Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


18. நூல்கள்

நூல்கள் மனிதனின் அறிவை வளர்க்கும் அமுதசுரபிகளாகும். பலரின் வாழக்கையை மாற்யியமைத்தவையும் நூல்களே ஆகும். நல்ல நூல்கள் நல்ல நண்பர்களுக்குச் சமமாக விளங்குகின்றன. ஒருவர் தேடி எடுத்து விரும்பிப் படிக்கும் நூல்களைக் கொண்டே அவரின் குணநலன்களை அறிந்து கொள்ளலாம் என்ற உளவியல் அறிஞர்கள் கூறுவர். நூல்கள் மனிதர்களின் குணநலன்களை மாற்றியமைக்க வல்லன. வாழ்விற்குரிய நன்னம்பிக்கையையும் தன்னம்பிக்கையையும் ஏற்படுத்துவன நூல்களே ஆகும்.

மகாத்மா காந்தியடிகள், ஆபிரகாம் லிங்கன் உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறந்த தலைவர்கள் உருவாவதற்கு அடிப்படைக் காரணமாக அமைந்தவை நூல்களாகும். மாவீரன் அலெக்ஸாண்டர் தான் சென்ற இடஙகளுக்குக் கெல்லாம் இலியட், ஒடிசி ஆகிய காப்பிய நூல்களைத் தன்னுடன் எடுத்துச் சென்று படித்ததாக வரலாறு குறிப்பிடுகிறது.

நல்ல நூல்களைப் படிப்பது சுகம். அது ஒரு தவநெறியாகவும் அமைந்து விளங்குகிறது. இத்தகைய நூல்கள் படிக்கப்படிக்க இன்பம் நல்குவன. இந்நூல்களைப் பற்றிய பழமொழிகள் வழக்கில் வழங்கப்பட்டு வருவது நோக்கத்தக்கது. இப்பழமொழிகள் நூல்களின் சிறப்பையும் மனிதர்களின் பண்பையும் விளக்குவதாக அமைந்துள்ளன.

கல்லாடம்

சிவபெருமானின் திருவருட் செயல்களைச் சிறப்பித்துக் கூறும் கல்லாடம் என்ற நூலைக் கல்லாடர் என்பவர் எழுதியுள்ளார். இவர் எக்காலத்தில் வாழ்ந்தவர் என்பதை அறிய இயலவில்லை. பல்வேறு காலங்களிலும் இப்பெயருடையோர் சிலர் வாழ்ந்திருந்ததை வரலாற்றில் காணலம். ‘திருக்கண்ணப்ப தேவர் திருமறம்’ என்ற நூலை இயற்றியவரும் கல்லாட தேவ நாயனார் என வழங்கப்படுகிறார்.

கல்லாடம் ஆசிரியப்பாவில் அமைந்துள்ளது. சிவபெருமனின் அருட்செயல்களையும், புராணக் கருத்துக்களையும், திருவிளையாடற் கதைகளையும், அடியவர் வரலாறுகளையும், இசை, நாடனம் முதலிய நுண்கலைச் செய்திகளையும் கொண்ட பண்பாட்டுப் பெட்டகமாக இந்நூல் விளங்குகின்றது. இந்நூலினைப் படித்தவர்கள் பண்பாட்டு நெறிகளில் சிறந்து விளங்குவர். அத்தகைய பண்பட்டவருடன் வீண்பேச்சிலோ வீணான வாதத்திலோ ஈடுபடக் கூடாது. அவ்வாறு ஈடுபட்டால் அவரின் கோபத்திற்கு ஆளாகித் துன்புற நேரிடும். இதனை,

‘‘கல்லாடம் கற்றவனோடு சொல்லாடாதே’’

என்ற பழமொழி எடுத்துரைக்கின்றது. இஃது அந்நூல் எழுந்த கால கட்டத்தில் தோன்றி மக்களிடையே வழக்கில் வழங்கப்பட்டு வந்த பழமொழியாகும்.அகராதி

சொற்களுக்குப் பொருள் தருகின்ற நூல்களை அகராதி என்பர். இவ்வகராதியை நிகண்டுகள் என்றும் அகரமுதலி என்றும் குறிப்பர். இவ்வகராதி பல சொற்களுக்குப் பல்வேறுவிதமான நுட்பமான பொருள்களை இவ்வகராதி வழங்குகின்றது. அகராதியை நன்கு கற்றவன் தன்னைப் பற்றி யாராவது கூறும் வார்த்தைகளுக்கு வெவ்வேறு பொருள் கொண்டு பிறருடன் மாறுபட்டுக் கொண்டே இருப்பான். இதனால் பல்வேறுவிதமான சிக்கல்கள் ஏற்படும். நிம்மதி இராது. இதனை உணர்ந்து அகராதியை நன்கு கற்றவனுடன் எதுவும் தேவைக்கதிகமாகப் பெசுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். இதுவே பேசுபவருக்கு நன்மையைத் தரும். இதனை,

‘ ‘அகராதி படித்தவனுடன் வாய்க் கொடுக்காதே’’

என்ற பழமொழி எடுத்துரைக்கிறது.

ஒவ்வொன்றையும் சிலர் ஒவ்வொன்றாகத் தவறாகப் பொருள் கொண்டு பிரச்சனைகளை உருவாக்கிவிடுவர். இதனைத் தவிர்க்க வேண்டுமெனில் அத்தன்மையருடன் பேசுவதைக் குறைத்துக் கொள்ளல் வேண்டும். அது அனைவருக்கும் நலம் பயக்கும் என்ற பண்பாட்டு நெறியை அகராதி குறித்த பழமொழி தெளிவுறுத்துகின்றது.திருக்குறள் – நாலடியார்

தரணியில் தனித்ன்மை பெற்ற நூலாகவும், தமிழர்களைத் தலைநிமிர வைக்கும் நூலாகவும் விளங்கும் நூல் உலகப் பொதுமறையாம் திருக்குறளாகும். இத்திருக்குறளைப் பின்பற்றி அதன் கருத்துக்களை அடியொற்றிய நூலாக அமைந்திருப்பது சமணமுனிவர்கள் இயற்றிய நாலடியாராகுமத். இந்நூல்கள் இரண்டும் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் நூல்களாக அமைந்திலங்குகின்றன.

வாழ்க்கையில் தளர்ச்சியுறும் மனிதர்களுக்கு வாழ்க்கையில் உறுதியளிக்கும் உறுதிப்பொருள்களான கருத்துக்களை இவ்விருநூல்களும் எடுத்துரைக்கின்றன. இந்நூல்களின் பெருமையை,

‘‘ஆலும் வேலும் பல்லுக்குறுதி
நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குறுதி’’

என்ற பழமொழி அமைந்துள்ளது.

ஆலங்குச்சி, வேப்பங்குச்சி ஆகியவற்றில் பல் துலக்கினால் பற்கள் உறுதித் தன்மை அடையும். பற்களின் ஈறுகளும் அதன் எனாமலும், கிருமிகளின் தாக்குதல்களிலிருந்து பாதுகாப்புடன் உறுதிப்படவும் வைக்கிறது. அதுபோல் வாழ்க்கையை நான்கு அடிகளால் ஆகிய நாலடியாரும், இரண்டடியாலாகிய திருக்குறளும் வாழ்க்கையை உறுதிப்படுத்துகின்றன. பல்வேறு புறத்தாக்குதல்களில் இருந்து மனித வாழ்க்கையை இவ்விரு நூல்களும் பாதுகாக்கின்றன என்பதை மேற்குறித்த பழமொழி தெளிவுறுத்துகின்றது. இதனைப் போன்றே,

‘‘பழகுதமிழ்ச் சொல்லருமை நாலிரண்டில்’’

என்ற தொடரும் அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இத்தொடர் பழமொழி போன்று காணப்படினும் அஃதன்று. இஃது வழக்கில் வழங்கப்படும் வழக்குத் தொடர் எனல் பொருந்தும்.பாகவதம்

திருமாலின் பெருமைகளை எடுத்துரைக்கும் நூல் பாகவதமாகும். கிருஷ்ணவதாரத்தில் திருமால் நிகழ்த்திய அருட் செயல்களை விளக்குவதாக இந்நூல் அமைந்துள்ளது. பகவானாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அடியார்களுக்கு அருளிய தன்மையும் அவர்தம் பெருமைகளையும் விளக்கியுரைப்பதாகப் பாகவதம் விளங்குகின்றது.

திருமாலின் அவதாரச் சிறப்பினை இந்நூல் விளம்புவதாக இப்பாகவதம் அமைந்துள்ளது. சிலர் இறைவனது பெருமையைக் கூறும் பாகவதத்தைப் படித்தாலும் அவர்கள் பெருமாளின் கோவில்களை இடிப்பர். இறைவனுக்கு ஏற்றகாத, அடுக்காத, பொருந்தாத செயல்களைச் செய்வர். அவரது கல்விக் கேள்விக்கும் அவர்தம் செயல்பாட்டிற்கும் எந்தவிதமான தொடர்பும் இராது. இதனை,

‘‘படிக்கிறது பாகவதம்
இடிக்கிறது பெருமாள் கோயில்’’

என்ற பழமொழி தெளிவுறுத்துகிறது.

நூல்களைக் குறித்த பழமொழிகள் நூல்களின் சிறப்புகளையும் அதன் தன்மைகளையும் எடுத்துரைக்கின்றன. பல்வேறு சமூக மாற்றத்திற்கான விதைகளைத் தூவுவனவாக நூல்கள் அமைந்துள்ளதையும் இப்பழமொழிகள் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றன. நூல்களைக் கற்று அதன் வழி நடந்து அறிவார்ந்த மக்களாக அகிலம் போன்ற அனைவரும் வாழ்வோம்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5r.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License