Welcome to Muthukamalam Tamil Web Magazine...! முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது...!
                இணையத்தில் ஒரு இலக்கியப் படைப்பு! இது தமிழ் ஆர்வலர்களின் இலக்கியத் துடிப்பு!!            E - ISSN  2454-1990
muthukamalam muthukamalam
பல்வேறு தடைகளைத் தாண்டி, பதினேழாம் ஆண்டில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் முத்துக்கமலம் இணைய இதழ் தங்களை அன்புடனும் மனமகிழ்வுடனும் வரவேற்கிறது...

Content
உள்ளடக்கம்

சமையல்

பார்வையாளர்கள்
(04-12-2008 முதல்)


கட்டுரைத் தொடர்
கட்டுரைத் தொடர்

பண்பாட்டு நோக்கில் பழமொழிகள்

முனைவர் சி. சேதுராமன்


48. பா​னையும் சங்கும்

தமிழர்களின் வாழ்க்​கையில் பா​னையும் சங்கும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. நமது முன்​னோர்கள் மட்பாண்டங்களி​லே​யே உணவுப் ​பொருள்க​ளைச் ச​மைத்து உண்டனர்.​ ஒவ்​வொரு வீட்டிலும் மண் பாத்திரங்க​ளே அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டன. வாழ்க்​கை ​​​தொடங்கும் நி​லையிலும் வாழ்க்​கை முடியும் நி​லையிலும் பா​னையும் சங்கும் பயன்படுத்தப்பட்டன. திருமணம், ​​கோவில் விழாக்கள், இறப்பு நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட வாழ்க்​கையின் முக்கியமான நிகழ்வுகளில் பா​னையும் சங்கும் முதன்​மையான இடத்​தைப் ​பெறுகின்றன.

திருமண நிகழ்ச்சிகளின் ​போது ஏழு பா​னைக​ளை ​ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அடுக்கடுக்காக மண​​​மே​டைகளின் முன்னர் இரண்டு பக்கமும் ​​​வைப்ப​தைப் புனிதமாகக் கருதுவர். அது​போன்று சங்கி​னை ஊதிக் ​கொண்டும் வருவர். மங்கல நிகழ்சிகளில் சங்கு ஊதி நிகழ்ச்சிக​ளை நடத்துவர். இறப்பு நிகழ்ச்சிகளிலும் இவ்விரு ​பொருள்கள் இடம் ​பெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது. இவற்​றை ​வைத்துப் பல்​வேறு ​பழ​மொழிகள் வழக்கில் வழங்கப்பட்டு வருவது ​நோக்கத்தக்கது. இப்பழ​மொழிகள் மக்களின் பண்பாட்டு ​நெறி​யை விளக்குவதாக அமைகின்றன.உ​டைந்த பா​னையும் உ​டைந்த சங்கும்

பா​னை முழு​மையாக இருக்கும் வ​ரையில் அதற்கு மதிப்பாகும். அது உ​டைந்து விட்டால் அத​னைத் தூக்கி ​வெளியில் எறிந்துவிடுவர். உடைந்த பா​னைக்கு மதிப்பு என்பது மனிதர்களி​டை​யே கி​டையாது. அத​னை வீட்டிற்குள் ​வைத்திருக்க மாட்டார்கள். அவ்வாறு ​வைத்திருப்பது வறு​மைக்கு வித்திடும் என்ற நம்பிக்​கை மக்களி​டை​யே நிலவுவது இதற்கு முக்கியமான காரணமாகும். இத்த​கைய மக்களின் நம்பிக்​கை​யை,

“ஓட்​டைப் பா​னை வீட்​​டைக் ​கெடுக்கும்”

என்ற பழ​மொழி ​தெளிவுறுத்துகின்றது.

ஓட்​டைப் பா​னையில் நீர் ஊற்றி ​வைக்க முடியாது. அவ்வாறு ​வைத்தால் அது ஒழுகி வீட்​டை ஈரமாக்கி விடும். ​மேலும் அந்தப் பா​னையால் வீட்​டிற்குரிய அழகு கு​லைந்து விடும். ஓட்​டைப் பா​னை​ வீட்டில் இருப்ப​தைப் பார்த்​தோர் அவ்வீட்டா​ரை மரியா​தைக் கு​றைவாகக் காண்பர். அதனால் பா​னை​யானது ஓட்​டையாகி விட்டா​லோ, விரிசல் கண்டா​லோ அத​னைத் தூக்கி எறிந்துவிடுவர்.

உறவுகளில் விரிசல் கண்டால் அத​னை உட​னே சரி​ செய்து ​கொள்ள ​வேண்டும். இல்​லை​யெனில் அவ்வுறவானது வாழ்நாளிறுதிவ​ரை ஒட்டாம​லே​யே ​போய்விடும். உறவுக​ளை எப்​போதும் பிளவுறாது ​பேணிக் காத்தல் ​வேண்டும். அப்​போதுதான் வாழ்க்​கை இனிக்கும். இத்த​கைய வாழ்க்​கை ​நெறி​யை,

“ஒடஞ்ச பா​னை​யை ஒட்ட ​வைக்க முடியுமா?”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது. பிரிந்து ​போன உறவுக​ளை ஒரு​போதும் ஒட்ட​ வைக்க இயலாது. அதனால் சுற்றத்​தா​ரை மனப்பிரிவு ஏற்படாது ​​பேணுதல் ​வேண்டும் என்ப​தை இப்பழ​மொழி வலியுறுத்துவதாக அ​மைந்துள்ளது.

சங்கு முழு​மையாக உள்ள​போதுதான் அத​னை ஊதி ஒலி எழுப்ப முடியும் இல்​லை​​யேல் அதிலிருந்து ஓ​சை ​வெளிவராது ​போய்விடும். மனதளவில் உறவுகள் உ​டைந்து ​போய்விட்டால் அது நி​லைக்காது அறுந்து ​போய்விடும். இத​னை,

“ஒடஞ்ச சங்கு ஊத்துப் பறியுமா?”

என்ற பழ​மொழி ​மொழிகிறது. இங்கு ஊத்து என்பது ஊதுவத​னையும் பறிதல் என்பது ​வெளிப்படுவது என்ப​தையும் குறிக்கும்.ஓட்​டைப் பா​னையும் சும்மா கிடந்த சங்கும்

சிலர் எப்​போது பார்த்தாலும் எ​தையாவது ​தொடர்பில்லாது ​பேசிக் ​​கொண்​டே இருப்பர். அவர்களால் ​பேசாமல் இருக்க முடியாது. இத்தகையவர்க​ளை உளறுவாயர்கள், ஓட்​டை வாயர்கள் என்று வழக்கில் குறிப்பிடுவர். இவர்க​ளது இயல்பி​னை,

“ஓட்​டைப் பா​னைக்குள்ள நண்ட விட்ட மாதிரி”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைப்பதாக அ​மைந்துள்ளது. ஓட்​டைப் பா​னைக்குள் விடப்பட்டுள்ள நண்டானது எவ்வாறு ஊறிக்​கொண்​டு ஓ​சை​யை எழுப்பு​மோ அ​தைப் ​போன்று எப்​போதும் ​தே​வையின்றிப் ​பேசுதல் கூடாது என்ப​தை இப்பழ​மொழி ​மொழிகிறது. இஃது வழக்குத் ​தொடர் ​போன்று காணப்படினும் இஃது அதனின்று ​வேறுபட்டதாகும்.

சிலர் ​தே​வையில்லாதவற்​றை எல்லாம் இழுத்துப் ​போட்டுக்​கொண்டு அதிலிருந்து தமக்குத் துன்பம் வருகின்ற​தே என்று கூறிப் புலம்பிக் ​கொண்​டே இருப்பர். ​தே​வையற்ற ​செயல்க​ளைச் ​செய்து துன்பத்​தை வரவ​​ழைத்துக் ​கொள்வர். இவர்க​ளது பண்பி​னை,

“சும்மா கிடந்த சங்​​கை ஊதிக் ​கெடுத்தான் ஆண்டி”

என்ற பழ​மொழி எடுத்து​ரைக்கின்றது.

இப்பழ​மொழியானது மகாபாரதக் க​தை​யை விளக்குவதாக அ​மைந்துள்ளது. பாண்டவர்களுக்கும், ​கெளரவர்களுக்கும் ​போர் மூண்டது. ஒவ்​வொருவரும் தங்கள் தங்கள் நண்பர்க​ளை எல்லாம் சந்தித்துக் ​கொண்டு ப​டைக​ளைத் திரட்​டினர். கிருஷ்ணன் இருதரப்பிற்கும் உறவினன் என்பதால் துரி​யோதனனும், அருச்சுனனும் ப​டைஉதவி ​கேட்டு கிருஷ்ண​னைச் சந்திக்கச் ​​சென்றனர்.அவர்கள் இருவ​ரையும் பார்த்த கிருஷ்ணன் எனது ப​டைகள் ஒரு பக்கமும் நான் ஒரு பக்கமும் நிற்​போம். ​மேலும் நான் எந்த ஆயுதத்​தையும் எடுத்துப் ​போர் ​செய்ய மாட்​டேன். இதற்குச் சம்மதம் என்றால் எது​ வேண்டு​மோ நீங்க​ளே ​கேட்டு அத​னைத் ​தேர்வு ​செய்து ​கொள்ளுங்கள் என்று கூறிவிட்டார். அருச்சுனன் கிருஷ்ணா ஆயுதம் எடுக்காத நீ மட்டும் எங்கள் பக்கம் வந்துவிட்டால் ​போதும் என்றான். அருச்சுனன் நன்கு ஏமாந்தான் என்று கருதிய துரி​யோதனன் தனக்கு கிருஷ்ணனு​டைய ப​டைகள் மட்டும்​ போதும் என்று மகிழ்ந்து கூறி அவற்​றைத் தன்னுடன் ​சேர்த்துக் ​கொண்டான்.

மகாபாரதப் ​போர் ஏற்பட்டது. பாண்டவர்க​ளைக் கண்ணன் கண்ணும் கருத்துமாகக் காத்தான். ஒரு கட்டத்தில் அருச்சுனன் ​கெளரவர்களுடன் ​போர்புரியும்​ போது கடு​மையாக அடிபட்டு ​தேர்த்தட்டில் சாய்ந்தான். அப்​போது உடனிருந்த கண்ணன் தன்னு​டைய சங்கி​னை எடுத்து ஊதி எதிரிப் ப​டைக​ளைப் பாதிப்பிற்கு உள்ளாக்கினான். இறுதியில் பாண்டவர்கள் ​வெற்றி ​பெற்றனர். ​வெறும​னே சங்கைத்தா​னே ஊதுகிறான் என்றிருந்த ​கெளரவர்கள் மயங்கி இறந்தனர். சங்​கே ​​கெளரவர்களுக்குப் ​பெரிய பாதிப்​பை உண்டாக்கியது.

​வெறும​னே கிடந்த சங்கி​னை ஊதி பாதிப்ப​டையச் ​செய்தான் கிருஷ்ணன் என்ற மகாபாரதக் க​தை​யை இப்பழ​மொழி எடுத்துரைக்கின்றது. ஆயுதங்க​ளை எடுக்க மாட்​டேன் என்று கூறிய கண்ண​​னை​யே ஆண்டி என்ற ​சொல்லானது குறிப்பிடுகின்றது.

இங்ஙனம் பா​னை, சங்கு குறித்த பழ​மொழிகள் மக்களின் வாழ்விய​லைப் புலப்படுத்துவதுடன் எவ்வாறு வாழ ​வேண்டும் என்ப​தையும் எடுத்து​ரைப்பனவாக உள்ளன. உறவுக​ளைப் ​பேணி உன்னதமாய் வாழ்​வோம். வாழ்வினி​லே உயர்​​வோம். வாழ்க்​கைத் தரம் உயரும்.


*****


இது முத்துக்கமலம் இணைய இதழின் படைப்பு.

இணைய பக்க முகவரி: http://www.muthukamalam.com/essay/serial/p5av.html


  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017

வலையொளிப் பதிவுகள்
  பெரியார் சொல்லும் திராவிடத் திருமணங்கள்

  எம்.ஜி.ஆர் நடித்த திரைப்படங்கள்

  சைனிக் பள்ளி சேர்க்கைக்கான நுழைவுத்தேர்வு

  கௌரவர்கள் யார்? யார்?

  தமிழ் ஆண்டுப் பெயர்கள்

  பிள்ளையார் சுழி வந்தது எப்படி?

  வருவது போவது, வந்தால் போகாது, போனால் வராது...?

  பண்டைய படைப் பெயர்கள்

  ஸ்ரீ அன்னை உணர்த்திய மலர்கள்

  மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

  மரம் என்பதன் பொருள் என்ன?

  நீதி சதகம் கூறும் நீதிகள்

  மூன்று மரங்களின் விருப்பங்கள்

  மனிதன் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய குணங்கள்

  மனிதனுக்குக் கிடைத்த கூடுதல் ஆயுட்காலம்

  யானை - சில சுவையான தகவல்கள்

  ஒரு இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்

  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?

  நான்கு வகை மனிதர்கள்

  தேனி எஸ். மாரியப்பன் சிரிப்புகள் - I

  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை

  கிருபானந்த வாரியார் பொன்மொழிகள் - I

  தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒன்னு வைக்க மறந்துட்டானே...?

  குபேரக் கடவுள் வழிபாட்டு முறை

  மூன்று வகை மனிதர்கள்

  உலக மகளிர் நாள் விழா - முத்துக்கமலம் உரை


சிறப்புப் பகுதிகள்

முதன்மைப் படைப்பாளர்கள்

வலைப்பூவில் முத்துக்கமலம் இணைக்க...


சிரிக்க சிரிக்க
  எரிப்பதா? புதைப்பதா?
  அறிவை வைக்க மறந்துட்டானே...!
  செத்தும் செலவு வைப்பாள் காதலி!
  வீரப்பலகாரம் தெரியுமா?
  உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல...!
  இலையுதிர் காலம் வராது!
  கண்ணதாசனின் நகைச்சுவைகள்
  குறைச்சுத்தான் எடை போடறாரு...!
  அவருக்கு ஒரு விவரமும் தெரியலடி!
  குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு...?
  இடத்தைக் காலி பண்ணுங்க...!
  சொறி சிரங்குக்கு ஒரு பாடல்!
  மாமியாரு பச்சைக்கிளி மாதிரி!
  மாபாவியோர் வாழும் மதுரை
  இளைய பெண்ணைக் கட்டித் தருவீங்களா?
  ஸ்ரீரங்கத்து யானைக்கு நாமம்!
  அகிலாவை அபின்னு கூப்பிடுறியே...?
  ஆறு தலையுடன் தூங்க முடியுமா?
  கவிஞரை விடக் கலைஞர்?
  பேயைப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பு!
  கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல்!
  மூன்றாம் தர ஆட்சி
  பெயர்தான் கெட்டுப் போகிறது!
  தபால்காரர் வேலை!
  எலிக்கு ஊசி போட்டாச்சா?
  சவ ஊர்வலத்தில் எப்படிப் போவது?
  சம அளவு என்றால்...?
  குறள் யாருக்காக...?
  எலி திருமணம் செய்து கொண்டால்?
  யாருக்கு உங்க ஓட்டு?
  வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றுவது எப்படி?
  கடவுளுக்குப் புரியவில்லை...?
  முதலாளி... மூளையிருக்கா...?
  மூன்று வரங்கள்
  கழுதையுடன் கால்பந்து விளையாட்டு!
  நான் வழக்கறிஞர்
  பெண்ணின் வாழ்க்கை பந்து போன்றது
  பொழைக்கத் தெரிஞ்சவன்
  காதல்... மொழிகள்
குட்டிக்கதைகள்
  எல்லாம் நன்மைக்கே...!
  மனிதர்களது தகுதி அறிய...
  உள்ளங்கைகளில் ஏன் முடி இல்லை?
  இனிப்புப் பேச்சில் ஏமாறலாமா?
  அழுது புலம்பி என்ன பயன்?
  புகழ்ச்சிக்குப் பின்னால் வருவது...?
  கடவுளைக் காண உதவும் கண்ணாடி
  தகுதியில்லாதவருக்கு தந்த அடைக்கலம்
  உயரத்தில் இருந்தால் மதிப்பு கிடைக்குமா?
  ராமன் ராவணனிடம் கேட்ட அறிவுரை?
  அழியப் போவதில் ஆசை வைக்கலாமா?
  கழுதைக்குக் கிடைக்குமா வாய்ப்பு?
  எல்லாம் ஒரு கோவணத்துக்காக...!
  சிங்கத்திற்கு வாழைப்பழம்!
  வலை வீசிப் பிடித்த வேலை
  சாவிலிருந்து தப்பிக்க என்ன வழி?
  இறை வழிபாட்டிற்கு ஏற்ற வயது எது?
  கல்லெறிந்தவனுக்கு பழமா?
  சிவபெருமான் முன்பு காலை நீட்டலாமா?
  வீண் புகழ்ச்சிக்கு ஆசைப்படலாமா?
  ராமன் எப்படி ராமச்சந்திரன் ஆனார்?
  அக்காவை மணந்த ஏழை?
  சிவபெருமான் செய்த பாகப்பிரிவினை!
  இராமன் சாப்பாட்டு இராமனா?
  சொர்க்கத்திற்குள் நுழைய இலஞ்சம்
  புண்ணிய நதிகளில் நீராடினால் போதுமா?
  பயமிருப்பவன் வாழ்வில் முன்னேற முடியுமா?
  தகுதி இல்லாமல் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாமா?
  கழுதையின் புத்திசாலித்தனம்
  விற்ற மரத்தைத் திருப்பிக் கேட்கலாமா?
  தலைமை ஒன்றுக்கு அதிகமாக இருக்கலாமா?
  சொர்க்கமும் நரகமும் எப்படிக் கிடைக்கின்றன?
  திரிசங்கு சுவர்க்கம் என்று ஏன் சொல்கிறார்கள்?
  புத்திசாலி வாயைத் திறக்கலாமா?
  இறைவன் தப்புக் கணக்கு போடுவானா?
  ஆணவத்தால் வந்த அழிவு!
  சொர்க்கத்துக்கான நுழைவுச்சீட்டு
  சொர்க்க வாசல் திறக்குமா...?
  வழுக்கைத் தலைக்கு மருந்து
  மனைவிக்குப் பயப்படாதவர்
  சிங்கக்கறி வேண்டுமா...?
  வேட்டைநாயின் வருத்தம்
  மாமியாரைச் சாகடிக்க ஒரு மருந்து
  கோவணத்திற்காக ஓடிய சீடன்
  கடவுள் ரசித்த கதை
  புத்தர் மௌனமாக இருக்கலாமா?
  குளத்தை வெட்டினால் புண்ணியம் கிடைக்குமா?
  சிங்கத்திற்குத் தற்பெருமை வரலாமா?
  தேங்காய் சிதறுகாயான கதை
  அஷ்டாவக்கிரர் செய்த உபதேசம்
  அர்ச்சுனனுக்கு வந்த ஆணவம்
  கம்பர் வீட்டு வேலைக்காரி சொன்ன விடுகதை
  சிறப்பான ஆட்சிக்கு எவை தேவை?
  அழியும் பொருள் மேல் ஆசை கொள்ளலாமா?
  விமானத்தில் பறந்த கஞ்சன்
  நாய்களுக்கு அனுமதி இல்லை
  வடைக்கடைப் பொருளாதாரம்
ஆன்மிகம் - இந்து சமயம்
  ஆலயத்தினுள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகள்
  தானம் செய்வதால் வரும் பலன்கள்
  முருகனுக்கு காவடி எடுப்பது ஏன் தெரியுமா?
  பிரதோஷம் எப்படி விஷேசமானது?
  விநாயகர் சில சுவையான தகவல்கள்
  சிவராத்திரி விஷேசமானது ஏன்?
  முருகனுக்கு ஏன் இத்தனை பெயர்கள்?
  தமிழகத்திலுள்ள நவ கைலாயங்கள்
  கேரளாவின் 108 துர்க்கை கோயில்கள்
  எப்படி வந்தது தீபாவளி?
  தசரதனுக்கு ஏன் நான்கு பிள்ளைகள்?
  ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பூமியில் வாழ்ந்த காலம் எவ்வளவு?
  ஆலயத்திற்குச் சென்று வழிபடுவது அவசியமா?
  அனுமனுக்கு வடை மாலை ஏன்?
  திருநீறு எங்கெல்லாம் பூசலாம்?
  விநாயகருக்கு முதல் மரியாதை ஏன்?
  கீதை சொல்லும் சொல்லக்கூடாத விசயங்கள்
  சிவபெருமானின் 64 திருக்கோலங்கள்
  முருகா என்றால் என்ன கிடைக்கும்?
  குரு சீடனை ஏற்கும் தீட்சை முறைகள்
  விபூதியின் தத்துவம்
  கோயில்களில் பாலியல் சிற்பங்கள் ஏன்?
  தீபாவளியன்று என்ன செய்ய வேண்டும்?
  கிருஷ்ணர் கண்ணை மூடிக் கொண்டது ஏன்?
  இறைவன் ஆடிய நடனங்கள்
  யாரை வணங்கலாம்? யாரை வணங்கக் கூடாது?
  செய்யக்கூடியதும் செய்யக்கூடாததும்
  கணவனைக் காக்கும் சாவித்திரி நோன்பு
  விநாயகர் வழிபாட்டுக்கான இலைகள்
  இறைவனை வழிபட்ட பிற உயிரினங்கள்
  நவராத்திரி பூஜை ஏன்?
  வேள்விகளும் பலன்களும்
  காசிக்கு சென்று எதை விட்டு வரவேண்டும்?
  பசுவும் பாம்பும் கடவுளாகுமா?
  அம்பலப்புழா பால் பாயாசம்
  துர்க்கையம்மனை ராகு காலத்தில் வழிபடுவது ஏன்?
  சிவபெருமான் அபிஷேகப் பலன்கள்
  ஈசன் உபதேசித்தத் தலங்கள்
  பரமபதம் விளையாட்டு ஏன்?
  வேள்வி மந்திரங்களும் - வேள்வியின் பலன்களும்
  பதின்மூன்று வகை சாபங்கள்
  இறை வழிபாட்டில் வில்வம், துளசி ஏன்?
  சரஸ்வதிக்கு வெள்ளைப்புடவை ஏன்?
  பிரதோஷங்களும் வழிபாட்டுப் பலன்களும்
  சண்டிகேசுவரருக்கு தனிமரியாதை ஏன்?
  உணவு வழித் தோசங்கள்
  திருமாலின் தோற்றங்களில் அழகிய தோற்றம்
  மகாலட்சுமி வசிக்கும் இடங்கள்
  பஞ்சகவ்யம் அபிசேகம் ஏன்?
  நந்தியை எத்தனை முறை வலம் வருவது?
  சிவன் சொத்து குல நாசம் – பொருள் என்ன?
  மாவிளக்கு ஏற்றுவதன் பலன்கள்
  இராமேஸ்வரத் தீர்த்தங்களும் பலன்களும்
  பட்டினத்தார் சொன்னதன் பொருள் என்ன?​
  கலியுகத்தில் என்னென்ன நடக்கும்?
  அனுமனுக்கு வடை மாலையா? ஜிலேபி மாலையா?
  தீர்க்க சுமங்கலி பவா

தேனி மு. சுப்பிரமணி எழுதிய நூல்கள்

                                      


இங்குள்ள படைப்புகளை வணிக நோக்கமின்றி “படைப்பாளர் பெயருடன் நன்றி: முத்துக்கமலம் இணைய இதழ்” என்று குறிப்பிட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம்
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License