Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!

                1-6-2006 முதல் இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

மணிமேகலை கால சமயங்களும் அவற்றின் முற்கால நிலையும் பிற்கால நிலையும்


37. வேதவாதம்

இலக்கிய மேகம் ந. சீனிவாசன்

மணிமேகலை எனும் மாபெரும் காப்யித்தில் சமயக்கணக்கர் திறம் கேட்ட காதைப் பகுதியில் பல்வேறு சமயக் கருத்துக்களைக் கேட்டுத் தன் ஆன்ம ஞானத்தைத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறாள் மணிமேகலை. சமயம் என்பதற்கு வழி, மார்க்கம் என்ற பொருள்களைக் காட்டலாம். அஃது அவரவர் பிறப்பின் தொடர்பால் ஏற்படுவது. ஆன்மீகம் என்பது வேறு. சமயம் என்பது வேறு. ஆன்மீகம் என்பது ஆன்மா தொடர்புடையது. ஆண்டவன் தொடர்புடையது. எனவே மணிமேகலை சமயவாதியாக இருந்தாள் என்று சொல்வதைவிட ஆன்மீகவாதியாக இருந்தாள் என்பதே சரி.

இவ்வேறுபாட்டினைப் பின்னால் வந்த கவிஞர்கள் வலுப்படுத்தியுள்ளனர்.

“விநாயத் தேவனாய்
வேலுடைக் குமரனாய்
நாராயணனாய்
நதிச் சடைமுடியனாய்
பிறநாட்டில் இருப்போர்
அல்லா யொஹோவா எனத் தொழுது இன்புறும்
தேவருந்தானாய்
திருமகள் தலைவனாய்
உமையவள் வாணி
உகந்தவான் பொருளாய்
உலகெலாம் காக்கும் ஒருவனைப் போற்றுதல்’’

என்பார் மகாகவி. பாரதியார் விநாயகர் நான்மணி மாலையில் உலகெலாம் காக்கும் இறை ஒன்றே என்பது இப்பாடல் உணர்த்தும் பொருளாகும்.கம்பரின் கம்பராமாயண இறைவணக்கப் பாடலும் இதே பொதுநிலையை உடையது.

உலகம் யாவையும் தாம் உளஆக்கலும்
நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா
அலகிலா விளையாட்டு உடையார் அவர்
தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே

என்ற இவ்விறைவாழ்த்து, எல்லாச் சமயத்திற்கும், எல்லாக் கடவுளர்க்கும் பொருந்தும் பொது இறைவாழ்த்து ஆகும்.

யார் படைக்கிறாரோ, யார் காக்கிறாரோ, யார் அழிக்கிறாரோ அவரே தலைவர். அவரே இறைவன். அத்தகைய தலைவனாய் இருப்பவர் பாதங்களைச் சரணடைகிறேன் என்கிறார் கம்பர். இதுவே ஆன்மீக நோக்கு. சமயத்தில் இருந்து வேறுபட்டு எல்லை கடந்து, எல்லை கடந்த பரம்பொருள் விரிவைக் காட்டும் நோக்கு.

ஆறென்றும் நதியென்றும்
ஓடை என்றாலும் அது
நீரோடும் பாதை தன்னைக் குறிக்கும்.
நிற்கும் பேர் மாறி ஊர் மாறி
உருமாறி கருமாறி ஒன்றே
ஓம் சக்தியென உரைக்கும்

என்று கடவுள் பொதுமையைப் பாடுகிறார் கண்ணதாசன்.

மதங்களைக் கடந்து ஆன்மீக நெறியிலே உலகம் இணைய வேண்டும். இதன் காரணமாக பல்வேறு சமயங்களின் சங்கமமாக மணிமேகலை விளங்குகின்றது. பல்வேறு சமயங்களுக்கு இடம் தந்து பௌத்தத்தை நிலை நிறுத்தும் காப்பியம் மணிமேகலை.எல்லா உயிர்களுக்கும் பசி என்பது ஒன்றே. நோய் என்பது ஒன்றே. தூக்கம் என்பதும் ஒன்றே. உணர்வுகளும் ஒன்றே. மனித குலத்தில் இவையெல்லாம் ஒன்றாய் இருக்கும்போது வழிபடும் கடவுளில் ஏன் பேதம், வேறுபாடு ஏற்படுத்த வேண்டும். ஒரு நாளில் ஓரிரண்டு மணிநேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறையில் உள்ள மாற்றத்தை மனிதகுலம் ஏன் தூக்கிப் பிடித்துக் கொண்டு அலைகிறது என மணிமேகலை சிந்தித்ததன் விளைவே மணிமேகலை சர்வ சமயங்களின் கருத்தை கேட்க முனைகிறாள். இதே சிந்தனை சீத்தலைச்சாத்தனாருக்கும் இருந்ததால் அவரும் பல் சமயக் கருத்துகளுக்கு இடமளித்துத் தன் படைப்பினைப் படைத்துள்ளார்.

அடிப்படையில் வேதத்தை மறுத்து எழுந்த சமயநிலையே பௌத்தம் ஆகும். அவைதீக சமயம் என்ற பகுப்பில் பௌத்தம் அமைகிறது. வேதக்கருத்துகளின் முரண்பாடுகள் வேறொன்றைச் சிந்திக்க கௌதம புத்தருக்கு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தின. அதாவது புத்தர் காலத்தில் வேதக்கருத்துகள் சமுதாயத்தில் அழியா இடம்பெற்றிருந்தன. இக்கருத்துகளின் வழியாகப் பிரிவினைகள், ஏற்றத் தாழ்வுகள் அதிகமாக இருப்பதால் அதனைத் தாண்டி, கடந்து ஒரு சமய நிலையைத் தாபிக்க எண்ணுகிறார் கௌதம புத்தர். இதன் காரணமாக வேதவாதம் கௌதம புத்தரால் மறுக்கப்பட்டது என்பதை உணர முடிகின்றது. புத்தர் வழியில் செல்லும் மணிமேகலைக் காப்பியம் வேதவாதத்தை ஏற்கவில்லை என்பதும் இதன்வழியாகப் பெறப்படுகிறது. இருப்பினும் வேதவாதம் பற்றிய செய்திகைள அறிய வாய்ப்பினைத் தருகிறது மணிமேகலை. அவ்வழியில் இக்கட்டுரை வேதவாதம் பற்றிய சில செய்திகளைத் தொகுத்துத் தருகின்றது.

கெளாமார ஆசரேத் ப்ராஜ்வோ
த்ஹர்மாந் ப்ஹாகவநாத் இஹ
துர்லம்ஹம் மாஅஹம் ஜந்ம
ததப்ய க்ஹ்ருவம் அர்த்த ஹதம்

என்பது பாகவத வாக்கு. மானிடப் பிறவி மிகவம் அரிதானது. அப்படிப்பட்ட மானிடப் பிறவியிலும் இறைபக்தியைப் பெறுவது இன்னமும் அரிது. ஆகையால் அறிவு மிகுந்தோர் இளமை முதலே பாகவத தர்மங்களைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்கிறது பாகவதம்.

ப்ஹக்திர் அஷ்டவிதஹா ஹ்யேஷா
யஸ்மிந் ம்லோச்ச் ஹோபி வர்த்ததே
ஸவிப்ரேந்த்ரோ முநி ஸ்ரீமாந்
ஸயதி ஸச பண்டித

என்பதும் வேதவாக்கு. எட்டுவிதமான பக்தியானது தாழ்ந்தவனிடத்தில் காணப்பட்டாலும் அவனே சிறந்த பிராமணனும், முனிவனும், துறவியும், ஞாநியும் ஆகின்றான் என்பது இதன் பொருளாகும். எனவே பக்தி அவசியம். அதைவிடப் பக்தியில் சமநிலை, பேதமற்ற நிலை ஆன்மீகமாகின்றது.வேட்டையாடுதல், சூதாடுதல், பகலில் நித்திரை செய்தல், புறங்கூறுதல், பிறர்க்குக் கொடுக்க வேண்டிய பொருள்களைக் கொடுக்காது வஞ்சித்தல், தானமாகக் கொடுத்த பொருளை அபகரித்தல், கடுமையாகப் பேசுதல், குரூரத்தன்மை இவை எட்டும் மனத்தைக் கெடுப்பன என்கிறது வேதம்.

காம ஏஷ க்ரோத ஏஷ
ரஜோகுண ஸமுத்ப்ஹ்வ

என்பதே இதன் வேத வடிவம். இந்தக் காமம், க்ரோதம் இரஜோ குணத்தினின்று உருவாகிறது என்பது பகவத்கீதை.

எனவே மனிதன் சத்வ குணம் கொண்டே விளங்க வேண்டும். அதுவே அவனுக்குச் சமநிலை தரும் படிநிலையாகும்.

ஸ்வவிவேக க்ஹ்தாபஹ்யாஸவசாத்
ஆத்மோதயே நஸா
சுகப்ஹே சோப்ஹநா
புஷ்பலே தேவா பாஹி நவோத்கதா


என்ற வேதவாசகமும் இங்கு நோக்கத்தக்கது. தன் சுயவிவேகத்தைக் கொண்டு இடைவிடாத தியானப் பயிற்சியினின்று விளைந்த ஆத்தோதயத்தினால் புதிதாய் அரும்பிய புஷ்பங்களுடன் கூடிய இளங்கொடியை நிகர்த்து சௌந்தர்ய சோபை வாய்ந்து மூதாட்டி ஒருத்தி தவத்தினால் விளங்கினாள் என்பது நிர்வாணப் பிரகரணம் என்னும் வேதப்பகுதியாகும். வேதம் பெண்களுக்கும் தவம் உண்டு என்று கருதுவதாக இதன் வழி அறியலாம்.

க்வ நீரொக்ஹே விமூட் ஷ்ஸ்ய
யோ நர்ப் பந்த்ஹம் கரோதிவை
ஸ்வாரா மஸ்யைவத் ஹீரஸ்ய
ஸர்வதா லாவக்ரிதரிம

ஆணடவன் அருளைத் தேடாது பிடிவாதமாய்ப் புலன்களை நம்பியருப்பவனால் எவ்வாறு ஞானத்தின் வாசலைத் திறக்கமுடியும்?

ஆத்மஸ்வரூவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் தீர புருஷனிடத்திலேயே புலனடக்கம் கைகூடும்.

காதவ காந்தோ கஸ்தே புத்தா
ஸ்ம்ஸாரோயம் அதீவ விசித்ர
கஸ்யத்வம்வா குத ஆயாத
தத்வம் சிந்தய ததி தம் ப்ராதஹ

யார் உன் காதலி. யார் உன் மைந்தன். இச்சம்சாரம் சாலவும் விசித்ரம். நீயும் எவருக்குரியவன், எங்கிருந்து வந்தாய், இதன் உண்மையைச் சிந்தனை செய்வாயோ என்கிறது மோஹமுத்கரம் என்னும் ஞானநூல்.

தெற்றென் நிருத்தம் செவிச்சிக்கை மூக்கு
உற்ற வியாகரணம் முகம்பெற்றுச்
சார்பின் தோன்றா ஆரணவேதக்கு
ஆதி அந்தம் இல்லை அது நெறி எனும்
வேதியல் உரையின் விதியும் கேட்டு

என்பது மணிமேகலை.

வேதவழி அதுவே. ஞானவழி அதனையும் மணிமேகலை கேட்டறிந்து தெளிந்தாள். உயிர்க்குலம் அனைத்தும் ஒன்றேயெனும் வழியில் பசிப்பிணி போக்கியருளினாள் என்பது வேதத்திற்கும் பொருந்தும் தொண்டே.

இவ்வகையில் வேதங்கள் காட்டும் சமயத்திற்கும் இடம் தந்துள்ளது மணிமேகலை.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s1/p37.html


  2020
  2019
  2018
  2017
சிறந்த நூலாசிரியர் பரிசு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களிடமிருந்து ‘தமிழ் விக்கிப்பீடியா’ எனும் நூலுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த நூலாசிரியருக்கான பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழினைப் பெறுகிறார் தேனி மு. சுப்பிரமணி (13-04-2012)வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...சிரிக்க சிரிக்க
எரிப்பதா? புதைப்பதா?
அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
இலையுதிர் காலம் வராது!
கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
மூன்றாம் தர ஆட்சி
பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
தபால்காரர் வேலை!
எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
சம அளவு என்றால்...?
குறள் யாருக்காக...?
எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
குட்டிக்கதைகள்
எல்லாம் நன்மைக்கே...!
மனிதர்களது தகுதி அறிய...
உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
அக்காவை மணந்த ஏழை?
சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
வேட்டைநாயின் வருத்தம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
எப்படி வந்தது தீபாவளி?
தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
விபூதியின் தத்துவம்
கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயர் மற்றும் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License