Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

தமிழ்ச் சிந்தனை மரபுகள் - பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

      

17. திருவெம்பாவை காட்டும் ஆன்மீகப் பண்பாடு


மு. கல்பனா
ஆய்வியல் நிறைஞர்,
கந்தசாமிக் கண்டர் கல்லூரி, வேலூர், நாமக்கல் மாவட்டம்.

முன்னுரை

ஆன்மீகம் என்ற சொல், தத்துவ நூலாசிரியர்களிடையே ஆன்மாவின் உயிரின் ஈடேற்றம் குறித்த ஒருகோட்பாடு என்ற பொருளிலேயே பெரும்பாலும் வழங்கப்பெற்று வருகிறது. இவ்வழியில் தேவாரம் பாடிய மூவருக்குப் பின் மணிவாசகர் ஆன்மீக வடிவத்தில் பண்பாட்டுக் கூறுகளைத் திருவெம்பாவையில் அருமையாகப் பதித்து வைத்துள்ளார். வைணவ இலக்கியத்தில் ஆண்டாளின் திருப்பாவையும் இதுபோல் ஒப்பிடும் வகையில் சிறப்பாய் போற்றப்படுகிறது. தொன்மையான தமிழரின் பண்பாட்டு நெறிகளை இயற்கை, மனைவளம், மக்கள் மனவளம் என்ற மூன்று நிலைகளில் திருவெம்பாவை புலப்படுத்துகிறது. அவை எள்ளளவேணும் பண்பாட்டுச் சரிவுகள் இல்லாது சிறப்பிடம் பெறுகின்றன.

“பாவை பாடிய வாயால் கோவை பாடுக! என்று மணிவாசகரிடம் இறைவன் கேட்டார் என்பர். எனவே, திருவாசகத்துக்குள்ளே திருவாசகத்தின் உயிர்ப்பாய்த் திருவெம்பாவை விளங்குகிறது. இந்தப்பாவை சைவத்தின் உயிர்ப்பும் கூட! திருவெம்பாவையின் திருவுள்ளக்கிடை “சக்தியை வியந்தது” சக்திகளாவர்: அம்பிகை, கணாம்பிகை கெளரொ, கங்கை உமை, பராசக்தி, ஞானசக்தி, கிரியாசக்தி என ஒன்பதின்பர் ‘தெசசக்திகளையும் வியந்தது’ என்றெல்லாம் திருவாசகத்தின் திருவுள்ளக்கிடக்கை புகழ்கிறது.

‘மல இருளுற்று உறங்காமல் மன்னுபரி பாகர் அருள் செலமுழுக வருக எனச் செப்பால் திருவெம்பாவை’ என்பது திருவாசக உண்மை. ‘மார்கழி மாதம் சிருஷ்டிக் காலத்துக்கு உதயகாலம் சிருஷ்டி’ சிருஷ் - பிரபஞ்ச என்பது திருவெம்பாவையின் கருத்து.

இவ்வாறு திருவெம்பாவையின் தத்துவப் பின்புலங்களைச் சைவ நூல்கள் உலகு கடந்ததாய் விவரிப்பினும், ‘வானக வாழ்வு மண்ணில் தெரியுது’ எனும் உட்கிடக்கையாகவே உலக தரிசனமாகவே மாணிக்க வாசகர் பாடுகிறார். உறக்கத்தை விட்டு பெண்களைப் பெண்களால் எழுப்பி, பெண்களின் வழியாகப் புதிய ஆன்மீகப் பண்பாடுகள் நிறைந்த உலகை மாணிக்கவாசகர் பாடுகிறார் என்பதுதான் திருவாசக உண்மை. புதியதோர் ஆன்மீக உலகினை மானுடசக்திகள் - மாதர்கள் சிறிய பெண்கள் உருவாக்க விரும்பும் இலட்சியம் திருவெம்பாவையின் அடிநாதம். இந்தவகையில் “மாதர்சக்தியை வியந்தது” என்பதில் யதார்த்தமும் உள்ளது. சைவ மேன்மையும் உள்ளது.

‘மாதே உறங்குதியோ? வன்செவியா உன்செவி? மாதேவனின் திருவடி வாழ்த்துதல்கள் ஆகாயம் பூமி, எங்கும் அவள் தேசன் அவன் சிவலோகன் சிற்றம்பலத்தார் ஈசன்! வா! வந்து வாழ்த்து! ஈசன் பழ அடியார்களோடு, புத்தடியோகமாப் புறப்படுவோம். நம் சித்தம் அழகியவர்கள் சிவனை பாடுபவர்கள் வண்ணக் கிளிமொழியார் எல்லோரும் வரட்டும்: புதிய புதுமைக்கும் புதியன்: சிவனைப் பிரானாகப் பெற்ற சீரடியோம்: சிவனடியார் தாள் பணிவோம்: அவர்க்கே பாங்காவோம்: அன்னவரே நம் எனவர் சிவனுக்கு ஏது ஊர்? சிவனுக்கு என்று ஏது பேர்? அவனுக்கு யார் உற்றார்? யார் அயலார்? அவனைப் பாடும் பரிசே பரிசு! பாவையீர் வாருங்கள்! என்று அழைக்கும் ஒரு சைவ அண்டம், ஒரு சைவப் புத்துலகம் இளைய பெண்களால் சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது. மாணிக்க வாசகரின் வாசக வெற்றி இதுதான்! திருவெம்பாவையின் அடிநாதமும் இதுதான்.

இதனை இயற்கையோடு இயந்த வாழ்வில், பெறும் மனவளத்தின் மூலம் அவர்கள் சாதிக்கிறார்கள். உறக்க அறைகளை உதறி எறிந்துவிட்டுப் புதிய சொர்க்கத்தை வானகத்தை வாசலில், குளத்தில், நீராட்டில், புதிய பூமியில் படைக்கிறார்கள். இதில் சைவத்தின் ஆன்மீக தேசியம் திருவாசக உயிர்ப்பாய் விளங்குவதைக் காண முயல்கிறது இக்கட்டுரை.இயற்கையின் வளம் இறைநெறி காட்டும் பண்பாடு

இயற்கையின் வளமையில் இறைவனைத் தரிசனம் செய்கின்ற பண்பாட்டு பூமி நம்பூமி, தலந்தோறும் சென்று பாடிய அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர் ஆகியோர் இயற்கை வளமையை வியந்துபாடி, அங்கிருக்கும் இறைவனே எனப் போற்றப்படுவதைக் காணலாம்.

“காலையிற் கதிர் செய்மேனி கங்குலிற் கறுத்த கண்டர்
மாலையில் மதியஞ்சேர்ந்த மகுடத்தர் மதுவும் பாலும்
ஆலையிற் பாகும்போல அண்ணித்திட் டடியார்க் கென்று
வேலையின் அமுதர் விழி மழலையுள் விகிர்த னுரே”

என்னும் பாடலில் பகலோன் நிறத்தைச் சிவனின் திருமேனியாகவும், இரவின் நிறத்தை கறுத்த கண்டமாகவும், மாலையில் உள்ள வெண்ணிலாவைத் தலையில் உள்ள மகுடமாகவும், உருவகப்படுத்தியுள்ளார்.

சைவ சமய இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கையைப் போற்றுவது. மணிவாசகரும் புனல் பொங்கி வெளியேறும் மடுவினில், குவளை மலரும், செங்கமல மொட்டும், குருகினம் போன்ற மென்மையான திருமேனியையும், நீர்நிலையில் வசிக்கும் பாம்புகளையும், வெளியில் இருந்து நீர் வருதலையும் குறித்து எழுதுமிடத்துப் பிராட்டியும், சிவபெருமானும் போல் உள்ளனவாக மணிவாசகர் திருவெம்பாவையில் குறிப்பிடுகிறார்.

“பைங்குவளைக் கார்மலராய் செங்கமலப் பைம்போதல்
அங்கங் குறுகினத்தால் மின்னு மரவத்தால்
தங்கண் மலங்கழுவுவார் வந்து சார்தலினால்
எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றி சைந்த”

இயற்கையை முன்னிறுத்திய ஆன்மீகப் பண்பாட்டைக் காட்டுவதாக இது அமைகின்றது. மேலும் உமையவளைக் குறிக்குமிடத்து,

“முன்னிக் கடலைச் சுருக்கி யெழுந்துடையாள்
என்னத் திகழ்ந் தெம்மை யாளுடையாள் இட்டிடையின்
மின்னிப் பொலிந்தோம் பிராட்டி திருவடி”

இயற்கையின் வளர் நிலைகளுக்குள் இறைவனைக் காண்கிற தமிழர் பண்பாட்டு நிலை இவற்றால் வெளிப்படுகின்றது.நிலவளம்: ஆன்மீகப் பண்பாடு

அறம் வளர்க்கும் வளமையுடைய நிலத்தை அடிப்படையாக வைத்துதான் மனித மனம் செம்மைப்படும் நாடானாலும், காடானாலும், மேடானாலும், பள்ளமானாலும்,

“எவ்வழி நல்லவ ராடவர்
அவ்வழி நல்லை வாழிய நிலனே”

என்பார் ஔவையார்.

மணிவாசகர் திருவெம்பாவையில் மருத நில மக்களின் மன இயல்பையும், பசியின்றி வாழும் நிலையையும், இறைவழி நாட்டத்தையும் திருவெம்பாவையில் அழகாக விரித்துரைக்கின்றார். பசியின் கொடுமையினின்று தப்பித்தவர்களால்தான் தெய்வத்தின் மீது நாட்டத்தைக் கொள்ள முடியும். இக்கருத்துக்கு அரண் சேர்க்கும் வகையில்,

“மொய்யார் தடம்பொய்கை புக்கு முகேரன்ன”

என்றும்,

“பங்கயப் பூம்புனல் பாய்ந்தாடே லோரெம்பாவாய்”

என்றும்,

“வண்டார்ப்பப் பூத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம்
ஏத்தியிருஞ்சுனை நீராடேலோ ரெம்பாவாய்”

என்றும் நிலவளம் முன்னிறுத்திய ஆன்மீகத்தை, பெண்மையினைப் போற்றி வழங்கும் சைவ சமய அறத்தைத் திருவெம்பாவையில் காண முடிகின்றது.மனவளம்: ஆன்மீகப் பண்பாடு

வாய்மை ஒரு சிறந்த அறம், ஒருவன் பொய் பேசாமையாகிய அறத்தை இடைவிடாமல் எப்பொழுதும் செய்து வந்தால் அவன் மற்ற அறங்களைச் செய்ய வேண்டியதில்லை என்பார் வள்ளுவர். சுயநலம் சார்ந்த, பிறர் நலம் போற்றாதவர்கள், பொய் பேசுவதனால் மனம் மாசுபடுகின்றது. இவர்களின் மனத்தில் இறைவன் புக மாட்டார் என்பதனை,

“பொய்யார் மனத்துப் புறம்பாவான் காண்”

பொய் சேர்ந்த சிற்தை புகாதாய் போற்றி”

என்று உணர்த்துகின்றார் நாவுக்கரசர்.

மணிவாசகரும் மனவளம் மூலமாக நன்னெறி உய்யும் சமயத்தை, நானிலம் மகிழும் அறநெறியை, உயிராய்திகழும் தமிழர் பண்பாட்டைத் திருவெம்பாவையில் உணர்த்துகின்றார்.

பிறரையும், பக்தியின்பால் ஈர்க்கும் நிலையை, அடுத்தவர்க்கு அருள்தன்மை கிடைக்க வேண்டும் என முயலும் முயற்சியைத் தமது முதல் பாடலிலேயே பதியமிடுகிறார். மணிவாசகர் ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெருஞ்சோதியை யாம் பாடக் கேட்டு, நீயும் எழுந்துபாடவேண்டும் என வேண்டுமிடத்து,

“மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்”

என்ற வரிகளில் பிறர் நலம் போற்றும் மனவளம் வெளிப்படுகிறது.

ஒரு பெண்ணைக் கூட விட்டுவிடாமல் அழைக்கும் அன்புப் பேருள்ளத்தில் பாவைப் பெண்களின் மார்கழி தரிசனம் தெரிகிறது. ஒருத்தி பெறும் சைவப் பேற்றை வண்ணக்கிளிமொழியார் அத்தனை பேருக்கும் வழங்குவதில்,வழங்க முயல்வதில், தான் பெற்ற பேற்றை வையகமும் பெற வேண்டும் எனும் ஆன்மநேயத் துடிப்பு எல்லை கடந்ததாய் விளங்குகிறது. சிவனுக்கு ஏது ஊர்? ஏது பேர்? யார் உற்றார்? யார் அயலார் என்பதன் மூலம் திருவெம்பாவைப் பெண்களுக்கும் தனித்த ஊரில்லை. தனித்த பேரில்லை. அவர்களுக்கும் உற்றவர்கள் இல்லை. அயலவர்கள் இல்லை. ஒரு பொது உலகம் சைவ உலகம்! பாவை சக்திகள் சாதி மதம் கடந்த உற்றவர் அயலவர் என்னும் பேதங்கள் கடந்த மேன்மைமிக்கவர்கள்! இத்தகைய உலக சிருஷ்டிகளை மணிவாசகர் தாம் கண்ட பாவையர் மூலம் ஏற்படுத்தி அந்த சக்திகளை வியக்கிறார். அந்தப் பாவைகளைப் பாடுகின்றார். சித்தம் அழகியார்க்கே இது புரியும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s3/p17.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                         


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License