இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு!       இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!                     ISSN: 2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினெட்டாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...         முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் வளர்ச்சிக்குத் தங்களால் இயன்ற நன்கொடையினை அளித்து உதவலாம்...
Content
உள்ளடக்கம்பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரை
கருத்தரங்கக் கட்டுரைகள்

தமிழ்ச் சிந்தனை மரபுகள் - பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

      

41. சிலப்பதிகாரத்தில் சங்க மரபுகளின் தாக்கம்


முனைவர் து. சரசுவதி
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
கே. எஸ். ரங்கசாமி கலை அறிவியல் கல்லூரி (தன்னாட்சி), திருச்செங்கோடு.

முன்னுரை

தமிழில் தோன்றிய முதல் காப்பியம் சிலப்பதிகாரம். இச்சிலப்பதிகாரம் ஐம்பெருங்காப்பியங்களில் ஒன்று. கதையில் வரும் திருப்பங்களுக்கெல்லாம் சிலம்பே முதற்காரணமாய் இருப்பதால் இந்நூல் சிலப்பதிகாரம் என்றாயிற்று. சிலம்பில் சங்க மரபுகளின் தாக்கம் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்பதைப் பற்றி ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

சங்க மரபு

தமிழ் மொழியின் இலக்கியங்களில் அவற்றின் வளமும் ஆற்றலும் தமிழர்களிடையேயும் பேணிக்காக்கப்பட்டன. சங்க மரபினை அதனுடைய வாழ்வியல் குருதி எனவும், தமிழ்ச் செய்யுள் தோன்றி வளர்த்த பழம்பெரும் இலக்கியமாகத் தோன்றிய சங்க இலக்கியைத்தைச் சுட்டுவது பொருத்தமான மரபாகும்.

வேலனை அழைத்தல்

தலைவி தலைவனுடன் களவு ஒழுக்கத்தில் ஈடுபட்டதால் தலைவியின் மேனியில் காணப்பட்ட மாற்றத்தினை அறியாமல் தாயானவள் வேலன்தான், தன் மகளின் மீது அமர்ந்துள்ளான் என நினைத்துக் கொண்டு வேலன் வருவானோ எனத் தலைவி தோழியிடம் கூறுவதனை,

“இறைவளை நல்லாய்! இது நகையாயன்றே
கறிவளர் தன் சிலம்பின் செய்த நோய்தீர்க்க
… … … … … … … … … … … … … …
வெறியாடல் தான் விரும்பி வேலன் வருக” (சிலம்பு-குன்றக்-10)

என்ற பாடல்வழிச் சுட்டப்பெறுகிறது. மேலும், ஐங்குறுநூற்றில் தலைவிக்கு ஏற்பட்ட மேனியின் மாற்றத்தினைப் போக்குவதற்காகத் தாயானவள் வேலனை அழைத்து வெறியாட்டு நிகழ்த்துகின்றாள். இதனை,

“நாமுறு துயர நோக்கியன்னை
வேலன் தந்தா ளாயின் அவ்வேலன்” (ஐங்-241)

எனும் பாடலடி மூலம் அறியலாம்.கோவலன் கண்ணகி திருமணம்

கோவலன் கண்ணகி திருமண நிகழ்வானது சந்திரனும் ரோகிணி நட்சத்திரமும் சேர்கின்ற இனிய நாளில் அந்தணர் வேதத்தினை ஓத, மணமக்கள் தீயினை வலம்வர இவர்களுடைய திருமண நிகழ்வு நடைபெற்றன என்பதை,

“வான் ஊர் மதியம் ஆகுஅனைய வானத்துச்
சாலி ஒருமீன் தகையாளக் கோவலன்
மாமுது பார்ப்பான் மறைவழி காட்டிட
தீவலம் செய்வது காண் பார்க்க நோன்பு என்னை” (சிலம்பு-மங்க-1:50-53)

எனும் பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன. மேலும் சங்க காலத் திருமண நிகழ்வானது சற்றே மாறுபட்டு நடந்துள்ளதை அகநானூற்றுப் பாடல் மூலம் அறிய முடிகிறது. இங்குத் தீ வலம் வராமல், அந்தணர் மந்திரம் ஓதாமல் தமிழர்களின் திருமண முறையானது நடைபெற்றது என்பதை,

“கோள்கால் நீங்கிய கொடுவெண் திங்கள்
கோடுஇல் விழுப்புகழ் நாள் தலைவந்தென
உச்சிக் குடத்தார் புலத்தல் மண்டையின்
பொது செய் சாம்பலை முது செம்பெண்டிர்
… … … … … … … … … … … … … …
வதுவை நல் மணம் கழிந்த பின்றை” (அகம்.பா-86)

என்ற பாடலடிகள் உணர்த்துகிறது.

கோவலன் கண்ணகியைப் பாராட்டல்

கோவலனும் கண்ணகியும் ஞாயிறும் மதியும் ஆகியவற்றின் ஒளிக்கதிர்கள் எவ்வாறு ஒன்றுடன் ஒன்று கூடி மகிழ்கின்றனவோ அதைப்போல மல்லிகையால் தொடுத்த மாலையினைக் கோவலனும் செழுங்கழுநீரால் தொடுத்த மாலையைக் கண்ணகியும் அணிந்து கொண்டனர். இருவரும் அணிந்து கொண்ட மாலைகள் ஒன்றோடொன்று தழுவி நிற்பதைப்போல கோவலனும் கண்ணகியும் தழுவி நிற்பதைப்போல கோவலனும் கண்ணகியும் தழுவி நின்றனர். கோவலன் கண்ணகியின் முகம் நோக்கிப் பாராட்டினான். இதனை,

“கரும்பு உனக்கிடந்தற்றும் பூஞ்சேர்க்கைச்
கரும்பும் வல்லியும் பெருந்தோள் எழுதி
முதிர்கடல் ஞாலம் முழுவதும் விளக்கும்
… … … … … … … … … … … … … …
தீராக் காதலின் திருமுகம் நோக்கி” (சிலம்பு.மனையறம்2.29)

எனும் பாடலடி எடுத்தியம்புகிறது. நலம் பாராட்டும் இம்மரபு கலித்தொகையிலும் தலைவன் தலைவியைப் பாராட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. இதனை,“உழுதாய்
கரும்பு இமிர் பூங்கோதை அம் நல்லாய்! பான் நீ
திருந்து இழை மெந்தோள் இழைத்த மற்றுஇஃதோ
… … … … … … … … … … … … … …
துகள் அறுவாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த” (கலி:பா-64)

எனும் பாடலடி வலியுறுத்துகிறது.

கண்ணகி உணவு சமைத்தல்

உணவு சமைத்தல் என்பது பெண்களுக்குரிய இயல்பாகும். சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகி தன் கணவனான கோவலனுக்குத் தன்னுடைய மெல்லிய விரலினால் பசுமையான காய்கறிகளை அறிந்து உணவினைச் சமைக்கிறாள். சமைக்கும்போது அவளின் முகம் வியர்ப்பதாகவும் கண்கள் சிவப்பதாகவும் கண்ணகி காணப்படுவதை அறிய முடிகிறது.

மேலும் அடுப்பில் சமைக்கும் பொருட்டு வைக்கோலை வைத்து ஊதும்போதும் புகையானது எழும்பும்போதும் அதனைப் பொருட்படுத்தாமல் தன்னுடைய கணவனுக்கு உணவினைச் சமைத்து பரிமாறுவதை,

“மெல்விரல் சிவப்ப பல்வேறு பசுங்காய்
கொடுவாய்க் குயத்து விடுவாய் செய்யக்
கையறி மடைமையின் காதலர்க்கு ஆக்கி” (சிலம்பு:கொலைக்:30)

எனும் பாடலின் வழி அறிய முடிகிறது. மேலும் குறுந்தொகை, திருமணமான முதல்நாளிலே தலைவி தலைவனுக்கு உணவு சமைப்பதனை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

குறுந்தொகைத் தலைவியானவள் புளித்த தயிரினைத் தன்னுடைய மெல்லிய விரலினால் பிசைந்து கையினைக் கழுவாமல் தன்னுடைய புது ஆடையிலே துடைத்துக்கொண்டு அடுப்பினுடைய புகையினால் கண்கள் கலங்குவதையும் பொருட்படுத்தாமல் தன் கணவனுக்கு உணவினை பரிமாறுவதை,

“முளிதயிர் பிசைந்த காந்தள் மெல்விரல்
இனிது எனக் கணவன் உண்டலின்
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்ணுதல் முகனே” (குறுந்-பா-167)

எனும் இப்பாடல் அடிகள் புலப்படுத்துகின்றன. மேலும் தலைவி சமைப்பதனைப் பற்றித் தொல்காப்பியரும்,

“ஏனது சுவைப்பினும் நீகை தொட்டது
வானோர் அமிழ்தம் புரையுமால் எமக்கென
அடிசிலும் பூவுந் தொடுத்தற் கண்ணும” (தொல்-கற்-5)

எனும் நூற்பா மூலம் சுட்டுகிறார்.தலைவி பொழுது கண்டு புலம்பல்

நாட்டில் நல்ல அரசர்கள் ஆட்சி மாறினால் மாற்றரசர் வந்து வரி வாங்குவார்கள். அப்படிப்பட்ட நாட்டில் கணவனைப் பிரிந்த மகளிர் துன்பப்படுகின்றனர். காதலருடன் இருக்கும் மகளிர் இன்பத்தில் மகிழ்கின்றனர். கணவனைப் பிரிந்த தலைவி மாலைப்பொழுதினைக் கண்டு புலம்புகிறாள். மாலைப்பொழுதிலே கோவலர்கள் குழலினை ஊதும் போது, முல்லை மலரின் உள்ள (தும்பி) வண்டுகள் தன்வாய் வைத்து முல்லைப் பண்ணை இசைக்கின்றன. ஆறுகால்களை உடைய வண்டுகள் அம்மணத்தை நுகர்கின்றன. தென்றல் மணத்தை தெருவெல்லாம் பரப்புகிறது. இப்படிப்பட்ட மாலைப்பொழுது வந்தும் கணவனை காணவில்லையே என்று தலைவி புலம்புவதனை,

“வலம்படுதானை மன்னர் இல்வழிப்
புலம்பட இறுத்த விருந்தின் மன்னரின்
தாழ்துனை துறந்தோர் தனித்துயர் எய்தக்
காதலர்ப் புணர்ந்தோர் களிமகிழ்வு எய்தக்
… … … … … … … … … … … … … …
மல்லல் மூதூர் மாலைவந்து இறுத்தென” (சிலம்பு.அந்திமாலை.:11-20)

எனும் பாடல் தலைவியின் புலம்பலை எடுத்துரைக்கிறது. மேலும் குளத்தில் பூத்த மலர்போல இருக்கின்ற நீ என்னுடைய அழகினைக் கண்டு இகழ்கிறாய், அழகிய சிறகுகளைக் கொண்ட வண்டு ஆரவாரிக்கின்றது. நீ மயக்கத்தினையுடைய மாலையாய் வந்தாயே,

“போதுபோல் குவிந்த என்எழில் நலம் எள்ளுவாய்
ஆய்சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினைப்பூப்போல தளைவிட்ட
காதலர்ப் புணர்ந்தவர் காரிகை கடிகல்லாய்
காதலர்ப் புணர்ந்தோர் கழிமகிழ்வு எய்தக்
மாலை நீ கோவலர் தனிக்குழல் இசைகேட்டு
பொய் தீர்ந்த புணர்ச்சியுள் புதுநலம் கடிகல்லாய்” (கலி 118)

எனும் பாடல் வலியுறுத்துகிறது. குழலின் இசையினைக் கேட்டு வருந்துகின்ற நெஞ்சத்தினர் பக்கமே நீ வராதே என்று தலைவி புலம்புகின்றாள்.

முடிவுரை

சிலப்பதிகாரத்தில் சங்க மரபுகளின் தாக்கம் எனும் தலைப்பில் அமைந்துள்ள தலைப்பில் தலைவிக்குத் தாயானவாள் வெறியாட்டு நிகழ்த்துதல் பற்றியும், கோவலனுக்கும் கண்ணகிக்கும் நிகழும் திருமணம் பற்றி சிலம்பில் பார்ப்பனரை வைத்தும், அருந்ததி பார்த்துச் சடங்குகள் வைத்துத் திருமணம் நிகழ்த்தப்படுகிறது. ஆனால் சங்க இலக்கிய அகநானூற்றில் தமிழர் திருமணம் பார்ப்பனர் இல்லாமல், அருந்ததி பார்க்காமல் நடத்துதலையும், கோவலன் கண்ணகியைப் பாராட்டுதலும், மனைவி கணவனுக்கு அறுசுவை உணவினைச் சமைத்துப் பரிமாறுதலும் தலைவி பொழுது கண்டு புலம்பல் பற்றியும் இக்கட்டுரையின் மூலம் ஆய்ந்தறியப் பெற்றன.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/seminar/s3/p41.html


  2024
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017


வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா


தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                                     


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License