Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர் -6

ஔவையார் பார்வை

முனைவர் மு. பழனியப்பன்


3. வரவிற்குள் செலவு

மனிதன் கூடி வாழும் இயல்புடையவன். கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மை. கணவனும் மனைவியும், குழந்தைகளும் கூடி வாழ்வது குடும்பம் ஆகின்றது. பணிபுரியும் இடத்தில் மேலாளர், அலுவலர், எழுத்தர் என்று இவர்கள் சேர்ந்து உழைத்தால் நிறுவனம் என்ற அமைப்பு வெற்றி கரமாகச் செயல்படுகிறது. உழைப்பாளர்கள், தொழிலாளர்கள் ஒன்று கூடி பணிசெய்தால் தொழிற்சாலை வளர்கின்றது. குடும்பம், நிறுவனம், தொழிற்சாலை போன்ற எல்லாமும் மனிதனின் கூடிவாழும் சமுதாய உணர்வின் வெளிப்பாடுகள்தான்.

குடும்பம், நிறுவனம், தொழிற்சாலை எதுவானாலும் அது வெற்றிகரமாக நடைபோடக் கூட்டுணர்வும், பொருளாதாரத் தூய்மையும் இன்றியமையாதனவாகின்றன.

குடும்பம் வெற்றி கரமாக நடைபோட வரவுக்குள் செலவுகள் அடங்கவேண்டும். நிறுவனத்திற்கும் அப்படியே... தொழிற்சாலைக்கும் அதுதானே...

பொருளாதரச் சீர்மை, தூய்மை ஒவ்வொரு அமைப்பினையும் வலுவுள்ளதாக ஆக்குகின்றது. செலவுகள் அதிகமானால், வரவுகள் குறைவானால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி குறைந்து போகும். நிறுவனத்தின் வெற்றி பாதிக்கப்படும். இந்த வெற்றிகள் பாதிக்கப்பெற்றால் மகிழ்ச்சி இருக்காது. வளமை காணாமல் போய்விடும்.

ஒவ்வாரு நாளும் வரவினை நாடி செலவினைச் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. தற்காலக் குடும்பங்களில் கணவனும் உழைக்கின்றார். மனைவியும் உழைக்கின்றார். இருவரும் வருவாயின் வாயில்கள் ஆகின்றனர். ஆனால் இருவர் வாங்கும் கடனும் அளவுக்கு மிஞ்சிப் போய்விடுகிறது.

மாதந்தோறும் கட்டப்படும் கடன்கள் ஒருபுறம். அதற்கான வட்டி ஒரு புறம். இது தவிரக் குடும்பச் செலவுகள், குழந்தைகள் பராமரிப்பு, அவரசத் தேவைகள், திருமணம், காதுகுத்து, அன்பளிப்புகள் என்று செலவுகளின் பட்டியலும் அதிகமாகிக் கொண்டே செல்கின்றது.

எந்த மந்திரக்கோலை வைத்துச் செலவினை அடக்கப்போகிறோம் என்று தெரியவில்லை. இந்தச் சூழலில் ஔவையாரிடம் சென்று இந்தப் பிரச்சனையைச் சொன்னால் தீர்வு கிடைக்குமா என்றால் அதற்கும் ஔவையார் பதில் தருகின்றார்.

ஆன முதலில் அதிகம் செலவு ஆனால்
மானம் அழிந்து மதிகெட்டுப் - போன திசை
எல்லார்க்கும் கள்ளனாய் ஏழ்பிறப்பும் தீயனாய்
நல்லார்க்கும் பொல்லனாம் நாடு

என்று வரவுக்கும் செலவுக்கும் உள்ள தொடர்பினைப் பாடுகின்றார் ஔவையார்.தொழில் செய்யப் புகும் ஒருவர் மூலதனம் என்ற அளவில் ஒரு தொகையை வைப்பாக வைத்தே தொழில் தொடங்குகின்றார். அவ்வாறு அவர் தொடங்கும் தொழில் தடையின்றி நடக்க வேண்டுமானால் முதல் என்ற நிலையில் அமைந்த தொகையில் சிறிதுகூட எடுக்கக் கூடாது.

குடும்பம் என்ற அமைப்பில் இதுபோன்ற மூலதனம் ஒன்று இருக்க வேண்டும் என்று ஔவையார் விரும்புகின்றார். கணவன் வீட்டார் வழியாகவும், மனைவி வீட்டு வழியாகவும் வந்த கூட்டுச் செல்வத்தை மூலதனமாகக் கொண்டு குடும்பம் தொடங்கவேண்டும். குடும்பம் பெருகப்பெருக அம்மூலதனமும் பெருகும். இதனால் கவலையில்லாத வாழ்க்கையைக் குடும்பத்தார் வாழ இயலும் என்பது ஔவையார் சொல்லும் தீர்வு.

இதுபோன்றே தொழிற்சாலைகளிலும், நிறுவனங்களிலும் மூலதனம் என்ற நிலைத்த பொருள் வைக்கப்படும். அந்த மூலதனத்தை முதலாக வைத்துக் கொண்டு அதனைப் பெருக்குவது தொழிற்சாலைகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் கடமையாகின்றது.

மூலதனம் என்ற முதலீட்டில் செலவிற்குப் பணம் எடுக்காமல் இருக்கும்வரை எந்தக் குடும்பமும் தாழ்வு பெறாது. எந்தத் தொழிற்சாலையும் தாழ்வு பெறாது. எந்த நிறுவனமும் தாழ்வு பெறாது. ஆனால் முதலில் செலவு செய்யத் தொடங்கிவிட்டால் பல கேடுகள் வந்து சேருகின்றன.

மூலதனத்தில் இருந்து செலவிற்குப் பணம் எடுக்கத் தொடங்கிவிட்டால் செல்வம் குறையத் தொடங்குகின்றது. செல்வம் குறைவதன் காரணமாக வளமான வாழ்க்கை வறுமையை நோக்கிப் பயணிக்க ஆரம்பித்துவிடுகிறது. மன அமைதி போய்விடுகிறது. மானம் தாழ்ந்துபோகிறது. அறிவிற்கும் மயக்கம் வந்துவிடுகிறது. செல்லும் இடத்தில் எல்லாம் மறைந்து வாழும் நிலை வந்துவிடுகிறது. நல்லவர்களுக்கெல்லாம் வேண்டாத உறவாக அவ்வுறவு அமைந்துவிடுகிறது.

பல விளைவுகளை செலவுகள் ஏற்படுத்திவிடுகின்றன. பணச்செலவால் மனஅமைதிக்குச் செலவு வந்துவிடுகிறது. அறிவுக்குச் செலவு வந்துவிடுகிறது. நல்லவர்களும் இணையாமல் செலவாகிப் போய்விடுகிறார்கள். இத்தனைக்கும் காரணம் வரவிற்குள் செலவினை அடக்கத் தெரியாமல் போவதால்தான். எனவே வரவிற்குள் செலவினை அடக்கம் நன்மையைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.

மூலதனம் என்பதைப் பற்றி கார்ல் மார்க்ஸ் விரிவாகச் சிந்தித்துள்ளார்.

சரக்கு சுற்றோட்டமே மூலதனத்தின் தொடக்க நிலை. சரக்குகளின் உற்பத்தியும், அவற்றின் சுற்றோட்டமும் அந்தச் சுற்றோட்டத்தின் வளர்ச்சியடைந்த வடிவமாகிய வாணிபம் எனப்படுவதும் மூலதனத்தின் உற்பத்திக்கான வரலாற்று அடித்தளம் ஆகின்றன என்று மூலதனம் என்பதைப் பற்றி கார்ல் மார்க்ஸ் குறிப்பிடுகின்றார்.

சரக்கு பணமாக மாற்றப்படுகிறது. பணம் மீளவும் சரக்காக மாற்றப்படுகிறது என்பது மூலதனத்தின் முதல் நிலை. இது உற்பத்தியாளர்களின் நிலை.

பணம் சரக்காக மாற்றப்படுகிறது. சரக்கு பணமாக மாறுகிறது என்பது இரண்டாம் நிலை. இது வியாபாரிகளின் நிலை.

சரக்கு- பணம்- சரக்கு

பணம் - சரக்கு- பணம்

என்ற இரண்டுதான் மூலதனத்தின் அடிப்படையாகின்றது.பணமானது பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. இந்தப்பணத்தை நிலைப்படுத்தி வைத்து மேம்படுத்துவது என்பதுதான் வாழ்க்கையின் இன்பமாகின்றது. இதில் தேய்வு ஏற்படும்போது வாழ்க்கை வளமிழந்து போய்விடுகின்றது.

உற்பத்தியாளன் சரக்கினை உற்பத்தி செய்கிறான். அதனைப் பணத்திற்குத் தருகிறான். அந்தப் பணத்தைக் கொண்டு மேலும் உற்பத்தியைப் பெருக்குகிறான். வணிகர்கள் பணத்தினைக் கொண்டு பொருள் வாங்குகிறார்கள். மீளவும் அதனைப் பணமாக்குகிறார்கள். இதுவே ஒரு சுற்றாக நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இவை மூலதனத்தை உருவாக்குகின்ற தொடர் வட்டங்கள். இந்த வட்டங்களை வெற்றிகரமாக நடத்தக் கற்றுக்கொண்டால் மூலதனம் பெருகுகிறது. ஔவைப் பாட்டியின் சிந்தனைகளை நாடு கடந்து, எல்லை கடந்த கொள்கை கடந்து கார்ல் மார்க்கஸ் ஒப்பிட முடிகிறது என்றால் நாடுகளுக்கு இடையே ஒரே சிந்தனை நற்சிந்தனை ஒன்றிக் கிடக்கிறது என்பதுதானே பொருள்.இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p7c.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License