Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


47. மரங்கள்

மரங்கள் மண்ணுக்கு அழகு. இயற்​கையின் அழ​கை ​வெளிப்படுத்தும் அழகிகள் மரங்கள். மரம்தான் மனிதர்களுக்கும், மண்ணில் வாழும் உயிரினங்களுக்கும் வாழ்க்​கை​யைத் தருகின்றன. மரங்க​ளை ​வைத்​தே ம​​ழைப் ​பொழிவு உருவாகின்றது. ம​ரம் கு​றைந்தால் ம​ழை கு​றையும். ​அ​னைத்து வளங்களும் அழிந்து ​போகும்; உயிரினங்கள் வாழ முடியாத சூழல் ஏற்படும். இத​னை உணர்ந்த நம் முன்​னோர்கள் மரங்கள்​ வெட்டப்படுவ​தைத் தடுக்க இயற்​கை​யைத் ​தெய்வமாகக் கருதி அவற்​றை வழிபட்டனர்.

மரங்களில் ​தெய்வங்கள் வாழ்வதாகக் கருதி அவற்​றைப் பாதுகாத்தனர். ​கோவில்கள் ​தோறும் மரங்க​ளைத் தல விருட்சங்கள் என்று கூறி நட்டு​வைத்துப் பராமரித்து வந்தனர். இதனால் இயற்​கை பாதுகாக்கப்பட்டது, அவ்வாறு இயற்​கையின் இளவரசிகளாகத் திகழும் மரங்களின் பலன்க​ளைப் பழ​மொழிகள் வாயிலாகக் கூறி அவற்​றை அழிவிலிருந்து பாதுகாக்க ​வேண்டு​மென வலியுறுத்தினர். மரங்கள் வாயிலாக மனித மாண்புக​ளை எடுத்து​ரைத்து மனிதர்கள் சிறப்பாக வாழ வழிவகுத்தனர்.

பலா ​- தென்​னை

பலா முக்கனிகளுள் ஒன்று. இப்பலா மரம் காய்த்துப் பலன் தருவதற்கு சிறிது காலம் ஆகும். இம்மரத்​தையும் ​தென்​னை மரத்​தையும் நடுவது குறித்த தவறான நம்பிக்​கை இன்று மக்களி​டை​யே வழங்கி வருவ​தைப் பழ​மொழிகள் ​தெளிவுறுத்துகின்றன.

“பலா வச்சவன் பாத்துப்புட்டுச் சாவான்
​தென்​னைய வச்சவன் தின்னுப்புட்டுச் சாவான்”

என்ற பழ​மொழி மக்களின் நம்பிக்​கை​யை எடுத்து​ரைப்பதாக அ​மைந்துள்ளது.

வீட்டில் பலா மரக்கன்​றையும் ​தென்​னை​யையும் யார் ​வைக்கின்றார்க​ளோ அவர்கள் அம்மரங்கள் பலன் தரும் ​போது இறந்து விடுவர், அதனால வயதானவர்க​ளே இம்மரக்கன்றுக​ளை நடுவர். இளவயது​டையவர்கள் இக்கன்றுக​ளை நடுவதற்கு முன்வரமாட்டார்கள்,பலாக் கன்று வி​ரைந்து பலனுக்கு வருவதில்​லை. அது சிறிது சிறிதாக​வே வளர்ந்து பின் பலன் ​கொடுக்கும். ஆனால் ​தென்​னை குறுகிய காலத்திற்குள் வளர்ந்து பலன் ​கொடுக்கத் ​தொடங்கிவிடும் என்ப​தே இதன் உண்​மை. இத்த​கைய உண்​மை​யை விளக்குகின்ற வ​கையி​லே​யே இப்பழ​மொழிகள் மக்களி​டை​யே வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. மாறாக மரம் ​வைத்தால் இறந்து விடுவர் என்பது மூடநம்பிக்​கை ஆகும்.

​தென்​னை மரம் குறித்து,

“​பெத்த பிள்​ளை கஞ்சி ஊத்தாட்டியும்
வச்ச பிள்​ளை கஞ்சி ஊத்தும்”

“பிள்​ளை​யைப் ​பெத்தா கண்ணீரு
​தென்​னை​யை வச்சா இளநீரு”

என்று வழங்கப் ​பெறும் பழ​மொழிகள் ​தென்​னையின் சிறப்பி​னை எடுத்து​ரைப்பனவாக உள்ளன.

​​தென்​னை மரம் நீண்டநாள் பலன் தரக்கூடிய மரமாகும். அத​னை ​வைத்து நன்கு பராமரித்தால் ​பெற்ற பிள்​ளைக​ளைப் ​போன்று காய்ப்பிற்கு வரும் காலத்தில் ​வைத்தவருக்குப் பலன் ​கொடுக்கும். ​தோப்பாக உள்ள ​தென்​னை மரத்​தைக் குத்த​கைக்கு விட்டு அதன் வாயிலாக வரும் வருமானத்​தைப் ​பெற்று வாழ்க்​கை நடத்தலாம். அல்லது ​தேங்காய்க​ளைப் பறித்து விற்ப​னை ​செய்து வாழ்க்​கை​யை நடத்தலாம்.

ஆனால் பிள்​ளைகள் ​சொத்திற்காகப் ​பெற்​றோர்க​ளைக் கவனிக்காது ​தெருவில் விட்டு விடுவார்கள். கண்ணீர் விட ​வைப்பார்கள். ஆனால் ​தென்னைக்குத் தண்ணீர் விட்டால் பசி, தாகம் அவற்​றைப் ​போக்குவதற்கு இளநீர் தரும். ​பெற்ற பிள்​ளைக​ளைவிட ​வைத்த ​தென்னம்பிள்​ளையானது தன்​னை நட்டு வளர்த்தவரின் கண்ணீ​ரைத் து​டைக்கும் வ​கையில் பலன் ​கொடுக்கும் தன்​மை ​கொண்டது. இப்பழ​மொழி மனிதர்களின் இயல்பி​னைப் புலப்படுத்தும் வ​கையில் அ​மைந்துள்ளது.

​தென்​னங்கன்​றை நடவு ​செய்யும் ​போது அதிகமான இ​டை​வெளிவிட்டு நடவு ​செய்தல் ​வேண்டும். அவ்வாறு நடவு ​செய்தால் தான் அதிகமான பலனைத் ​தென்​னைமரம் ​கொடுக்கும். ​நெருக்கமாக நடும் ​போது அதன் வி​ளைச்சல் கு​றைந்துவிடும். இத்த​கைய ​வேளாண் சார்ந்த ​​தொழில் நுட்பத்​தை,

“​தென்​னைக்குத் திருவாரூர்த் ​தே​ரோட”

என்ற பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகின்றது. ​தேரில் ​பெரிய ​தேர் திருவாரூர்த் ​தேராகும். அந்தத் ​தேர் ​போகுமளவிற்கு ஒரு மரத்திற்கும் மற்​றொரு மரத்திற்கும் இ​டை​வெளி இருக்க ​வேண்டும் என்று இப்பழ​மொழி நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றது.​கொன்​றை – ​வேம்பு

கொன்​​றை மரம் காட்டில் வளரும். அது சிவ​பெருமானுக்கு உகந்த பூவாக அ​மைந்துள்ளது. இம்மரம் ​வைரமாக இருந்தால் கருங்கல் ​போன்று உறுதியாக இருக்கும். மண்ணிற்குள்​ளே​யே கிடந்தாலும் அத​னைக் க​ரையான் அரிக்காது. அதனால் அம்மரத்​தைக் காட்டில் ஏர், கலப்​பை, மண்​வெட்டியின் பிடி ஆகிய​வை ​செய்வதற்குப் பயன்படுத்துவர். அது உளுக்காது இருக்கும்.

​ வேம்பி​னை நாட்டுத் ​தேக்கு என்பர். இத​னைத் ​தேக்கு மரத்திற்குப் பதிலாக வீடு கட்டுவதற்குப் பயன்படுத்துவர். ​வேம்பானது மருத்துவ குணம் நிறைந்ததால் அத​னைக் ​கொண்டு வீடு கட்டினால் ​நோய்த் ​தொற்றுக்கள் வராது என்பதும் மக்களி​டை​யே வழங்கி வரும் நம்பிக்​கையாகும். இந்தக் ​கொ​ன்​றை, ​வேம்பு இரண்​டையும் அடிப்ப​​டையாக ​வைத்து,

“மண்ணுக்குக் ​கொன்​னை(​றை)
ம​னைக்கு ​வேம்பு”

என்ற பழ​மொழி வழங்கப்படுகின்றது.

இ​தே ​போன்று ​கோ​டை காலங்களில் ​வேம்பு நன்கு நிழல் தரும். அதனால் ​கோ​டைகால ​நோய்கள் நம்​மைத் தாக்காது. முருங்​கை மரம் வீட்டில் வளர்ப்பது நல்லது. முருங்​கைக் கீ​ரையில் ​வைட்டமின் ஏ அதிகம் இருப்பதால் கண் பார்​வை நன்கு ​தெரியும் இத​னை உண்டு வர மா​லைக்கண் ​நோய் தீரும் என்று மருத்துவர்கள் குறிப்பிடுகின்றர். அதுமட்டுமல்லாது முருங்​கைக் காய் நரம்புத் தளர்ச்சி​யைப் ​போக்கும் அருமருந்தாகவும் திகழ்கின்றது. இத​னை,
“​வீட்டுக்கு முருங்க மரம்
வெய்யிலுக்கு ​வேப்ப மரம்”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.முருங்​கை

முருங்​கை மரத்​தை பஞ்சந்தாங்கி என்று மக்கள் குறிப்பிடுவர். எத்த​கைய வறட்சி​யையும் தாங்கிக் ​கொண்டு இம்மரம் வளரும். ​உணவு கி​டைக்காத​போது இதன் த​ழைக​ளை ஆய்ந்து உப்புப்​ போட்டு ​வேக​வைத்து மக்கள் உண்டு பசியாறுவர். அதனால்தான் இத​னைப் பஞ்சந்தாங்கி என்று அழைக்கின்றனர். இம்மரத்​தை வீடுகளில் கிணற்றடிகளின் ஓரத்தில் வளர்ப்பர்.
இம்மரத்தின் ​வேர்களானது பூமிக்கடியில் ​சென்று நீரில் உள்ள அசுத்தங்க​ளை அகற்றி அத​னைத் தூய்​மையாக்கும். அதனா​லே​யே முருங்​கை​யை கிணற்​றோரத்தில் ​நம் முன்​னோர்கள் ​வைப்பர். தண்ணீ​ரைச் சுத்தப்படுத்துவதில் முருங்​கை முன்னிற்பது ​நோக்கத்தக்கது. இம்முருங்​கை மரத்​தை ஒடித்​தே வளர்க்க ​வேண்டும். அப்​போதுதான் அது புதிய தளிர்க​ளைவிட்டு காய்களும் அதிகம் காய்க்கும். இத்த​கைய மரம் வளர்க்கும் மு​றை​யை,

“பிள்​ளை​யை அடிச்சு வளர்க்கணும்
முருங்​கை​யை ஒடிச்சு வளர்க்கணும்”

“அடிச்சு வளர்க்காத பிள்​ளையும்
ஒடிச்சு வளர்க்காத முருங்​கையும் வீண்”

என்ற பழ​மொழிகள் ​தெளிவுறுத்துகின்றன.

தன்னு​டைய பிள்​ளை சிறு தவறு ​செய்கின்ற ​போது அவ​னைக் கண்டிக்காது விட்டுவிட்டால் அந்தப் பிள்​ளையானது தீயவனாகி சமுதாய விரோதியாகி விடுவான். அதனால் அவ​னை தண்டிக்கின்ற​ போது தண்டித்தும் அ​ணைக்கின்ற ​போது அ​ணைத்தும் வளர்க்க ​வேண்டும். அது ​போன்​றே முருங்​கையும் ஆகும். ஒடித்து வளர்க்கின்ற ​போதுதான் முருங்​கை நன்கு பலன் தரும் என மரத்​தை ​வைத்து குழந்​தைக​ளை வளர்க்கும் மு​றையி​னை எடுத்துரைப்பதாக இப்பழ​மொழி அ​மைந்திருக்கின்றது.அரச மரம்

இத​னைப் ​போதி மரம் என்றும் குறிப்பிடுவர். மரங்களுக்கு எல்லாம் அரசனாக விளங்குவதால் இத​னை அரச மரம் என்று வழக்கில் குறிப்பிடுகின்றர். இவ்வரச மரம் அதிகமான உயிர்வளி​யை (ஆக்ஸிஜன்) ​​வெளியில் விடும் தன்​மை ​கொண்டது. அதனால் இதன் கீழ் அமர்ந்தா​லோ அத​னைச் சுற்றி வந்தா​லோ ​பெண்களுக்கு கற்பப்​பை ​தொடர்பான ​நோய்கள் நீங்கிவிடும். குழந்​தைப் பாக்கியம் கிட்டும். இத்த​கைய அரசமரத்தின் மருத்துவக் குணத்​தை,

“அரச​(னை) நம்பி புருஷ​னைக் ​கைவிட்ட க​தைதான்”

“அரச மரத்​தைச் சுற்றி வந்து அடிவயித்தத் ​தொட்டுப் பாத்தாளாம்”

என்ற பழ​மொழிகள் குறிப்பிடுகின்றன.

அரசமரம் கருப்​பை ​தொடர்பான ​நோய்க​ளைக் குணமாக்கும். அ​தே ​நேரத்தில் ​பெண் தனது கணவனுடன் ​நெருக்கமாக இருந்தால் மட்டு​மே அவளுக்குக் குழந்​தைப் ​பேறு வாய்க்கும். இத​னை நன்கு உணர்ந்து ​கொள்ள ​வேண்டும். அ​தைவிடுத்து மூடநம்பிக்​கையுடன் இருத்தல் கூடாது என்ற இல்லறம் நடத்தும் பாங்கி​னை எடுத்து​ரைப்பதாகவும் இப்பழ​மொழிகள் அ​மைந்திருக்கின்றன. இங்கு அரச​னை என்பது அரச மரத்தி​னை என்று வழக்கில் வழங்கப்பட்டிருக்க ​வேண்டும். இது நாள​டையவில் அர​சனை என்று மருவி வழக்கில் வழங்கப்பட்டு வருவது ​நோக்கத் தக்கது. மரங்​க​ளை வளர்த்தால் மனிதர்கள் வாழலாம் என்ற உயரிய சிந்த​னை​யை மரங்கள் குறித்த பழ​மொழிகள் நமக்கு நல்குகின்றன. இம்மரங்கள் மனித வாழ்க்​கையுடன் பின்னிப் பி​ணைந்துள்ளன. மரங்க​ளை வளர்த்து மண்​ணைக் காத்து ம​ழை​யைப் ​பெற்று பூமியில் இன்பமாக வாழ்​வோம். வாழ்க்​கை இனிக்கும்


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5au.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License