூதியின் தத்துவம்
கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயர் மற்றும் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License