இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

தமிழ்ச் சிந்தனை மரபுகள் - பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

      

28. இலக்கியங்களில் அறிவியல் சிந்தனைகள்


வீ. கோவிந்தராஜ்
அரவக்குறிச்சி, கரூர்.

ஆன்ம இயல் பற்றிப் பேசும் திருவாசகம் விண்ணியலையும் விவரமாகக் கூறுகிறது, “அண்டப் பகுதியின் உண்டைப் பிறக்கும் அளப்பருந்த தன்மை வளப்பெருங்காட்சி ஒன்றனுக்கொன்று நீன்றெழில் பகான் நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன”. இந்தப்பாடலில் பெருவெடிப்புக் கொள்கையின்படி பேரண்டம் விரிந்து நிற்பதை மாணிக்கவாசகர் குறிப்பிடுகிறார். உலகம் என்ற சொல் உலவு என்பதன் அடிப்படையாகப் பிறந்தது, உலவு என்றால் சுற்றுதல் என்று பொருள். தன்னையும் ஞாயிறையும் பூமி சுற்றுகிறது என்பதைக் காணமுடிகிறது.

திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் “சுழன்றும் ஏர்ப்பின்னது உலகம்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். ஞாலம் என்ற சொல் “ஞால்” என்னும் சொல்லடியாகப் பிறந்தது, ஞால் என்றால் தொங்குதல் என்று பொருள். உலகம் பற்றுக்கோடின்றி அண்டவெளியில் தொங்குவதைக் குறிப்பிடுகிறது, வலவன் ஏவா வானூர்தி “ என்பதைப் புறநானூறு 27ஆம் பாடல் கூறுகிறது. இது செயற்கைக் கோளாக இருந்திருக்கலாம். வானத்தில் காற்றில்லாப் பகுதியும் உண்டு என்பதை ‘வறிது நிலை இய காயமும்’ புறம் 30 என்ற பாடல் வரி உணர்த்துகிறது. கரும்பைப் பிழிவதற்கும் இயந்திரங்கள் இருந்ததாகப் பதிற்றுப்பத்தின் ”தீம்பிழி எந்திரம் பந்தல் வருந்த” என்ற வரியின் மூலம் உணரலாம். நிலத்தில் இருந்து நீரை உறிஞ்சி இறைக்கும் ஆழ்துளைக் கிணறு அந்தக்காலத்தில் இருந்திருக்கலாம் என்பதை “அந்தக் கேணியும் எந்திரக்கிணறும்” என்னும் பெருங்கதை வரியின் மூலம் உணரலாம். பெருங்கதையில் வரும் எந்தியானை கிரேக்க தொன்மத்தில் குறிப்பிடப்படும் டிராய் போருடன் இணைந்து பேசப்படும் எந்திரக்குதிரையுடன் ஒத்தது.

அணுவைப் பிரிக்க முடியும் என்ற கருத்து பல காலத்திற்கு முன்பே தமிழில் இடம் பெற்றுள்ளது. அவ்வையார், “அணுவைத் துளைத்தேழ்கடலைப் புகட்டி” என்று திருவள்ளுவமாலையில் குறிப்பிடுகிறார். கம்பர் “ஊர் அணுவினை சத கூறிட்ட கோணினும் ஊன்” என்று குறிப்பிடுகிறார். “வானுறு மதியை அடைந்ததுன் வதனம் மறிகடல் புகுந்துன் கீர்த்தி” என்று நந்திக்கலம்பகம் கூறுகிறது. இது வானத்திலுள்ள நிலவைப் போல் முகம் ஒத்திருக்கிறது என்கிறது. திருக்குறளில் “மாதர்முகம் ஒளிவிடவில்லையேல் காதலை வாழி மதி” என்பதில் கூறப்படும் செய்தி நிலவு தானாக ஒளி வீசாது, சூரியனை சார்ந்தே இருக்கும் என்பதை அடையாளம் காட்டுகிறது.”புல்லாகிப் பூடாய்” என்கிறது திருவாசகம். உலகம் ஐம்பூதங்களால் ஆனது என்கிறது தொல்காப்பியம். தமிழில் கிடைத்த முதல் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்தில் அறிவியல் சிந்தனைகள் துளிர்விட்டன.உலகில் தோன்றிய அறிவியல் கல்வியில் வானியல் கல்வி மிகவும் தொன்மையானதாகும். “நிலம் நீர் தீ வளி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் ஆதலின்” எனத் தொல்காப்பியம் பொருள் 635ல் கூறுகிறது. உலகமானது நிலம், நீர், வெப்பம், காற்று, வானம் ஆகிய ஐந்தும் உள்ளடக்கியது. இதனைப் புறநானூறுப் பாடலும் அப்படியே கூறுகிறது. “மண் திணிந்த நிலனும் நிலன் ஏந்திய விசும்பும் விசும்புதை வரு வளியும் வளித்தலை இய நீயும் தீ முரணிய நீரும் என்றாங்கு ஐம்பெரும் பூதத்து இயற்கை போல்” புறநானூறு 2ம் பாடல் கூறுகிறது. உலகம் உருண்டை என்பதை 15ஆம் நூற்றாண்டில் போலந்து நாட்டைச் சேர்ந்த ”நிக்கோலஸ் கிராப்ஸ்” என்பவர் கணித்துச் சொன்னார். 16ஆம் நூற்றாண்டில் கலிலியோ தொலைநோக்கியின் மூலம் ஆராய்ந்து உலகம் உருண்டை என்றார். மேலைநாட்டவரின் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு முன்பே திருக்குறள் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு வித்திட்டுள்ளது. “தினையளவு போதா சிறுபுல் நீர் நீண்ட பனையளவு காட்டும்” என்று கபிலர் திருவள்ளுவமாலையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அவ்வையார் “ஆழ அமுக்கி முக்கினும் ஆழ்கடல் நீர் நாழி முகவாது நிற்பதும்” என்ற பாடலில் நீர்ப்பொருளின் சுருங்காமையைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வானவெளியில் உள்ள மிகப்பெரிய விண்மீன் ஞாயிறு, இதனை வழிபடுவது வானியல் மரபால் உருவானது, இலக்கியம் வழியாக ஞாயிறை வழிபடச் சொன்னவை சிலப்பதிகாரமும், மணிமேகலையும் ஆகும். “ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும்” என்ற சிலப்பதிகார வரிகள் இதன் பெருமையை உரைக்கின்றன. ஞாயிறின் சுற்றுப்பாதையை “ஞாயிறு வட்டம்” எனப் புறநானூறு அழைக்கிறது. “செஞ்ஞாயிற்றுச் செலவும் அஞ்ஞாயிற்றுப் பரிப்பும் பரிப்பும் சூழ்ந்த மண்டிலமும்” என புறநானூறு 30ஆவது பாடல் கூறுகிறது. தானே ஒளியை உமிழக்கூடிய ஞாயிறைத் தமிழர்கள் நாள்மீன் என அழைத்தனர். ஞாயிறிடமிருந்து ஒளியினைப் பெற்று ஒளிவிடக் கூடிய திங்களை கோள்மீன் என அழைத்தனர். சந்திர கிரகணம் பற்றித் திருக்குறள் கூறுகிறது. இது திங்கள் மறைப்பு எனக் கூறப்படுகிறது.” திங்களைப் பாம்பு கொண்டற்று” என 1146ஆவது திருக்குறள் கூறுகிறது. கோள்களைத் தமிழர்கள் வாழ்வியலோடு இணைத்துக் காட்டியுள்ளனர். கோள்களை நிறம், வடிவம் அடிப்படையில் அறிந்திருந்தனர். கோள்களுக்கு நாள்களின் பெயரை வைத்தே அழைத்தனர். செந்நிறமாய் இருந்த கோளைச் செவ்வாய் என அழைத்தனர். வெண்மை நிறமான கோளை வெள்ளி எனவும், புதியதாகக் கண்டறிந்தது புதன் எனவும், வானில் தோன்றிய பெரிய கோளை வியாழன் எனவும் அழைத்தனர். வியா என்றால் பெரிய, நிறைந்த என்று பொருள். சூரிய உதயத்திற்கு முன்பே விடியலை அறிய விடிவெள்ளியைத் தமிழர்கள் கண்டறிந்தனர். புதன் கோளை அறிவன் என அழைத்தனர். சனிக்கோளை காரிக்கோள் என அழைத்தனர். சனிக்கோளில் கந்தகம் இருப்பதைக் கண்டறிந்தனர். கோவில்களில் கோள்கள் எந்த நிறம் என்பதை முன்பே அறிந்து அதற்குரிய நிறத்தில் துணியை அணிந்திருந்தனர். கோவில் சிற்பங்கள், கல்வெட்டுகள்,ஓவியங்கள் ஆகியவற்றில் அறிவியலைப் புகுத்தி இருந்தனர்.வான ஜோதிடத்தில் மழை வருமா என்பதை முன்பே அறிந்திருந்தனர். “முக்கூடற்பள்ளு” இலக்கியத்திலே “ஆற்று வெள்ளம் நாளை வரத்தேற்றுதே ஈழ மின்னல் மலையாள மின்னல் சூழ மின்னுதே” என்ற வரிகள் மழை பெய்வதற்கான அறிகுறிகளைக் கூறுகின்றன. அறிவியல் இல்லாத இடங்களே இல்லை எனலாம். பறவையை முதன்மைப் பொருளாக வைத்து வானூர்தியைக் கண்டுபிடித்தனர். அம்மி, குலவிக்கல், விசிறி ஆகியவற்றை வைத்துத்தான் இன்றைய நவீன இயந்திரங்களை உருவாக்கியுள்ளனர். மயில்பொறி விமானம் பற்றி சீவகசிந்தாமணி கூறுகிறது, கம்ப இராமாயணத்தில் இராவணன் செலுத்திய விமானம் புட்பக விமானமாகும், வான்வெளிப் பயணங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் மணிமேகலையில் காணப்படுகின்றன. வானூர்தி இயக்கம், வடிவம் பற்றி பெருங்கதை நூல் எடுத்துரைக்கிறது, பெருவெடிப்புக் கொள்கையைப் பற்றி திருவாசகம் கூறுகிறது, வால் நட்சத்திரங்களை தூமகேது என அழைத்தனர்.

இன்றைய வேதியியல் கூறுகளுடன் ஒப்பு நோக்கக்கூடிய கருத்தினை சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது. மண்ணின் தன்மைகளை வைத்து நிலத்தினை நிறத்தின் அடிப்படையில் செம்மண், சுவையின் அடிப்படையில் உவர்நிலம், தன்மையின் அடிப்படையில் களர்நிலம் என வகைப்படுத்தினர், “மண் தேய்த்த புகழினான்” என சிலப்பதிகாரம் கோவலனைச் சுட்டுகிறது. கம்ப இராமாயணத்தில் யுத்த காண்டத்தில் விமானம் பற்றி ஒரு பாடல் வருகிறது. அது”ஆண்டு பத்தோடு நாலும் இன்றோடு ஆறும் ஆயின் மாண்டதாம் இனி என்குலம் பரதனே மாயின் ஈண்டுப் போக ஓர் ஊர்தி உண்டா” 141ஆம் பாடல் கூறுகிறது, கம்பர் அயோத்தியா காண்டத்தில் “தூமகேது புவிக்கு எனத்தோன்றிய” என்று கூறுகிறார், வானத்தில் வால் நட்சத்திரம் தெரிந்தால் உலகுக்கு துன்பம் வரும், தூமகேது என்றாலே தீமைக்குறி என்ற பொருளும் உண்டு என்பதை இந்தப் பாடல்வரி உணர்த்துகிறது. பரிபாடலில் “விரிகதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப எரிசடை எழில் வேழம் தலையெனக் கீழிருந்து தெருவிடைப் படுத்த” என்ற பாடல் கார்த்திகை முதலாக் 27 நட்சத்திரங்கள் செல்லும் பாதயைச் சூரிய வீதி தெரு என்ற சொல்லால் அழைக்கிறது. சூரியனும் விண்மீன் தான் என சிறுபாணாற்றுப்படை “பல்மீன் நடுவண் பால்மதி போல” என உரைக்கிறது.பாரதியார் “காசி நகர்ப்புலவர் பேசும் உரைதான் காஞ்சியில் கேட்பதற்கோர் கருவி செய்வோம்” என்றார். அதன் தாக்கமே தொலைபேசி உருவாவதற்கு வழிகாட்டியது. திருவள்ளுவர் “கண்ணொடு கண்ணினை நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கள் என்ன பயனுமில” என்றார். இரண்டு கண்கள் பார்க்கும்போது வாய்ச்சொற்களினால் பயன்கள் எதுவுமில்லை. அவர்களின் பார்வையே குறிப்பை உணர்த்தும் என்பது பொருளாகும். இதனை மணிமேகலையில் சீத்தலை சாத்தனார் உதயகுமாரன் மணிமேகலை இருவரும் பளிங்கு அறையில் இருக்கும் பொழுது ஒளி ஊடுருவாது என்பதை நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளார்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s3/p28.html


  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License