இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

தமிழ்ச் சிறுகதைகளின் பன்முகத்தன்மை


6. கண்ணன் சிறுகதைகளில் உத்தி முறைகள்

இரா. ஜீவா

இலக்கியப் படைப்பாளர் ஒருவர் தான் எதிர்பார்க்கின்ற வெற்றியை அடைய வேண்டுமெனில், அதில் இடம் பெறுகின்ற உத்திமுறைகளை நன்கு பயன்படுத்த வேண்டும். கற்பனை வளம், கதைச்சூழல் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப உத்திகள் வேறுபடுகின்றன. படைப்பாளர்கள் எழுதும் போது உத்திகள் தானாக வந்து கதைப் போக்கிற்கேற்பவும், பொருளுக்கேற்பவும் அமைந்து விடுகின்றன. இத்தன்மையில் கண்ணன் சிறுகதைகளில் அமைந்துள்ள உத்திகளை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம்.

உத்தி விளக்கம்

சொல்ல நினைக்கின்ற கருத்தைச் தெளிவாகச் சொல்வதற்கு உத்தி பயன்படுகிறது. உத்தி என்ற சொல்லுக்குச் சொல்லால் மொழிதல் என்று பொருள்படும். ஒரு கலைஞனின் செவ்விய வெளியீட்டுத் திறனும், பயன் கொள்ளும் ஆற்றலும், ஆக்கமுறையும் உத்தி எனப்படுகிறது. படைப்பாளர் தம்முடைய கருத்தைப் பிறருக்கு எடுத்துரைக்க பல்வேறு உத்திகளைக் கையாளுகின்றனர். சிறந்த சொல்லாட்சிகளைப் பயன்படுத்தித் தம் படைப்பை உணர்ச்சி மிகுந்து எடுத்துரைக்கின்றனர். தொல்காப்பியம் முப்பத்திரண்டு வகை உத்திகளை விளக்கமாக எடுத்துரைக்கிறது.

‘ஒத்த காட்சி உத்திவகை பிரிப்பின்” ( நூற் 656)

இந்நூற்பா விளக்குவதாவது கூற விரும்பும் பொருளை அதற்கு ஒப்புமையான மற்றொரு பொருள் வழியாகவும் உட்பொருளாகவும் உணர்த்துகிறது உத்தி என்று பொருள் கொள்ளலாம்.கண்ணன் சிறுகதைகளில் உத்தி வகைகள்

1. தலைப்பு உத்தி

2. கதைத் தொடக்க உத்தி

3. கதை முடிவு உத்தி

4. ஒலிக் குறிப்பை உணர்த்தும் உத்தி

5. இலக்கியப் படைப்புகள் மேற்க்கோள் உத்தி

6. எளிய இனிய சொல்லாட்சி உத்தி

தலைப்பு உத்தி

கதைகளுக்கு தலைப்பிடுதல் என்பது மிக முக்கியமான பணிகளுள் ஒன்றாகும். சிறுகதைக்கும் தலைப்பிற்கும் நெருங்கிய தொடர்புண்டு. ஒரு சிறுகதை வெற்றி பெற வேண்டுமாயின் அதன் தலைப்பு, சுவைபட அமைத்திருத்தல் வேண்டும். கண்ணன் சிறுகதைகளில் கதை மாந்தர்களின் பெயர்களை வைத்தே, கதையின் தலைப்பை பல ஆசிரியர்கள் அமைத்துள்ளனர். உதாரணமாக அருள் செல்வநாயகத்தின் ‘மாருதப் பிரவல்லி’ என்னும் சிறுகதையில் சோழநாட்டு மன்னனான திசையுக்கிரனுக்கு மாருதப்பிரவல்லி என்னும் ஒரு மகள் இருந்தாள் அவள் குன்மநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாள்.

பல வைத்தியர்களால் கூட அவள் நோயை குணப்படுத்த முடியவில்லை. அப்போது, மாருதபிரவல்லி சாந்தலிங்கம் என்னும் முனிவரைக் கண்டாள் அவள். நோய் குணமாக பரிகாரம் சொல்கிறார். குழந்தாய், நீ இலங்கையின் வடக்கே கீரிமலை என்றோர் இடம் உள்ளது. அங்குள்ள கடற்கரையை அடுத்து புண்ணிய நீர்நிலை இருக்கிறது. அங்கு சென்று நீராடினால் உன் நோய் தீரும் என்கிறார். அம்முனிவர் சொன்னபடி நடந்து கொள்கிறாள். பின்பு அவள் நோய் குணமடைந்து அழகுடையவளாகிறாள். இச்சிறுகதை முழுவதும் மாருதப் பிரவல்லியை சுற்றியே கதை நகர்த்தப்படுவதால் ஆசிரியர் கதைத்தலைவி பெயரையே கதைத் தலைப்பாக ‘மாருதப் பிரவல்லி’ என்று அமைந்துள்ளார். இதுபோல் குமாரின் பிடிவாதம், ராமு துப்பறிந்தான். மாயாபுரி நீலவேணி, சமுத்திர ராஜகுமாரி போன்ற சிறுகதைகளில் கதை மாந்தாகளின் பெயரே கதைத் தலைப்பாக அமைந்துள்ள உத்தி முறையைக் காணலாம்.

கதைத் தொடக்க உத்தி

‘விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும், முதல் கோணல் முற்றிலும் கோணல்” முதலான பழமொழிகள் சிறுகதைகளின் தொடக்கங்கள் நன்றாக அமைய வேண்டும் என்பதைச் சுட்டுகின்றன. சிறுகதையின் முக்கியமான மரபுகளில் ஒன்று, அதன் தொடக்கம் ஆகும். சிறுகதை இலக்கியத்திற்கு அதன் தொடக்கம் இன்றியமையாததாகும்.

இவ்வகையில் கண்ணன் சிறுகதைகளில், இரு வகையிலான தன்மையில் கதைத் தொடக்க உத்திகள் பின்பற்றப்பட்டுள்ளன. அவை

1. கதை மாந்தர் கூற்று முறையில் கதையைத் தொடங்குதல்

2. இடமும் காலமும் பற்றிய சூழல் வருணனையோடு தொடங்குதல்

ஆகியனவாகும். இவை பற்றி விரிவாகப் பார்க்கலாம்.1. கதைமாந்தர் கூற்றுமுறையில் கதையைத் தொடங்குதல்

கதை மாந்தர் கூறுவதுபோல் எழுதப்படும் கதைகள் தன்மை இடத்தில் (First Person) தொடங்கப் பெறுவது இயல்பாகும். இவ்வகைத் தொடக்கம் படிப்பவர்களின் ஆர்வத்தைத் தூண்டும் விதமாக அமைகின்றது. சங்கரசுப்புவின் ‘கண்ணன் ஒரு திருடன்’ என்னும் சிறுகதையில் “தமிழாசிரியர் முருகபூபதி பாடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். மந்தரை சொன்ன சொல் கேட்ட கைகேயி கோபம் மிகக்கொண்டாள்” என்று கதைமாந்தர் கூறுவதாக இச்சிறுகதை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

2. இடமும், காலமும் பற்றிய சூழல் வருணனையோடு தொடங்குதல்

கதை நிகழும் இடம், காலம், பாத்திரத்தன்மை, ஆகியன பற்றிய வருணனைகளோடும் சிறுகதைகள் தொடங்குகின்றன. சான்றாக, தி. ஜ. ர. வின் ‘அணில்’ என்ற சிறுகதையில் ‘டிங்! டிங்! மணி இரண்டு அடித்தது. இச்! இச்! என்று கத்திக் கொண்டு அணில்கள் வந்து விட்டன”. கே. எஸ். பியின் ‘பழைய பாக்கி’ என்னும் சிறுகதையில் “காலையில் எழுந்ததும் முகசவரம் என்பது, என் தந்தையோடு கூடவே பிறந்தது என்ற காலத்தை குறிக்கக்கூடிய வகையில் அமைந்துள்ளது”. இவ்வாறு இடம், காலம், பற்றிய வருணனையோடு ஆசிரியர் அமைத்துள்ளார். இவ்வுத்தி சிறு கதையைப் படிக்கும் போதே ஆர்வத்தைத் ஏற்படுத்தக் கூடிய வகையில் அமைகிறது.

கதை முடிவு உத்தி

கதைத் தொடக்கம் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாக அமைவது போல், கதையின் முடிவு வாசகர்களைச் சிந்திக்க வைப்பதாக அமைய வேண்டும். சிறுகதைகளில் முடிவுகளைப் பொறுத்த வரையில் அழுத்தமும், ஆற்றலும், சுருக்கமும், செறிவும் படிந்திருக்க வேண்டும். சோமசன்மாவின் ‘கூரைமேல்ஆடு’ என்னும் சிறுகதையில், “பிள்ளைகளே சாது வாயிருந்தாலும் இருக்கிற இடத்தில் இருந்தால் தைரியமாய் இருக்கலாம்” என்ற கருத்து ஆசிரியர் கூற்றாக அமைவதோடு, தெரியாத இடத்திற்குச் சென்று துன்பப்படுவதை விட, இருக்கின்ற இடத்திலே மகிழ்ச்சியாய் வாழலாம் என்ற செய்தி நமக்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது. இவ்வாறு கதையின் முடிவு ஆசிரியர் கூற்றாக அமைவது சிறந்த உத்தியாக கருதப்படுகின்றது.

ஒலிக்குறிப்பை உணர்த்தும் உத்தி

விலங்கு, பறவை, வாகனம், கருவி, போன்றவை எழுப்பும் அம்மே, அம்மே, காகா, காகா, குபு, குபு, டிக், டிக், டிங்டாங் போன்ற ஒலிக்குறிப்புச் சொற்களை நாம் வாசிக்கும் போதே அந்தச் சூழலுக்கு நம்மை அழைத்துச் செல்லும் இத்தன்மையில் கண்ணன் கதைகளில் ஒலிக்குறிப்பு உத்தியை ஆசிரியர் பின்பற்றியிருக்கிறார். “ரெயில் ஊ ஊ, என்று கத்திக் கொண்டே குப் குப் என்று வேகமாகக் கிளம்பி விட்டது.” அதே சிறுகதையில் “சீன வெடிகள் டப்டுப் என்று வெடித்தது.” இச்செய்தி ரயிலின் கறுப்புமுயல் என்னும் சிறுகதையில் இடம் பெற்றுள்ளன. இவ்வாறு வாசகர்களை ஈர்க்கும் விதமாக ஒலிக்குறிப்புச் சொற்களை பயன்படுத்தும் உத்திகளையும் ஆசிரியர் கையாண்டுள்ளார்கள்.இலக்கியப் படைப்புகள் மேற்கோளாகக் காட்டும் உத்தி

படைப்பாளன் தான் அறிந்த இலக்கியவாதிகளின் பாடல்களைத் தனது படைப்பில் எடுத்தாள்வது இலக்கிய மேற்கோள் உத்தியாகும். இவ்வகை உத்தி கதையின் ஆரம்பத்திலோ, முடிவிலோ உச்சகட்டத்திலோ பின்பற்றப்படும்.

“பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின்தமக்கின்னா
பிற்பகல் தாமே வரும்” (குறள் 319)

என்ற குறள் பூவண்ணனின் ‘பொம்மை உடைத்தது’ என்னும் சிறுகதையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இக்கதை மூலம் பிறருக்கு நாம் துன்பம் செய்தால் பின்பு, அது நமக்கே துன்பமாக அமையும் என்று சிறுகதையில் கதை மாந்தர் உணர்வதாக இலக்கியப் படைப்புகள் மேற்கோளாக சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.

எளிய இனிய சொல்லாட்சி உத்தி

எளிய இனிய சொற்களில் எதுகை, மோனை இரண்டு மூன்று சீர்களில் அமையும், குழந்தைப் பாடல்கள் குழந்தைகளை ஈர்க்கும் என்பதில் ஐயமில்லை. நாம் குழந்தைகளிடம் சுட்டிக்காட்டிப் பேசிப் பழகும் சொற்களில் பாடல்கள் அமைந்திருப்பது விரும்பத்தக்கதாகும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s2/p6.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License