இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

மணிமேகலை கால சமயங்களும் அவற்றின் முற்கால நிலையும் பிற்கால நிலையும்


36. உலகக் காப்பிய வரிசையில் மணிமேகலை

முனைவர் க. சோமசுந்தரம்

உலக அளவில் பல்வேறு இலக்கிய வகைகள் தோன்றி வருகின்றன. இவற்றில் காப்பியவகைக்கு முக்கிய இடம் உண்டு. காப்பியம் என்ற நெடிய கதை வகை உலக மொழிகளில் ஒத்துக் காணப்படுகிறது. உலக மொழிகளில் எபிக் என்று குறிக்கப்பெறும் காப்பிய வகையானது அவை தோன்றிய நாட்டின் இலக்கிய அடையாளமாக விளங்குகின்றது.

உலகக் காப்பியங்கள்

இன்றைய நிலையில், உலகக் காப்பிய வரிசையில் இடம் பெறும் காப்பியங்கள் பின்வருமாறு;

இந்தியாவில் தோன்றிய இதிகாசங்களான மகாபாரதம், இராமாயணம் ஆகியனவும் உலகக் காப்பிய அரங்கில் தனித்த இடம் பெற்று விளங்குகின்றன. கிரேக்க நாட்டின் படைப்பான ஹோமரால் எழுதப் பெற்ற இலியாத்தும் ஒடிசியும் இவ்வரிசையில் கொள்ளத்தக்கன. இலியாத் கவிதையால் ஆக்கப் பெற்றது. டிரோசான் போரினை மையமாக வைத்து எழுதப்பட்ட காப்பியம் இதுவாகும். இலியாத்தின் கதை என்பதே இலியாத் ஆகும். டிராயின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு நடந்தவற்றை விவரிப்பது ஒடிசி ஆகும். ஒடிசியின் பல்வேறு அனுபவங்களை முன்வைத்து இது எழுதப் பெற்றுள்ளது.

இத்தாலி நாட்டின் காப்பியமான ஒர்லாண்டோ பியுரியாசோ என்ற காப்பியம் அரிஸ்டோ என்பவரால் எழுதப்பட்டதாகும். இதுவும் உலகக் காப்பிய வரிசையில் கொள்ளத்தக்கது. கிறிஸ்துவர்களுக்கும் பகன் இனத்தவர்களுக்கும் இடையே நிகழ்ந்த போரினை மையமாக வைத்து எழுதப்பெற்ற காப்பியம் இதுவாகும். இதில் பலவகை பயண அனுபவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இதே நாட்டைச் சார்ந்த தாந்தே அலிகேரி என்பவர் எழுதிய தி டிவைன் காமெடி என்பதும் உலகக் காப்பிய வரிசையில் கொள்ளத்தக்கது. இறந்ததற்குப் பின் செல்லக் கூடிய உலகம் பற்றியக் காப்பியம் இதுவாகும். கதைசொல்பவர் காட்டில் தொலைந்து போக அவரை விர்ஜில் என்பவர் இறப்பிற்குப் பின்னான உலகத்திற்கு அழைத்துப் போவது என்ற நிலையில் இக்காப்பியம் படைக்கப் பெற்றுள்ளது.இவ்வரிசையில் பழைய ஆங்கிலத்தில் பெயர் அறியப்படாத கவிஞர் ஒருவர் பிவொல்ப் என்ற காப்பியமும் அடங்குகிறது. இது மூவாயிரம் வரிகளைக் கொண்டது. பிவொல்ப் சிறந்த போராற்றல் மிக்கவர்.

இதனைத்தொடர்ந்து அமைவது மில்ட்டன் எழுதிய ‘பாரடைஸ் லாஸ்ட்’ என்பதாகும். இழந்த சொர்க்கம் என இது தமிழில் பலரால் மொழிபெயர்க்கப் பெற்றுள்ளது. சாத்தானுக்கும் கடவுள் வழிக்கும் இடையே ஏற்படும் போராட்டமாக இதன் கதை அமைகின்றது. பலர் சாத்தான்தான் இக்கதையின் காப்பியத் தலைவன் என்றே கருதுகின்றனர். பைபிளின் தொன்மத்தைத் தன் கவிவளத்தால் மெருகேற்றியுள்ளாஎ மில்ட்டன்.

அடுத்து உலகக்காப்பிய வரிசையில் அமைவது சானேம் என்பதாகும். இதனை எழுதியவஎ பெர்தோசி ஆவார். ஐம்பது பர்சிய அரசர்களின் தொன்மங்களை எழுத்தோவியமாக இக்காப்பியம் ஆக்கியுள்ளது, மன்னர்களின் புத்தகம் என்றே இது அழைக்கப்படுகிறது. உலகக் காப்பிய வரிசையில் அடுத்து அமைவது வெர்ஜில் எழுதிய அனிய்டு என்பதாகும். ரோமநாட்டின் காப்பியமாக இது கொள்ளப் பெறுகின்றது. இதில் நிறைய நாடகக் கூறுகள் அமைந்திருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்குக் கடற்பயணம் செய்வது பற்றிய குறிப்புகளும் இதனுள் காணப்படுகின்றன.

இவ்வாறு பத்து காப்பியங்கள் உலக முதன்மைக் காப்பிய வரிசையில் அமைகின்றன. இவை அனைத்தும் கடவுளை அல்லது மன்னர்களைப் பாடுவன. ஆனால் மணிமேகலை இவற்றில் இருந்து வேறுபட்டுக் காப்பியத் தலைமையை ஒரு பெண்ணிடம் தந்து, அப்பெண்ணும் ஆண் தலைமை வேண்டாநிலையில் படைக்கப் பெற்றிருப்பது குறிக்கத்தக்கது. இன்றைய காலத்தில் பெண்ணியச் சிந்தனையாளர்கள் கருதும் பெண்ணை முன்னிலைப்படுத்தும் இலக்கியப் பாங்குத் தமிழில் இருந்துள்ளது என்ற நிலையில் உலகக்காப்பிய வரிசையில் அணி செய்யத்தக்கதாக மணிமேகலை அமைகின்றது. இன்றைய பெண்ணியவாதிகளிடம் தமிழின் மூத்த காப்பியம் ஒன்று பெண்ணை முன்னிலைப்படுத்தியுள்ளது என்பதை அறிவிக்க வேண்டிய அவசியம் இன்றைக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

உலகக்காப்பியங்கள் என்ற நூலினை எழுதிய காசிராசன் அவர்களின் கருத்துகளையும் இக்கட்டுரையில் இணைப்பது பயிலரங்க மாணவர்களுக்கு வலுசேர்க்கும் என்ற நிலையில் இக்கட்டுரையில் அந்நூல் தந்த பல குறிப்புகள் வழங்கப் பெறுகின்றன.

சிறப்பு பெற்ற உலகக் காப்பியங்கள்

கதையை வேராகக் கொண்ட காப்பிய வகையை உலக மொழிகளில் உருவாக்கிய கிளை பரப்பியதை டாக்டர் இரா. காசிராசனின் உலகக் காப்பியங்கள் நூல் மூலம் தெளிவாக உணர முடிகிறது.

1. கிரேக்கக் காப்பியங்கள்

ஹோமரின் இலியட்ஒடிசி எனும் காப்பியங்கள் இம்மொழிசார்ந்தன. டிராய் நகர யுத்தம் தொடர்பான காப்பியங்கள் தோன்றிய சைபீரியா எத்தியோப்பியா இலியன் பொசீஸ் நோஸ்டாய், டெலிகோனியா ஆகியன புகழ்மிக்கன.

2. கிப்ரு மொழிக் காப்பியங்கள்

மனித ஆத்மாவின் போராட்டங்களை எடுத்துரைக்கும் யோபு தொன்மம் நிறைந்த காப்பியம்.

3. லத்தீன் மொழிக் காப்பியங்கள்

ரோமன் நாட்டு மொழியான லத்தீனில் வெர்ஜிலின் ஏனியட் தோன்றியது. சிலியஸ் இத்தாலிகஸின் பியூனிகர் எனும் காப்பியம் அக்கால சில் காப்பியம், ஏனியட் காப்பியம் ஆகியன லத்தீன் மொழியில் அமைந்த காப்பியங்கள்.

4. ஆங்கிலக் காப்பியங்கள்

மில்டனின் பாரடைஸ் லாஸ்ட், கீட்சின் காப்பியமான எண்டிமியன் மனக்கிளர்ச்சியை ஊட்டும் வகையில் எழுதப்பெற்ற பீவுல்ப், காப்பியம், காவர்டு பைல் எழுதிய ராபின்குட் உரைநடைக் காப்பியம் ஆகியன குறிப்பிடத்தக்க ஆங்கிலக் காப்பியங்கள்.

5. அரேபியக் காப்பியங்கள்

அபுல் காசின் மான்சர் இயற்றிய ஷா நமி எனும் பாரசிகக் காப்பியம், 1001 இரவுகள் கதை ஆகியன குறிப்பிடத்தக்கன.6. ஜெர்மன் காப்பியங்கள்

ஜெர்மன் மொழியில் அமைந்த நிபிலங்கன்லைட் காப்பியம் புகழ்மிக்கது.

7. பிரஞ்சு மொழிக் காப்பியங்கள்

ரோலன்டின் பாடல் எனும் பிரஞ்சுமொழிக் காப்பியம் வீரயுக யாப்பமைப்பு கொண்டது.

8. இத்தாலி மொழிக் காப்பியம்

இத்தாலி மொழியிலமைந்த அரியஸ்டோவின் ஆர்லண்டோ பியூரியசோ, சிலுவைப் போர் பற்றி விளக்குகிறது. மரினசின் அடோன் கீயூராவின் ரிச்சியலார்டிட்டேவும் குறிப்பிடத்தக்கன.

உலகக் காப்பியங்களில் ஒரு சில மட்டுமே இங்கு குறிப்பிடப்பட்டது. விரித்துரைத்தால் பட்டியல் நீளும்.

உலகக் காப்பியங்களுக்கு நிகரான தமிழ்க் காப்பியங்கள்

1. வரபலம் பெற்றவர்கள் தமிழ்க் காப்பியத்தலைவன் தலைவியாகக் காப்பியத்தில் மணிமேகலா தெய்வத்தின் வரத்தைப் பெற்று நினைத்தவுடன் தன் வடிவம் மாற்றக் கூடிய சக்தி பெற்றவளாகச் சாத்தனார் மணிமேகலையைப் படைத்துள்ளார். கில்கெமிஷ் காப்பியத்தில் கதைத் தலைவன் கில்கெமிஷ் அனுபெல், இயா ஆகிய கடவுளரிடமிருந்து வரம் பெற்றவனாக அமைகிறான். மகாபாரதத்தில் வரம் பெற்றவனாக அமைகிறான். சூரியனின் மகனாகக் காட்டுகிறார் அதே போல் கி.மு.3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்தோன்றிய கில் கெமிஷ் காப்பியத்தலைவனும் சூரியபகவான் ஷாமாவின் மகனாகப் படைக்கப்பட்டார்.

2. ஆங்கிலக் காப்பியமான ஆர்தர் சீவகசிந்தாமணி காப்பியக் கதையோடு ஒத்துப் போகிறது. தன் திறனைக் காட்டிச் சீவகன் எட்டுப் பெண்களை மணந்ததாக அக்கதை கூறுகிறது. சிறந்த முறையில் போர் வீரனாய்த் திகழ்ந்த ஆர்தர் காயம் படுகிறான் அவனது வீரத்தைக் கனீவர் என்பாள் விரும்புகிறாள் காதலாக மாறுகிறது. அவள் தந்தையிடம் ஆர்தர் தோட்டக்காரனாகப் பணிக்குச் சேருகிறான். பக்கத்து மன்னன் கனீவரை விரும்பி மணக்க நினைக்க ஆர்தர் வெள்ளைக் குதிரையேறி அவனைத் தோற்கடித்தான் என்று கதை நடைபெறுகிறது.

3. நாககுமாரகாவியம் போன்றே பாரசிக மொழியில் பாம்பு சுற்றிய பாம்பரசன் சோகாக் அரசன் கதை கூறும் ஷா நமி கதையைக் கதையைக் கூற முடியும்.4. எபிரேய எழுத்தாளர்கள் விவிலியக் கதைகளைக் காப்பியமாக்கியது போன்று தமிழில் வீரமாமுனிவர் இயேசு நாதரின் வளர்ப்புத் தந்தை ஜோசப்பின் கதையைத் தேம்பாவணியாக்கினார் ஹெச். ஏ. கிருஷ்ணபிள்ளை. இரட்சண்ய யாத்திரிகம் படைத்தார்.

5. அரேபியாவில் நடந்த இப்ராஹிம் (நபி) அவர்களின் வரலாற்றை ஆபிரகாம் வரலாறாக விவிலியத்தில் காணமுடிகிறது. தன் அன்பு மகன் சீராளனை அரிந்த பிள்ளைக் கறி தந்த கதையாகச் சிறுத்தொண்டரின் வாழ்வியல் கதையைப் பெரியபுராணம் அமைகிறது.

உலகக் காப்பியங்களுடன் தமிழ்க் காப்பியங்கள் ஒற்றுமை


1. ஏதாவது ஒரு சமயக் கருத்தை வலியுறுத்தும் விதமாகக் கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

2. ஒரு சிக்கல் ஏற்படும் அச்சிக்கலால் பலர் பாதிக்கப்படுவர். அச்சிக்கலை மித மிஞ்சிய வலிமை பெற்ற தன்னிகரற்ற தலைவன் தீர்த்து வைப்பான்.

3. அநீதி தோற்று நீதி வெல்லும்.

4. ஆற்றல் சார் தேவதைகளும் வான தூதுவர்களும் கதையில் வருவர்.

5. நிறைய கிளைக்கதைகள் காப்பியத்திற்கு அணி சேர்க்கும்.

6. நிறைய தொன்மங்கள் விடையளிக்க இயலா வினாக்கள் இடம் பெறும்.

7. இயற்கை சார்ந்த வருணனைகள் மிகுந்து காணப்படும்.

8. பாத்திரப் படைப்புக்கள் நாடு பல தாண்டியும் ஒத்த தன்மையோடிருக்கும்.

9. மொழிதான் வேறு, கருத்தும் கதையும் ஒன்றுதான் என்பதை உணர்த்தும்.

இவ்வகையில் உலகக் காப்பிய வரிசையில் தமிழ்க் காப்பியங்கள் நிலை நிறுத்தத்தக்கன என்பதை அறியும் போது, அவை ஏன் அவ்விடங்களுக்குச் செல்லவில்லை என்பது குறித்து ஆராய வேண்டியுள்ளது.

தமிழ்க்காப்பியங்களுக்கு உரிய நல்ல மொழிபெயர்ப்புகள் அமையவில்லை என்பதுவே அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஆகும். எனவே இதனை உணரந்து, தமிழ்க்காப்பியங்களை உரிய நிலையில் மொழிபெயர்த்து அளிப்பது காலத்தின் கட்டாயம் ஆகின்றது.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s1/p36.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License