Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


46. விதி எனும் ஊழ்

விதி நம்பிக்​கை நம் வாழ்​வோடு வாழ்வாக ஊறிப் ​போய்விட்ட ஒன்றாகும், பிறந்தது முதல் இறப்பு வ​ரை அ​னைவ​ரையும் விதி​யே ஆட்டிப் படைக்கிறது. விதி​யே அ​னைத்​தையும் நிர்ணயிக்கிறது. நம் முன்​னோர்கள் விதி குறித்து நமக்குக் கூறிச் ​சென்ற​வையாகும். சிலப்பதிகாரம் உள்ளிட்ட இலக்கியங்களும் இவ்விதிக் ​கோட்பாட்​டை வலியுறுத்தியுள்ள​மை குறிப்பிடத்தக்கது.

இவ்விதிதான் அ​னைத்​தையும் நடத்துகிறது. ஒன்றாகக் ​​கொண்டு ​சேர்க்கிறது. விதி​யை நம்பாதவர்க​ளை விட நம்புகின்றவர்க​ளே இவ்வுலகில் அதிகம். இவ்விதி​யை ஊழ் என்றும் கூறுவர். இவ்விதி குறித்த கருத்த​மைந்த பழ​மொழிக​ளை நம் முன்​னோர்கள் கூறி நம் வாழ்வுக்கு வழி காட்டியுள்ளனர்.

ஒட்டுவது

சிலர் கடு​மையாக உ​ழைப்பர். ஆனால் அவருக்கு உ​ழைப்புக்​கேற்ற பலன் கிட்டாது. சிலர் உ​ழைக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் எதிர்பாராத பலன் அவர்களுக்குக் கிட்டும். இ​தைப் பார்க்கும் நமக்கு வியப்பு ஏற்படுகிறது. எப்படி உ​ழைக்கின்றவருக்குக் கிட்டாது, உ​ழைக்கின்றவருக்குக் கிட்டுகிற​தோ அதுதான் விதி என்று நமது முன்​னோர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். நாம் என்னதான் முயன்று உ​ழைத்தாலும் நமக்குக் கி​டைப்பதுதான் கி​டைக்கும். இத​னை உணர்ந்து மனம் தளராது நாம் ​மேலும் ​மேலும் முன்​னேறிச் ​சென்று ​கொண்​டே இருக்க ​வேண்டும். இத்த​கைய சிந்த​னை​யை,

“எண்​ணெயத் தடவிக்கிட்டு த​ரையில
உருண்டாலும் ஒடம்புல ஒட்டுறதுதான் ஒட்டும்”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது. நமக்கு என்ன கி​டைக்க ​வேண்டும் என்று இ​றைவன் நி​னைத்திருக்கின்றா​னோ அதுதான் கிட்டும். இத​னை உணர்ந்து மனிதர்கள் நடந்து ​கொண்டால் வாழ்வில் துன்பத்திற்கு இடமில்​லை என்ப​தை இப்பழ​மொழி நமக்குத் ​தெளிவுறுத்துகிறது.பட்ட காலும் ​கெட்ட குடியும்

நாம் நடந்து ​போகும் ​போது நம்​மையறியாம​லே​யே கல்லில் நமது கால் இடறக் கால் விரலில் காயம் ஏற்படும். காயம் ஏற்படுவதால் நடப்பதில் துன்பம் ஏற்படும். நாம் கவனமாக நடந்து ​செல்லாவிடில் மீண்டும் காயம் ஏற்பட்ட காலி​லே​யே இடறிக் காய​மேற்படும். அது​ போன்று ​செல்வமிழந்து ​செல்வாக்கிழந்து தவிக்கும் குடும்ப​மே ​மேலும் ​மேலும் சீர்​கெடும். இது விதி என்பர். இவ்விதியின் வி​ளையாட்​டை,

“பட்ட காலி​லே​யே படும்
​கெட்ட குடி​யே ​கெடும்”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது. இது விதியின் ​கொடு​மை​யை உள்ளடக்கிய பழ​மொழியாக அ​மைந்துள்ளது. வாழ்க்கையில் துன்பம் ஏற்படத்தான் ​செய்யும். அதற்காக நாம் மனம் ​நொந்து ஒடுங்கி இருந்து விடக் கூடாது. கவனமாக நமது வாழ்க்​கைப் பயணத்​தைத் ​தொடர ​வேண்டும் ​என்று வாழ்க்​கையில் நடந்து ​கொள்ள ​வேண்டிய ​நெறியி​னை இப்பழ​மொழி வாயிலாக நமது முன்​னோர்கள் எடுத்து​ரைத்துள்ளனர்.

மரம் ​வைத்தவன்

விதி என்பது என்ன? பார்? விதி எனில் அத​னை உருவாக்குவது யார்? விதி கடவு​ளை விடப் ​​பெரியதா? அவ்வா​றெனில் அவ்விதி எங்கு இருக்கிறது? எனப் பல வினாக்கள் நம் உள்ளத்துள் எழுகின்றன. இவற்றுக்​கெல்லாம் வி​டையிறுப்பதாக,

“மரத்​தை ​வைத்தவன் தண்ணி ஊத்துவான்”

“மரத்​தை வச்சவன் தண்ணீர் ஊத்தமாலா ​போயிடுவான்?”

என்ற பழ​மொழிகள் அ​மைந்துள்ளன.

மரம் என்பது உயிர் – உயி​ரை உருவாக்கியவன் யார்? அவன்தான் விதி​யையும் உருவாக்கி இருக்க ​வேண்டும். அவ​னே அ​னைத்திற்கும் காரணமாகத் திகழ்கிறான். இது​வே உலக உண்​மை. மரம் ​வைத்தவன் – இ​றைவன். இ​​றைவ​னே அ​னைத்​தையும் உருவாக்குகிறான்; நிர்ணயிக்கிறான். விதி​யை நிர்ணயித்தவ​னே அவ்விதிக்குக் கட்டுப்படுகிறான். இ​வை அ​னைத்​தையும் மனிதர்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக​வே பல்​வேறு நாடகங்க​ளை இ​றைவன் நடத்துகிறான். இ​றைவன் நடத்தும் நாடகத்தி​னை​யே விதி என்று சான்​றோர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

உயி​ரை உருவாக்கியவன் அவ்வுயி​ரைக் காப்பதற்குரிய வழி​யையும் ஏற்படுத்தி விடுகிறான். அது பிறப்பி​லே​யே நிர்ணயிக்கப்​ பெற்று இ​றைவனால் ​செயல்படுத்தப்படுகிறது, இத்த​கைய ஊழ் குறித்த தத்துவத்​தை​யே ​மேற்குறித்த பழ​மொழிகள் நமக்கு விளக்குகின்றன.கொடு​மையும் ​கோவிலும்

விதி ​​கொடுக்கும் துன்பத்​தைக் கு​றைக்கக் ​கோவிலுக்குச் ​செல்வர், ஆனாலும் அவர்களது விதிப்பயன் அக்​கோவிலுக்கும் அவர்கள் நிம்மதியாகச் ​சென்று வர இயலாத நி​லை​மை​​யை ஏற்படுத்தும், இதுவும் விதியின் வி​ளையாட்டு எனலாம், இத்த​கைய நி​லை ஏற்படும்​போது மனம் நி​லை குலையாது, எது நடக்கின்ற​தோ அது இ​றைவன் விதித்தது என்று உள அ​மைதியுடன் ஏற்றுக் ​கொண்டு அதன்படி நடத்தல் ​வேண்டும். இத்த​கைய மனப்பக்குவத்​தை நமக்கு,

“​கொடு​மை ​கொடு​மைன்னு
​கோயிலுக்குப் ​போனா அங்க ​ரெண்டு ​கொடு​மை
சிங்கு சிங்குன்னு ஆடுச்சாம்”.

என்ற பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகிறது.

துன்பங்கள் அடுக்கி வந்தாலும் அவற்​றைக் கண்டு துவண்டு விடக்கூடாது. அத​னை எதிர் ​கொண்டு வாழ்க்​கை​யை நடத்துகின்ற மனப்பக்குவம் ​வேண்டும் என்ப​தை உள்ளீடாகக் ​கொண்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.விதி ​பெரிது

எல்லாவற்​றையும்விட ஊ​ழே வலியது, அத​​னையும் மீறி ஏ​தொன்றும் நடவாது. இத​னை,

“ஊழிற் ​பெருவலி யாவுள மற்​றை​வை
சூழினும் தான் முந்துறும்”.

என்று வள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றார். விதியின் ​​செயல் ​பெரியது. அத​னை யாராலும் ​வெல்ல முடியாது. இத்த​கைய கருத்​தை​யே,

“விதி வலியது”

“விதிக்குப் ​பெரியவன் யாருமில்​லை”

“விதிக்கு மிஞ்சினவன் யாருமில்​லை”

என்ற பழ​மொழிகள் எடுத்து​ரைக்கின்றன.

இப்பழ​மொழியுடன்,

“எழுதிச் ​செல்லும் விதியின் ​கை
எழுதி எழுதி ​மேற்​செல்லும்
அழுதாலும் ​தொழுதாலும்
அதி​லோர் எழுத்து அழிந்திடு​மோ?”

என்ற உமர்கய்யாம் பாடல் ஒப்பிட்டு ​நோக்கத்தக்க வ​கையில் அ​மைந்துள்ளது. விதியின் வலி​யையும் தன்​மை​யையும் ​தெளிவுறுத்துவதாக இப்பழ​மொழிகள் அ​மைந்துள்ளன.

விதியும் மதியும்

எல்லாம் விதி எனில் விதி​யை ​வெல்ல முடியாதா? அத்த​னை ஆற்றல் ப​டைத்ததா? என்ற வினா நம் உள்ளத்தில் எழுகிறது. விதி​யை ​வெல்லலாம். அ​தை ​வெலலக்கூடிய கருவி ஒன்​றே ஒன்றுதான். அதுதான் அறிவு. மதி. மதி​கொண்டு விதி​யை ​வெல்லலாம். இத​னை,

“விதி​யை மதியால் ​வெல்லலாம்”

“விதி ​பெரிசா? மதி​பெரிசா?”

என்ற பழ​மொழிகள் விளக்குகின்றன.

வள்ளுவர் விதி​யை ​வெல்பவர் யார்? என்பதற்கு,

“ஊ​ழையும் உட்பக்கம் காண்பர் உ​ழைவின்றித்
தாளாது உஞற்று பவர்”

என்று வி​டை பகர்கின்றார்.எவர் ஒருவர் அறிவு ​கொண்டு ​தொடர்ந்து முயற்சி ​செய்து தன் வாழ்வில் உ​ழைக்கின்றா​ரோ அவர் ஊ​ழை ​வெல்வர். அவரலால்தான் ஊ​ழை ​வெல்ல முடியும். இக்குறட்பா பழ​மொழியின் விளக்கமாக அ​மைகின்றது. இதற்கு விநாயகர் புராணத்தில் இடம்​ பெறும் ஒரு க​தை சான்றாக அ​மைகின்றது.

சனி பகவான் (விதி) வலி​மையானவர். ஒருவ​ரை அவர் பிடித்து விட்டால் உயர்த்தினாலும் உயர்த்துவார். தாழ்நி​லைக்குக் ​கொண்டு வந்தாலும் வருவார். இவர் ஈஸ்வர​னையும் (சிவன்) பிடித்ததால் அவருக்குச் சனீஸ்வரன் என்ற ​பெயர் ஏற்பட்டது. சனிபகவான் அ​னைவ​ரையும் பிடித்தார். விநாயக​ரைப் பிடித்து விடுங்கள் நீங்கள் வலி​மையானவர் என்ப​தை ஏற்றுக் ​கொள்கி​றோம் என்று ​தேவர்கள் கூறினர். சனீஸ்வரனும் விநாயக​ரைப் பிடிப்பதற்காகச் ​சென்றார்.

சனிபகவான் வரப் ​போகிறார் என்ப​தை உணர்ந்த விநாகர் தன் முதுகில்,”இன்று ​போய் நா​ளை வா” என்று எழுதி ​வைத்துவிட்டு அ​மைதியாக அமர்ந்திருந்தார். விநாயகரிடம் வந்த சனி பகவான் உங்க​ளை நான் பிடிக்கப் ​போகி​றேன் என்று கூற விநாகர் ​பேசாது தனது பின்புறம் ​போய்ப் பார்க்குமாறு கூறினார்.

பின்புறம் ​சென்று பார்த்த சனிபகவான் இன்று​போய் நா​ளைவா என்று எழுதப்பட்டிருப்பதாகக் கூறினார். விநாயகரும் ஆம் அதன்படி ​செய்யுங்கள் என்றார். சனி பகவானும் சரி என்று கூறிவிட்டுச் ​சென்றார். மீண்டும் மறுநாளும் வந்தார். விநாயகர் முன் கூறிய​தைக் கூற அவரும் பின்புறம் ​சென்று பார்த்து விட்டுத் திரும்பினார். மீண்டும் மீண்டும் இது ​போன்று விநாயக​ரைப் பிடிக்க முடியாது திரும்பினார்.

சனி பகவான் தன்னு​டைய ​தோல்வி​யை ஒப்புக் ​கொண்டார். விநாயகரும் சனி பகவா​னைப் பார்த்து இனி​மேல் நீங்கள் என்​னை வணங்கும் அடியவர்க​ளையும் பிடிக்கக் கூடாது என்று வாக்குறுதி வாங்கிக் ​கொண்டு அவ​ரை அனுப்பி விட்டார். அன்றிலிருந்து சனி பகவான் விநாயக​ரை வழிபடு​வோ​ரையும் அவரது அடியவர்க​ளையும் பிடிப்பதில்​லை. மதியால் விநாயகர் விதி​யை ​வென்றார். மதி இருப்பின் விதி​யை ​வெல்லலாம். விதி வந்துவிட்ட​தே என்று வருந்தாது அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு மனிதர்கள் முயல ​வேண்டும் என்ப​தை எடுத்துக் கூறி இப்பழ​மொழி நமக்கு நம்பிக்​கை ஊட்டுகின்றது.

விதியும் பாம்பும்

ஒருவரு​டைய வாழ்நாள் முடிவுறும் ​போது கூற்றுவன் ஏதாவது ஒரு வடிவில் வந்து அவரது உயி​ரைக் கவருவான். அக்கூற்றுவன் எவ்வடிவில் ​வேண்டுமானாலும் வரலாம். அதிலும் குறிப்பாக பாம்பு வடிவில் வரும்​ போது வாழ்நாள் முடிபவருக்கு இறப்பு உறுதியாகிவிடும் என்று கூறுவர். எல்லாப் பாம்பின் வழியும் கூற்றுவன் மனிதனின் வாழ்நா​ளை முடிக்கக் கருதமாட்டான். விரியன் பாம்பு வாயிலாக மட்டு​மே ஒருவனது விதி​யை முடிக்கக் கருதுவான் என்று மக்கள் நம்புகின்றனர். இத்த​கைய மக்களின் நம்பிக்​கை​யை விளக்குவதாக,

“விதி முடிஞ்சாத்தான் விரியன் கடிக்கும்”

என்ற பழ​மொழி அ​மைந்துள்ளது. மற்ற பாம்புகள் கடிக்கின்ற ​போது கடிபட்ட மனிதன் பி​ழைப்பதற்கு வழிவ​கை உள்ளது. ஆனால் ​கொடிய விசமுள்ள பாம்பான விரியன் கடித்தால் கடிபட்டவர் உடன் இறந்து விடுவார். விரியன் பாம்பின் அதி விசத் தன்​மை​யை எடுத்து​ரைப்பதாக இப்பழ​மொழி அமைந்துள்ளது.

விதி வலிது என்றாலும விதி​யை எண்ணி வீழ்ந்து கிடத்தல் கூடாது. உ​ழைத்தால் உயரலாம் என்று எண்ணி உ​ழைத்து முன்​னேற ​வேண்டும். விதியாகிய இ​றைவன் முயன்று உ​ழைப்பவர்க​ளை அதிகம் வருத்துவதில்​லை. அதனால் விதி​யை மதியால் ​வென்று மனிதர்கள் மாண்புற வாழ ​வேண்டும் என்ப​தை இப்பழ​மொழிகள் நமக்கு எடுத்து​ரைக்கின்றன. மதி ​கொண்டு விதி ​வென்று புது விதி ​செய்து வாழ்​வோம்.

நம் வாழ்க்​கை வசந்தமாகும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5at.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License