Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!

                1-6-2006 முதல் இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

தமிழ்ச் சிந்தனை மரபுகள் - பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

      

69.அகநானூற்றில் பரணரின் வரலாற்றுச் சிந்தனைகள்


முனைவர் ப. பிரதீபா
உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
கே. எஸ். ரங்கசாமி கலை அறிவியல் கல்லூரி (தன்னாட்சி), திருச்செங்கோடு.

முன்னுரை

ஒரு நாட்டின் அல்லது மொழியின் வரலாறு என்பது மிகவும் இன்றியமையாதது. வரலாற்றை அறியத் துணைபுரிவது இலக்கியங்கள், கல்வெட்டுக்கள், அகழ்வாராய்ச்சி முடிவுகள், செப்பேடுகள் போன்ற ஆவணங்களாகும். இலக்கியங்களில் அந்தக் கால நிகழ்ச்சிகள் பதிவு செய்யப்படுதல் இயல்பு. இவ்விலக்கியங்கள் வரலாற்றை வெளிக்கொணரும் மிகச் சிறந்த சான்றாதாரங்கள் ஆகும். அவ்வகையில் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களான எட்டுத்தொகையிலும், எட்டுத்தொகை இலக்கியங்களில் ஒன்றான அகநானூற்றிலும் வரலாற்றுச் செய்திகள் விரவிக் கிடக்கின்றன. நக்கீரர், கபிலர், மாமூலனார், ஔவையார், பரணர் போன்ற புலவர்கள் அகச் செய்தினூடாகச் பல புறச்செய்திகளையும் வரலாற்றுச் செய்திகளையும் தம் பாடல்கள் வாயிலாகப் பதிவு செய்துள்ளனர். மேற்குறிப்பிட்ட புலவர்களில் பரணரின் வரலாறு குறித்த சிந்தனைகளையும், அந்த வரலாற்றின் தன்மைகளையும் ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.
சங்க கால வேந்தர்கள்

பண்டைய தமிழகத்தை சிறப்புற ஆட்சி செய்தோர் வேந்தர்கள். “வேந்தன் எனும் பெயர் வேய்ந்தோன் என்பதன் மரூஉ. வேய்தலாவது முடியணிதலர். முடியணியும் முத்தமிழரசரையும் முடியுடை வேந்தர் எனக் கூறுவது மரபு” எனப் பாவாணர் (பழந்தமிழாட்சி, ப.18) குறிப்பிடுகிறார். வேந்தன் எனும் சொல்லானது சேர, சோழ, பாண்டியர்களையேச் சுட்டப்பட்டதை சங்க இலக்கியங்களில் காண முடிகிறது.

“வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகம்” (தெல்.பொருள்.அகத்.5)

எனத் தொல்காப்பியரும் மருதநிலத் தலைவனாக வேந்தனைக் குறிப்பிடுகிறார்.

கரிகால் வளவன்

கரிகால் வளவன் புலவர்களால் பலவாறு புகழ்ந்து பாடும் சிறப்பினன். இவனை முடத்தாமக் கண்ணியார்,

“தாய் வயிற்றில் தாயம் எய்தி” (பொருநர். 132 )

எனக் குறிப்பிடுகிறார்.

புலவர்கள் இவ்வேந்தனைக் கரிகால், கரிகால் வளவ, கரிகல் பெருவளத்தான் எனும் பெயர் கொண்டு குறிப்பிடுகின்றனர். கரிகாலனது இளமைக் காலத்தே பங்காளி அரசர்கள் அவனைச் சிறையிலிட்டனர். அதோடு சிறைக்குத் தீ வைத்தனர். அச்சமயம் சிறையிலிருந்து தப்பிய போது தீயானது பட்டுக் கால் கரிந்து விட்டது. அதுமுதல் பெற்றோர் இட்ட பெயர் மறைந்து கரிகாலன் (பொருநர்.ஈற்று வெண்பா, பழமொழி.105) என்ற காரணப்பெயரே நிலைத்துவிட்டது.கரிகால் வளவன் வெண்ணிப் பறந்தலை எனும் போர்க்களத்தே தன்னை எதிர்த்துப் போரிட்ட சேர, பாண்டிய வேந்தரையும், பதினொரு வேளிர்களையும் முறியடித்தான். புகையரசர்களின் முரசினை அழித்து வெற்றி பெற்றான். இப்போர் வெற்றியை அழுந்தூரே ஆரவாரத்தோடு கொண்டாடியது என,

“காய்சின மொய்ம்பிற் பெரும்பெயர்க் கரிகால்
ஆர்கலி நறவின் வெண்ணி வாயில்
… … … ... ...
இமிழிசை முரசம் பொருகளத் தொழியப்
பதினொரு வேளிரொடு வேந்தர் சாய” (அகம்.246)

இவ்வகைப்பாடல் வாயிலாகப் பரணர் பதிவு செய்கிறார்.

கரிகாலன் வாகை நகரத்தின் மீது போர் தொடுத்தான். வளவனை எதிர்த்து ஒன்பது மன்னர்கள் போரிட்டனர். இவ்வொன்பதின்மரும் விரைந்த செலவுடைய குதிரைப் படை கொண்டிருந்தனர் எனினும் ஒரு பகலில் கரிகாலன் வென்றான் எனப் பரணர் புகழ்ந்து பாடுகிறார். இதனை,

“சூடா வாகைப் பறந்தலை ஆடுபெற
ஒன்பது குடையும் நண்பகல் ஒழித்த” (அகம்.125)

எனும் பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன.

இவ்வேந்தனுக்குரிய கழார் முன்துறையில் தன் சுற்றத்தோடு புனல்விழா கண்டு மகிழ்ந்திருந்தான். அச்சமயம் ஆட்டனத்தி, ஆதிமந்தியின் ஆடல் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது (அகம்.376) எனப் பரணர் குறிப்பிடுகிறார்.

இங்கு கரிகாலனின் போர் வெற்றிகளையும் வலிமையையும் பரணர் புகழ்ந்து தம் அகப்பாடல்களில் பதிவு செய்வதைக் காண முடிகிறது.

சேரன் செங்குட்டுவன்

பரணர் சேரன் செங்குட்டுவன் மீது தனி அன்பு கொண்டிருந்தார். இச்செங்குட்டுவன் கடல் பிறக்கோட்டிய செங்குட்டுவன் எனவும் அழைக்கப்படுகிறான். இக்குட்டுவன் மீது பரணர் பதிற்றுப்பத்தில் ஐந்தாம் பத்து பாடியுள்ளார். ஆகத்திலும் செங்குட்டுவன் கடல் போன்ற பரந்து விரிந்த படைகொண்டு சென்று கடல் நடுவே தீவிலர் வாழ்ந்த கடம்பர்களை அழித்து வெற்றி கண்டான். மேலும் பலமொழி பேசும் போர் வீரர்களைக் கொண்ட படையை உடையவன். தான் விரும்பும் இடத்தில் பாசறை அமைத்துத் தங்கும் இயல்பினன். இப்படை கொண்டே கடம்பரை அழித்தான். இதனை;

“… கடல் மருள் தானை
மட்டவிழ் தெரியல் மறப்போர்க் குட்டுவன்
பொருமுரண் பெறாஅது விலங்குசினம் சிறந்து
செருச்செய் முன்பொரு முந்நீர் முற்றி
ஓங்குதிரை எஃகம் நிறத்துச்சென் றழுந்தக்
கூர்மதன் அழியரோ நெஞ்சே” ( அகம்.212)

எனச் சினம் மிகுந்து போர் வலிமையோடு கடலை முற்றுகையிட்டுக் கடம்பரை வென்றான். இவ்வடிகளின் வழியாகப் பரணர் புகழ்கிறார். மேலும் மரந்தை எனும் துறைமுக நகரமும் இவ்வேந்தனுக்குரியது (அகம்.376) எனப் பாடுகிறார்.பசும்பூண் பாண்டியன்

பசும்பூண் பாண்டியனின் பட்டத்து யானை மீது வெற்றிக் கொடியினை வீரர்கள் பிடித்துக் கொள்வர். இக்கொடி உயர்ந்து மலை உச்சியிலிருந்து வீழும் அருவி போலக் (அருவியின் உயரத்தைப் போல ) காட்சியளிக்கும் எனப் பரணர் பாடுகிறார். இதனைப் பரணரின்

“… பசும்பூண் பாண்டியன்
களிறுஅணி வெல்கொடி கடுப்ப காண்வர
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்தோன்று அருவி” (அகம்.162)

என்னும் அகப்பாடல் விளக்குகிறது. மேலும் இவ்வேந்தன் கொங்கு மக்களைப் புறமுதுகிடச் செய்து கொங்கு நாட்டின் பல பகுதிகளை வென்ற வரலாறு அகத்தில் (253) காணப்படுகிறது. ஆதிகன் என்பவன் இப்பாண்டியனின் படைத்தளபதி.

பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன்

அகநானூற்றில் பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் குறித்து ஒரு பாடலில் பதிவு செய்துள்ளார் பரணர். போர் வலிமை பொருந்தியவன், நெற்றியில் மை கொண்டு அழகு செய்த யானைகளை மிகுதியாகக் கொண்டவன். கூடற் பறந்தலை எனுமிடத்தே சேர, சோழ வேந்தரைப் புறமுதுகிட்டு ஓடச் செய்தான் (அகம்.116).

சிற்றரசர்கள் வேளிர் போன்றோர்

இனக்குழு சமுதாயத்தின் எச்சங்களே சிற்றரசர், வேளிர் மரபு. இச்சிற்றரசு, வேளிர் மரபினைச் சேர்ந்த பலரை பரணர் தம் பாடல்கள் வழி அடையாளம் காட்டுகிறார். ஆஅய் எயினன், மிஞிலி, ஓரி, மத்தி நன்னன், நள்ளி, பழையன், திதியன், குறும்பியன், அஃதை, கழுவுள், நன்னன் உதியன், பேகன், எவ்வி, வல்லம் கிழவோன், ஆரியப் பொருநன், கணையன், பாணன் போன்றோர் வரலாறுகளைப் பரணர் பாடல்களில் அறிய முடிகிறது. இவர்களில் ஆஅய் எயினன், நன்னன், கழுவுள் ஆகியோரது வரலாறு திரும்பத் திரும்ப இடம் பெறுகிறது.

துளு நாட்டின் மன்னன் நன்னன். இவனைப் பெண் கொலை புரிந்தவன் எனக் குறுந்தொகையுள் (292) பரணர் பாடுகிறார். இம்மன்னன் பல அறம் கடந்த செயல்களில் ஈடுபடுபவனெனச் சங்கப் பாடல்கள் வழியாக உணர முடிகிறது. இவன் பக்கத்து நாடான புன்னாட்டின் மீது போர் தொடுத்தான். இதனால் அச்சமுற்ற மக்கள் ஆஅய் எயினனை வேண்டி நின்றனர். உதவி செய்வதாக வாக்களித்துப் போருக்குச் சென்றான். இப்போரில் நன்னனின் படைத்தளபதி மிஞிலியால் கொல்லப்பட்டான். கொடுத்த வாக்குறுதிக்காக உயிரை இழந்தான் ஆஅய் எயினன். இதனை,

“கொடித்தேர்ப
பொலம்பூண் நன்னன் புன்னாடு கடிந்தென
யாழ் இசை மறுகின் பாழி ஆங்கன்
அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன்
இகலடு கற்பின் மிஞிலியொடு தாக்கி
தன்னுயிர் கொடுத்தனன்” (அகம்.396)

எனும் பாடல் புலப்படுத்துகிறது. அவ்வாறு இறந்த ஆஅய் எயினன் பறவைகளின் பாதுகாவலன். எனவே இறந்த எயினன் உடலில் வெயில் படாதவாறு பறவைகள் நிழல் செய்தன.

இந்தச் செய்தியைப் பரணர் அகநானூற்றுப் (148, 181, 208, 152 ) பாடல்களில் குறிப்பிடுகிறார்.

சேர நாட்டைச் சேர்ந்த ஆயர் குலத்தலைவன் கழுவுள். இவன் காமூர் எனும் ஊரினை ஆட்சி செய்தான். இவனின் புகழ் கண்டு பொறாமை காரணமாக பதினான்கு வேளிர் ஒன்று கூடி காமூரையும், கழுவுளையும் அழித்தனர். இவ்வரலாற்றினைப் பரணர் அகம் 135 ஆம் பாடலில் பதிவு செய்துள்ளார்.அன்னி மிஞிலி - கோசர்

கோசர் என்பவர் பழந்தமிழகத்தில் வாழ்ந்த ஒரு இனத்தவர். இவர்களைக் கோசர், முதுகோசர், இளங்கோசர், ஒன்றுமொழிக் கோசர் எனப் பல பெயரிட்டு அழைத்தனர். இவர்களது நிலத்தில் அன்னி மிஞிலியின் தந்தையின் பசு மேய்ந்து விட அவனது கண்களைப் பிடுங்கி விடுகின்றனர். இதனால் கோபம் கொண்ட அன்னிமிஞிலி கலத்தில் உண்ணாமலும், தூய ஆடை உடுத்தாமலும் திரிந்தாள். புரின் திதியனின் உதவியோடு கோசர்களை பழி வாங்கினாள்(அகம். 261 )

ஆட்டனத்தி - ஆதிமந்தி

ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி ஆகியோர் ஆடல் தம்பதியினர். இவர்கள் கரிகாலன் முன்னிலையில் கழார் எனுமிடத்தே காவிரி நீர்த்துறையில் நடனமாடினர். அப்போது ஆட்டனத்தியைக் காவிரி நீரானது இழுத்துச் சென்றது. ஆதிமந்தி தன் கணவனைத் தேடி மனம் பேதலித்து அலைந்தாள். இந்நிலையில் ஆட்டனத்தியை மருதி எனும் பெண் காப்பாற்றினாள். ஆதிமந்தியிடம் ஆட்டனத்தியைக் காட்டிவிட்டு கடலில் மாய்ந்தாள். இவ்வரலாற்றினை பரணர் அகநானூற்றில் 135, 236, 376 ஆகிய பாடல்களில் பதிவு செய்துள்ளார்.

மேலும் நீர் தலைவன் எவ்வி (266), கழார்த் தலைவன் மத்தி (226), போர் பழையன் (186, 326 ) மதுரையின் தலைவன் மற்றும் வள்ளல் அஃதை (208), பேகன் (262), திதியன் (322), கவிரமலைத் தலைவன் ஆஅய் அண்டிரன் (198), நன்னன் உதியன் (258), பாணன்,கணையன், ஆரியப் பொருநன் (386) போன்றோர் வரலாற்றையும் பரணர் தம் பாடல்களில் பதிவு செய்துள்ளார்.

முடிவுரை

அகநானூற்றில் பரணர் மூவேந்தர்களில் கரிகால் வளவன், சேரன் செங்குட்டுவன், பசும்பூண் பாண்டியன் ஆகியோரையும் சிற்றரசர்கள் வேளிர்கள், சில தலைவியரைப் பற்றிய வரலாறுகளையும் குறிப்பிட்டுச் செல்கிறார். பரணரின் மனம் கவர்ந்த நாயகர்களாக கரிகாலன், ஆஅய் எயினன், கழுவுள், ஆட்டனத்தி - ஆதிமந்தி , கோசர் - அன்னிமிஞிலி போன்றோர் திகழ்ந்ததை தம் பாடல் வழி உணர்த்திச் செல்கிறார்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s3/p69.html


  2020
  2019
  2018
  2017
சிறந்த நூலாசிரியர் பரிசு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களிடமிருந்து ‘தமிழ் விக்கிப்பீடியா’ எனும் நூலுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த நூலாசிரியருக்கான பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழினைப் பெறுகிறார் தேனி மு. சுப்பிரமணி (13-04-2012)வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...சிரிக்க சிரிக்க
எரிப்பதா? புதைப்பதா?
அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
இலையுதிர் காலம் வராது!
கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
மூன்றாம் தர ஆட்சி
பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
தபால்காரர் வேலை!
எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
சம அளவு என்றால்...?
குறள் யாருக்காக...?
எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
குட்டிக்கதைகள்
எல்லாம் நன்மைக்கே...!
மனிதர்களது தகுதி அறிய...
உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
அக்காவை மணந்த ஏழை?
சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
வேட்டைநாயின் வருத்தம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
எப்படி வந்தது தீபாவளி?
தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
விபூதியின் தத்துவம்
கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயர் மற்றும் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License