Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!

                1-6-2006 முதல் இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

Alexa Rank


பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

தமிழ்ச் சிந்தனை மரபுகள் - பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

      

70.ஔவையாரின் சமுதாயச் சிந்தனை


சி. பிரபாவதி
முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை,
அரசு கலைக்கல்லூரி, தருமபுரி.

முன்னுரை

விண்ணுயர்ந்த வளமான செந்தமிழில் எண்ணற்ற இலக்கியங்களை அறிஞர் பெருமக்கள் படைத்துள்ளனர். இலக்கியங்களே நமது வாழ்வியலுக்கு மூலக் கருவாக விளங்குகின்றன. இலக்கியப் படைப்பாளர்களுள் ஔவையார் வாழ்வியல் நெறிகள் பலவற்றை ஒருசேரத் தொகுத்தும் பகுத்தும் வழங்கியுள்ளார். பண்டைக்காலத் தமிழர் வரலாற்றையும், வாழ்வியில் முறைமைகளையும், அறச்செயல்களையும், ஈதல் சிறப்பையும், நிலையானத் தத்துவத்தையும், தம் படைப்புகளில் ஔவையார் எடுத்துரைத்துள்ளார். தென்னாட்டுப் புலவரான ஔவையாரின் சமுதாயச் சிந்தனையை எடுத்துரைப்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

ஔவையின் குடியும் வரலாறும்

தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் ஔவையார் என்னும் பெயரில் பலர் வாழ்ந்துள்ளனர். சங்க காலம், நாயன்மார் காலம், கம்பர் காலம், இக்காலம் எனப் பல்வேறு காலகட்டங்களில் வாழ்ந்ததாகக் குறிப்புகள் உள்ளன. சங்ககால ஔவையார் இலக்கியப் புலமை அறிவுமிக்கவர். அதியமானின் அவைக்களப் புலவர், நட்பாற்றலும், தன்முனைப்பும், பேரன்பும் கொண்டவர். இவர் இன்தமிழுக்கும் தமிழர்களுக்கும் தமது பாடல்கள் மூலம் அருந்தொண்டாற்றியவர். பெண்பாற் புலவர்களுள் முதன்மையானவர். தமிழகத்தின் முதல் பெண் தூதுவர் ஆவார். ‘ஔவை’ என்னும் சொல்லுக்கு ‘தாய், தவப்பெண்’ என்னும் பொருள்களைக் கழகத் தமிழகராதி தருகிறது. ஔவை கடைச்சங்க காலத்தைச் சார்ந்தவர் என்றும் இவர் பாண் குடியைச் சார்ந்தவர் என்றும் குறிப்பிடுவர்.

“மடவரல், உண்கண், வாள்நுதல் விறலி!” (புறம்.89)

என்று இவரை விளக்கப்பெறுவதாலும்,

“காவினம் கலனே; சுருக்கினெம் கலப்பை” (புறம்.206)

எனக் கூறுவதாலும் இவர் பாண்குடியினர் என்பது அறியலாகின்றது. இவர் சங்க இலக்கியத்துள் 59 பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். அவற்றுள் அகப்பாடல்கள் 26, புறப்பாடல்கள் 33 அடங்கும். அற இலக்கியங்களையும் படைத்துள்ளார்.

ஔவையின் தனித்தன்மை

ஔவையின் கருத்து சமூகத்திற்கு நலன் அளிப்பதாக விளங்குகிறது. ஆடவரைச் சார்ந்து பெண் ஒழுகவேண்டும் என்ற அடிமைத்தனத்தை முன்மொழியவில்லை. காதலை உரக்கப்பாடியவர். அச்சம், நாணம், மடம், பயிர்ப்பு என்ற வகையில் அவர் படைப்பு அமையவில்லை. புறப்பாடல்களில் ஔவையின் சொற்களில் வீரம் கொப்பளிக்கிறது.

“எவ்வழி நல்வலர் ஆடவர்,
அவ்வழி நல்லை; வாழிய நிலனே” (புறம்.187)

என்று பாடுவதிலிருந்து ஔவை அறச்சிந்தனை பற்றி அறியமுடிகிறது.மன்னர்களைப் பாடும் திறன்

அதியமான் நெடுமான் அஞ்சியை முழுதும் பாடிய ஔவையார் சில பாடல்களில் பிறமன்னர்களின் இயல்புகளையும் பாடியுள்ளார். தொண்டைமான், பொகுட்டெழினி, நாஞ்சில் வள்ளுவன், பாரி, முடியன், பசும்பூட்பொறையன், சேரமான், மாரிவெண்கோ, பாண்டியன் காணப்பேரெயில் கடந்த உக்கிர பெருவழுதி, சோழன் இராஜசூயம் வேட்ட பெருநற்கிள்ளி, கைவண்கிள்ளி, அதியர், கோசர், மழவர் முதலான மன்னர்களைப் பாடியுள்ளார். அதியமான் நெடுமான் குடும்ப நட்பினராக வாழ்ந்துள்ளார். தான் வாழ்ந்த காலத்து மன்னர்களின் தன்மையை ஔவையார் தம் பாடல்களில் வரலாற்று ஆதாரமாகக் கொள்ளத்தக்க அளவு பதிவு செய்துள்ளார். ஔவையார் அரசர்களைப் புகழ்ந்து பாடினாரயினும் தன்னிலை தாழாதவர். ஒருமுறை அதியமான். பரிசு வழங்காது காலம் நீட்டித்த போது ஔவையின் கூற்றான,

“மரம்கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர்
மழுவுடைக்காட்டகத்து அற்றே -
எத்திசைச் செலினும், அத்திசைச் சோறே” (புறம்.206)

என்ற பாடலடியின் மூலம் தன்னுடைய தன்மான உணர்வை எடுத்துரைக்கின்றார்.

ஔவையாரின் சமூக அக்கரை

சங்கப் புலவர்கள் தன் அறிவுநுட்பம் கொண்டு அரசர்களுக்கு நேர்ந்த பல இடையூறுகளைக் களையும் வண்ணம் செயலாற்றியுள்ளனர். ஔவையார் அதியமானுக்காக, போர்த்தூது சென்றதற்கான சான்றுகள் புறநானூற்றில் உள்ளன. பெண்பாற்புலவர் ஒருவர், அரசருக்காகத் தூது சென்று சொல்லாற்றலால் வென்றமை அக்காலப் பெண் விடுதலை நிலையை எடுத்துரைப்பதாக உள்ளது.

“தீராக்கோபம் போரா முடியும்” (கொ.வே.40)

என்ற வரிகள் மூலம் போரினை மறுக்கின்றார். மேலும் போர் புரிவதால் ஏற்படும் அழிவை உணர்ந்த ஔவையார்,

“போர்த் தொழில் புரியேல்” (அத்தி.87)

என்ற வரியின் மூலம் போர்த்தொழிலைச் செய்யக்கூடாது என்று எடுத்துரைள்ளார்.ஔவை காட்டும் வாழ்வியல் நெறிகள்

“வாழச் செய்த நல்வினை அல்லது
ஆழுங் காலைப் புனைபிறிது இல்லை” (புறம்.367)

என்பது ஔவையாரின் வாழ்வின் நெறியாகும். ஔவையார் மருவினிய சுற்றமும், வான்பொருளும், உறவும், உயர்குலமும் நிலையானவை அல்ல என்ற கருத்தையும் கற்றாரைத் கற்றாடும், மூடரை மூடரும் விரும்புவர். ஊழின்படியே எல்லாம் அமையும் என்ற அறக்கருத்தையும் எடுத்துரைத்துள்ளார்.

“கான மயிலாடக் கண்டிருந்த வான்கோழி
தானும் அதுவாகப் பாவித்துத் - தானுந்தான்
பொல்லாச் சிறகை விரித்து தாழனாற் போலுமே
கல்லாதான் கற்ற கவி” (மூதுரை.14)

என்று கல்லாதவன் கற்ற நிலையில் கவிதைப் பாடுகிறார். மேலும்,

“மன்னனும் மாசறக் கற்றேனும் சீர்தூக்கின்
மன்னனிற் கற்றோன் சிறப்புடையன் - மன்னனுக்குத்
தன்நேசம் அல்லாற் சிறப்பில்லை கற்றோர்க்குச்
சென்ற விடமெல்லாஞ் சிறப்பு” (மூதுரை.26)

என்ற பாடலடிகளின் மூலம் அரசனுக்குத் தன்னுடைய நாட்டில் மட்டுமே சிறப்பு உண்டு. புலவனுக்கோ அவன் செல்லும் நாடுகளில் எல்லாம் சிறப்பு உண்டாகும் என்று இப்பாடலில் எடுத்துரைத்துள்ளார். ஔவையார் சமூகக் கருத்துக்களை வெளியிடுவதிலும், மக்களிடத்தே அக்கருத்தை சொல்வதிலும் தமக்கென தனிவழியினை வகுத்துள்ளதை அறியமுடிகிறது.

நட்பறம்

கலைத்திறனில் சிறப்புற்ற சூழல் சங்க காலத்துக்குரியதாக இருந்ததன் விளைவால் மன்னர்கள் பலர் புலவர்களை இன்முகத்துடன் வரவேற்று உபசரித்துள்ளனர். புலவர்களும், மன்னர்களை வெறுமனே புகழ்ந்து பாடிப் பரிசில் பெறவில்லை. ஒருவருக்கொருவர் தமிழால் உறவுகொண்டிருந்தனர்.

“ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு ஊன் கொல்லே?
இனி, பாடுநரும் இல்லை; பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுறளும் இல்லை;
பனித்துறைப் பகன்றை நறைக் கொள்மாமலர்
சூடாது வைகியாங்கு பிறர்க்கு ஒன்று
ஈயாது வீயும் உயிர் தவப் பலவே!” (புறம்.235)

என்ற பாடலடியில் அதியமான் இறந்தபோது புலவர் என் வீரத்தலைவன் எங்கு சென்றானோ? இனி நான் பாட யாருமில்லை. எனக்குப் பரிசில் தர ஒருவருமில்லை என்று ஔவையார் மன வருத்தமுற்ற செய்தியின் மூலம் அவரது நட்புறவு மேலோங்கி நிற்பதைக் காணமுடிகிறது.உயிர்க்கொடை

தன் நண்பனுக்கு உயிரைக் கொடுப்பதைவிட மேலான நட்பு வேறொன்றும் இல்லை என்பதை அதியமான் ஔவை நட்பின் மூலம் அறியலாம். அதியமான் நெடுநாள் வாழ்வதற்காகத் தமக்குக் கிடைத்த நெல்லிக்கனியை, தமது உயிராகக் கருதப்படும் ஔவைக்கு ஈந்து நட்பினைச் சிறக்கச் செய்தவன். அதற்கு ஔவையார் நீலமணிமிடற்றுச் சிவபெருமான் போல நிலைப்பெற்று வாழ்வாயாக என்று அன்பு கொண்டு வாழ்த்துவதை,

“நீலமணி மிடற்று ஒருவன் போல
மன்னுக பெரும! நீயே, தொல்நிலைப்
பெருமலை விடரகத்து அருமிசைக் கொண்ட
சிறியிலை நெல்லித் தீங்கனி குறியாது
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி,
சாதல் நீங்க, எமக்கு ஈத்தனையே” (புறம்.91)

என்ற வரிகள் செம்மைப்படுத்திச் சிறப்பு செய்கின்றன. தான் நெடுங்காலம் வாழவேண்டும் என் எண்ணாமல் தமிழ் தழைக்கவேண்டும். தமிழ் தழைத்தால் மக்கள் சிறப்புடன் வாழ்வார்கள் என்ற எண்ணத்துடன் ஔவையாருக்குக் கொடுத்த கனியின் மூலம் தன் நட்பை உயிராக மதித்து உயிர்க்கொடை, வழங்கிய அதியமானை ஔவை பாராட்டியுள்ளதை அறியமுடிகிறது.

முடிவுரை

ஔவையார் அறிவுமிகுந்த செயல்கள் செய்தவர். சமூக சிந்தனை மிக்கவர். அறிவு மிகுதியால் அன்பையும், வெளிக்காட்டியவர். அரசர்களிடம் அன்பாகப் பழகி நல்லுள்ளம் கொண்டவர்களாக மாற்றியவர். பெண்களை வீர உணர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர். நாட்டிற்கிடையே போர் நடைபெறாமல் தடுத்து நிறுத்தி மன்னர்களிடம் ஈகை அறத்தை வளர்த்தவர். தன்னம்பிக்கையும், சமுதாயச் சிந்தனையும் கொண்டவராக ஔவையார் வாழ்ந்தமையை அறிய முடிகிறது. ஔவையின் பாடல்களை ஆய்வாளர்கள் அதிகமாக ஆராய்ந்துள்ளனர். தமிழ் இலக்கியம் வாழும் வரை ஔவையின் படைப்புகளும் வாழும்.

ஆய்வுக்குப் பயன்பட்ட நூல்

1. முனைவர் அ. மா. பரிமணம், சங்க இலக்கியம் புறநானூறு, நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை.

2. துரை. தண்டபாணி, நீதி நூல்கள், உமாபதிப்பகம், சென்னை.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s3/p70.html


  2020
  2019
  2018
  2017
சிறந்த நூலாசிரியர் பரிசு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்களிடமிருந்து ‘தமிழ் விக்கிப்பீடியா’ எனும் நூலுக்காகத் தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையின் சிறந்த நூலாசிரியருக்கான பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழினைப் பெறுகிறார் தேனி மு. சுப்பிரமணி (13-04-2012)வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...சிரிக்க சிரிக்க
எரிப்பதா? புதைப்பதா?
அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
இலையுதிர் காலம் வராது!
கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
மூன்றாம் தர ஆட்சி
பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
தபால்காரர் வேலை!
எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
சம அளவு என்றால்...?
குறள் யாருக்காக...?
எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
குட்டிக்கதைகள்
எல்லாம் நன்மைக்கே...!
மனிதர்களது தகுதி அறிய...
உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
அக்காவை மணந்த ஏழை?
சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
வேட்டைநாயின் வருத்தம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
எப்படி வந்தது தீபாவளி?
தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
விபூதியின் தத்துவம்
கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயர் மற்றும் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License